สรุป ยากอบ 5

ภาพรวม

  • ยากอบ บทที่ 5 วันพิพากษาใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั้นจงอดทน รอคอยพระเยซูเสด็จมา เฝ้าอธิษฐานเผื่อกันและกัน และช่วยคนหลงหายให้กลับใจ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 5

คน​มั่งมี จงระลึกว่า ทรัพย์​สม​บัติ​ของ​ท่าน​ จะ​ผุ​พังไป
ทอง​และ​เงิน​ของ​​ท่าน​ก็​ขึ้น​สนิม และ​สนิม​นั้น​ก็​จะ​เป็น​พยาน​ปรัก​ปรำ​ท่าน​ ในวาระ​สุด​ท้าย

คนที่​ฉ้อ​โกง​ พระเจ้าทรงทราบและ​เสียง​ร้อง​ทุกข์​ของ​คน​ที่ถูกโกง ​ก็​ดัง​ไป​ถึงพระเจ้าแล้ว

คนที่​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​โลก​อย่าง​ฟุ่ม​เฟือย​และ​ปล่อย​ตัว และข่มเหง​คน​ชอบ​ธรรม
วันแห่งการลงโทษกำลังรอเขาอยู่

จง​อด​ทน​จน​กว่า​พระเยซูจะ​เสด็จ​มา ซึ่งใกล้​เข้า​มา​แล้ว

อย่า​บ่น​ว่า​กัน​และ​กัน เพื่อ​จะ​ได้​ไม่​ต้อง​ถูก​พิพาก​ษา

จง​เอา​อย่าง​การ​ทน​ทุกข์​และ​การ​อด​ทน​ของ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​
​ใน​บั้น​ปลาย ก็จะพบว่า พระเจ้าทรง​มี​ความ​สง​สาร​และ​ความ​เมต​ตา​กรุณา มากมาย​เพียง​ไร

อย่า​สา​บาน ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ใช่ ​ไม่​ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ไม่​ใช่
เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่​ถูก​พิพาก​ษา

ผู้​ทน​ทุกข์​ จง​​อธิษ​ฐาน
ผู้​ร่า​เริง​ยินดี​ จง​​ร้อง​เพลง​สรร​เสริญ
ผู้เจ็บ​ป่วย​ จง​ให้​คน​นั้น​เชิญ​บรร​ดา​ผู้นำมาอธิษ​ฐาน​เผื่อ​เขา

การ​อธิษ​ฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ ​จะ​รักษา​ผู้​ป่วย​ให้​หาย​โรค
และ​ถ้า​เขา​เคยทำ​บาป พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​ให้​อภัย

จง​สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน
จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​กัน​และ​กัน
คำ​วิง​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​นั้น ​มี​พลัง​มาก​และ​เกิด​ผล

ถ้า​ใคร​​ถูก​หลอก​ให้​หลง​ผิด​ไป​ จาก​ความ​จริง​ และ​มี​คน​นำ​เขา​กลับ​มา
​คน​นั้นได้​ช่วย​วิญ​ญาณ​จิต​ของ​คน​บาป​นั้น​ ให้​รอด​จาก​ความ​ตาย
และ​จะ​ทำ​ให้​บาป​มาก​มาย​ได้​รับ​การ​อภัย

1. ทรัพย์สินเงินทอง ของเรา ที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นพรแก่ผู้อื่น หรือไม่ได้ใช้เพื่อช่วยคนยากจน
ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้น จะ​เป็น​พยาน​ปรัก​ปรำ​เรา​ ในวันพิพากษา
เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น จะสะท้อนให้เห็น ความไม่ซื่อสัตย์ในการเป็นผู้อารักขา สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา

2. ยามทุกข์ จงพูดกับพระเจ้า ด้วยคำอธิษฐานร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
ยามสุข จงพูดกับพระเจ้า ด้วยบทเพลงสรรเสริญ แห่งการโมทนาขอบพระคุณ

ไม่ว่ายามทุกข์ หรือ ยามสุข ก็อย่าลืมพระองค์

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 5 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2Pb4S60

คำคม

“ จง​อด​ทน​ต่อไปอีกสักหน่อย เพราะ​พระเยซูใกล้จะ​เสด็จกลับ​มารับเราแล้ว ”

สรุป ยากอบ 4

ภาพรวม

  • ยากอบ บทที่ 4 เราผู้อยู่ฝ่ายพระเจ้า ไม่ควรทำตามอย่างค่านิยมของโลกนี้ และด้วยการถ่อมใจลงต่อพระเจ้า จะช่วยให้เรามีชียเหนือการทดลอง และการโจมตีของมาร

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 4

สา​เหตุ​ของ​การ​ทะ​เลาะ​วิวาท​กัน มา​จาก​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว ​ภาย​ใน​ตัว​
เมื่อ​อยาก​ได้​ ความ​โลภ ทำให้​ทะเลาะกัน​และ​ทำ​สง​คราม​กัน

ท่าน​ไม่​มี​เพราะ​ไม่​ได้​ขอ
​ท่าน​ขอ​และ​ไม่​ได้​รับ​เพราะ​ขอ​ผิด
หวัง​จะ​เอา​ไป​สนอง​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว​ของ​ตน​เอง

​การ​เป็น​มิตร​กับ​โลก​ ​คือ ​การ​เป็น​ศัตรูกับ​พระ​เจ้า​
พระ​เจ้า​ผู้สถิต​กับ​เรา​นั้น ​ทรง​หวง​แหน​เราอย่าง​ยิ่ง

​จง​นอบ​น้อม​ต่อ​พระ​เจ้า
จง​ต่อ​สู้​กับ​มาร แล้ว​มัน​จะ​หนี​ท่าน​ไป

​จง​เข้า​ใกล้​พระ​เจ้า แล้ว​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​เข้า​มา​ใกล้​ท่าน
จง​ชำระ​มือ​ให้​สะอาด จง​ชำระ​ใจ​ให้​บริ​สุทธิ์

​จง​ถ่อม​ใจ​ลง​ต่อ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​ชู​ท่าน

อย่ากล่าว​ร้าย​ ​หรือ​ตัด​สิน ​พี่​น้อง​ของ​ตน
ผู้​ที่​ตัด​สิน​มี​แต่​เพียง​องค์​เดียว

ท่าน​​ที่​พูด​ว่า “วัน​นี้​หรือ​พรุ่ง​นี้​เรา​จะทำนั่น ทำนี่”
แต่​ท่าน​ไม่​รู้​เรื่อง​ของ​วัน​พรุ่ง​นี้ ว่าชีวิต​ของ​พวก​ท่าน​เป็นอย่างไร

การ​อวด​อ้าง​ทุก​อย่าง​นั้น​ล้วน​เป็น​ความ​ชั่ว
ดังนั้น คน​ที่​รู้​ว่า​อะไร​เป็น​ความ​ดี​ที่​ต้อง​ทำ แต่​ไม่​ได้​ทำ คน​นั้น​จึง​มี​บาป

1. หากความปรารถนาของเรา ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้า
ทุกสิ่งที่เราทูลขอต่อพระเจ้า เราจะได้รับอย่างแน่นอน

เราสามารถมีความปรารถนา ตรงกับพระทัยของพระเจ้าได้
โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น
ให้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ ในการกระทำของชีวิต

2. การ​อวด​อ้าง​ สิ่งที่ตนเป็น สิ่งที่ตนมี ทุก​อย่าง​นั้น​ล้วน​เป็น​ความ​ชั่ว
เราควรถ่อมใจลงต่อพระเจ้า และตระหนักว่า ทุกสิ่งที่เราเป็น หรือมีนั้น
ล้วนแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานแก่เราทั้งสิ้น
แทนที่จะโอ้อวด จงขอบพระคุณ

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 4 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2PponIb

คำคม

“ ยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้า มารซาตานยิ่งพ่ายแพ้ต่อเรา ”

สรุป ยากอบ 3

ภาพรวม

  • ยากอบ บทที่ 3 เราควรระมัดวังคำพูดและท่าทีในใจของเราอยู่เสมอ ไม่ให้เป็นไปตามทางชั่วร้ายของโลกนี้ แต่เป็นตามทางชอบธรรมของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 3

อย่า​เป็น​อา​จารย์​กัน​มาก​นัก เพราะ​​คน​สอน​นั้น จะ​ต้อง​ถูก​พิ​พาก​ษา​ที่​เข้ม​งวด​ยิ่ง​ขึ้นกว่าคนอื่น

การ​ทำ​ผิด​ทาง​คำ​พูด เกิดขึ้นง่ายที่สุด
ลิ้น​ก็​เช่น​เดียว​กัน เป็น​อวัยวะ​เล็กๆ แต่​คุย​อวด​ใน​เรื่อง​ใหญ่​โต
จนทำ​ให้​ทั้ง​กาย​เป็น​มล​ทิน และ​ชีวิตเกิดปัญหา และ​​ถูก​เผา​ผลาญ​โดย​ไฟ​นรกได้

