สรุป ยอห์น 3

ภาพรวม

  • ยอห์น บทที่ 3 ​นิ​โค​เด​มัสมาพบพระเยซูตอนกลางคืน พระเยซูทรงให้บัพติศมาในน้ำแก่ผู้คน บอห์นก็ยืนยันว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยอห์น บทที่ 3

ฟา​ริสี​คน​หนึ่ง ชื่อ​นิ​โค​เด​มัส เป็น​ขุน​นาง​ของ​พวก​ยิว
เขามา​หา​พระ​เยซู​ตอน​กลาง​คืน

พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ ว่า
ถ้า​คน​ใด​ไม่​ได้​เกิด​ใหม่ คน​นั้น​ไม่​สา​มารถ​เห็น​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า
ถ้า​ใคร​ไม่​ได้​เกิด​จาก​น้ำ​และ​พระ​วิญ​ญาณ คน​นั้น​จะ​เข้า​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า​ไม่​ได้

ที่​เกิด​จากพระ​วิญ​ญาณ​ก็​เป็น​วิญ​ญาณ
ลม​จะ​พัด​ไป​ที่​ไหน​ก็​พัด​ไป​ที่​นั่น
คน​ที่​เกิด​จาก​พระ​วิญ​ญาณ ก็​เป็น​อย่าง​นั้น​ทุก​คน

เรา​พูด​สิ่ง​ที่​เรา​รู้ และ​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​ที่​เรา​เห็น
แต่​พวก​ท่าน​ไม่​ยอม​รับ​คำ​พยาน​ของ​เรา
​เรา​บอก​พวก​ท่าน​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ทาง​ฝ่าย​โลก ​และ​พวก​ท่าน​ไม่​เชื่อ
แล้ว​ท่าน​จะ​เชื่อ​ได้​อย่าง​ไร ​ถ้า​เรา​บอก​ท่าน​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ทาง​ฝ่าย​สวรรค์

พระเจ้าได้​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ ​ลง​มา​จาก​สวรรค์
เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​พระ​องค์​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์
พระบุตรมาเพื่อ​ช่วย​กู้​โลก​ให้​รอด
คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​บุตร​ จะ​ไม่​ถูก​พิ​พาก​ษา

หลัก​การ​พิพาก​ษา​มี​อย่าง​นี้ คือ​
ความ​สว่าง​เข้า​มา​ใน​โลก​แล้ว
แต่​มนุษย์​รัก​ความ​มืด​มาก​กว่า​ความ​สว่าง
เพราะ​กิจ​การ​ของ​พวก​เขา​เลว​ทราม
เพราะ​ทุก​คน​ที่​ประ​พฤติ​ชั่ว​ก็​เกลียด​ความ​สว่าง และ​ไม่​มา​หา​ความ​สว่าง
เนื่อง​จาก​กลัว​ว่า​ การ​กระ​ทำ​ของ​ตน​จะ​ปรากฏ
แต่​คน​ที่​ประ​พฤติ​ตาม​ความ​จริง ​ก็​มา​ถึง​ความ​สว่าง
เพื่อ​ให้​เห็น​ว่า​ การ​กระ​ทำ​ของ​เขา​นั้น​ทำ​โดย​พึ่ง​พระ​เจ้า

หลัง​จาก​นั้น พระ​เยซู​​เข้า​ไป​ใน​แคว้น​ยูเดีย และ​ทรง​ให้​บัพติศ​มา
มีคนมา​หา​ยอห์น ​บอก​ว่า
พระเยซู​กำ​ลัง​ให้​บัพ​ติศ​มา​และ​ทุก​คน​ก็​พา​กัน​ไป​หา​พระองค์

ยอห์น​ตอบ​ว่า
ไม่​มี​ใคร​สา​มารถ​รับ​สิ่ง​ใด นอก​จาก​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​จาก​สวรรค์​ให้​เขา
พระ​องค์​ต้อง​ยิ่ง​ใหญ่​ขึ้น แต่​ข้าพ​เจ้า​ต้อง​ด้อย​ลง
ผู้​ที่​มา​จาก​โลก​ ก็​อยู่​ฝ่าย​โลก​และ​พูด​ตาม​อย่าง​โลก
พระ​องค์​ผู้​เสด็จ​มา​จาก​สวรรค์​ ทรง​เป็น​ใหญ่​เหนือ​ทุก​สิ่ง
คน​ที่​รับ​คำ​พยาน​ของ​พระ​องค์​ ก็​รับ​รอง​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​สัตย์​จริง

พระ​บิดา​ทรง​มอบ​ทุก​สิ่ง​ไว้​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระบุตร
คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระองค์ก็​มี​ชีวิต​นิรันดร์
คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระองค์จะพบกับ​พระ​พิ​โรธ​ของ​พระ​เจ้า​

1. การทรงเลือกของพระเจ้านั้นยุติธรรม
พระเจ้าผู้ทรงรู้​ตอนจบตั้งแต่เบื้องต้น พระองค์ทรงทราบว่า
ใครที่เกลียด​ความ​สว่าง และ ใครที่ประพฤติตามความจริง

มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นคนบาป
แต่มีคนบาปบางคน ที่รู้ตัวว่าตนเองเป็นคนบาป ที่ช่วยตนเองพ้นบาปไม่ได้
และปรารถนาจะมาหาความสว่างของพระเจ้า เพราะขาเชื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วยเขาได้
คนเหล่านั้น คือ ผู้ถูกเลือกให้เข้ามาเป็นประชากรของพระเจ้า

2. ผู้​ที่​​อยู่​ฝ่าย​โลก​ ย่อม ​พูดและทำ​ตาม​อย่าง​โลก
วิธีดูว่าวันนี้ จิตวิญญาณของเรา อยู่ฝ่ายโลก หรือ ฝ่ายพระเยซู
สังเกตได้จากว่า
วันนี้เนื้อหาที่เราพูด ความคิดที่เราคิด เรื่องที่เรากระทำ เกี่ยวข้องกับพระเยซูกี่เปอร์เซนต์ ?

3. การประยุกต์ใช้ ยอห์น บทที่ 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2xMCqy9

คำคม

“ ความวาง​ใจที่เรามีต่อพระเยซู เป็นตัวกำหนดว่า
เราจะมี​ชีวิต​นิรันดร์ หรือจะพบกับ​พระ​พิ​โรธ​ของ​พระ​เจ้า​ชั่วนิรันดร์ ”