สรุป ลูกา 17

ภาพรวม

  • ลูกา บทที่ 17 พระเยซูสอนสาวกเรื่องอย่าทำให้ผู้อื่นหลงผิด การใช้ความเชื่อ และทรงรักษาคนโรคเรื้อน 10 คน และบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ลูกา บทที่ 17

พระ​เยซู​ตรัส​กับ​​สา​วก ​ว่า

จำ​เป็น​ต้อง​มี​เหตุ​ให้​หลง​ผิด แต่​วิบัติ​แก่​ผู้​ที่​เป็น​ต้น​เหตุ
ถ้าคน​นั้น​ได้ตายไป ก่อนจะทำผิดเช่นนั้น ก็​ดีเสียกว่า​

ถ้า​พี่​น้อง​ทำ​ผิด​ต่อ​ท่าน จง​เตือน​เขา
และ​ถ้า​เขา​กลับ​ใจ​แล้ว​ก็​จง​ยก​โทษ​ให้

พวก​อัครสาวก ​ทูล​ขอพระเยซู​ให้​ความ​เชื่อ​ของพวกเขา​เพิ่ม​มาก​ยิ่ง​ขึ้น
พระ​องค์​ตรัส​ว่า
ถ้า​พวก​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​เพียง​เท่า​เมล็ด​มัส​ตาร์ด​เมล็ด​หนึ่ง
ท่าน​ก็​จะ​สั่ง​ต้น​หม่อน​นี้​ได้​ ว่า “จง​ถอน​ขึ้น ออก​ไป​ปัก​ใน​ทะเล”
แล้ว​มัน​ก็จะ​เชื่อ​ฟัง​ท่าน

​บ่าว​ออก​ไป​ไถ​นา​หรือ​เลี้ยง​แกะ
​เมื่อ​กลับ​มา​
นาย​คงจะ​บอก​ให้เขา​ ไป​หา​อะไร​มา​ให้นาย​รับ​ประ​ทาน​และ​คอย​ปรน​นิบัติก่อน
หลัง​จาก​นั้นบ่าว​จึง​ค่อย​กิน​และ​ดื่ม​
และนาย​ไม่จำเป็นต้อง​ขอบ​ใจ​บ่าว​นั้น​

ทำนองเดียว​กัน เมื่อ​พวก​สาวกทำ​สิ่ง​สาร​พัด ​ที่พระเยซูสั่ง​ไว้
ก็​จง​พูด​ด้วย​ว่า
“เรา​เป็น​บ่าว​ที่​ไม่​ได้​มี​บุญ​คุณ​ต่อ​นาย
เรา​เพียง​แต่​ทำ​ตาม​หน้า​ที่ ที่​ควร​จะ​ทำ​เท่า​นั้น”

มี​คน​โรค​เรื้อน 10 คน​ มา​ร้องขอให้พระเยซูทรงช่วยพวกเขา
พระองค์​ตรัส​กับ​พวกเขา ว่า
“จง​ไป​สำ​แดง​ตัว​แก่​พวก​ปุโร​หิต​เถิด”
เมื่อ​พวก​เขา​กำ​ลัง​เดิน​ไป​ก็​หาย​สะอาด

มีคน​หนึ่ง​ใน​พวก​นั้น​ ซึ่ง​เป็น​ชาว​สะ​มา​เรีย
เมื่อ​เห็น​ว่า​ตัว​เอง​หาย​โรค​แล้ว
จึง​กลับ​มา​ ​กราบ​ลง​ที่​พระ​บาท​ของ​พระ​เยซู ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
พระ​องค์​ตรัส​กับ​คน​นั้น​ว่า
“จง​ลุก​ขึ้น​และ​ไป​เถิด
ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ ทำ​ให้​ตัว​ท่าน​หาย​ปกติ​แล้ว”

พระ​เยซู​ตรัส​ ​ว่า
“แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​มา​ด้วย​สิ่ง​ที่​จะ​สัง​เกต​ได้
เพราะ​นี่แน่ะ แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​อยู่​ท่าม​กลาง​พวก​ท่าน”

