สรุป ลูกา 20

ภาพรวม

  • ลูกา บทที่ 20 พวกผู้นำศาสนาถามพระเยซูเกี่ยวกับสิทธิอำนาจ พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องคนเช่าสวนองุ่น และทรงสอนเรื่องการเสียส่วน และการเป็นขึ้นมาจากความตาย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ลูกา บทที่ 20

เมื่อพระเยซูกำ​ลัง​สั่ง​สอน​​ใน​บริ​เวณ​พระ​วิหาร​และ​กำ​ลัง​ประ​กาศ​ข่าว​ดี
พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต พวก​ธรร​มา​จารย์ และ​พวก​ผู้​ใหญ่​ มา​บอกพระองค์ว่า
“จง​บอก​เรา​เถิด ใคร​ให้​สิทธิ​แก่​ท่านทำแบบนี้ ?”

พระเยซูทรงถามพวกเขา ว่า
​”บัพ​ติศ​มา​ของ​ยอห์น​นั้น​มา​จาก​สวรรค์​หรือ​มา​จาก​มนุษย์?”

พวก​เขา​จึง​ปรึก​ษา​กัน​ว่า
ถ้า​บอก​ว่า “มา​จาก​สวรรค์” จะถูก​ถาม​ว่า “ทำ​ไม​ถึง​ไม่​เชื่อ​ยอห์น?”
ถ้า​บอก​ว่า “มา​จาก​มนุษย์”’ ก็กลัวประ​ชาชน​ก็​จะ​เอา​หิน​ขว้าง​

พวก​เขา​จึง​​ตอบ​ว่า
“เรา​ไม่​ทราบ​ว่า​มา​จาก​ไหน”
พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับพวกเขาว่า ​
“เรา​ก็​จะ​ไม่​บอก​ท่าน​เหมือน​กัน​ว่า เรา​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ด้วย​สิทธิ​อำ​นาจ​อะไร”

พระเยซูตรัส​อุป​มา​ ว่า
​ชาย​คน​หนึ่ง​ทำ​สวน​องุ่นและ​ให้​ชาว​สวน​บาง​คน​เช่า
แล้ว​ก็​ไป​อยู่​ต่าง​ประ​เทศ​เป็น​เวลา​นาน

​เมื่อ​ถึง​เวลา​แล้ว​จึง​ใช้​ทาสหลายคน มาเพื่อ​จะรับส่วนแบ่ง​องุ่น​ที่​เป็น​ผล​ผลิต​นั้น
แต่​ชาว​สวน​ ​กลับ​เฆี่ยน​ตี​บ้าง ​ทำ​การ​อัป​ยศ​ต่างๆบ้าง ทำ​ให้บาด​เจ็บบ้าง

​ต่อมาเจ้า​ของ​สวน​องุ่น ได้​ส่ง​ลูก​รัก​ของ​เขาไป
พวก​ชาว​สวนก็​ขับ​ไล่​บุตร​นั้น​ออก​ไป​นอก​สวน​แล้ว​ฆ่า​เสีย

เจ้าของ​สวนจึง​มา​ทำลาย​ชาว​สวน​เหล่า​นี้
​แล้ว​เอา​สวน​องุ่น​นั้น​ให้​คน​อื่น

ศิลา​ที่​พวก​ช่าง​ก่อ​ทิ้ง​แล้ว กลับ​กลาย​เป็น​ศิลา​มุม​เอก
คน​ที่​ล้ม​ทับ​ศิลา​นั้น จะ​ต้อง​แตก​หัก​ไป
และ​ถ้า​มัน​ตก​ทับ​ใคร คน​นั้น​จะ​แหลก​ละเอียด​ไป

เมื่อ​พวก​ธรร​มา​จารย์​และ​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​ ได้ยินก็​อยาก​จะ​จับ​พระ​องค์​ทัน​ที
แต่​พวก​เขา​กลัว​ประ​ชา​ชน

พวก​เขา​ส่งบาง​คน​มา​จับ​ผิดพระเยซู โดย​ถาม​ ​ว่า
การ​ส่ง​ส่วย​ให้​แก่​ซีซาร์​นั้น​ควร​หรือ​ไม่?
พระเยซู​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า ​
“ของ​ของ​ซีซาร์​จง​ถวาย​แก่​ซีซาร์ และ​ของ​ของ​พระ​เจ้า​จง​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า”

