สรุป ยากอบ 1

ภาพรวม

  • พระธรรมยากอบ เขียนถึงคริสเตียนที่กระจายอยู่ทั่วไป ให้อดทนต่อการข่มเหง และดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสอดคล้องความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
  • ยากอบ บทที่ 1 ให้เราอดทนต่อการทดลองใจต่างๆ โดยพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระเจ้า และประพฤติตามพระวจนะของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 1

ยา​กอบ เขียนจดหมาย ถึง​ประชากรของพระเจ้า ที่​กระ​จัด​กระ​จาย​อยู่​ ว่า

เมื่อพวกเขา​พบ​กับ​การ​ทด​ลอง​ใจ​ต่างๆ ก็​จง​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​น่า​ยินดี​ยิ่ง
เพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำ​ให้​เกิด​ความ​ทรหด​อดทน
ซึ่งจะทำให้พวกเขา​เป็น​คน​ที่​สม​บูรณ์​และ​ดี​พร้อม

แต่​ถ้า​ใคร​ขาด​สติ​ปัญ​ญา ไม่รู้จะเผชิญกับการทดลองได้อย่างไร
ก็ให้​คน​นั้น​ทูล​ขอ​สติปัญญาจาก​พระ​เจ้า ด้วยความเชื่อ
แล้ว​เขา​ก็​จะ​ได้​รับ​ตาม​ที่​ทูล​ขอ

ไม่ว่าจะ​ต่ำ​ต้อย​ หรือ​มั่งมี ​ก็ให้​ขอบคุณพระเจ้า

คน​ที่​สู้​ทน​ จนผ่าน​การ​ทด​ลอง​ใจ​
​จะ​ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สัญ​ญา​

คน​ที่​ถูก​ล่อ​ลวง​ ไม่ใช่พระ​เจ้า​ทรง​ล่อ​ลวงเขา
แต่เขา​ถูก​​ตัณ​หา​ของ​ตัว​เอง ล่อ​ลวง​และ​ชัก​นำ

ของ​ประ​ทาน​ที่​ดี​และ​เลิศ​ทุก​อย่าง​นั้น​ มา​จากพระเจ้า
ใน​พระ​องค์​ไม่​มี​การ​แปร​ปรวน​
สิ่ง​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรงทำ​ให้​บัง​เกิดขึ้น​เสมอ

ให้​ทุก​คน​ไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ

จง​ขจัด​ความ​โส​มม​ ​และ​ความ​ชั่ว​ เสีย
​จง​น้อม​ใจ​รับ​พระ​วจนะ​ ​ด้วย​ใจ​ที่​สุภาพ​อ่อน​โยน
พระวจนะนั้น​สา​มารถ​ช่วย​จิต​วิญ​ญาณ ​ให้​รอด​ได้

จง​เป็น​ผู้​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​วจนะ ไม่​ใช่​เป็น​เพียง​ผู้​ฟัง​เท่า​นั้น
ผู้​ที่​พินิจ​พิจาร​ณา​ พระ​วจนะ และประ​พฤติ​ตาม
ผู้​นั้น​จะ​ได้​รับ​ความ​สุข​ใน​การ​ประ​พฤติ​ของ​ตน

คน​มี​ธรรมะ ย่อม​ควบ​คุม​ลิ้น​ของ​ตน

ธรรมะ​ที่​บริ​สุทธิ์​ไร้​มล​ทิน คือ​
การ​ช่วย​เหลือ​เด็ก​กำ​พร้า​และ​หญิง​ม่าย ​ที่​มี​ความ​ทุกข์​ร้อน
และ​การ​รัก​ษา​ตัว​ให้​พ้น​จาก​ราคี​ของ​โลก

1. เมื่อพระเจ้า ทรง​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรง​ทำให้​บัง​เกิด​เสมอ
พระเจ้าประสงค์ประทานสิ่ง​ที่​ดี​และ​เลิศ​ทุก​อย่าง แก่เรา
ใน​พระ​องค์​ไม่​มี​การ​แปร​ปรวน​ พระองค์ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ดังนั้น สิ่งดีเลิศทุกอย่าง จะเกิดขึ้นกับเรา ผู้เชื่อวางใจในพระองค์อย่างแน่นอน

2. ​การน้อม​ใจ​รับ​พระ​วจนะ​ ​สา​มารถ​ช่วย​จิต​วิญ​ญาณของเรา ให้มั่นคงในความเชื่อได้ตลอดรอดฝั่ง
การน้อมใจรับนี้ หมายถึง การเต็มใจนำพระวจนะของพระเจ้า มาใช้ปฏิบัติในชีวิต แต่ละวัน

นั่นคือ การทำตามพระคำ จะป้องกันการหลงหายได้เป็นอย่างดี

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 1 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2P1m9hY

คำคม

“ ​จงไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ ”