สรุป สดุดี 138

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้เพื่อ​ขอบ​พระ​คุณ​และ​การ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า ที่ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบาก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 138 พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและอุดมด้วยความรักมั่นคง

ข้า​แต่พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​ด้วย​สุด​ใจ และ​จะ​ร้อง​เพลง​สดุดียกย่องแด่​พระ​องค์
เพราะความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

ใน​วัน​ที่​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล พระ​องค์​ได้​ทรง​ตอบ​
พระ​องค์​ทรง​ประทานความ​กล้า​หาญแก่​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์

พระ​ราชา​ทั้ง​สิ้น​แห่ง​แผ่น​ดิน​โลก​จะ​ยก​ย่องและร้องบทเพลงแด่​พระ​องค์
เพราะ​พวกเขาได้​ยิน​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​สิริ​ของพระองค์​นั้น​ใหญ่​ยิ่ง
เพราะ​แม้​พระองค์สูง​ส่ง ​ก็ยัง​ทรง​ดูแล​คน​ต่ำ​ต้อย

แม้​ข้า​พระ​องค์​เดิน​อยู่​กลาง​ความ​ยาก​ลำ​บาก
พระ​องค์ก็​ทรง​รักษา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​ไว้
พระ​องค์​ทรงต่อ​ต้าน ความ​กริ้ว​ของ​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
พระองค์​จะ​ทรง​ให้​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์​สำ​เร็จ​เพื่อ​ข้า​พระ​องค์

ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์
ขอ​อย่า​ทรง​ละ​ทิ้ง​ผล​งาน​แห่ง​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์

1. ในยามทุกข์ยาก ดาวิด​ร้อง​ทูลต่อพระเจ้า
พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ดาวิด โดย​ประทานความ​กล้า​หาญแก่​จิต​ใจ​ของเขา

บ่อยครั้งเมื่อร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์ขจัดปัญหาออกไป อย่างอัศจรรย์
บางครั้งพระองค์ไม่ได้ขจัดปัญหาออกไปในทันที
แต่ประทานกำลังแก่เรา ในการเอาชนะปัญหานั้นได้อย่างอัศจรรย์

2. แม้​พระเจ้าทรงสูง​ส่ง ​ก็ยัง​ทรง​ดูแล​คน​ต่ำ​ต้อย
ทรงช่วยกู้เขา ทรงปกป้องเขาไว้

ไม่ว่าเราต่ำต้อยสักเพียงใดในสายตาของมนุษย์
เราก็มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า
ถ้าเรามาหาพระองค์ด้วยจริงใจ พระองค์ไม่มีวันปฏิเสธเรา

3. เพราะความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระเจ้า​ดำ​รง​เป็น​นิตย์
ดังนั้นพระองค์จะไม่มีวันหมดรักเรา และพระองค์ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเรา

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงช่วยเราพ้นความยากลำบาก ด้วยวิธีของพระองค์ ไม่ใช่ของเรา ”

สรุป สดุดี 137

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ได้คร่ำ​ครวญ​เพราะ​เย​รู​ซา​เล็มถูกทำลายและประชาชนถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 137 คร่ำ​ครวญ​เพราะเย​รู​ซา​เล็ม​​​ถูกทำลาย

ณ ริม​ฝั่ง​ลำ​น้ำ​แห่ง​บา​บิ​โลน ​
ที่นั่นเราร่ำ​ไห้​ระลึก​ถึง​ศิ​โยน บ้านเกิดเมืองนอนของเรา
ที่​นั่น​ผู้​ที่​จับ​เรา​เป็น​เชลย บังคับ​ให้​เรา​ร้อง​เพลงเพื่อสร้างความ​สนุก​สนานแก่พวกเขา

เย​รู​ซา​เล็ม​เอ๋ย ​
ข้าจะไม่​ลืม​เธอ
​ข้าจะ​ระลึก​ถึง​เธอ ​
และข้า​จะ​ตั้งเธอ​ไว้​เหนือ​ความ​ยินดี​สูง​สุด​ของ​ข้า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ระลึก​ถึง​
สิ่ง​ที่​คน​เอ​โดม​ทำ​ใน​วัน​ที่​เย​รู​ซา​เล็ม​แตก
สิ่งที่​บา​บิ​โลน​ทำแก่อิสราเอล
ขอทรง​ตอบ​แทน​พวกเขา​ให้​สา​สม​กับ​ที่​พวกเขา​ได้​ทำ​กับ​อิสราเอล

1. .ในยามทุกข์ระทม สิ้นหวัง และกำลังตกอยู่ในอันตราย
สิ่งที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้ทำ คือ
ร้องทุกข์ต่อพระเจ้า นำความคับแค้นใจของเขาทูลระบายต่อพระเจ้า

ทางออกที่ดีที่สุด ที่เราทำได้เมื่อเราเผชิญหน้ากับความทุกข์ระทมใจ คือ
จงระบายในใจของเราต่อพระเจ้า
ผู้ทรงรักเรา และทรงคอยสดับฟังเราอยู่

2. เมื่อคนอิสราเอลฟ้องพระเจ้า ถึงการที่คนเอโดมเพื่อนบ้านของเขา ซ้ำเติมพวกเขา
และถึงการที่บาบิโลนศัตรูองเขา ทำกับพวกเขาอย่างโหดร้าย

พระเจ้าทรงสดับและพระองค์ทรงจัดการกับคนเหล่านั้น
ตามประวัติศาสตร์ ทั้งเอโดมและบาบิโลน ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
และไม่มีการสร้างขึ้นมาอีกเลย

คำคม

“ ในทุกความทุกข์ จงร้องทูลต่อพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 136

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ถึงพระราชกิจของพระองค์ใน​การ​ทรง​สร้าง​และ​ใน​ประ​วัติ​ศาสตร์ของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 136 ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์์

จง​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ประ​เสริฐ
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์์

