สรุป มีคาห์ 3

ภาพรวม

  • มีคาห์ บทที่ 3 มีคาห์ตำหนิผู้นำและผู้เผยพระวจนะของอิสราเอล ที่ข่มเหงประชาชนและทำสิ่งชั่วร้าย จนเป็นเหตุให้การพิพากษามาถึงพวกเขาและเยรูซาเล็ม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มีคาห์ บทที่ 3

มีคาห์พูดกับพวก​​ผู้นำ​ของ​อิส​รา​เอล ว่า
พวกเขาควร​จะ​รู้​เรื่อง​ความ​ยุติ​ธรรม
แต่พวกเขากลับ​เกลียด​ชัง​ความ​ดี​และ​รัก​ความ​ชั่ว
ข่มเหงและเอารัดเอาเปรียบประชาชน

ดังนั้นเมื่อ​ข้าศึกบุกมา แล้วพวกผู้นำเหล่านั้นจะ​ร้อง​ขอ​ความ​ช่วย​เหลือ​ต่อ​พระเจ้า
​พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ตอบ​พวก​เขา
เพราะ​พวก​เขา​ได้​ก่อ​กรรม​ชั่ว​ไว้​หลาย​อย่าง

ส่วนพวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ ที่ได้​นำ​ประ​ชา​ชน​ให้​หลง​ไป เพราะเห็นแก่เงินทอง
ดัง​นั้น ความ​มืด​ทึบ​จะ​บัง​เกิด​แก่​พวก​เขา
พวกเขาจะไม่เห็นนิมิตอะไรเลย จะ​ทำ​นาย​อะไร​ไม่​ได้เลย
พวกเขาจะ​อับ​อาย ขาย​หน้า
เพราะ​ว่า​ไม่​มี​คำ​ตอบ​มา​จาก​พระ​เจ้า

แต่พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระเจ้าทรงสถิตกับมีคาห์ จึงเต็ม​ด้วย​ฤทธิ์​เดช ​ความ​ยุติ​ธรรม​และ​กำลัง
จึงได้​เปิด​โปงโปง​บาป​ของ​อิส​รา​เอล​แก่พวกเขา

​ผู้นำ​ของ​​อิส​รา​เอล ​ผู้​ชัง​ความ​ยุติ​ธรรม และ​ผู้​บิดเบือน​ความ​ถูก​ต้อง​
ผู้​สร้าง​ศิโยน​ด้วย​โล​หิต และความ​อยุติ​ธรรม
ดัง​นั้น เพราะ​พวกเขา​นี่​เอง เยรูซาเล็ม​จึงจะ​กลาย​เป็น​กอง​สิ่ง​ปรัก​หัก​พัง

1. สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้ผู้นำทำ คือ
รักความดี
เกลียดความชั่ว
ทำสิ่งที่ยุติธรรม
รักและเมตตา ช่วยเหลือ ผู้อยู่ในความดูแลของตน

ผู้ที่ให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำในชีวิตของเขา
เขาจะได้รับความยุติธรรมและพระเมตตาของพระเจ้าอย่างแน่นอน

2. ความบาปที่ไม่ยอมกลับใจ
จะทำให้เราไม่ได้รับคำตอบและการช่วยกู้จากพระเจ้า
เหมือนผู้นำอิสราเอลที่ไม่ได้รับคำตอบ เพราะพวกเขาทำสิ่งชั่วร้าย

3. ผู้เผยพระวจนะในอิสราเอล เคยเห็นนิมิต เคยทำยานอย่างถูกต้อง จนมีชื่อเสียง
แต่พวกเขาใช้ชื่อเสียงนั้น เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเอง โดยบิดเบือนความจริง
ดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถเห็นนิมิตหรือทำยานได้อีก
แต่จะพบกับความอับอาย

หากเราไม่ใช้สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
สิ่งนั้นจะถูกนำออกไปจากชีวิตของเรา

4. คนของพระเจ้า จะเปิดโปงบาป เพื่อเรียกให้กลับใจ
แต่คนของโลกนี้ จะปิดซ่อนบาปไว้ เพื่อให้สบายใจ

คำคม

“ ผู้ใช้อำนาจทำร้ายคนอื่น จะสูญเสียอำนาจ และจะถูกทำร้าย ”