สรุป มาลาคี 2

ภาพรวม

  • มาลาคี บทที่ 2 พระเจ้าทรงตำหนิปุโรหิตและคนอิสราเอล ที่ละทิ้งบัญญัติของพระเจ้า หันไปทำสิ่งชั่วร้าย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มาลาคี บทที่ 2

พระเจ้าตรัสกับ พวกปุโร​หิตของอิสราเอล ว่า

ถ้า​พวกเขาไม่​ฟัง และ​ไม่​จำ​ใส่​ใจ​ ที่​จะ​ถวาย​เกียรติ​แด่พระเจ้า
พระองค์จะ​ส่ง​คำ​แช่ง​มายังพวกเขา
พระองค์​จะ​สาป​แช่ง​ พระ​พร​ซึ่ง​เคย​มา​ถึงพวกเขา

พระเจ้าจะทำให้พวกเขาและ​ลูก​หลาน พบกัยความอับอายขายหน้า

พระเจ้าทรงเตือนเขาเช่นนี้ เพื่อ​ว่า​พันธ​สัญ​ญา ที่​ให้​ชีวิต​และ​สันติ​ภาพ
ซึ่ง​ทำ​ไว้​กับ​เลวี​นั้น​ยัง​คง​อยู่ต่อไป สำหรับพวกเขา
พระองค์ให้​พันธ​สัญ​ญาแห่พวกเขา​ เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​ยำ​เกรงพระองค์

พวกเขาควร ​สั่ง​สอน​ความ​จริง
พวกเขาควร ​ดำ​เนิน​ติดตามพระเจ้า ด้วย​สันติ​และ​ความ​เที่ยง​ตรง
พวกเขาควร ​ช่วย​คน​จำ​นวน​มาก​ให้​หัน​จาก​ความ​บาป​ผิด
พวกเขาควร​ รักษาและถ่ายทอด​ความ​รู้เรื่องพระเจ้า
พวกเขาควร ทำให้ประชาชน​แสวง​หา​คำ​สั่ง​สอน​จาก​ปาก​ของ​เขา
พวกเขาควร เป็น​ทูต​ของพระเจ้า

แต่
พวกเขา ได้​หัน​ไป​เสีย​จาก​ทางเหล่า​นั้น
พวกเขา ได้​เป็น​เหตุ​ให้​หลาย​คน​สะดุด​เพราะ​คำ​สั่ง​สอน​ของตน
พวกเขา ​ได้​ทำ​ให้​พันธ​สัญ​ญา​ของ​เลวี​เสื่อม​ไป

ดัง​นั้นพระเจ้าจะ​ทำ​ให้​พวกเขาเป็น​ที่​ดู​หมิ่น​และ​เหยียด​หยาม​
เพราะพวกเขา​ไม่​ได้​เดิน​ตามทาง​ของพระเจ้า
แต่​ได้​ลำ​เอียง​ใน​การ​สั่ง​สอน

มลค. 2:10 เรา​ทุก​คน​มี​บิดา​คน​เดียว​ไม่​ใช่​หรือ?ได้​ทรง​สร้าง​เรา​มิ​ใช่​หรือ? แล้ว​

คนอิสราเอลเอง แม้พวกเขามีพระ​เจ้า​องค์​เดียวกัน
ก็ได้ทร​ยศ​ต่อ​กัน​และ​กัน
ทำ​ให้​พันธ​สัญ​ญา​ของ​บรรพ​บุรุษ​ของพวกเขา เป็น​มลทิน

มีการทำสิ่ง​น่า​เกลียด​น่า​ชัง ​ใน​อิส​รา​เอล​และ​ใน​เย​รู​ซา​เล็ม
เพราะ​ว่า​ยู​ดาห์​ได้​ทำ​ให้​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​ของ​พระเจ้า
​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​รัก​นั้น​เป็น​มลทิน
และ​ได้​ไป​แต่ง​งาน​กับ​หญิงต่าง​ด้าว

ดังนั้น​แม้​ว่า พวกเขา​จะ​นำ​เครื่อง​บูชา​ถวาย​แด่​พระเจ้า
หรือร้องไห้มากมายต่อพระเจ้า
พระองค์ก็จะไม่ฟังและไม่อวยพระพรพวกเขา

เพราะพวกเขาไม่เชื่อ​ฟัง​พระ​เจ้า
พวกเขาได้​ทร​ยศ​ต่อ​ภรรยาของตน โดยหย่าพวกนาง
เพื่อจะได้ไปแต่งงานกับหญิงต่างด้าว

พวกเขาได้​ทำ​ให้พระเจ้า​อ่อน​ระอา​ใจ ​ด้วย​คำ​พูด​ของพวกเขา
โดย​กล่าว​ว่า
“ทุก​คน​ที่​ทำ​ชั่ว ​ก็​เป็น​คน​ดี​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระเจ้า และ​พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย​คน​เหล่า​นั้น”

1. พระเจ้าทรงเลือกปุโรหิต เพื่อให้พวกเขารับพระพร และเป็นพระพรแก่คนอิสราเอล
แต่เมื่อพวกเขาละทิ้งสิ่งที่ควรทำ พระองค์จะนำพระพรเหล่านั้นไปจากพวกเขา

ที่เรามีวันนี้ และรับพระพรเช่นนี้ เพราะพระเจ้าประสงค์ใช้ชีวิตของเราเป็นพระพรแก่ผู้อื่น
แต่หากเราละเลย ที่จะใช้ชีวิตของเราเป็นพระพรแก่ผู้อื่น
พระเจ้าจะเอาพระพรนั้นไปให้ผู้อื่นแทน โดยไม่ต้องผ่านเรา

2. ผู้รับใช้พระเจ้า และ ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ควร
– สั่ง​สอน​พระคำของพระเจ้า ตามความ​จริง โดยไม่ลำเอียงเพื่อประโยชน์ของตน หรือพวกพ้อง
– ดำ​เนิน​ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้า
– ​ช่วย​คน​ให้​หัน​จาก​ความ​บาป​ผิด ของพวกเขา

หากเราคิดว่า ได้เวลาแล้ว ที่เราควรจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ในฝ่ายวิญญาณ
จงพัฒนาในการทำสิ่งเหล่านี้เถิด

3. พวกปุโรหิตที่ดูหมิ่นพระเจ้า ด้วยการกระทำของตน
ในที่สุดพวกเขาจึงกลายเป็นที่ดูถูกดูหมิ่น

4. การถวายมากมาย หรือ การอธิษฐานร้องห่มร้องไห้
สิ่งเหล่านั้น จะไม่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้า
หากคนนั้นไม่ยอมกลับใจจากบาปของตน

5. การทรยศต่อภรรยา ที่เคยปฏิญาณไว้ต่อหน้าพระเจ้า
เท่ากับเป็นการทรยศต่อพระเจ้า

คำคม

“ พระเจ้าประทานพระพรแก่เรา เพื่อพระพรนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราและผู้อื่น ”