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
​ผู้​ทรง​อยู่​เหนือ​พระ​ทั้ง​หลายและ​เหนือ​เจ้า​นาย​ทั้ง​หลาย
ผู้​ทรง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ยิ่ง​ใหญ่​ทั้ง​หลาย​แต่​ผู้​เดียว
ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก​
ผู้​ทรง​สร้าง​บรร​ดา​ดวง​ดาว​ทั้ง​หลาย​

ผู้​ทรง​นำ​อิส​รา​เอล​ออก​มา​จาก​​อียิปต์ ด้วย​พระ​หัตถ์​เข้ม​แข็ง​
ผู้​ทรงให้​อิส​รา​เอลเดิน​ผ่านทะเล​แดง​​ไป​ แต่ทรง​คว่ำ​ฟา​โรห์​และ​กอง​ทัพ​ของ​เขา​ใน​ทะเล​แดง
ผู้​ทรง​นำ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
ผู้​ทรง​สัง​หารบรร​ดา​พระ​ราชา​ผู้​เกรียง​ไกร ทั้งสิโหน พระรา​ชา​ของ​คน​อา​โม​ไรต์ และ​โอก พระรา​ชา​แห่ง​บา​ชาน แล้ว​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​ของ​พวก​เขา​ให้​เป็น​มร​ดกแก่ประชากรของพระองค์

พระองค์ทรง​ระลึก​ถึง​เรา ​ผู้​อยู่​ใน​ฐานะ​ต่ำ​ต้อย และ​ทรง​ช่วย​เรา​ให้พ้น​จาก​คู่​อริ
พระ​องค์​ประ​ทาน​อา​หาร​แก่​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​ปวง

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์ เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์

1. ยิ่งระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า ก็ยิ่งสรรเสริญพระองค์
ความรักมั่นคงนี้ ได้สำแดงออกแก่ประชากรของพระองค์ มากกว่าที่คนทั่วไปได้รับ
เรา ผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
เราควรระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ประทานแก่เรามากเป็นพิเศษ
แล้วล้นออกมาเป็นคำสรรเสริญพระองค์อยู่เสมอ ในทุกวันคืนของเรา

2. สดุดีบทนี้ สรรเสริญพระเจ้า ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตั้งแต่ทั่วไป
และเจาะจงลงมาเรื่อยๆ ยังประชากรของพระเจ้า
จนถึงการที่พระเจ้าดูแลสัตว์แต่ละตัว
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระราชกิจของพระองคืสมควรสรรเสริญอย่างยิ่ง
ทั้งในภาพรวม หรือ เรื่องของแต่ละบุคคล
คนที่เป็นตาบอดและหูหนวกในฝ่ายวิญญาณเท่านั้น จึงพูดได้ว่า
“ไม่มีอะไรจะสรรเสริญพระเจ้า”

คำคม

“ พระเจ้าประเสริฐและเต็มด้วยความรักมั่นคง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ”

สรุป สดุดี 135

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงพระกรุณาต่ออิสราเอล จนพวกเขาได้รับแผ่นดินคานาอันเป็นกรรมสิทธิ์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 135 สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพระคุณแก่ประชากรของพระองค์

บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้​ของพระเจ้า ผู้อยู่ในบริเวณพระนิเวศน์
จง​สรร​เสริญ​พระองค์และร้อง​เพลง​สดุดี​​พระ​องค์​เถิด
เพราะ​พระเจ้า​ประ​เสริฐและทรง​พระ​เมตตา
พระเจ้าทรง​เลือกประชากรของพระองค์ไว้​เป็น​สิ่ง​ล้ำ​ค่า​ของ​พระ​องค์

เพราะ​ข้าพ​เจ้า​เอง​ทราบ​ว่า​
พระเจ้า​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​พระ​ทั้ง​สิ้น
พระเจ้า​พอ​พระ​ทัย​สิ่ง​ใด พระ​องค์​ก็​ทรง​ทำ​สิ่ง​นั้น
ใน​ฟ้า​สวรรค์​และ​บน​แผ่น​ดิน​โลก

พระเจ้า​ทรง​กำหนด​เมฆ ​ฟ้า​แลบ​ ​ฝน ลม​ และทุกสิ่ง
พระ​องค์​ทรง​ส่งการอัศ​จรรย์​ต่างๆมายังอียิปต์​
ให้​ต่อ​สู้​กับ​ฟา​โรห์​และ​ข้า​ราช​การ​ทั้ง​สิ้น​ของ​เขา

พระ​องค์​​ทรง​สัง​หาร​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​
ทรง​สัง​หารบรรดาพระ​ราชา​และกองทัพของพวกเขา
แล้ว​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​ของ​พวกเขา​ ​ให้​เป็น​มร​ดกแก่​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

ประชาชน​ทุก​ยุค​ทุก​สมัย​ ​ระลึก​ถึง​พระ​องค์​อยู่เป็นนิตย์
เพราะพระเจ้า​จะ​ประ​ทาน​ความ​เป็น​ธรรม และ​พระ​กรุณา​แก่​ประชากรของ​พระ​องค์

รูป​เคา​รพ​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ เป็น​ผล​งาน​ของ​มือ​มนุษย์
รูป​เหล่า​นั้น​ทำอะไรไม่ได้เลย
ผู้​ที่​ทำ​หรือวางใจ รูป​เหล่า​นั้น​ จะ​เป็น​เหมือน​รูป​เหล่า​นั้น

​ผู้​ยำ​เกรง​พระเจ้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้าเถิด

1. พระเจ้าทรงเลือกเรา ให้เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับพระองค์
ทั้งที่ความจริงแล้วเราไม่มีค่าอะไรเลยที่คู่ควรกับพระองค์

วันนี้การที่เราได้เป็นประชากรของพระเจ้านั้น เป็นพระคุณของพระเจ้า
ให้เราระลึกถึงพระคุณและขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอ
และอย่าให้เราดูหมิ่นพระคุณของพระเจ้า ด้วยการไม่เห็นคุณค่าพระคุณล้ำเลิศนี้

