สรุป มาลาคี 1

ภาพรวม

  • พระธรรมมาลาคี เป็นพระคัมภีร์เดิมเล่มสุดท้าย หลังจากพระธรรมเล่มนี้ ก็จะเข้าสู่ยุคเงียบ 400 ปี ที่ไม่มีการตรัสจากพระเจ้า มาถึงคนอิสราเอลเลย
  • พระธรรมมาลาคี​ เขียนขึ้นเพื่อ​เตือน​คนอิสราเอลที่​กลับ​จาก​การ​เป็น​เชลย​ ให้​เขา​รักษา​ธรรม​บัญญัติ ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ​และด้วย​ความ​ซื่อสัตย์
  • มาลาคี บทที่ 1 พระเจ้าตำหนิคนอิสราเอล ที่ลบหลู่พระเจ้า ด้วยการเอาของที่ไม่ต้องการ มาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มาลาคี บทที่ 1

พระเจ้าทรงตรัสกับคนอิสราเอล โดย​มา​ลา​คี ว่า

พระเจ้า​ได้​รักพวกเขา แต่พวกเขาหาว่าพระเจ้าไม่รักพวกเขา
เอ​ซาว​(ต้นตระกูลคนเอโดม) เป็น​พี่ชาย​ของ​ยา​โคบ​(ต้นตระกูลคนอิสราเอล)
แต่พระเจ้า​ก็​ยัง​รัก​ยา​โคบ

เมื่อ​เอ​โดม ​ถูก​ทำ​ลาย​ลง​แล้ว ก็ไม่สามารถ​กลับ​มา​สร้าง​​ขึ้น​ใหม่ได้
จน​คน​จะ​เรียก​กัน​ว่า​ เป็น ​เมือง​ชั่ว​ร้าย
เป็น​ชน​ชาติ​ที่​พระเจ้าทรง​กริ้ว​

บุตร​ก็​ย่อม​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา
คน​ใช้​ก็​ย่อม​ให้​เกียรติ​นาย
แต่คนอิสราเอลไม่ให้เกียรติ​พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบิดาและ​เป็น​นาย ของพวกเขา

บรร​ดา​ปุโร​หิต​ของพวกเขาก็​ ดูหมิ่นพระเจ้า
โดย​การ​นำ​อา​หาร​มล​ทิน ​มา​ถวาย​บน​แท่น​ของ​พระเจ้า
นำ​สัตว์​ตา​บอด​ ​สัตว์​ที่​พิการ​หรือ​ป่วย มาถวาย
ซึ่งพวกเขาเองยังไม่กล้าทำ​อย่าง​นั้น​ เมื่อนำของไป​กำ​นัล​ผู้​ว่า​ราช​การ​ของพวกเขาเลย

ดังนั้นจึงไม่พอพระทัยพวกเขา
​ไม่​รับ​เครื่อง​บูชา​จาก​มือ​ของพวกเขา
และไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของพวกเขา

ตั้ง​แต่​ที่​ดวง​อา​ทิตย์​ขึ้น​ ถึง​ที่​ดวง​อา​ทิตย์​ตก
​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย ต่างเกรงกลัวพระเจ้า
และ​ถวาย​​ของ​ถวาย​ที่​บริ​สุทธิ์​แด่​พระองค์ ทุก​ที่​ทุก​แห่ง

แต่คนอิสราเอลกลับ​ดู​หมิ่นพระองค์ โดยนำของชั้นเลวมาถวายพระเจ้า
แล้วยังมีหน้ามา​ทำ​ฮึด​ฮัด​กับพระเจ้า
บ่นว่า ที่ทำให้พระเจ้า นี่เป็นภาระหนักจริงๆ

คน​ใด​ที่​มี​สัตว์​แข็งแรงสมบูรณ์ ​อยู่​ใน​ฝูง และ​ได้​บน​ไว้
แต่กลับ​เอา​สัตว์​ที่​มี​ตำหนิ​มา​ถวาย​แด่​พระเจ้า
คำ​สาป​แช่ง​จง​ตก​อยู่​กับ​คน​โกงคน​นั้น

1. พระเจ้าทรงรักคนอิสราเอล และสำแดงความรักต่อพวกเขาอย่างมากมาย
แต่พวกเขาไม่รับรู้ ไม่สังเกต
พวกเขาจึงคิดว่า พระเจ้าไม่รักพวกเขา

พระเจ้าทรงสำแดงความรักแก่เรามากมายเช่นกัน
แต่เฉพาะคนที่รับรู้ และสังเกตเท่านั้น จึงสามารถรักตอบพระเจ้าได้
วันนี้เรารับรู้มากเพียงใด?

2. ผู้ที่ให้พระเยซูคริสต์ เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาอย่างแท้จริง
ย่อมให้เกียรติพระองค์ และทุกสิ่งที่ทำแด่พระองค์ย่อมทำอย่างดีที่สุดอย่างเต็มใจ

วันนี้ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อย่างแท้จริงแล้วหรือยัง?

3. คนทั่วโลก แม้พวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์ผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด คือใคร?
พวกเขายังพยายามถวายเครื่องบูชาอย่างดีที่สุด เท่าที่จะทำได้แด่พระองค์

แล้วเราผู้เป็นประชากรของพระองค์
ผู้รู้แน่ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด
เราได้ถวายสิ่งใดแด่พระองค์?
และเมื่อถวายนั้นเราทำด้วยสุดจิตสุดใจของเราแล้วหรือยัง?

คำคม

“ สิ่งที่ทำถวายแด่พระเจ้า จงทำอย่างสุดใจ เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรจิตใจ ”