สรุป มาลาคี 3

ภาพรวม

  • มาลาคี บทที่ 3 พระเจ้าตรัสถึงการเสด็จมาของพระมาซีฮา(พระเยซูคริสต์) และความผิดของคนอิสราเอล และคนเหล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มาลาคี บทที่ 3

พระเจ้า​ตรัส​กับอิสราเอล ว่า
พระเจ้ากำลัง​ส่ง​ทูต​ของ​พระองค์​ไป ​เพื่อ​ตระ​เตรียม​หน​ทาง​ไว้​ข้าง​หน้า​
และ​องค์​เจ้า​นาย​ ผู้​ซึ่ง​พวกเขา​แสวง​หา​นั้น ​จะ​เสด็จ​มา​ยัง​พระ​วิหาร​ของ​พระ​องค์ ​อย่าง​กะ​ทัน​หัน

แต่​ใคร​จะ​ทน​อยู่​ได้​ใน​วัน​ที่​ท่าน​มา​ปรา​กฏ​ตัว?
เพราะท่าน​เป็น​ประ​ดุจ​ไฟ​ถลุง​แร่
และ​ประ​ดุจ​สบู่​ของ​ช่าง​ซัก​ฟอก

ท่าน​จะ​ชำระ​บุตร​หลาน​ของ​เลวี​ให้​บริ​สุทธิ์
และ​ถลุง​พวก​เขา​อย่าง​ถลุง​ทอง​คำ​และ​ถลุง​เงิน
จน​กว่าพวกเขา​จะ​นำ​เครื่อง​บูชา​มา​ถวาย​แด่​พระเจ้า​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม
แล้ว​เครื่อง​บูชา​ของ​ยู​ดาห์​และ​เย​รู​ซา​เล็ม​จะ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระเจ้า

แล้วพระเจ้า​จะ​มา​ ​เพื่อ​การ​พิพาก​ษา
พระองค์จะกล่าว​โทษ​
– นัก​วิท​ยา​คม
– พวก​ผิด​ประ​เวณี
– ผู้​สบถ​เท็จ
– ผู้​​บีบ​บัง​คับ​ลูก​จ้าง​ใน​เรื่อง​ค่า​จ้าง
– ผู้​บีบ​บัง​คับ​แม่​ม่าย​และ​ลูก​กำ​พร้า
– ผู้​ผลัก​ไส​คน​ต่าง​ด้าว​ให้​ไป​เสีย
– ​ผู้​ที่​ไม่​ยำ​เกรง​พระเจ้า

เพราะ​ว่า​พระเจ้าไม่​มี​ผัน​แปร อิสราเอล​จึง​ไม่​ถูก​ทำ​ลาย​หมด
พวกเขาได้​หัน​เห​ไป​เสีย​จาก​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระเจ้า
พระเจ้าจีงเรียกให้พวกเขา ​กลับ​มา​หา​พระองค์
และพระองค์​จะ​กลับ​มา​หา​พวกเขา

พวกเขาได้ฉ้อโกงพระเจ้าใน​เรื่อง​ทศางค์(สิบลด)​และ​เครื่อง​บูชา​
หากพวกเขา​นำ​ทศางค์​เต็ม​ขนาด​มา​ไว้​ใน​คลังพระนิเวศ​ของ​พระเจ้า
พระเจ้าจะ​เปิด​หน้า​ต่าง​ใน​ฟ้า​สวรรค์​ และ​เท​พร​อย่าง​ล้น​ไหล​มา​ให้​พวกเขา
พระองค์จะ​ขจัดตัวทำลายไปจาก​พื้น​ดิน​ของ​พวกเขา

แล้ว​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​สิ้น​จะ​เรียกพวกเขา​ว่า “ผู้​ที่​ได้​รับ​พระ​พร”

คนอิสราเอลได้​กล่าว​ใส่​ร้าย​พระเจ้า ​ว่า
– การที่​จะ​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้า​ก็​เปล่า​ประ​โยชน์
– การรัก​ษา​พระ​บัญชา​ของ​พระ​องค์​จะ​ไม่เกิด​ผล​ดี​
– ​คน​อวด​ดี​เป็น​คน​ได้​รับ​พร
– คน​ที่​ประ​กอบ​การ​อธรรม​ก็​เจริญ​ขึ้น​
– คนที่​ทด​ลอง​พระ​เจ้า​ก็ไม่ถูกลงโทษ​

แล้ว​คน​ที่​เกรง​กลัว​พระเจ้าจะ​พูด​คุย​กัน
พระเจ้า​ทรง​ฟัง​และ​ทรง​ได้​ยิน
มี​หนัง​สือ​บัน​ทึก​ชื่อ ​ผู้​ที่​เกรง​กลัว​และ​ยก​ย่อง​พระเจ้า เอา​ไว้
คนเหล่านั้นจะเป็น​กรรม​สิทธิ์​พิเศษ​ของพระเจ้า
ใน​วัน​ที่​พระเจ้า​จะ​ประ​กอบ​กิจ พระเจ้าจะ​เมต​ตา​คน​เหล่า​นี้​
ดัง​ชาย​ที่​เมต​ตา​บุตร​ผู้​ปรน​นิบัติ​เขา

แล้ว​เจ้า​จะ​สัง​เกต​เห็น​ความ​แตก​ต่าง​
ระหว่าง​ คน​ชอบ​ธรรม​ และ ​คน​อธรรม
ระหว่าง​ คน​ที่​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้า​ กับ​ คน​ที่​ไม่​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์​
ได้​อีก​ครั้ง​หนึ่ง

1. เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้
ตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใคร​ทน​อยู่​ได้
ที่จะสามารถยืนขึ้นแล้ว ภาคภูมิใจในความชอบธรรมของตน
(เช่น พระองค์สอนว่า ผู้ใดมองหญิงด้วยใจกำหนัด ก็ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว)
พระองค์​เป็น​ประ​ดุจ​ไฟ​ถลุง​แร่
โดยพระเยซูคริสต์นั้น แร่ที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกจึงถูกถลุงให้บริสุทธ์
จน​คนที่วางใจในพระองค์ สามารถถวาย​ความ​ชอบ​ธรรม เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าได้
และพระเจ้าทรง​พอ​พระ​ทัย​ในเครื่องบูชานั้น

ขอบคุณพระเยซู โดยพระองค์เราจึงเป็นคนชอบธรรมแล้ว

2. พระเจ้าทรงเรียกให้ประชากรของพระเจ้า กลับมาหาพระองค์
โดยละทิ้งสิ่งที่ผิด หันกลับมาทำสิ่งที่ถูกต้อง ตามพระคำของพระเจ้า
เช่น พวกเขาละเลยการถวายสิบลด จึงขาดพระพร แต่เต็มไปด้วยความขัดสน และความยุ่งยากในชีวิต
ถ้าพวกเขาหันกลับมาถวายแด่พระเจ้าด้วยจริงใจ
พวกเขาจะได้ชื่อว่า “ผู้​ที่​ได้​รับ​พระ​พร”

วันนี้ ถ้าเรากลับใจจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หันมาดำเนินตามทางของพระเจ้า สิ่งร้ายจะถูกหันออกไปจากชีวิตของเรา
และพระพรเหลือล้น จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเรา

3. คนที่พูดหรือสอน ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า
กำลังใส่ร้ายพระเจ้าพวกเขา พระองค์พูดโกหก

ขอให้สิ่งนี้ห่างไกลจาก เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าเถิด

4. ในวันสุดท้าย​จะเห็น​ความ​แตก​ต่าง​
ระหว่าง​ คน​ชอบ​ธรรม​ และ ​คน​อธรรม
ระหว่าง​ คน​ที่​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้า​ กับ​ คน​ที่​ไม่​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์​

วันนี้ อาจจะดูไม่แตกต่าง แต่อีกไม่นาน
สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้น ก็จะเกิดขึ้นเป็นจริง

คำคม

 การไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า เป็นการใส่ร้ายพระองค์