สรุป มีคาห์ 4

ภาพรวม

  • มีคาห์ บทที่ 4 พระเจ้าทรงสัญญาว่า ในอนาคตคนทั้งหลายจะเข้ามาเป็นประชากรของพระเจ้า และพบกับความสงบสุขตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มีคาห์ บทที่ 4

พระเจ้าตรัสว่า
ใน​กาล​ภาย​หน้า​จะ​เป็น​ดัง​นี้​ คือ
ภูเขา​แห่ง​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า จะ​ถูก​สถา​ปนา​ขึ้น​เป็น​ที่​สูง​สุด​ของ​ภูเขา​ทั้ง​หลาย
และ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​จะ​หลั่ง​ไหล​ไป​ยัง​ภูเขา​นั้น

​​​​และ​ประ​ชา​ชาติ​เป็น​อัน​มาก​จะกล่าว​ว่า
“มา​เถิด ให้​เรา​ขึ้น​ไป​ยัง​ภูเขา​ของพระเจ้า และ​ยัง​พระ​นิเวศ​ของพระองค์
แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​สอนเราให้​เดิน​ใน​ทางของ​พระ​องค์”

เพราะ​ว่า​พระ​วจนะ​ของพระเจ้า​จะ​ออก​มา​จาก​เย​รู​ซา​เล็ม
พระ​องค์​จะ​ทรง​พิ​พาก​ษา​ระหว่าง​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​เป็น​อัน​มาก
แล้วจะเกิดความสงบสุข ปราศจากสงคราม
มีแต่ความอุดมสมบูรณ์
และประชากรของพระเจ้าจะ​ดำ​เนิน​ในทางของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์​

ใน​วัน​นั้น พระเจ้าจะรวบรวมคนอ่อนแอและ​คน​ทุกข์​ใจ
ให้มา​เป็น​ประ​ชา​ชาติ​เข้ม​แข็ง
และพระเจ้าจะ​ทรง​ปก​ครอง​เหนือ​พวก​เขา​ ที่​ภูเขา​ศิโยน ​เป็น​นิตย์

พระเจ้าตรัสอีกว่า
บุตรี​ศิโยนจะ​ต้อง​ออก​ไป​จาก​นคร ไป​ยัง​บา​บิ​โลน
แล้วพระเจ้าจะ​ทรง​ไถ่​พวกเขา ให้​พ้น​มือ​ศัตรู​
ประ​ชา​ชาติ​มาก​มาย จะ​ชุม​นุม​ต่อ​สู้​พวกเขา

แต่ประชาชาติเหล่านั้น​ไม่​ทราบ ถึงแผนการของพระเจ้า
ที่​พระ​องค์​ทรง​รวบ​รวม​เขา​ทั้ง​หลาย​เข้า​มา
เพื่อการลงโทษและการถูกทำลาย

1. ​​​​พระเจ้าทรงสัญญา ว่า
ชนชาติทั้งหลาย​จะมายัง​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​สอนพวกเขาให้​เดิน​ใน​ทางของ​พระ​องค์

เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับเราแล้ว
เราเป็นวิหารของพระเจ้า เรามาหาพระองค์
และเราให้พระองค์ทรงสอนทางที่เราควรจะเดินไปนั้น

เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าควรเข้าหาพระเจ้าอยู่เสมอ
และดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงสอนเรา ด้วยเต็มใจ

2. พระเจ้าจะทำให้คนอ่อนแอและ​คน​ทุกข์​ใจ กลาย​เป็น​ประ​ชา​ชาติ​เข้ม​แข็ง
ไม่ว่าเราจะอ่อนแอ หรือทุกข์ใจมากเพียงใด
เราก็ยังมีคุณสมบัติที่จะเป็นประชากรของพระเจ้าได้
เพียงแต่เราเชื่อวางใจในพระองค์ อย่างจริงใจเท่านั้น ก็เพียงพอ

แต่ต่อให้เราเข้มแข็งสักเพียงใดก็ตาม
หากเราไม่ยอมไว้วางใจในพระองค์ เราก็ไม่คู่ควรเป็นประชากรของพระองค์

3. เมื่อประชาชาติทั้งหลาย รวมตัวกันเพื่อจะมาทำลายประชากรของพระเจ้า
พวกเขาหารู้ไม่ว่า นั่นยังคงอยู่ในแผนการของพระเจ้า
ที่จะลงโทษ ชนชาติที่ชั่วร้ายเหล่านั้น

เมื่อคนอื่นที่จะวางแผนที่จะทำร้ายเรา
ความจริงแล้ว พวกเขากำลังเข้าสู่แผนของพระเจ้าที่เตรียมไว้
สำหรับลงโทษพวกเขา

คำคม

“ โดยพระเจ้า คนที่อ่อนแอ จะกลับกลายเป็นผู้เข้มแข็ง ”