2 พระเจ้า​พอ​พระ​ทัย​สิ่ง​ใด พระ​องค์​ก็​ทรง​ทำ​สิ่ง​นั้น
ไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางพระองค์ได้
ดังนั้นเมื่อเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า ผู้กระทำตามชอบพระทัยของพระองค์
ก็ไม่มีผู้ใดสามารถขัดขวางพระพรที่พระเจ้าจะทำให้เกิดขึ้นกับเราได้

3. ผู้ที่วางใจในพระเจ้าผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้ ผู้นั้นก็จะฝ่าฟันทุกปัญหาในชีวิตได้
ผู้ที่วางใจในรูปเคารพซึ่งทำอะไรไม่ได้เลย ผู้นั้นก็จะเป็นเหมือนรูปเคารพนั้น
คือไม่สามารถแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงได้เลย ท่ามกลางปัญหาที่เผชิญอยู่นั้น

คำคม

“ ผลลัพท์แห่งชีวิตของเรา จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่เราวางใจ ”

สรุป สดุดี 134

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ เชิญชวนคนเลวีที่รับใช้อยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ให้สรรเสริญพระองค์ร่วมกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 134 บทเพลงแห่ขึ้น

มา​เถิด บรรดาผู้​รับ​ใช้​​ของ​พระเจ้า​ ผู้​ยืน​อยู่​ใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระเจ้าในยามค่ำคืน เอ๋ย
มา​ถวาย​สาธุ​การ​แด่พระเจ้า
​ชู​มือ​ขึ้น ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า
ขอ​พระเจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก ​ทรง​อวย​พร​ท่าน​จาก​ศิโยน

1. วันนี้ เราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 คร.3:16)
เราอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดเวลา ดังนั้นเรายิ่งสมควรสรรเสริญ สาธุการแด่พระเจ้า ตลอดเวลาในชีวิตของเรา เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ ดึก
อย่าสรรเสริญพระเจ้า เฉพาะที่โบสถ์ในวันอาทิตย์เท่านั้น

2. เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น
แน่นอนพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด
ย่อมดีใจ และประทานพระพรอย่างเหลือล้นมาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอน

3. มีผู้แต่งบทเพลงจาก สดุดี 134 นี้ด้วย ตามลิ้งนี้ครับ
https://youtu.be/rVjT4GjEKnE

คำคม

“ ผู้ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเอ๋ย จงสาธุการแด่พระเจ้าตราบเท่าที่พระองค์สถิตกับท่านเถิด ”

สรุป สดุดี 133

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้ สรรเสริญพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์ เมื่อพวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 133 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า เมื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะได้รับพระพร

ดู​เถิด เป็น​การ​ดี​และ​น่า​ชื่น​ใจ​ ​พี่​น้อง​อาศัย​อยู่​ด้วย​กัน​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว
เป็นเหมือน​น้ำ​มัน​เจิม​ ​บน​อาโรนมหาปุโรหิต ตั้งแต่​ศีรษะ ไหล​ลง​มาจนถึง​คอ​เสื้อ​ของ​ท่าน
เป็นเหมือน​น้ำ​ค้าง​ของ​ภูเขา​เฮอร์​โมนทางภาคเหนือ ที่มา​ตก​ลงไกลถึง​บน​เทือก​เขา​ศิ​โยนทางถายใต้
เพราะ​ว่า​พระเจ้าทรง​บัญ​ชา​พระ​พร​ที่นั่น คือ​ชีวิตจำเริญเป็น​นิตย์

1. พระเจ้าชอบให้ประชากรของพระองค์รักกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
พระองค์จึงเตรียมพระพรมากมายแก่ผู้ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
และหากเราพยายามคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
แต่คนอื่นก็ไม่ยอมเล่นด้วยสักที
ให้รู้เถิดว่า เรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย
และพระองค์จะทรงอวยพระพรแก่เรา เนื่องจากการกระทำเหล่านั้นแน่นอน

2. พระพรของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เปรียบเหมือน
น้ำมันเจิมมหาปุโรหิต ด้วยการเจิมที่มากล้น ไม่เพียงแค่ศรีษะยังไหลล้นลงมาจนถึงคอเสื้อเลยทีเดียว
คือ พระพรแห่งการเจิมและการทรงสถิตของพระเจ้า

3. พระพรของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เปรียบเหมือน
น้ำค้างภูเขา​เฮอร์​โมน​ ซึ่งอยู่​ทาง​ภาคเหนือ​ของ​อิสราเอล มี​ความ​สูง 2​,​814 เมตร จึง​มี​หิมะ​จับ​อยู่​ที่​ยอด​เขา​ตลอด​ปี ทุกค่ำคืนเมื่อความเย็นจากยอดภูเขาไหลลงมา ทำให้ในยามเช้าทั่วแผ่นดินอิสราเอล ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ไกลมาถึง​ภูเขาศิ​โยนซึ่งอยู่ทางภาคใต้
คือ พระพรที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการดูแลจากพระเจ้า

4. เมื่อที่ใดที่ประชากรของพระเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ที่นั่นจะกลายเป็นศูนย์บัญชาการพระพร
พระพรมากมายจะหลั่งไหลมาจากที่นั่น

คำคม

“ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นกุญแจเปิดประตูแห่งพระพร ”

สรุป สดุดี 132

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่า ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร เพราะเห็นแก่สิ่งที่ดาวิดทำ คือดาวิดพยายามสร้างที่ประทับแด่พระเจ้าในเยรูซาเล็ม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 132 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ที่​ประ​ทับ​ของพระ​เจ้าอยู่​ใน​ศิ​โยน

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ระลึก​ถึง​ดา​วิด และ​ความ​ลำ​บาก​ทั้ง​สิ้น​ของ​ท่าน
ท่าน​ได้​ปฏิ​ญาณ​ต่อ​พระเจ้า ​ว่า
“ข้า​พระ​องค์​จะ​ไม่​เข้า​บ้าน หรือ​เข้า​นอน
จน​กว่า​จะ​หา​สถาน​ที่​สำ​หรับ​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระเจ้า”

นี่​แน่ะ พวก​เรา​ได้​ยิน​เรื่อง​นี้​ใน​เอฟ​รา​ธาห์(เบธเลเฮ็ม)
ได้​พบ​สิ่ง​นี้​ใน​นา​ของ​ยา​อาร(​คีริยาท​เย​อา​ริม​ ซึ่ง​​หีบ​พันธ​สัญญาตั้ง​อยู่ ถึง 20 ปี (1​ซมอ. 7:1-2))

ขอ​พระเจ้าทรง​​เสด็จ​ไป​ยัง​ที่​พำ​นัก​ของ​พระ​องค์
ทั้ง​พระ​องค์​และ​หีบ​แห่ง​อา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​องค์
ขอ​ให้​ปุโร​หิต​สวม​ความ​ชอบ​ธรรม
ขอให้​ผู้​จงรัก​ภักดี​​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ยินดี

เพราะ​เห็น​แก่​ดา​วิด​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์
ขอ​อย่า​เมิน​พระ​พักตร์​หนี​จาก​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้​นั้น

พระเจ้าทรง​ปฏิ​ญาณ​กับ​ดา​วิด ​ว่า
พระเจ้า​จะ​ตั้ง​ลูก​ของ​ดาวิด ไว้​บน​บัล​ลังก์​
ถ้า​ลูก​ทั้ง​หลาย​ของ​ดาวิด​ปฏิ​บัติ​ตาม​พันธ​สัญ​ญา
แล้ว​พวก​เขา จะ​นั่ง​บน​บัล​ลังก์​ของดาวิด​เป็น​นิตย์

พระเจ้า​ทรง​เลือก​ศิโยน(เยรูซาเล็ม) ​ให้​เป็น​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์
พระองค์​จะ​อวย​พร​อย่าง​มาก​มาย​แก่​​เมือง​นี้
ณ ที่​นั้น พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​มี​เขา​หนึ่ง​งอก​ขึ้น​มา​สำ​หรับ​ดา​วิด
ศัตรู​ของ​ท่านจะได้รับความอับอาย
แต่​​ท่านจะได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี

1. ความตั้งใจดีที่ดาวิดตั้งใจทำถวายแด่พระเจ้า
นำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ดาวิดและลูกหลานของเขาสืบมา

เมื่อเราตั้งใจทำสิ่งใดถวายแด่พระเจ้าอย่างจริงใจ
พระเจ้าจะไม่ทรงลืมการกระทำของเรานั้น
และพระองค์เองจะเป็นผู้ตอบแทนแก่เรา

2. พระเจ้าทรงสัญญาว่า ถ้า​ลูก​หลาน​ของ​ดาวิด​ปฏิ​บัติ​ตาม​พระคำของพระเจ้า
​พวก​เขาจะ​นั่ง​บน​บัล​ลังก์​ของดาวิด​
มีกษัตริย์หลายองค์ในเชื้อสายของดาวิด ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า แล้วพวกเขาก็ต้องพบกับหายนะ
และบรรดากษัตริย์เชื้อสายของดาวิด ที่เชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาพบกับพระพรและความเจริญรุ่งเรือง

พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ
ขอเพียงเรายึดมั่นในการทำตามพันธัญญาของพระองค์
เราจะพบว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ ”

สรุป สดุดี 131

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าจะหวังใจและวางใจในพระองค์ตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 131 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ขอวางใจในพระเจ้าตลอดไป

ข้า​แต่​พระเจ้า ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์มิ​ได้​ยโส
ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้​ไป​ยุ่ง​กับ​เรื่อง​เกิน​ตัว​ของ​ข้า​พระ​องค์

แต่​ข้า​พระ​องค์​ได้​สงบ​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
อย่าง​เด็ก​ที่​หย่า​นม​แล้ว​สงบ​อยู่​ที่​อก​มาร​ดา​ของ​ตน

อิส​รา​เอล​เอ๋ย จง​หวัง​ใน​พระเจ้า ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. คนที่ถ่อมตัวลง จนรู้ความจริงว่า ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้เลย
จะวางใจในพระเจ้าได้อย่างจริงใจ
เพราะเขารู้ตัวดีว่า ในเมื่อทำอะไรไม่ได้ จึงไม่ต้องทำอะไร
เหลือทางเดียว คือ อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แล้วไว้วางใจในพระองค์

คนที่ยโส คิดว่าตนเองมีปัญญาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนนเอง
จึงไม่สามารถเกิดท่าที ถ่อมใจจนวางใจเช่นนี้ได้

วันนี้ เรากำลังยโสเกินไปหรือเปล่า?

2. เด็กที่หย่านมแล้ว เมื่อนอนที่อกแม่ เขาจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะหานมจากอกแม่
เพราะเขารู้ว่า ที่นั่นเขาไม่ต้องทำอะไร หรือดิ้นรนอะไร เพียงแค่นอนพักอย่างสงบเท่านั้นเอง
คนที่อธิษฐานมอบเรื่องราวของเขาไว้กับพระเจ้า
แล้ววางใจในพระองค์ ก็จะเป็นเช่นนั้น

เขารู้ว่า เขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้ว
เขาขอพักอย่างสงบในพระทรวงของพระบิดา แล้วทุกอย่างจะดีเอง

คำคม

“ ผู้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง จะพบการพักสงบที่แท้จริง ”

สรุป สดุดี 130

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ทูลพระเจ้าว่า ในท่ามกลางความทุกข์ของเขา เขาจะรอคอยพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 130 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า จงรอ​คอย​การ​ไถ่​จาก​พระ​เจ้า

