สรุป ยอห์น 12

ภาพรวม

  • ยอห์น บทที่ 12 พระเยซูรับการชโลมที่เบธานี แล้วเสด็จเข้าเยรูซาเล็มอย่างกษัตริย์ และทรงเรียกให้คนทั้งหลายไว้วางใจในพระองค์ เพื่อจะพบกับความสว่างแห่งชีวิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยอห์น บทที่ 12

ก่อน​ปัส​กา​หก​วัน พระ​เยซู​​มา​ถึง​หมู่​บ้าน​เบ​ธา​นี​
พวก​เขา​จัด​งาน​เลี้ยง​พระ​องค์
มารีย์​เอา​น้ำ​มัน​หอม​นารดา​บริ​สุทธิ์​ ​รา​คา​แพง​มาก
​มา​ชโลมเท้าของพระเยซู และ​เอา​ผม​เช็ด
เรือน​ก็​หอม​ฟุ้ง ​ไป​ด้วย​กลิ่น​น้ำ​มัน​นั้น

​ยูดาส ​อิส​คา​ริ​โอท ห้ามเธอ
แต่พระ​เยซู​ตรัส​ว่า อย่า​ห้ามเธอเลย

พวก​ยิว​จำ​นวน​มาก​ มา​เฝ้า​พระ​องค์ และมาดู​ลา​ซา​รัส​ ​ผู้เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​
ดัง​นั้น​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต ​จึง​คิด​จะ​ฆ่า​ลา​ซา​รัส​ด้วย
เพราะ​ลา​ซา​รัส​​ทำ​ให้​พวก​ยิว​หลาย​คน วางใจ​ใน​พระ​เยซู

วัน​รุ่ง​ขึ้น ​พระ​เยซู​เสด็จ​มา​ถึง​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
ประชาชน​ก็​ถือ​ทาง​อินท​ผลัม​ พา​กัน​ออก​ไป​ต้อน​รับ​พระ​องค์​ ร้อง​ว่า
“โฮ​ซัน​นา ขอ​ให้​พระ​องค์​ผู้​เสด็จ​มา​ใน​พระ​นาม​ขอพระเจ้า ทรง​พระ​เจริญ”

และ​พระ​เยซูทรงนั่ง​ลูก​ลา​ตัว​หนึ่ง
ภายหลังเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว
พวกสาวกจึง​เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น

พวก​ฟา​ริสี​จึง​พูด​กัน​ว่า
ดู​ซิ โลก​ตาม​เขา​ไป​หมด​แล้ว

พวก​กรีก​ที่มาใน​งาน​เทศ​กาล​ ​อยาก​จะ​เห็น​พระ​เยซู ​จึง​ไป​บอก​​ฟีลิป​
ฟีลิปและแอนดรูว์ จึงไป​ทูล​พระ​เยซู
พระ​เยซู​​ตอบ​ ว่า
ถึง​เวลา​แล้ว​ที่​บุตร​มนุษย์​จะ​ได้​รับ​พระ​เกียรติ
ถ้า​เมล็ด​ข้าว​ไม่​ได้​ตก​ลง​ดิน​และ​ตาย​ไป ก็​จะ​คง​อยู่​เมล็ด​เดียว
แต่​ถ้า​ตาย​ไป​แล้ว​ก็​จะ​งอก​ขึ้น​เกิด​ผล​มาก

คน​ที่​รัก​ชีวิต​ตัว​เอง​ต้อง​เสีย​ชีวิต
และ​คน​ที่​เกลียด​ชัง​ชีวิต​ตัว​เอง​ใน​โลก​นี้ ​จะ​รัก​ษา​ชีวิต​นั้น​ไว้​นิรันดร์

ถ้า​ใคร​จะ​ปรน​นิ​บัติพระองค์ คน​นั้น​ต้อง​ตามพระองค์​มา
เดี๋ยว​นี้​ใจ​ของพระองค์​เป็น​ทุกข์ แต่​เพื่อ​จุด​ประ​สงค์​นี้​เอง

แล้ว​ก็​มี​พระ​สุรเสียง​ดัง​มา​จาก​ฟ้า​ว่า
“เรา​ให้​รับ​เกียรติ​แล้ว และ​เรา​จะ​ให้​รับ​เกียรติ​อีก”

