สรุป ลูกา 6

ภาพรวม

  • ลูกา บทที่ 6 พระเยซูทรงสำแดงว่า พระองค์เป็นใหญ่กว่ากฏเกณฑ์ของวันสะบาโต ทรงเลือกอัครสาวก 12 คน และสอนพวกเขาถึงการเป็นสาวกของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ลูกา บทที่ 6

พวก​ฟา​ริสี​เห็นสาวกของพระเยซู เด็ด​รวง​ข้าว​​กินใน​วัน​สะ​บา​โต​
จึง​กล่าว​ว่า
“ทำ​ไม​พวก​ท่าน​ทำ​สิ่ง​ที่​ต้อง​ห้าม​ใน​วัน​สะ​บา​โต?”
พระเยซู​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า
“บุตร​มนุษย์​เป็น​เจ้า​เป็น​นาย​เหนือ​วัน​สะ​บา​โต”

พระเยซูพบ​ชายมือ​ขวา​ลีบ ​ใน​ธรรม​ศาลา​ ใน​วัน​สะ​บา​โต
พวก​ธรร​มา​จารย์​และ​พวก​ฟา​ริสี พยายามหา​เหตุ​ฟ้องพระเยซู หากรักษาโรคในวันนั้น
พระ​เยซูจึง​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า
​ใน​วัน​สะบา​โต​นั้น​ควร​จะ​ทำ​การ​ดี​หรือ​การ​ร้าย ควร​จะ​ช่วย​ชีวิต​หรือ​ทำ​ลาย​ชีวิต?
แล้ว​พระเยซูก็ทรงรักษาเขา ให้​หาย​เป็น​ปกติ
คน​เหล่า​นั้น​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​เดือด​ดาล

พระเยซู​เสด็จ​ไป​ที่​ภูเขา ทรง​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​เจ้า​ตลอด​ทั้ง​คืน
พอ​ถึง​รุ่ง​เช้า พระ​องค์​ทรง​เรียก​พวก​สา​วก​มา
แล้ว​ทรง​เลือก​สา​วก​ 12 ​คน ทรง​ให้​ชื่อ​ว่า​อัคร​ทูต

แล้ว​มีผู้คนมากมายได้มา เพื่อ​จะ​ฟัง​พระ​องค์​และ​ให้​พระ​องค์​ทรง​รัก​ษา​โรค​ของ​พวกเขา

พระเยซูตรัสกับพวกสาวก ว่า
คนที่​อด​อยาก หรือ​ร้อง​ไห้ ​เวลา​นี้​ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า
พวกสาวกก็​เป็น​สุข​ แม้​มี​คน​เกลียด​ชัง​ท่าน ประ​ณาม​ท่าน และ​เหยียด​หยาม​ท่าน เนื่อง​จาก​ท่าน​เห็น​แก่​พระเยซู
ใน​วัน​นั้น​ ​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​และ​โลด​เต้น เพราะ​บำ​เหน็จ​ของพวกเขา​มี​บริ​บูรณ์​ใน​สวรรค์

คนที่​ร่ำ​รวย ​อิ่ม​ท้อง หัวเราะ​ใน​เวลา​นี้ ใช้ชีวิตราวกับว่าจะไม่ต้องปรากฏตัวต่อพระเจ้า
พวกเขา​จะ​เป็น​ทุกข์​และ​ร้อง​ไห้

จง​รัก​ ศัตรู​ของท่าน
จงทำ​ดี​ กับ​คน​ที่​เกลียด​ชัง​ท่าน
จง​อวย​พร​ แก่​คน​ที่​แช่ง​ด่า​ท่าน
จง​อธิษ​ฐาน​ เผื่อ​คน​ที่​ทำร้าย​ท่าน
จง​ให้​ แก่​ทุก​คน​ที่​ขอ​จาก​ท่าน
จง​ปฏิ​บัติ ​ต่อ​คน​อื่น​ เหมือน​อย่าง​ที่ ​ท่าน​ปรารถ​นา​ให้​เขา​ปฏิ​บัติ​ต่อ​ท่าน
จง​ให้​เขา​ยืม​ โดย​ไม่​หวัง​ที่​จะ​ได้​คืน แล้ว​บำ​เหน็จ​ของ​ท่าน​จะ​มี​บริ​บูรณ์
​จง​มี​ใจ​เมต​ตา​กรุณา​ ทั้ง​ต่อ​คน​อกตัญ​ญู​และ​คน​ชั่ว

อย่า​ตัด​สิน​ลง​โทษ​เขา แล้ว​​ท่าน​จะ​ไม่​ถูก​ตัด​สิน​ลง​โทษ
จง​ให้​เขา แล้ว​ท่าน​จะ​ได้​รับ​ด้วย​ แบบ ​ยัด ​สั่น ​แน่น​ พูน ​ล้น​
จง​ดึง​ไม้​ทั้ง​ท่อน​ออก​จาก​ตา​ของ​ท่าน​ก่อน แล้ว​ค่อย​เขี่ย​ผง​ออก​จาก​ตา​พี่​น้อง​

คน​ดี​ย่อม​เอา​สิ่ง​ดี​ ออก​จาก​คลัง​ดี​ใน​จิตใจ​ของ​ตน
​คน​ชั่ว​ย่อม​เอา​สิ่ง​ชั่ว​ ออก​จาก​คลัง​ชั่ว​ใน​จิตใจ​ของ​ตน
คนที่ให้พระเยซูเป็น “องค์พระ​ผู้​เป็น​เจ้า” ของเขา ย่อม​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​พระเยซูบอก

ทุก​คน​ที่​มา​หา​​และ​ฟัง ​แล้ว​ทำ​ตามคำของพระเยซู
จะตั้ง​มั่น​คงอยู่
แต่​คน​ที่​ได้​ยิน​และ​ไม่​ทำ​ตาม
จะพบกับ​หายนะ​

1. การถูกประณาม ถูกดูถูก เพื่อพระเยซู เป็นเกียรติยิ่งใหญ่
และจะนำบำเหน็จมากมาย มาสู่ชีวิตของเรา

วันนี้ ความทุกข์ ความยากลำบาก ที่เกิดขึ้นกับเราในการติดตามพระเยซู
ก็เพื่อนำพระพรมาสู่ชีวิตของเรา

2. พระเยซูสั่งให้เรา​มี​ใจ​เมต​ตา​กรุณา ต่อทุกคน
รวมทั้ง​ต่อ​คน​อกตัญ​ญู​และ​คน​ชั่ว ด้วย

แสดงว่า ไม่มีใครในโลกนี้เลย ที่ไม่คูควรที่เราจะเมตตากรุณาเขา
จงเรียนรู้และพัฒนา ที่จะเมตตากรุณาต่อผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นไปอีกอยู่เสมอ

3. การประยุกต์ใช้ ลูกา บทที่ 6 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2kDgPFs

คำคม

“ ผู้ที่เชื่อฟัง ทำตามคำของพระเยซู จะไม่หวั่นไหวต่อทุกสถานการณ์ ”