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​พระ​องค์​จาก​ความทุกข์ยาก
ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​วิง​วอน​ของ​ข้า​พระ​องค์

ถ้า​พระ​องค์​จะ​ทรง​บัน​ทึก​ความ​ชั่ว​ไว้ ผู้​ใด​จะ​ยืน​อยู่​ได้?
แต่​พระ​องค์​มี​การ​อภัย เพื่อ​คน​จะ​ยำ​เกรง​พระ​องค์
​ข้าพ​เจ้า​หวัง​ใน​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์
จิต​ใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​คอย​พระเจ้า ยิ่ง​กว่า​คน​ยาม​คอย​เวลา​รุ่ง​เช้า

จง​หวัง​ใน​พระเจ้า เพราะ​ใน​พระ​องค์มี​ความ​รัก​มั่น​คง และมี​การ​ไถ่​อย่าง​สม​บูรณ์
และ​พระ​องค์​เอง​จะ​ทรง​ไถ่ประชากรของพระองค์ จาก​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของพวก​เขา

1. เมื่อพบกับความทุกข์ยากลำบาก 2 สิ่งที่เราควรทำ คือ
ร้องทูลต่อพระเจ้า และ รอคอยพระเจ้า

2. เพราะพระเจ้าทรงอภัยความบาปความ​ชั่ว​ของเรา
เราจึงสมควรที่จะ​ยิ่งยำ​เกรง​พระ​องค์

3. เพราะ​พระเจ้าทรงมี​ความ​รัก​มั่น​คง และทรงสามารถ​ไถ่​เราอย่าง​สม​บูรณ์ จาก​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของเรา
ดังนั้นเมื่อเราผิดพลาดพลั้งบาป เราควรรีบเข้ามาหาพระองค์ ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า
จะได้พบกับความรักและการอภัยอย่างสมบูรณ์จากพระองค์

คำคม

“ ผู้รอคอยพระเจ้าด้วยความเชื่อ จะไม่ผิดหวัง ”

สรุป สดุดี 129

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้า ขอให้พระเจ้าทรงจัดการกับศัตรูของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 129 บทเพลงแห่ขึ้นกล่าวว่า ​ขอ​ความ​หาย​นะ​มี​แก่​ศัตรู​ของ​อิส​รา​เอล

อิสราเอลกล่าวว่า ศัตรู​ได้​ข่ม​เหงพวกเขา​อย่าง​หนักมาเป็นเวลานาน
แต่ศัตรู​ก็​ยังทำลายพวกเขา​ อย่างสิ้นเชิงไม่ได้
เพราะพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขาไว้

พระเจ้าทรงไม่ให้​คน​อธรรมสามารถ​​จับ​บรรดา​เชลยยิว​ไว้​เป็น​ทาส​รับ​ใช้​อีก​ต่อไป​

ขอทรง​ให้​ทุก​คน​ที่​เกลียด​ชัง​อิสราเอล ได้รับความอับ​อาย
ขอ​ทรงให้​พวก​เขา​เหี่ยว​แห้ง​ไปอย่างรวดเร็ว
และขอให้ไม่มีใครกล่าวคำอวยพรให้แก่พวกเขา

1. แม้ว่าอิสราเอลจะตกอยู่ในมือของศัตรูเป็นเวลานาน เพราะบาปของพวกเขา
พระเจ้าก็ยังทรงปกป้องพวกเขาไม่ให้ถูกทำลาย
และเมื่อถึงเวลาของพระองค์ พระองค์ช่วยเขาออกจากเงื้อมมือของศัตรู

วันนี้หากเรากำลังตกที่นั่งลำบาก
ให้เรารีบเข้ามาพึ่งพาพระเจ้า พระองค์จะทรงปกป้องเราให้ปลอดภัย
และพระองค์จะทรงช่วยกู้เรา ออกจากสถานการณ์นั้นในเวลาของพระองค์

2. ผู้ที่เกลียดชัง หรือข่มเหงประชากรของพระเจ้า
ในที่สุดพวกเขาจะพบกับความอับอายและหายนะเสียเอง
ดังนั้นเมื่อพบคนทำไม่ดีต่อเรา ไม่ควรไปโกรธแค้นเคืองเขามากมาย
ควรสงสารเขาและอธิษฐานเผื่อเขา
ให้เขารีบกลับใจ ก่อนที่จะสายเกินไป

คำคม

“ ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้า จะปลอดภัย ”

สรุป สดุดี 128

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ กล่าวถึงพระพรที่มาถึงผู้ยำเกรงพระเจ้าทั้งตัวผู้นั้นเองและครอบครัวของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 128 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพร

ทุก​คน​ที่​ยำ​เกรงพระเจ้า คือ​ผู้​ที่​เดิน​ใน​ทาง​ของ​พระ​องค์ เขาจะได้รับพระพร
สิ่งที่เขา​ทำนั้นจะเกิดผลดีมากมาย และเขา​จะ​เจริญ
ครอบครัวของเขาจะมีความสุข เต็มด้วยลูกหลาน

ขอ​พระเจ้า​ทรง​อวย​พร​เขา ให้เขาได้เห็น​ความ​เจริญ​ของ​เย​รู​ซา​เล็ม ตลอด​วัน​คืน​แห่ง​ชีวิต​ของเขา
และขอ​ให้​เขามีอายุยืนยาวนาน

1. มีคนจำนวนมากรู้ถึงพระพรของผู้ยำเกรงพระเจ้า ว่ามีพระพรมากมายทั้งต่อตนเองและต่อครอบครัว
แต่มีคนไม่มากนักที่ได้รับพระพรนั้น
เพราะว่าพระพรนี้ ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่รู้ แต่สำหรับคนที่การกระทำในชีวิตของเขายำเกรงพระเจ้า

วันนี้ ชีวิตของเรา ยำเกรงพระเจ้า ให้เกียรติพระเจ้า มากเพียงใด?