พวก​สะดูสี​มา​ถาม​พระ​องค์​ ว่า
โม​เสส​สั่งไว้​ว่า
ถ้าพี่ชายตายแต่​ไม่​มี​บุตร ​ให้​น้อง​ชาย​รับ​พี่​สะใภ้​นั้น​ไว้​เป็น​ภรรยา​ของ​ตน เพื่อ​มี​บุตร​สืบ​ตระกูล​ให้​พี่ชาย

เมื่อ​เป็น​แบบ​นั้น ใน​วัน​ที่​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย หญิง​คน​นั้น​จะ​เป็น​ภรรยา​ของ​ใคร?

พระ​เยซู​ตรัส​ ​ว่า
​ใน​ยุค​หน้า จะ​ไม่​มี​การ​สมรส​กัน​หรือ​ยก​ให้​เป็น​สามี​ภรรยา​กัน​อีก

เรื่อง​การ​เป็น​ขึ้น​มา​จากความตาย​นั้น
โม​เสส​ ​เรียก​พระเจ้า​ว่า
“พระ​เจ้า​ของ​อับ​รา​ฮัม พระ​เจ้า​ของ​อิส​อัค และ​พระ​เจ้า​ของ​ยา​โคบ”
พระ​องค์​ไม่​ได้​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​คน​ตาย
แสดงว่าทั้งสามท่านนั้น จำ​เพาะ​พระ​เจ้า​ทุก​คน​ยัง​เป็น​อยู่

พระ​องค์​จึง​​ถาม​พวก​เขา​ว่า
พระ​คริสต์​ทรง​เป็น​เชื้อ​สาย​ของ​ดา​วิด​นั้น ​เป็น​ไป​ได้​อย่าง​ไร?
ใน​เมื่อ​ดา​วิด​ยัง​เรียก​ พระคริสต์ ว่า ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า”

พระเยซู​ตรัส​กับสา​วก ​ว่า
จง​ระวัง​พวก​ธรร​มา​จารย์​ให้​ดี พวก​ที่​ชอบ​คนให้เกียรติ​ ชอบให้คนเคารพ
พวกเขา​ยึด​บ้าน​ของ​หญิง​ม่าย​และ​แสร้ง​อธิษ​ฐาน​เสีย​ยืด​ยาว
คน​พวก​นี้​จะ​ต้อง​ถูก​ลง​โทษ​หนัก​ยิ่ง​ขึ้น

1. พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต พวก​ธรร​มา​จารย์ และ​พวก​ผู้​ใหญ่​ เกรงกลัวประชาชนจะไม่พอใจ
แต่ไม่เกรงกลัวว่า พระเจ้าจะไม่พอพระทัย
พวกเขารู้ว่า บัพติศมาของยอห์น มาจากสวรรค์ แต่ก็ไม่เชื่อ
ซึ่งการทำเช่นนั้น พระเจ้าจะไม่พอพระทัยแต่พวกเขาไม่สนใจ
แต่ขณะเดียวกัน พวกเขาก็ไม่กล้าบอกว่า มาจากมนุษย์
เพราะการทำเช่นนั้น ประชาชนจะไม่พอใจ

วันนี้เราเกรงใจพระเจ้า หรือ เกรงใจมนุษย์ มากกว่ากัน?

2. ​พวก​ธรร​มา​จารย์แสวงหาเกียรติให้กับตนเอง
และไม่เกรงกลัวพระเจ้า ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ยิ่งกว่านั้นเกียรติที่สมควรถวายแด่พระเจ้า ก็ยังเอากลับมาเป็นของตนเอง
พระเยซูเตือนว่า
“คน​พวก​นี้​จะ​ต้อง​ถูก​ลง​โทษ​หนัก​ยิ่ง​ขึ้น”

วันนี้ เรากำลังแสวงหาเกียรติให้แก่ผู้ใด?

3. การประยุกต์ใช้ ลูกา บทที่ 20 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Mgbuxy

คำคม

“ ของของพระเจ้า จงถวายแด่พระเจ้า ทุกสิ่งที่เรามีล้วนเป็นของพระเจ้า ”