​ลิ้น​นั้น ​มนุษย์ไม่​สามา​รถ​ทำ​ให้​เชื่อง​ได้
มักส่ง​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ออกมา และ​เต็ม​ไป​ด้วย​พิษ​ร้าย​ถึง​ตาย

เรา​สรร​เสริญพระเจ้า ​ด้วย​ลิ้น​นั้น
และ​เรา​ก็​แช่ง​ด่า​มนุษย์​ ​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​ ด้วย​ลิ้น​นั้น

คนที่​มี​ปัญ​ญา​และ​ความ​เข้า​ใจ ให้​แสดง​ออก​มา​ด้วย​ความ​ประ​พฤติ​ที่​ดี​งาม สุภาพ​อ่อน​โยน​
แต่​ถ้า​หาก​ใน​ใจ​ มี​ความ​ขม​ขื่น​เพราะ​ริษยา​และ​มี​ความ​มัก​ใหญ่​ใฝ่​สูง
ก็​อย่า​โอ้​อวด​ แต่ยอมรับ​ความ​จริง​

ปัญญาที่แฝงด้วย ​ความริษยา​และ​​มัก​ใหญ่​ใฝ่​สูง ​เป็น​ปัญ​ญา​ฝ่าย​โลก ฝ่าย​เนื้อ​หนัง​และ​ฝ่าย​ผี​ปีศาจ

แต่​ปัญ​ญา​จาก​เบื้อง​บน​นั้น
​บริ​สุทธิ์​ ​สงบ​สุข ​ผ่อน​หนัก​ผ่อน​เบา ​ยอม​รับ​ฟัง ​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​ความ​เมต​ตา​และ​ผล​ดี​ต่างๆ
ไม่​​ลำ​เอียง ไม่หน้า​ซื่อ​ใจ​คด
และ​จะ​ได้​รับ​ผล​คือ​ความ​ชอบ​ธรรม

1. คำพูดเพียงนิดเดียว ก็สามารถสร้างความเสียหายมากมาย ทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นได้
เป็นเหมือนไม้ขีดไฟ ก้านเล็กๆ ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ได้
ดังนั้นเราควรระมัดระวังคำพูด เหมือนตอนนี้ ควรระวังเมื่อปล่อยให้เด็กเล่นไม้ขีดไฟ

2. คน​มี​ปัญ​ญา​และ​ความ​เข้า​ใจ จะ​แสดง​ออก​มา เป็นความ​ประ​พฤติ​ที่​ดี​งาม สุภาพ​อ่อน​โยน​
แต่หากใจของเรา เต็มไปด้วย​ความริษยา ​และ​​ความ​มัก​ใหญ่​ใฝ่​สูง
การ​แสดง​ออก​มา เป็นความ​ประ​พฤติ​ที่​ดี​งาม สุภาพ​อ่อน​โยน นั้น
ก็เป็นเพียงการแสดงละคร โกหกตนเอง และโกหกคนอื่นเท่านั้น

เราควรยอมรับ​ความ​จริง​ ถ่อมใจลง
เข้ามาหาพระเจ้า ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา เสียใหม่
เพื่อเราจะสามารถสำแดงความดี และความสุภาพอ่อนโยน ออกมาได้อย่างจริงใจ

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 3 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2HDsM60

คำคม

“ คนที่ระวังคำพูด ก็ช่วยให้ตนเอง หลีกเลี่ยงปัญหามากมายได้ ”

สรุป ยากอบ 2

ภาพรวม

  • ยากอบ บทที่ 2 ผู้ที่มีความเชื่อ ควรสำแดงความเชื่อออกเป็นการกระทำ โดยไม่ลำเอียง และมีเมตตาต่อผู้อื่นโดยเฉพาะต่อพี่น้องที่ยากจน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 2

​อย่า​ลำ​เอียง ต้อนรับคนร่ำรวยอย่างดี และ​ต้อนรับ​คน​จนอย่างดูถูก
เพราะการทำเช่นนั้น เป็นการ​ตัด​สิน​ด้วย​ความ​คิด​ที่​ชั่ว​ร้าย

พระเจ้า​ทรง​เลือก​คน​ยาก​จน​ใน​โลก​นี้ ​ให้​เป็น​คน​มั่งมี​ใน​ความ​เชื่อ​
และ​เป็น​ผู้​รับ​มร​ดก​ใน​อาณา​จักร​ของ​พระ​องค์​

มักจะเป็นพวก​คน​มั่งมี​ ด้วยซ้ำ ​ที่​กด​ขี่​ข่ม​เหง​ท่าน และ​ที่​หมิ่น​ประ​มาท​พระ​นาม​พระเยซู
การ​ลำ​เอียง เป็นการทำ​บาป และ​ละ​เมิด​ ​ธรรม​บัญ​ญัติ

ใครทำ​ผิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​อยู่​ข้อ​เดียว คน​นั้น​ก็​ทำ​ผิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ทั้ง​หมด
ดังนั้นพวก​ท่าน​ จง​พูด​และ​ทำ​ เหมือน​ ​คน​ที่​จะ​ถูก​พิ​พาก​ษา​ด้วย​หลัก​เกณฑ์​แห่ง​เสรี​ภาพ
คือแสดง​ความ​เมต​ตาต่อผู้อื่น
ความ​เมต​ตา​ย่อม​มี​ชัย​ เหนือ​การ​พิพาก​ษา

ความ​เชื่อ แต่​ไม่​ได้​ประ​พฤติ​ตาม​ จะ​ไร้​ประ​โยชน์​ และ​เป็น​สิ่ง​ที่​ตาย​แล้ว

ท่าน​เชื่อ​ว่า​พระเจ้า​มี​เพียง​องค์​เดียว นั่น​ก็​ดี
แม้​พวก​ผี​ก็​เชื่อ​และ​กลัว​จน​ตัว​สั่น

อับ​ราฮัม​ มีความเชื่อ จึงสำแดงออกมาเป็น การถวาย​อิส​อัค​บน​แท่น​บู​ชา
ความ​เชื่อ​นั้น​ทำ​งาน​ควบ​คู่​กับ​การ​ประ​พฤติ​
และ​ความ​เชื่อ​ก็​สม​บูรณ์ ​โดย​การ​ประ​พฤติ​นั้น

ราหับ​หญิง​โส​เภณี มีความเชื่อ นางจึง​ได้​ต้อน​รับ​พวก​ผู้​สอด​แนมไว้

กาย​ที่​ปราศ​จาก​จิต​วิญ​ญาณ​นั้น ​ตาย​แล้ว​อย่าง​ไร
ความ​เชื่อ​ที่​ปราศ​จาก​การ​ประ​พฤติ​ ก็​ตาย​แล้ว​อย่าง​นั้น

1. คนที่ทำ​ผิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ แค่​ข้อ​เดียว ​ก็​ทำ​ผิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ทั้ง​หมด
ดังนั้นถ้าอยู่ใต้กฏของธรรมบัญญัติ จะไม่มีใครรอดพ้นการลงโทษได้

โดยพระคุณ​ของพระเจ้า เราไม่ได้ถูก​พิ​พาก​ษา​ด้วยกฏของธรรมบัญญัติ
แต่โดย​หลัก​เกณฑ์​แห่ง​เสรี​ภาพ

ดังนั้นเราควรดำเนินชีวิต สมกับผู้อยู่ใต้กฏแห่ง​เสรี​ภาพ เป็นผู้ได้รับพระเมตตา
คือ แสดง​ความ​เมต​ตาต่อผู้อื่น

2. ความเชื่อสมบูรณ์ได้ ด้วยการประพฤติตามความเชื่อนั้น
คนที่มีความเชื่อ แต่ทำตัวไม่เหมือนกับคนที่เชื่อเช่นนั้น
คนแบบนี้ เขายังไม่ได้มีความเชื่อที่แท้จริง

วันนี้ เราเชื่อไหมว่า พระเยซูทรงรักเราจริง และทรงฤทธิ์ช่วยเหลือเรา ให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้?
ถ้าเชื่อ จงทำให้ความเชื่อสมบูรณ์ ด้วยการทำตัวสอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อนั้นเถิด

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 2 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2wtzLvR

คำคม

“ ไม่ว่าจะจนแค่ไหน ก็สามารถเป็นคนมั่งมีในความเชื่อได้ ”

สรุป ยากอบ 1

ภาพรวม

  • พระธรรมยากอบ เขียนถึงคริสเตียนที่กระจายอยู่ทั่วไป ให้อดทนต่อการข่มเหง และดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสอดคล้องความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
  • ยากอบ บทที่ 1 ให้เราอดทนต่อการทดลองใจต่างๆ โดยพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระเจ้า และประพฤติตามพระวจนะของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 1