2. พระพรอย่างหนึ่งของคนของพระเจ้า คือ
การได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระราชกิจของพระเจ้า

ดังนั้นการได้เห็นคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทย เจริญเติบโต เข้มแข็งขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
จึงเรียกได้ว่าเป็นพระพรที่น่าชื่นใจ อีกประการหนึ่ง

คำคม

“ ยิ่งยำเกรงพระเจ้า ยิ่งได้รับพระพร ”

สรุป สดุดี 127

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้กล่าวถึงพระพรของพระเจ้าในการงานและในครอบครัว ที่พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 127 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า พระเจ้าทรงอวยพรเหนือประชากรของพระองค์

ถ้า​พระเจ้า​มิ​ได้​ทรงช่วยและอวยพรเรา
ทุกสิ่งที่เราทำก็​เหนื่อย​เปล่า ไม่ว่าเราจะทำทุ่มหรือพยายามทำในสิ่งนั้นมากสักเพียงใด
เพราะสำหรับ​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รักนั้น พระองค์จะทรงอวยพระพรให้พบความสำเร็จและปลอดภัย

บุตร​ทั้ง​หลาย​เป็นของขวัญ​จาก​พระเจ้า
เพราะจะเป็นเหมือน​ลูก​ธนู​ใน​มือ​นัก​รบ
บุตรของเขาจะช่วยสู้คดีแทนเขา

1. ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย เราทำอะไรสำเร็จอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เลย
ถ้าพระเจ้าทรงช่วย ไม่มีอะไรเลยที่เราทำไม่ได้

รม. 8:28 (ฉบับ1971) เรา​รู้​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​ช่วย​คน​ที่​รัก​พระ​องค์​ให้​เกิดผล​อัน​ดี​ใน​ทุก​สิ่ง
คือ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์​

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงรักเรา พระองค์ช่วยเราอย่างแน่นอน
ขอบคุณพระเจ้า

2. บุตรเป็นของขวัญจากพระเจ้า
การทำแท้ง เป็นการดูหมิ่นของขวัญจากพระเจ้า

บุตรเป็นของขวัญจากพระเจ้า
เราสมควรดูแล เอาใจใส่ ของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเป็นอย่างดี

คำคม

“ เพราะพระเจ้าทรงรักเรา พระองค์จะช่วยเราอย่างแน่นอน ”

สรุป สดุดี 126

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงทำการยิ่งใหญ่ ในการช่วยประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 126 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า พระเจ้าจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้กลับสู่สภาพดี

เมื่อพระเจ้า​ทรง​ให้​ศิโยน​กลับ​สู่​สภาพ​ดี
เรา​ก็​เป็น​เหมือน​คน​ที่​ฝัน​ไป
​เรา​จะได้​หัว​เราะและ​เปล่ง​เสียง​โห่​ร้อง​ยินดี อย่าง​เต็ม​ที่
คนทั้งหลายจะเห็นว่า
พระเจ้าทรง​กระ​ทำ​การ​มโห​ฬาร​ให้แก่​เรา

ขอ​ทรง​ให้​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​กลับ​สู่​สภาพ​ดี
อย่าง​ทาง​น้ำ​ไหล​ที่​ใน​เน​เกบ

ผู้​ที่​หว่าน​ด้วย​น้ำ​ตา จะ​ได้​เก็บ​เกี่ยว​ด้วยความ​ยินดี

1. วันนี้เราอาจกำลังพบกับเหตุการร้ายๆ แต่เมื่อการช่วยกู้ของพระเจ้ามาถึง
พระองค์จะเปลี่ยนสิ่งร้ายนั้นให้กลับกลายเป็นสิ่งดี
และนำสิ่งที่เราสูญเสียไปให้กลับมาใหม่แบบดีกว่าเดิม

2 พระเจ้าจะทรงให้สิ่งดีกลับคืนมาเหมือนอย่างทางน้ำไหลในเนเกบ
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอล ในฤดูร้อนจะแห้งแล้งมาก
แต่​ใน​ฤดู​หนาว​ฝน​ตก​ลง​มา​ทำ​ให้​น้ำ​เต็มแผ่นดินไปหมด

เมื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้ พระองค์จะทรงช่วยกู้อย่างเต็มบริบูรณ์เหลือล้น

3. ผู้ที่หว่านลง ด้วยน้ำตา
พระเจ้าจะทรงให้เขาได้เกี่ยวเก็บด้วยความยินดี

วันนี้ในการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า เราอาจจะพบกับความยากลำบากหรือความเสียใจ
แต่สุดท้ายจะนำมาซึ่งพระพรยิ่งใหญ่

คำคม

“ ผู้​ที่​หว่าน​ด้วย​น้ำ​ตา จะ​ได้​เก็บ​เกี่ยว​ด้วยความ​ยินดี ”

สรุป สดุดี 125

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้กล่าวว่า ประชากรของพระเจ้าผู้ไว้วางใจในพระเจ้า จะได้รับการปกป้องจากพระเจ้า ให้ได้รับความปลอดภัย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 125 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ประชากรของพระเจ้าจะปลอดภัย

บรร​ดา​ผู้​ที่​วาง​ใจ​ในพระเจ้า​เหมือน​ภูเขา​ศิโยน
ซึ่ง​ไม่​หวั่น​ไหว แต่​ดำ​รง​อยู่​เป็น​นิตย์
พระเจ้า​ทรง​อยู่​รอบ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์ ​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

การปกครองของ​คนอธรรม​จะ​ไม่​อยู่​เหนือ​แผ่น​ดิน​​ของ​คน​ชอบ​ธรรม
เพื่อ​คน​ชอบ​ธรรม​จะ​ทำ​ความ​ชั่วตามอย่างเขา