​วัน​ของ​พระเยซูที่จะมาถึง​นั้น​จะ​เหมือน​อย่าง​ฟ้า​แลบ
ซึ่งมองเห็นกันทั่ว
แต่​ก่อน​หน้า​นั้น​ พระเยซู​จะ​ต้อง​ทน​ทุกข์​หลาย​อย่าง
และ​คน​ใน​ยุค​นี้​จะ​ไม่​ยอม​รับ​พระองค์

ใน​วัน​ที่พระเยซูจะ​มา​ปรา​กฏอีกครั้ง จะ​เหมือน​
วันที่น้ำท่วมโลก ใน​สมัย​ของ​โน​อาห์ และ วันที่ไฟกำมะถันตกลงมาบนเมืองโสโดม ในสมัยของโลท
คือทุกคนจะไม่คาดฝัน และไม่ทันตั้งตัว

จง​ระลึก​ถึง​ภรร​ยา​ของ​โลท​เถิด

คน​ที่​พยา​ยาม​เอา​ชีวิต​ของ​ตน​รอด คน​นั้น​จะ​เสีย​ชีวิต
แต่​คน​ที่​ยอม​เสีย​ชีวิต คน​นั้น​จะ​ได้​ชีวิต​รอด

ใน​​วัน​นั้น​จะ​ทรง​รับ​ไป​คน​หนึ่ง จะ​ทรง​ละ​ไว้​คน​หนึ่ง

ซาก​ศพ​อยู่​ที่​ไหน ฝูง​นก​แร้ง​จะ​รุม​ล้อม​กัน​อยู่​ที่​นั่น

1. คนที่​ได้ตายไป ก่อนจะทำผิดที่เป็นเหตุให้ผู้เล็กน้อยสักคนหนึ่งหลงผิดไป
นั้นเป็นสิ่งดีที่เกิดกับเขา มากกว่า
เป็นไปได้ว่า หลายคนที่จากโลกนี้ไป ในเวลาที่คาดไม่ถึง
อาจจะเป็นแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับเขา
เพื่อเขาจะไม่ทำผิดยิ่งใหญ่ โดยการทำให้ผู้เล็กน้อยสักคนหนึ่งหลงไป

แต่อย่างไรก็ดี พระเยซูบอกไว้ว่า
“จำ​เป็น​ต้อง​มี​เหตุ​ให้​หลง​ผิด”
ดังนั้นจึงมีบางคน ไม่ได้จากโลกนี้ไป ก่อนที่จะทำผิดยิ่งใหญ่ คือทำให้ผู้เล็กน้อยหลงผิดไป

เราควรระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี
และถือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ที่จะไม่ทำให้ผู้เล็กน้อยสักคนหนึ่งหลงผิดไป

2. สาวกอยากมีความเชื่อเพิ่มขึ้น
แต่พระเยซูสอนพวกเขาว่า
ความเชื่อเล็กๆเท่าที่มี หากเป็นความเชื่อแท้
ก็สามารถสั่ง​ต้น​หม่อน​ ให้ถอน​ขึ้น ออก​ไป​ปัก​ใน​ทะเล ได้
ซึ่งความเชื่อแท้นั้น ถ้ามีอยู่ จะสะท้อนออกมาเป็น
การเชื่อฟังแบบบ่าวที่เชื่อฟังนาย
และ
การยอมรับและสำนึกพระคุณว่า สิ่งที่ทำนั้น พระเยซูเป็นผู้ทรงกระทำ
(เหมือนคนโรคเรื้อนที่กลับมา ขอบพระคุณพระเยซู)

สรุป ความเชื่อแท้ คือ เชื่อฟังคำฟังสั่งของพระเยซู และรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นพระเยซูเป็นผู้กระทำเอง

หากคุณกำลังเผชิญปัญหา จงเข้ามาแสวงหาว่า พระเยซูต้องการให้คุณทำอะไร
จากนั้นก็เชื่อฟังทำตามพระองค์
และตระหนัก รู้ตัว มั่นใจว่า
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้น พระเยซูจะเป็นผู้ทรงกำหนดและกระทำเอง

3. การประยุกต์ใช้ ลูกา บทที่ 17 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/31HiFFv

คำคม

“ ถ้าเชื่อจริงๆ ทุกสิ่งก็เป็นไปได้ ”