สรุป มีคาห์ 5

ภาพรวม

  • มีคาห์ บทที่ 5 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมีผู้ช่วยเกิดในหมู่บ้านเบธเลเฮ็ม ซึ่งท่านจะมาช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มีคาห์ บทที่ 5

พระเจ้าตรัสว่า
หมู่บ้านเบธ​เล​เฮม ในตำบลเอฟ​รา​ธาห์ จะ​มี​ผู้​หนึ่ง​ออก​มา​เพื่อ​เรา
ซึ่งจะเป็น​ผู้​ที่​จะ​ปก​ครอง​ใน​อิส​รา​เอล
ต้นกำเนิดของท่าน จาก​สมัย​โบ​ราณ​กาล
และ​ท่าน​​จะ​เลี้ยง​ฝูง​แกะ​ของ​ท่าน​ด้วย​พระ​กำ​ลัง​ ด้วย​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของพระเจ้า
และพวกเขาจะ​ดำรง​อยู่​ได้ เพราะท่าน​จะ​เป็น​ใหญ่ จน​สุด​ปลาย​พิภพ

ดัง​นั้น พระเจ้าจะ​ทรง​ละทิ้ง​อิสราเอล จน​ถึง​เวลา​ที่​หญิง​ผู้​เจ็บ​ครรภ์​จะ​คลอด​บุตร
แล้ว​พวกเขาทั้งหลายจะถูกนำกลับมาหาพระองค์

​คน​อัส​ซี​เรีย​จะ​ยก​เข้า​มา​ใน​แผ่น​ดิน​ และ​จะ​เหยียบ​ย่ำ​เวียง​วัง​ทั้ง​หลาย
พระเจ้า​จะ​ยก​ผู้นำบางคนขึ้น ​ต่อ​ต้านอัสซีเรีย
​ท่าน​จะ​ช่วย​กู้ให้​พ้น​จาก​คน​อัส​ซี​เรีย
แล้ว​คน​ที่​เหลือ​อยู่​ของอิสราเอล จะ​อยู่​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​มาก​มาย
พวกเขา​จะ​ยก​มือ​ขึ้น​สู้​บรร​ดา​ศัตรู​
และพระเจ้า​จะ​กำ​จัด​ม้า เมือง​ ที่​กำ​บัง​เข้ม​แข็ง​ และ​รูปเคารพ ของ​อิสราเอลเสีย
แล้วพระองค์จะจัดการกับศัตรูของพวกเขาเอง

1. มีคาห์ได้พยากรณ์ไว้ 700 กว่าปี ก่อนที่ พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาบังเกิด
ว่าพระองค์จะเกิดที่หมู่บ้านเบธ​เล​เฮม ในตำบลเอฟ​รา​ธาห์
และพระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากศัตรู (มารซาตาน)
และพวกเขาจะมีชัยชนะเหนือศัตรู

เราผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ ได้หลุดพ้นจากอานุภาพของมารร้าย
และมีชัยเหนือการล่อลวงของมารได้ โดยทางพระเยซูคริสต์

2. เมื่อพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์นั้น
พระองค์​จะ​กำ​จัด​ม้า เมือง​ ป้อม​กำ​บัง​เข้ม​แข็ง​ และ​รูปเคารพ ของ​พวกเขา
ซึ่งเคยเป็นสิ่งที่ไว้วางใจ ออกไปก่อน
เพื่อพวกเขาจะไว้วางใจในพระองค์แต่เพียงผู้เดียว
แล้วพระองค์จะจัดการกับปัญหาของพวกเขาเอง

วันนี้ ความไว้วางใจของเรา อยู่ที่สิ่งใด?
หากเราอยากเห็นการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้า
เราจำเป็นต้องโยกย้ายความไว้วางใจของเราทั้งหมด
ไปไว้ที่พระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียว

คำคม

“ การวางใจในพระเจ้า ต้องวางใจในพระองค์แต่เพียงผู้เดียว ”