ขอ​พระองค์ทรง​ทำ​การ​ดี​ต่อ​คน​ดี และ​​คน​ที่​ใจ​เที่ยง​ตรง
แต่​สำ​หรับ​ผู้​ที่​หัน​เข้า​หา​ทาง​คด พระเจ้า​จะ​ทรง​พา​พวก​เขา​ไป​พร้อม​กับ​ผู้​ทำ​ความ​ชั่ว

ขอ​สันติ​ภาพ​จง​มี​อยู่​ใน​อิส​รา​เอล

1. ​ผู้​ที่​วาง​ใจ​ในพระเจ้าจะ​ไม่​หวั่น​ไหว
เพราะพระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ

2. พระเจ้าจะทรงพาคนใจซื่อตรง ไปในทางที่เที่ยงตรง ราบรื่นรับพระพร
และจะทรงพาคนใจคต ไปในทางคดเคี้ยว เต็มด้วยความยากลำบากและทุกข์ระทม

จงจริงใจต่อพระเจ้า อย่าหน้าซื่อใจคตต่อพระองค์

คำคม

“  ผู้ที่นำใจของเขาไปวางไว้ในพระเจ้าผู้มั่นคง  ใจของเขาจะไม่หวั่นต่อทุกสถานการณ์  ”

สรุป สดุดี 124

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ ซึ่งน่าจะเป็นดาวิด สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้คนอิสราเอลให้รอดพ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 124 ทเพลงแห่ขึ้นกล่าวว่า พระเจ้าทรงช่วยให้พ้นศัตรู

ถ้า​พระ​ยาห์​เวห์​มิ​ได้​ทรง​อยู่​ฝ่าย​เรา เมื่อ​คน​ลุก​ขึ้น​ต่อ​สู้​เรา
​พวก​เขา​จะ​กลืน​เรา​เสีย​ทั้ง​เป็น
​เราคงถูกฆ่าตายอย่างรวดเร็ว

สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า ผู้​มิ​ได้​ทรง​ให้​เราตกเป็น​เหยื่อ​​ของ​พวก​เขา
พระองค์ทรงหักกับดักที่ดักเราไว้ เรา​จึงหนี​รอด​ไป​ได้

ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​เรา​อยู่​ในพระเจ้า
ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก

1. คนที่รู้ตัวว่า ถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วย คงไม่รอดแน่ๆ
เขาจะแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ

คนที่ติดกับดักไปแล้ว
หากเขาแสวงหาการช่วยกู้จากพระเจ้า
พระองค์ทรงสามารถหักทำลายกับดักนั้น
แล้วเขาจะสามารถออกมาอย่างปลอดภัย

ในยามทุกข์ยาก สิ่งที่เราควรทำคือ
รู้ตัวสักทีว่า เราไม่มีปัญญาช่วยเหลือตนเองได้
แล้วหันมาแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ

2. แหล่งแห่งความช่วยเหลือของเรา มาจากที่ไหน?
ถ้าเราเชื่อย่างไม่สงสัยจริงๆว่า
มาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
พระองค์ผู้ทรงครอบครองและควบคุมทุกสิ่ง
เราก็ไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลอีกต่อไปแล้ว
ว่า ความช่วยเหลือจะมาทันหรือไม่ จะมีอย่างเพียงพอหรือไม่

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงช่วยเราพ้นกับดัก เมื่อเราร้องทูลแล้วเชื่อฟังพระองค์ ”

สรุป สดุดี 123

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงพระกรุณาต่อเขา เพราะเขากำลังพบกับการทนทุกข์และถูกเยาะเย้ย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 123 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ขอพระเจ้าทรงพระกรุณา

ข้า​แต่​พระเจ้าผู้​ประ​ทับ​ใน​ฟ้า​สวรรค์
ข้า​พระ​องค์​เงย​หน้า​ดู​พระ​องค์
ข้าพระองค์เฝ้าดูคำสั่งของพระองค์ เหมือน​ผู้​รับ​ใช้​มองดู​มือ​นาย​ของ​ตน​ ว่า
จะส่งสัญญาณให้ทำอะไร
ข้าพระองค์เฝ้าคอยพระ​กรุ​ณา​ของพระเจ้า

ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ต่อ​พวก​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​พวก​ข้า​พระ​องค์​ทน​มากมายแล้ว ต่อ​การ​หมิ่น​ประ​มาทและการเยาะเย้ย ของ​คน​เย่อ​หยิ่งยโส

1. เมื่อพบกับความทุกข์ยาก หรือการข่มเหง
สิ่งที่เราควรทำคือ ร้องทูลต่อพระเจ้า ขอพระกรุณาจากพระองค์
และสังเกตดูว่า พระองค์ประสงค์ให้เราทำอะไร อย่างไร ในสถานการณ์เช่นนี้
จากนั้นเราก็เชื่อฟัง ลงมือทำตามพระองค์

2. คนเย่อหยิ่งยโส มักจะดูหมิ่นคนอื่น หรือจะเยาะเย้ยคนอื่น
วันนี้เราควรคอยสำรวจดูตัวเราเองว่า
เรากำลังมีพฤติกรรมแบบพวกเขาอยู่หรือไม่?