ฝูง​ชน​ที่​​อยู่​ที่​นั่น​ได้​ยิน​เสียง​นั้น นึกว่า​ฟ้า​ร้อง
พระ​เยซู​ตรัส​ ​ว่า

เสียง​นี้​เกิด​ขึ้น​เพื่อพวกเขา ไม่​ใช่​เพื่อ​พระองค์
เดี๋ยว​นี้​การ​พิ​พาก​ษา​มา​ถึง​โลก​นี้​แล้ว
เดี๋ยว​นี้​ผู้​ครอง​โลก​นี้​จะ​ถูก​กำ​จัด​ออก​ไป
เมื่อพระองค์ถูก​ยก​ขึ้น​จาก​แผ่น​ดิน​โลก​แล้ว
พระองค์​จะ​ชัก​นำ​ทุก​คน​ให้​มา​หาพระองค์

พระ​เยซู​ตรัส​กับ​ฝูงชน ​ว่า
ความ​สว่าง​จะ​อยู่​ท่าม​กลาง​พวกเขาอีก​หน่อย​หนึ่ง
เมื่อ​ยัง​มี​ความ​สว่าง​อยู่​ก็​จง​เดิน​ไป​เถิด
เพื่อ​ที่​ว่า​ความ​มืด​จะ​ได้​ตาม​พวกเขาไม่​ทัน
คน​ที่​เดิน​อยู่​ใน​ความ​มืด​ย่อม​ไม่​รู้​ว่า​ตน​ไป​ทาง​ไหน
ขณะ​ที่​พวกเขามี​ความ​สว่าง จง​วางใจ​ใน​ความ​สว่าง​นั้น
เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​ลูก​ของ​ความ​สว่าง

​แม้​ว่า​พระเยซู​ทรง​ทำ​หมาย​สำ​คัญ​ มาก​มาย​หลายอย่าง​ ให้พวกเขา​เห็น
พวก​เขา​ก็​ยัง​ไม่​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์
แต่​ใน​พวก​เจ้า​หน้า​ที่​เอง​ ก็​มี​หลาย​คน​วาง​ใจ​ในพระเยซู แต่​ไม่กล้า​เปิด​เผย​เพราะกลัวจะ​ถูก​ขับ​ออก​จาก​ธรรม​ศาลา
เพราะ​ว่า​พวก​เขา​รัก​การ​ชม​ของ​มนุษย์ มาก​กว่า​การ​ชม​ของ​พระเจ้า

พระเยซูตรัส ว่า
พระองค์เข้า​มา​ใน​โลก​เป็น​ความ​สว่าง
เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ในพระองค์​จะ​ไม่​อยู่​ใน​ความ​มืด

ถ้า​ใคร​ไม่​ยอม​รับพระเยซู ​และ​ไม่​รับ​คำ​ของ​พระองค์
คำ​ที่พระองค์กล่าว​แล้ว​นั่น​แหละ ​จะ​พิ​พากษาพวกเขา​ใน​วัน​สุด​ท้าย

1. พระเยซูตรัสว่า เดี๋ยว​นี้​การ​พิ​พาก​ษา​มา​ถึง​โลก​นี้​แล้ว
มารซาตาน​ผู้​ครอง​โลก​นี้ ​จะ​ถูก​กำ​จัด​ออก​ไป
เมื่อพระองค์ตายบนไม้กางเขนแล้ว
พระองค์​จะ​ชัก​นำ​ทุก​คน​ให้​มา​หาพระองค์

โดยการตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน มารซาตานจึงไม่ใช่ผู้ครองโลกนี้อีกต่อไป
เมื่อก่อนมันได้สิทธินี้ เมื่ออาดัม เชื่อฟังมัน กินผลไม้ต้องห้ามในสวนเอเดน
แต่บัดนี้พระเยซูคริสต์ และผู้ที่อยู่ในพระองค์ เป็นผู้มีสิทธิอำนาจ ในโลกนี้

เราผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ ไม่จำเป็นต้องหวั่นเกรงอำนาจของมารซาตานอีกต่อไป
เราสามารถใช้สิทธิอำนาจเหนือมารซาตานและสมุนของมันได้

2. คนที่เดินในความ​สว่าง​ ​ความ​มืด​จะ​ได้​ตาม​พวกเขาไม่​ทัน
พวกเขา​รู้​ว่า​ตน​จะไป​ทาง​ไหน

เราเดินในความสว่างได้ โดย​วางใจ​ใน​ความ​สว่าง​นั้น
แล้วเรา​จะ​ได้​เป็น​ลูก​ของ​ความ​สว่าง
และเป็นผู้เดินในความสว่าง

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่าง
คนที่วางใจในพระเยซูคริสต์ จะได้เป็นบุตรของพระเจ้า
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเขา จะนำทางเขาให้เดินไปในทางของพระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ ยอห์น บทที่ 12 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2LOtu3x

คำคม

“ ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ในพระเยซู จะ​ไม่​อยู่​ใน​ความ​มืดอีกต่อไป ”