สรุป มาระโก 13

ภาพรวม

  • มาระโก บทที่ 13 พระเยซูเตือนสาวกให้เฝ้าระวัง เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่า วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานั้น คือเมื่อไหร่ จึงสมควรเฝ้าระวังตลอดเวลา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มาระโก บทที่ 13

เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จ​ออก​จาก​บริ​เวณ​พระ​วิหาร ​ทรง​ตรัส​กับ​สา​วก ​ว่า
​ก้อน​หิน​ซ้อน​ทับ​กัน​เหล่านี้ จะ​ถูก​ทำ​ลาย​ลง​หมด

เป​โตร ยา​กอบ ยอห์น และ​อัน​ดรูว์​ จึงมา​ทูล​ถาม​พระ​องค์​ ​ว่า
​เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ไหร่?
อะไร​คือ​หมาย​สำ​คัญ ว่า​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด​นี้​ใกล้​จะ​สำ​เร็จ?

พระเยซูตอบ ​ว่า
ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้ใคร​ล่อ​ลวง​พวก​ท่าน​ให้​หลง
เพราะ​ว่า​จะ​มี​หลาย​คน​มา​อ้าง​ตัวเป็นพระเยซู และ​จะ​ให้​คน​จำ​นวน​มาก​หลง​ไป

เมื่อ​พวกท่านจะ​ได้​ยิน​เรื่อง​สง​คราม​ อย่า​ตื่น​ตระ​หนก​เลย
เพราะ​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นี้​จำ​เป็น​ต้อง​เกิด​ขึ้น
แต่​ยัง​ไม่​ถึง​กาล​อวสาน

ประ​ชา​ชาติ​กับ​ประ​ชา​ชาติ จะ​ต่อ​สู้​กัน
​จะ​เกิด​แผ่น​ดิน​ไหว​และ​ ​กัน​ดาร​อาหาร​ใน​ที่​ต่างๆ
ซึ่ง​เป็น​เพียง​ขั้น​แรก​ของ​ความ​ทุกข์​ลำ​บาก

​พวก​ท่าน​จะต้องถูกมอบไว้​กับ​ศาล​ และจะ​ต้อง​ยืน​ต่อ​หน้า​เจ้า​เมือง​และ​กษัตริย์​
เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​พยาน​กับ​พวก​เขา
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานคำพูดให้แก่พวกท่าน
และ​ข่าว​ประ​เสริฐ​จะ​ต้อง​ประ​กาศ​แก่​ชน​ทุก​ชาติ​ก่อน

คน​ทั้ง​หลาย​จะ​เกลียด​ชัง​พวก​ท่าน เพราะ​นาม​ของพระเยซู
แต่​คน​ที่​สู้ทน​จน​ถึง​ที่​สุด​จะ​รอด

สิ่ง​น่า​รังเกียจ​ จะตั้ง​อยู่​ใน​ที่​ที่​ไม่​สม​ควร​จะ​ตั้ง
​ใน​เวลา​นั้น​จะ​เกิด​ความ​ทุกข์​ลำ​บาก​อย่าง​ที่​ไม่​เคย​มี​มา​ก่อน
และ​ใน​อนา​คต​จะ​ไม่​มี​อย่าง​นี้​อีก

จะ​มี​พระ​คริสต์​เทียม​เท็จ​ และ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เทียม​เท็จ​ หลาย​คน​ปรา​กฏ​ขึ้น
แสดงการ​อัศ​จรรย์​ เพื่อ​ล่อ​ลวง​คน​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เลือก​สรร​แล้ว​ให้​หลง ถ้า​เป็น​ได้

ดังนั้น​จง​ระวัง​ให้​ดี

หลัง​จาก​ความ​ทุกข์​ลำ​บาก​นั้น​ผ่าน​พ้น​ไป​แล้ว
ดวง​อาทิตย์​จะ​มืด​ไป และ​ดวง​จันทร์​จะ​ไม่​ส่อง​แสง
ดวง​ดาว​ทั้ง​หลาย​จะ​ตก​จาก​ฟ้า

แล้วบุตร​มนุษย์​เสด็จ​มา​ใน​เมฆ ทรง​ฤทธา​นุ​ภาพ​และ​พระ​รัศมี​อย่าง​ยิ่ง
พวก​ทูต​สวรรค์จะ​รวบ​รวม​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​พระ​องค์​ทรง​เลือก​สรร​ไว้จากทั่วสารทิศ

เมื่อ​ต้นมะเดื่อแตก​กิ่ง​แตก​ใบ พวก​ท่าน​ก็​รู้​ว่า​ฤดู​ร้อน​ใกล้​จะ​ถึง​แล้ว
เช่น​เดียว​กัน เมื่อ​พวกท่าน​เห็น​เหตุ​การณ์​เหล่า​นั้น ก็​ให้​รู้​ว่า​พระ​องค์​เสด็จ​มา​ใกล้​แล้ว

แต่​ไม่​มี​ใคร​รู้​เรื่อง​วัน​หรือ​เวลา​นั้น มี​แต่​พระ​บิดา​เท่า​นั้น
จง​เฝ้า​ระวัง​และ​อธิษ​ฐาน เพราะ​พวก​ท่าน​ไม่​รู้​ว่า​วัน​นั้น​ ​จะ​มา​ถึง​เมื่อ​ไหร่

เหมือนทาสที่เฝ้า​ระวัง​อยู่ เพราะ​ไม่​รู้​ว่านายจะ​มา​เมื่อ​ไร
เมื่อนาย​กลับ​มา​อย่าง​ฉับ​พลัน จะได้ไม่พบ​ว่าทาสกำ​ลัง​นอน​หลับ​อยู่

“​จง​เฝ้า​ระวัง​อยู่​เถิด”

1. เมื่อสังเกตดูจะพบว่า ตลอดทั้งบทนี้ ในสิ่งที่พระเยซูบอกว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้น
ไม่ใช่เพื่อพวกสาวกจะรู้อนาคต ได้อย่างเจาะจง
แต่เพื่อให้พวกสาวกดำเนินชีวิตอย่างเฝ้าระวัง
ระมัดระวังที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย

วันนี้เมื่อเราอ่านพบคำพยากรณ์ทั้งหลายในพระคัมภีร์
เราควรรู้ความจริงว่า พระคัมภีร์ไม่ได้จงใจบอกให้เรารู้อนาคต
แต่บอกเพื่อให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีปัญญา อย่างรู้ตัว

2. พระเยซูทรงเตือน ให้ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้ใคร​ล่อ​ลวงเราให้​หลงไปจากความจริง
วิธีที่จะไม่หลง คือต้องรู้ความจริงจากพระคำของพระเจ้า และยึดไว้ให้มั่นด้วยความเชื่อ
ในยุคสุดท้ายเช่นนี้ คริสเตียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาความเข้าใจในพระคำของพระเจ้า
และพัฒนาความเชื่อของตน

วันนี้ เราให้ความสำคัญในการพัฒนาทั้ง 2 สิ่งนี้ มากน้อยเพียงใด?

3. การประยุกต์ใช้ มาระโก บทที่ 13 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2kM6XJk

คำคม

“ จงเฝ้าระวัง ตื่นตัวฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอ เพราะวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว ”