สรุป ยอห์น 16

ภาพรวม

  • ยอห์น บทที่ 16 พระเยซูบอกสาวกถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการจากไปของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยอห์น บทที่ 16

พระเยซูตรัสกับพวกสาวก ว่า

พระเยซูบอก​สิ่ง​ต่างใน บทที่ 13-16 ​นี้​กับ​พวกเขา เพื่อ​ไม่​ให้​พวกเขา​ท้อ​ถอย
ในอนาคตพวกเขาจะ​ไล่​​ออก​จาก​ธรรม​ศาลา
และทุก​คน​ที่​คนที่ฆ่าพวกเขา ​จะ​คิด​ว่า​กำ​ลัง​ปรน​นิ​บัติ​พระ​เจ้า
​เพราะคนเหล่านั้น​ไม่​รู้​จัก​พระ​บิดา​และ​ไม่​รู้​จักพระเยซู ว่าคือผู้ใด

พระเยซูกำลังจะจากไป ​เพื่อ​ประ​โยชน์​ของพวกเขา
เพราะ​พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จ​มา​หา​พวกเขา
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะ​ทรง​ทำ​ให้​โลก​รู้​แจ้ง​ใน​เรื่อง​
ความ​บาป : การไม่วางใจในพระเยซู คือ ความผิดบาปที่ยิ่งใหญ่
ความ​ชอบ​ธรรม : พระเยซูทรงชอบธรรม ต่อหน้าพระบิดา คนที่วางใจในพระเยซู จึงชอบธรรม ต่อพระบิดาด้วย
​การ​พิ​พาก​ษา : มารซาตาน ​ผู้​เคยครอง​โลก​นี้​ พ่ายแพ้แล้ว ถูก​ประกาศโทษเรียบร้อย​แล้ว

พระเยซู​ยัง​มี​อีก​หลาย​สิ่ง​ที่​จะ​บอก​กับพวกเขา แต่​ตอน​นี้​พวกเขา​ยัง​รับ​ไม่​ไหว
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาแล้ว พระองค์จะทำให้พวกเขาเข้าใจ
และพระองค์ทำให้พระเยซูได้​รับ​เกียรติ
พระองค์จะเอา​สิ่ง​ที่​เป็น​ของ​พระเยซูนั้น​มา​แจ้ง​แก่​พวกเขา

อีกหน่อยหนึ่ง พวกเขาจะ​ร้อง​ไห้​และ​คร่ำ​ครวญ ส่วน​โลก​จะ​ชื่น​ชม​ยินดี
แต่​แล้วความ​ทุกข์​ของพวกเขา ​จะ​กลับ​กลาย​เป็น​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี
จนไม่​คิด​ถึง​ความ​ทุกข์ที่ได้เจอนั้น​อีกเลย

พระเยซูจะ​มา​หา​พวกเขา​อีก และ​ใจ​ของ​พวกเขา​จะ​ชื่น​ชม​ยินดี
และ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ช่วง​ชิง​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี​ไป​จากพวกเขาได้

ถ้า​พวกเขาขอ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของพระเยซู
พระบิดา​จะ​ประ​ทาน​สิ่ง​นั้น​ให้
จง​ขอ​เถิด​แล้ว​จะ​ได้ เพื่อ​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี​ของพวกเขา​จะ​มี​เต็ม​เปี่ยม

​พระ​บิดาทรง​รัก​พวกเขา
เพราะ​พวกเขา​รัก​พระเยซู ​และ​เชื่อ​ว่า​พระองค์​มา​จาก​พระ​เจ้า

แต่ก่อนหน้านั้น พวกเขา​จะ​ต้อง​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป ​และ​จะ​ทิ้งพระเยซูไว้​คน​เดียว

พระเยซู​บอก​เรื่อง​นี้​กับพวกเขา เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​มี​สันติ​สุข​ใน​พระเยซู
ใน​โลก​นี้​พวกเขา​จะ​ประ​สบ​ความ​ทุกข์​ยาก
แต่​จง​มี​ใจ​กล้า​เถิด เพราะ​ว่าพระเยซูชนะ​โลก​แล้ว

1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา
เพื่อทำให้เข้าใจสิ่งฝ่ายวิญญาณ ที่เราไม่อาจเข้าใจได้
เพื่อนำสิ่งที่พระเยซูสัญญาว่าจะประทานแก่เรานั้น มายังพวกเรา
และเพื่อให้ทุกสิ่งที่เราทำนั้น ถวายพระเกียรติแด่พระเยซู

วันนี้ ให้เราเปิดใจ ถ่อมใจลง ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงสถิตในเรา
นำเรา สอนเรา และประทานกำลังให้แก่เราเถิด

2. พระเยซูไม่เคยสัญญาว่า ในโลกนี้ เราผู้เป็นสาวกของพระเยซูจะไม่พบกับความทุกข์ยากลำบาก
(เหมือนอย่างที่บางกลุ่มพยายามสอนเช่นนั้น)
พระเยซูบอกว่า สาวกของพระองค์จะพบกับความทุกข์ยากลำบาก
แต่จะสามารถผ่านพ้นความทุกข์ลำบากนั้นไปได้ โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์

อย่าตื่นจระหนกเมื่อพบกับความทุกข์ยากลำบาก
จงหันเข้ามา พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น
แล้วพระองค์จะทรงนำผ่านไปอย่างมีชัยชนะ

3. การประยุกต์ใช้ ยอห์น บทที่ 16 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Y0Qh2z

คำคม

“ เราไม่สามารถมีชีวิตคริสเตียนที่สมบูรณืได้ โดยปราศจากความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ”