สรุป ยอห์น 9

ภาพรวม

  • ยอห์น บทที่ 9 พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด พวกฟาริสีจึงอัปเปหิคนนั้นออกจากพระวิหาร แล้วเขาก็มาติดตามพระเยซู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยอห์น บทที่ 9

ในวัน​สะ​บา​โต พระเยซูและสาวกได้เห็น​ชาย​คน​หนึ่ง ​ตา​บอด​แต่​กำ​เนิด

พวก​สา​วก​จึงถาม ​ว่า
ใคร​ทำ​บาป คน​นี้​หรือ​พ่อ​แม่​ของเขา เขา​ถึง​เกิด​มา​ตา​บอด?

พระ​เยซู​ตอบ ​ว่า
ไม่​ใช่​คน​นี้​หรือ​พ่อ​แม่​ของ​เขา​ที่​ทำ​บาป
แต่​เขา​เกิด​มา​ตา​บอด​ เพื่อ​ให้​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​เจ้า​ปรา​กฏ​ใน​ตัว​เขา

พระ​องค์​ก็​ทรง​บ้วน​น้ำ​ลาย​ลง​ที่​ดิน
แล้ว​ทรง​เอา​น้ำ​ลาย​นั้น​ทำ​เป็น​โคลน​ทา ​ที่​ตา​ของ​คน​ตา​บอด
แล้ว​ตรัส​สั่ง​เขาให้ไป​ล้าง​โคลน​ออก ​ใน​สระ​สิ​โล​อัม

เขา​จึง​ไป​ล้าง​ แล้ว​กลับ​มา​ก็​มอง​เห็น

​คน​ที่​เคย​เห็น​ชาย​คน​นั้น เป็น​คน​ขอ​ทาน​มา​ก่อน ​ถาม​เขา​ว่า
ตา​ของ​เขา​หาย​บอด​ได้​อย่าง​ไร?

เขา​ตอบ​ว่า
“ชาย​คน​หนึ่ง​ ชื่อ​ เยซู​ ทำ​โคลน​ทา​ตาเขา ​และ​บอก​ให้เขา​ไปล้างออก​ที่​สระ​สิ​โล​อัม​
เมื่อเขาทำตาม​ก็​มอง​เห็น​

พวก​ฟา​ริสี​บาง​คน ​พูด​ว่า
ชาย​คน​นี้​ไม่​ได้​มา​จาก​พระ​เจ้า เพราะ​เขา​ไม่​ได้​รัก​ษา​วัน​สะบาโต

พวกเขาถาม​คน​ตา​บอด ​ว่า
​คิด​อย่าง​ไร​เรื่อง​พระเยซู

ชาย​คน​นั้น​ตอบ​ว่า
“ท่าน​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ”

​บิดา​มาร​ดา​ของ​ชายคนนั้น ก็ไม่กล้าพูดอะไรเรื่องพระเยซู ​เพราะ​กลัว​พวก​ยิว

พวกฟาริสี​เรียก​คนนั้นมา​หา​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง​
และ​ให้เขาบอก​ ​ว่า ชายที่รักษาเขา​เป็น​คน​บาป”

คน​นั้นไม่ยอมทำตาม
แต่กลับบอกว่า พระเยซู​มา​จาก​พระ​เจ้า

​พวก​เขา​จึงอัปเปหิ​คนนั้นออก​ไป ​ไม่ให้​ร่วม​พิธี​ศาสนกิจใดๆ​ใน​พระวิหาร​อีกต่อไป

ต่อมาเมื่อพระเยซู​พบ​เขา​ จึง​ตรัส​ว่า
“ท่าน​วาง​ใจ​ใน​บุตร​มนุษย์​หรือ?”

เขา​จึง​ทูล​ว่า
“องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ”
แล้ว​เขา​ก็​กราบ​ไหว้​พระ​องค์

พระ​เยซู​ตรัส​ว่า
พระองค์เข้า​มา​ใน​โลก​เพื่อ​การ​พิ​พาก​ษา
เพื่อ​ให้​คนที่​มอง​ไม่​เห็น​กลับ​มอง​เห็น และ​คน​ที่​มอง​เห็น​กลับ​ตา​บอด

1. พระเจ้าทรงมีแผนการบางอย่างในชีวิตของชายตาบอดแต่กำเนิด เขาจึงจำเป็นต้องเกิดมาตาบอด
พระเจ้าทรงมีแผนการบางอย่างสำหรับชีวิตของเราเช่นกัน
เพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ก็เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จผ่านทางชีวิตของเรา

ดังนั้นจงเผชิญกับสิ่งเหล่านั้น โดยการพึ่งพาพระเจ้า
แล้วเราจะเห็นพระพรของพระเจ้า ในเหตุการณ์เหล่านั้น

2. พระเยซูเข้า​มา​ใน​โลก​เพื่อ​การ​พิ​พาก​ษา ด้วยการแยกคนออกเป็น 2 จำพวก คือ
​คนที่​มอง​ไม่​เห็น​ ที่ปรารถนาความช่วยเหลือจากพระเจ้า
และ คนที่มองไม่เห็น แต่กลับคิดว่าตน​มอง​เห็น จึงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า

วันนี้ คุณคิดว่าคุณสามารถแก้ปัญหาของชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากพระเจ้า หรือเปล่า?

คนที่คิดเช่นนั้น สังเกตได้จากชีวิตการอธิษฐานของพวกเขา
พวกเขาจะไม่อธิษฐาน หรือ จะอธิษฐานเป็นเพียงพิธี ไม่ได้ปรารถนาอย่างแรงกล้าจริงๆ

3. การประยุกต์ใช้ ยอห์น บทที่ 9 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2YR2G6c

คำคม

“ จงทำสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ทำอย่างเต็มที่ ในขณะที่ยังมีโอกาสได้ทำ ”