สรุป มาลาคี 4

ภาพรวม

  • มาลาคี บทที่ 4 กล่าวถึงวันแห่งพระเจ้าเพราะถึงในอนาคต แต่ก่อนวันนั้น ทูตของพระมาซีฮาจะมาก่อน(ยอห์น ผู้ให้บัพติศมา) แล้วพระมาซีฮาก็จะมาตาม(พระเยซูคริสต์)

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มาลาคี บทที่ 4

พระเจ้า​ตรัส​ว่า
นี่​แน่ะ วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง คือ​วัน​ที่​จะ​เผา​ผลาญ​เหมือน​เตา​อบ
​คน​​เย่อ​หยิ่ง​ทั้ง​สิ้น และ​คน​ที่​ประ​กอบ​การ​อธรรม​ทั้ง​หมด​ จะ​เป็น​เหมือน​ตอ​ข้าว
วัน​ที่​จะ​มา​นั้น​ จะ​ไหม้​พวกเขา​หมด จน​ไม่​มี​ราก​หรือ​กิ่ง​เหลือ​อยู่​เลย

แต่​สำ​หรับ​คน​​ที่​ยำ​เกรง​พระเจ้า
ดวง​อา​ทิตย์​แห่ง​ความ​ชอบ​ธรรม ​ซึ่ง​มี​ปีก​รัก​ษา​โรค​ภัย​ได้ จะ​ปรา​กฏ​ขึ้น
แล้วพวกเขา​จะ​กระ​โดด​โลด​เต้น​ออก​ไป ​เหมือน​ลูก​วัว​ออก​ไป​จาก​คอก
และพวกเขา​จะ​เหยียบ​ย่ำ​คน​อธรรม เหมือนเหยียบ​ขี้เถ้า

จง​จด​จำ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​โม​เสส ซึ่งพระเจ้าได้​บัญ​ชา​คนอิสราเอล ที่​ภูเขา​โฮ​เรบ​

พระเจ้า​จะ​ส่ง​เอ​ลี​ยาห์​ ​มา​ยังคนอิสราเอล ​ก่อน​วัน​แห่ง​พระเจ้า
ซึ่งเป็น​วัน​ที่​ใหญ่​ยิ่ง​และ​น่า​สะพรึง​กลัว​
และ​ท่าน​ผู้​นั้น​จะ​ทำ​ให้​จิต​ใจ​ของ​พ่อ​หัน​ไป​หา​ลูก และ​จิต​ใจ​ของ​ลูก​หัน​ไป​หา​พ่อ
หาไม่แล้ว พระเจ้า​จะ​โจม​ตี​แผ่น​ดิน​นั้น​ด้วย​คำ​สาป​แช่ง

1. ในวันแห่งการพิพากษานั้น
คนอธรรม ที่เย่อหยิ่งไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์ จะถูกเผาชั่วนิรันดร์
คนที่เคยอธรรม แต่ถ่อมใจลง ยอมให้พระเยซูคริสต์ เปลี่ยนเขาเป็นคนชอบธรรม จะพบกับความเต้นโลดยินดี

วันนี้ โดยทางพระเยซูคริสต์ เราจึงได้เป็นผู้ชอบธรรมแล้ว
สมควรที่เราจะใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ในโลกนี้
ถวายเกียรติแด่พระองค์ ผู้ทรงรักและเมตตาเรา

2. พระเจ้าได้บอกกับคนอิสราเอลล่วงหน้าว่า
ต่อไปจะมี ผู้นำหน้า พระมาซีฮา มาปรากฏ
แล้ว 400 ปี ต่อมา ยอห์นผู้ให้บัพติศมา ก็ปรากฏตัวขึ้น
ประกาศให้คนติดตามพระเยซู

พระเจ้าทรงรักษาสัญญาเสมอ

คำคม

“ พระคัมภีร์เดิมจบลง ว่า ใครไม่ทำตามจะถูกแช่งสาป
พระคัมภีร์ใหม่เริ่มต้น ว่า คนที่เชื่อในพระเจ้าจะได้รับพระพร ”