สรุป ยอห์น 15

ภาพรวม

  • ยอห์น บทที่ 15 พระเยซูสอนสาวกให้ติดสนิทกับพระองค์ ด้วยการทำตามบัญยัติของพระองค์ คือ ให้รักซึ่งกันและกัน เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยอห์น บทที่ 15

พระเยซูตรัสพวกสาวก ว่า

พระเยซูเป็น​เถา​องุ่น​แท้ และ​พระ​บิดา​​ทรง​เป็น​ผู้​ดูแล​รัก​ษา
​ทุก​แขนง​ ​ที่​ไม่​ออก​ผล พระ​องค์​ก็​ทรง​ตัด​ทิ้ง​เสีย
​ทุก​แขนง ​ที่​ออก​ผล พระ​องค์​ก็​ทรง​ลิด​เพื่อ​ให้​ออก​ผล​มาก​ขึ้น

พวกเขาได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​สะอาด​แล้ว ​ด้วย​ถ้อย​คำ​ที่​พระเยซู​กล่าว​กับพวกเขา

จง​ติด​สนิท​อยู่​กับพระเยซู ​และพระองค์​ติด​สนิท​อยู่​กับ​พวกเขา
แล้วพวกเขาจะ​เกิด​ผล​มาก
พวกเขาจะ​เกิด​ผล​ไม่​ได้​นอก​จาก​จะ​ติด​สนิท​อยู่​กับพระเยซู

คนที่ไม่​ติด​สนิท​อยู่​กับพระเยซู ​ต้อง​ถูก​ตัด​ทิ้ง​เสีย และ​ถูก​เอา​ไป​เผา​ไฟ

ถ้า​ติด​สนิท​อยู่​กับพระเยซู ​และ​ถ้อย​คำ​ของพระองค์​ติด​สนิท​อยู่​กับ​พวกเขา​แล้ว
พวกเขา​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด​ที่​​ปรารถ​นา​ ก็​จะ​ได้​สิ่ง​นั้น

พระ​บิดา​ได้​รับ​พระ​เกียรติ​ ​เมื่อ​พวกเขา​เกิด​ผล​มาก​และ​เป็น​สา​วก​ของพระเยซู
พระ​บิดา​ทรง​รักพวกเขา เหมือนที่ทรงรักพระเยซู

จง​ติด​สนิท​อยู่​กับ​ความ​รัก​ของพระเยซู
ด้วยการ​ประ​พฤติ​ตาม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์

พระเยซู​บอก​สิ่ง​เหล่า​นี้ เพื่อ​ให้​ความ​ยินดี​ของพระองค์อยู่​ในพวกเขา
และ​ให้​ความ​ยินดี​ของ​พวกเขา เต็ม​เปี่ยม

บัญ​ญัติ​ของพระเยซู ​คือ ​ให้​รัก​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่พระเยซู​รัก​พวกเขา

พระเยซูรักพวกเขาจน​สละ​ชีวิต​ เพื่อ​พวกเขา ผู้เป็นมิตร​สหาย​ของ​พระองค์

คนที่​ประ​พฤติ​ตาม​ที่พระเยซูสั่ง ก็​จะ​เป็น​มิตร​สหาย​ของ​พระองค์
พระองค์ตะสำแดงทุกสิ่งแก่มิตรสหาย

พระเยซูเลือก​พวกเขา และ​แต่ง​ตั้ง​​ให้​ไป​เกิด​ผล​ และ​เพื่อ​ให้​ผล​ของ​พวกเขาคง​อยู่

โลก​นี้​เกลียด​ชัง​พวกเขา ก็เพราะ​โลก​เกลียด​ชัง​พระเยซู
พระเยซู​เลือก​พวกเขา​ออก​จาก​โลก
พวกเขาจึง​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก โลก​จึง​เกลียด​ชังพวกเขา

คน​ที่​เกลียด​ชัง​พระเยซู ​ก็​เกลียด​ชัง​พระ​บิดา​ด้วย

ทั้งที่คนเหล่านั้นได้​เห็น สิ่งที่พระเยซูทรงทำแล้ว
แต่ก็ยัง​เกลียด​ชัง​ทั้งพระเยซู​และ​พระ​บิดา​ ด้วย

แต่​เมื่อ​พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​ความ​จริง​ เสด็จมา
พระ​องค์​จะ​ทรง​เป็น​พยาน​ให้พระเยซู
และ​พวก​สาวกก็​จะ​เป็น​พยาน​ด้วย

1. จงสนิทกับพระเยซู เล่าทุกสิ่งให้พระองค์ฟัง
และให้พระองค์สนิทกับเรา ฟังทุกสิ่งที่พระองค์เล่า
แล้วชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยการเกิดผลมาก

คนที่สนิทกับพระเยซู สังเกตได้ไม่ยาก
คนพวกนี้ จะรักพระเยซู และชอบทำตามบัญญัติของพระองค์

วันนี้ คุณสนิทกับพระเยซูแล้วหรือยัง?

2. ​สิ่งที่พระเยซูบอกเกี่ยวกับผลของการติดสนิท​นี้
จะทำ​ให้​ความ​ยินดี​ของพระเยซู มาอยู่​ในพวกสาวก
จนทำ​ให้​ความ​ยินดี​ของ​พวกเขา เต็ม​เปี่ยม

หากเราไตร่ตรอง ความจริงในบทนี้ แล้วเชื่อและยึดมั่นเอาไว้
เราจะเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นอยู่เสมอ

3. การประยุกต์ใช้ ยอห์น บทที่ 15 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2XLQSRm

คำคม

“ ยิ่งสนิทกับพระเยซู ยิ่งรักพระองค์ ”