ยา​กอบ เขียนจดหมาย ถึง​ประชากรของพระเจ้า ที่​กระ​จัด​กระ​จาย​อยู่​ ว่า

เมื่อพวกเขา​พบ​กับ​การ​ทด​ลอง​ใจ​ต่างๆ ก็​จง​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​น่า​ยินดี​ยิ่ง
เพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำ​ให้​เกิด​ความ​ทรหด​อดทน
ซึ่งจะทำให้พวกเขา​เป็น​คน​ที่​สม​บูรณ์​และ​ดี​พร้อม

แต่​ถ้า​ใคร​ขาด​สติ​ปัญ​ญา ไม่รู้จะเผชิญกับการทดลองได้อย่างไร
ก็ให้​คน​นั้น​ทูล​ขอ​สติปัญญาจาก​พระ​เจ้า ด้วยความเชื่อ
แล้ว​เขา​ก็​จะ​ได้​รับ​ตาม​ที่​ทูล​ขอ

ไม่ว่าจะ​ต่ำ​ต้อย​ หรือ​มั่งมี ​ก็ให้​ขอบคุณพระเจ้า

คน​ที่​สู้​ทน​ จนผ่าน​การ​ทด​ลอง​ใจ​
​จะ​ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สัญ​ญา​

คน​ที่​ถูก​ล่อ​ลวง​ ไม่ใช่พระ​เจ้า​ทรง​ล่อ​ลวงเขา
แต่เขา​ถูก​​ตัณ​หา​ของ​ตัว​เอง ล่อ​ลวง​และ​ชัก​นำ

ของ​ประ​ทาน​ที่​ดี​และ​เลิศ​ทุก​อย่าง​นั้น​ มา​จากพระเจ้า
ใน​พระ​องค์​ไม่​มี​การ​แปร​ปรวน​
สิ่ง​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรงทำ​ให้​บัง​เกิดขึ้น​เสมอ

ให้​ทุก​คน​ไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ

จง​ขจัด​ความ​โส​มม​ ​และ​ความ​ชั่ว​ เสีย
​จง​น้อม​ใจ​รับ​พระ​วจนะ​ ​ด้วย​ใจ​ที่​สุภาพ​อ่อน​โยน
พระวจนะนั้น​สา​มารถ​ช่วย​จิต​วิญ​ญาณ ​ให้​รอด​ได้

จง​เป็น​ผู้​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​วจนะ ไม่​ใช่​เป็น​เพียง​ผู้​ฟัง​เท่า​นั้น
ผู้​ที่​พินิจ​พิจาร​ณา​ พระ​วจนะ และประ​พฤติ​ตาม
ผู้​นั้น​จะ​ได้​รับ​ความ​สุข​ใน​การ​ประ​พฤติ​ของ​ตน

คน​มี​ธรรมะ ย่อม​ควบ​คุม​ลิ้น​ของ​ตน

ธรรมะ​ที่​บริ​สุทธิ์​ไร้​มล​ทิน คือ​
การ​ช่วย​เหลือ​เด็ก​กำ​พร้า​และ​หญิง​ม่าย ​ที่​มี​ความ​ทุกข์​ร้อน
และ​การ​รัก​ษา​ตัว​ให้​พ้น​จาก​ราคี​ของ​โลก

1. เมื่อพระเจ้า ทรง​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรง​ทำให้​บัง​เกิด​เสมอ
พระเจ้าประสงค์ประทานสิ่ง​ที่​ดี​และ​เลิศ​ทุก​อย่าง แก่เรา
ใน​พระ​องค์​ไม่​มี​การ​แปร​ปรวน​ พระองค์ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ดังนั้น สิ่งดีเลิศทุกอย่าง จะเกิดขึ้นกับเรา ผู้เชื่อวางใจในพระองค์อย่างแน่นอน

2. ​การน้อม​ใจ​รับ​พระ​วจนะ​ ​สา​มารถ​ช่วย​จิต​วิญ​ญาณของเรา ให้มั่นคงในความเชื่อได้ตลอดรอดฝั่ง
การน้อมใจรับนี้ หมายถึง การเต็มใจนำพระวจนะของพระเจ้า มาใช้ปฏิบัติในชีวิต แต่ละวัน

นั่นคือ การทำตามพระคำ จะป้องกันการหลงหายได้เป็นอย่างดี

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 1 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2P1m9hY

คำคม

“ ​จงไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ ”