สรุป ยอห์น 21

ภาพรวม

  • ยอห์น บทที่ 21 พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่สาวก 7 คน และได้ทรงเรียกให้เปโตร ติดตามพระองค์ เลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยอห์น บทที่ 21

เป​โตร กับเพื่อนสาวกอีก 6 คน ​​ลง​เรือออก​ไปจับปลา ใน​ทะเล​กา​ลิ​ลี
แต่​คืน​นั้น​พวกเขา​จับ​ปลา​ไม่​ได้​เลย

เมื่อ​ถึง​รุ่ง​เช้า พระ​เยซู​ทรง​ยืน​อยู่​ที่​ฝั่ง แต่​พวก​สา​วก​ไม่​รู้​ว่า​เป็น​พระ​เยซู
พระเยซูทรงบอกให้​พวก​เขา​ ​ทอด​อวน​ลง​ทาง​ด้าน​ขวาเรือ
พวกเขาก็ทำตามและ​ได้​ปลา​จำนวน​มาก จน​ลาก​อวน​ขึ้น​ไม่​ไหว

ยอห์น จึงบอก​เป​โตร​ ว่า “เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า”
​เปโตรจึงรีบ​หยิบ​เสื้อ​มา​สวม​ แล้ว​ก็​กระ​โดด​ลง​ทะเล ว่ายเข้าหาฝั่ง
เรือห่างจากฝั่ง ประ​มาณ 100 ​เมตร​

เมื่อ​พวก​เขา​ขึ้น​มา​บน​ฝั่ง​ ก็​เห็น​ถ่าน​ติด​ไฟ​อยู่ มี​ปลา​วาง​อยู่​ข้าง​บน และ​มี​ขนม​ปัง
อวนที่พวกเขาลากมา​นั้น ​เต็ม​ไป​ด้วย​ปลา​ตัว​ใหญ่ๆ 153 ​ตัว
พระเยซูทรงเชิญพวกเขา ให้มา​รับ​ประ​ทาน​อาหาร​ด้วยกัน

นี่​เป็น​ครั้ง​ที่ 3 ​ที่​พระ​เยซู​ทรง​สำ​แดง​พระ​องค์​แก่​พวก​สา​วก
หลัง​จาก​ที่​ทรง​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​แล้ว

พระเยซูตรัส​กับ​ ​เป​โตร ว่า
เขา​รักพระเยซู ​หรือ?

เขา​ทูล ​ว่า
ใช่ เขารัก​พระ​องค์

พระเยซูจึงสั่ง​เขา​ว่า ให้​เลี้ยง​ดู​ลูก​แกะ​ของ​พระองค์​เถิด

พระเยซูก็ถามเขาอีก 2 ครั้ง
แล้วเขาก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้ง
และพระเยซู ก็บอกเขาเหมือนเดิม ให้เลี้ยงแกะของพระองค์

พระเยซู บอกเปโตร ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขา ว่า
ตอน​เมื่อเขา​แก่​แล้ว เขา​จะ​เหยียด​มือ​ออก และ​จะ​มี​คน​มา​คาด​เอว​ของเขา และ​พา​ไป​ที่​ที่​เขา​ไม่​ปรารถ​นา​จะ​ไป

แล้วพระเยซู ก็สั่งเปโตร ว่า “จง​ตาม​เรา​มา​เถิด”

เป​โตร​ถาม​พระ​เยซู​ ว่า
ยอห์น​จะ​เป็น​ยัง​ไง​บ้าง?

พระ​เยซู​ตรัส​กับเปโตร ​ว่า
ถ้าพระองค์​อยาก​ให้​ เขา​อยู่​จน​กว่า​เรา​จะ​มา มัน​เกี่ยว​อะไร​กับ​เปโตร?
จง​ตามพระองค์​มา​เถิด

ยอห์น ผู้นี้ เป็น​พยาน​ถึง​เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้ และบัน​ทึก​สิ่ง​เหล่า​นี้​ไว้ 
พระ​เยซู​ยัง​ทรง​ทำ​สิ่ง​อื่นๆ อีก​มาก​มายมหาศาล
จนไม่สามารถเขียนหนังสือเล่าให้ฟังได้​หมด​ทุก​สิ่ง

1. ก่อนหน้านี้ เปโตรเสียใจมากที่เขาปฏิเสธพระเยซู ถึง 3 ครั้ง ตอนที่พระเยซูถูกจับ
ครั้งนี้ พระเยซูถามเขาถึง 3 ครั้ง ว่า เขารักพระองค์หรือ?
เป็นเหตุให้เขาเสียใจมาก

แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขาคงดีใจมาก เพราะเขาได้มีโอกาสบอกรักพระเยซูถึง 3 ครั้ง
และคงเข้าใจแล้วว่า ที่พระเยซูทรงทำเช่นนั้นไม่ใช่เพื่อทำร้ายจิตใจของเขา
แต่เพื่อเยียวยาความเสียใจในอดีตของเขา

บางครั้งเราไม่เข้าใจ เหมือนที่เปโตรไม่เข้าใจ
เขาเสียใจแล้ว ทำไมพระเยซูยังทำให้เขาเสียใจอีก
เราเป็นแบบนี้แล้ว ทำไมพระเยซูยังให้เกิดสิ่งนั้นกับเราอีก?
แต่ในที่สุดเราจะเข้าใจความจริงว่า
ทุกสิ่งที่พระเยซู ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรานั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเสมอ

2. พระเยซูบอกเปโตรว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับเขา
เขาจึงอยากรู้บ้างว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับยอห์น
แต่พระเยซูสอนเขาว่า
คนอื่นจะเป็นอย่างไรนั้นไม่สำคัญสำหรับเขาเลย
สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ
พระเยซูประสงค์ให้เขาทำอะไร อย่างไร?


วันนี้ พระเยซูมีพระประสงค์ให้คุณทำตามน้ำพระทัยของพระองค์
คนอื่นจะทำหรือไม่ เป็นเรื่องของพวกเขา
ขอให้เราเชื่อฟังและทำตามนำ้พระทัยของพระเจ้าเถิด

3. การประยุกต์ใช้ ยอห์น บทที่ 21 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2XI8mmH

คำคม

“ ถ้ารักพระเยซู จงสำแดงความรักต่อคนที่พระองค์ทรงรัก ”