สรุป มีคาห์ 6

ภาพรวม

  • มีคาห์ บทที่ 6 พระเจ้าทรงช่วยคนอิสราเอลมากมาย และเรียกร้องให้พวกเขา อย่าทำความชั่วร้าย แต่พวกเขากลับทำชั่วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการพิพากษาจึงมาถึงพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มีคาห์ บทที่ 6

พระเจ้าตรัสว่า
พระองค์ทรง​มี​คดี​กับ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
พระองค์ไม่ได้ทำ​ให้พวกเขาเหนื่อย​ยากเลย
พระองค์ทรง​นำพวกเขาออกมา​จาก​​การเป็นทาสในอียิปต์
โดย​โม​เสส อา​โรน และ​มิเรียม

พระองค์ทำให้คำแช่งสาปของ​บา​ลา​อัม​กลายเป็นพระพรแก่พวกเขา
พระองค์ทรงนำพวกเขาเข้าในดินแดนแห่งพระสัญญา

พระองค์ไม่ได้ประสงค์​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัวของพวกเขา
หรือของถวายใดๆ
พระองค์เพียงประสงค์ให้พวกเขา​ทำ​ความ​ยุติ​ธรรม ​และ​ รัก​ความ​เมตตา และ​ให้​ดำ​เนิน​ชีวิต​ไป​กับ​พระ​เจ้า​ ​ด้วย​ความ​ถ่อม​ใจ

แต่พวกเขากลับทำสิ่งชั่ว​ร้าย​ การ​อยุติธรรม และ​​ความ​โหด​ร้าย
ดังนั้นพระเจ้าจะทำ​ให้พวกเขาร้าง​เปล่า ​เพราะ​บาป​ของ​พวกเขา

พวกเขาจะ​กิน แต่​จะ​ไม่​อิ่ม
พวกเขาจะ​เก็บ​ของ​มี​ค่า​ไว้ แต่​ก็​จะ​สูญเสียไป
พวกเขา​จะ​หว่าน แต่​จะ​ไม่​ได้​เกี่ยว
พวกเขา​จะ​ย่ำ​องุ่น แต่​จะ​ไม่​ได้​ดื่ม​เหล้า​องุ่น
พวกเขาจะ​เป็น​ที่​เย้ย​หยัน

1. สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้ประชากรของพระองคทำก็คือ
มีความยุติ​ธรรม มีรัก​ความ​เมตตา และ​ให้​ดำ​เนิน​ชีวิต​ติดสนิทกับพระเจ้า
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มีค่ายิ่งกว่าของถวายใดๆที่ถวายแด่พระองค์

วันนี้ เราได้สำแดงความรักต่อผู้อื่น และติดสนิทกับพระเจ้ามากเพียงใด?

2. คนที่หันหลังให้กับคำเตือนของพระเจ้า
สิ่งที่พวกเขาพยายามไขว่คว้า จะสูญเปล่า
สิ่งที่พวกเขาทุ่มเท จะไร้ค่า
สิ่งทีพวกเขาเก็บไว้ จะไม่เหลืออะไรเลย

อย่าให้เราหันหลังจากพระเจ้า เพื่อไล่จับสิ่งของอนิจจัง

คำคม

“ สิ่งล้ำค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า คือความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและต่อผู้อื่น ”