คำคม

“ ยามทุกข์ อย่าให้ตาเรามองที่ความทุกข์ แต่จงจับจ้องที่พระเจ้า ”

สรุป สดุดี 122

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงนี้เพื่อสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเยรูซาเล็ม นครของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 122 เป็นบทเพลงแห่ขึ้น ที่กล่าวถึงบท​เพลง​สรร​เสริญ​และ​คำ​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​เย​รู​ซา​เล็ม

ข้าพ​เจ้า​ยินดี เมื่อ​มีคนชวน​ข้าพ​เจ้าให้​​ไป​ยัง​พระ​นิ​เวศ​ของพระเจ้า

เย​รู​ซา​เล็ม​เอ๋ย เธอถูก​สร้าง​ไว้​ อย่าง​ปราณีต​งดงาม​และ​แข็งแรง
เป็น​ที่​ซึ่ง​กำ​หนด​ไว้​แก่​ประชากรของพระเจ้า ให้​ยก​ย่องพระองค์
พระ​ที่​นั่ง​สำ​หรับ​การ​พิพาก​ษาก็​ตั้ง​อยู่​ที่​นั่น

จง​อธิษ​ฐาน​ขอ​สันติ​ภาพ​ให้​เย​รู​ซา​เล็ม​
ขอ​ให้บรร​ดา​ผู้​ที่​รัก​เธอเจริญขึ้น
ขอให้​สันติ​ภาพและความปลอดภัย​ มี​อยู่​ภาย​ใน​กำ​แพง​ของ​เธอ

เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา
ข้าพ​เจ้า​จะ​หา​สันติภาพ ความ​สงบ​สุข ความ​รุ่งเรือง ความ​รื่น​เริง​ยินดี​​ให้​แก่เธอ

1. ประโยคที่ว่า “จง​อธิษ​ฐาน​ขอ​สันติ​ภาพ​ให้​เย​รู​ซา​เล็ม​”
ภาษาฮีบรู ​שַׁאֲלוְּ שְׁלֹום יְרוְּשָׁלִָם (อ่านจาก ขวาไปซ้ายนะครับ)
ชาลู ชาโลม เยรูซาลายิม
[อธิษฐาน] [เพื่อสันติสุข] [ของเยรูซาเล็ม]

​ใน​ภาษา​ฮีบรู​เล่น​คำ​ที่​คล้อง​จอง​กัน ไพเราะ จนคนนิยมนำไปแต่งเป็นบทเพลง
https://youtu.be/wKPXIvNsamU

2. ในสดุดีบทนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่รักนครของพระเจ้า อธิษฐานเผื่อนครนั้น และทำดีต่อนครนั้น
คนเหล่านั้นจะได้รับพระพร
เป็นการดีที่จะอธิษฐานเผื่อคนอิสราเอล และผู้อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม ให้พบกับสันติสุข

อย่างไรก็ดี ในพระคัมภีร์ที่ชัดเจนว่า มีบางอย่างสำคัญกว่านครแห่งนี้ รวมทั้งสำคัญว่าพระวิหารของพระเจ้าที่ตั้งอยู่ที่นั่นอีกด้วย
สิ่งนั้นสำคัญมากจนพระเจ้ายอมให้พระวิหารและเยรูซาเล็มถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
เพื่อจะรักษาสิ่งนั้นไว้
สิ่งนั้นก็คือ ความสัมพันธ์อันดีที่ประชากรของพระเจ้ามีต่อพระองค์

พระเจ้ายอมให้พระวิหารและเยรูซาเล็มถูกทำลาย
เพื่อให้ประชากรของพระเจ้ากลับมาหาพระองค์

การอธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็ม เป็นสิ่งที่ดี จนกระทั่งทุกวันนี้
แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเยรูซาเล็มนั้น คือ จิตวิญญาณของผู้คนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า หรือหลงไปจากทางของพระเจ้า
เราไม่ควรละเลยที่จะอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น

การรักและช่วยเยรูซาเล็ม เป็นสิ่งที่จะนำพระพรมาสู่ชีวิต
แต่การรักและช่วยเหลือคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศ ให้มาถึงความรอดในพระเยซู
เป็นสิ่งที่จะนำพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่ามาสู่ชีวิตของเรา

คำคม

“ จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อมนุษย์ทั้งหลายที่พระเจ้าทรงรัก ”

สรุป สดุดี 121

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขาให้ปลอดภัยเสมอมา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 121 สดุดีบทนี้เป็นบทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า พระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองประชากรของพระองค์

ข้าพ​เจ้า​เงย​หน้า​ดู​ภูเขา ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​ข้าพ​เจ้า​มา​จาก​ไหน?
​มา​จาก​พระเจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก

พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ให้เรา​สะ​ดุด​ล้ม หรือผิดพลาดไป
พระ​องค์จะเฝ้าดู คอยระวังรักษาเรา อยู่ตลอดเวลา

พระเจ้า​จะทรง​เป็น​ร่ม​เงา​ที่​ปกป้องเรา จากความร้อนในถิ่นทุรกันดาร
พระเจ้าจะทรงปกป้องเราทั้งกลาง​วันและ​กลาง​คืน
พระเจ้าจะ​ทรง​ปกป้องเราให้พ้นจากอัน​ตราย​ทั้ง​สิ้น
พระเจ้า​จะ​ทรงปกป้อง​ชีวิต​ของ​ท่าน
พระเจ้า​จะ​ทรง​ปกป้องทุกการเดินทางของเรา
ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. เมื่อคนอิสราเอลเดินทางจากเมืองห่างไกล เพื่อมานมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม
เมื่อเงยหน้าดูภูเขา เห็นความน่ากลัวและอันตรายมากที่รออยู่
ทั้งจากสัตว์ร้าย หรือจากโจรผู้ร้าย

แต่เมื่อพวกเขาเงยหน้าดูภูเขาเหล่านั้น พวกเขามองข้ามอันตรายเหล่านั้น
แล้วมองเห็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นความอุปถัมภ์ของพวกเขา
และพระองค์ก็ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวัง พวกเขาไปกลับอย่างปลอดภัย

วันนี้แม้มีอันตรายอยู่รอบด้าน ให้เรามองเลยอันตรายเหล่านั้นไป
มองให้เห็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง ผู้ทรงควบคุมเหตุการณ์ทุกอย่างไว้
แล้วมอบทุกสิ่งฝากไว้กับพระองค์ วางใจในพระองค์
แล้วเราจะปลอดภัย

2. เมื่อเราซ่อนตัวอยู่ในการปกป้องของพระเจ้า
เราจะได้รับการปกป้องตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน
ทั้งยามที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว

ให้เรามาซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้าเถิด

คำคม

“ คนที่มีความเชื่อ เมื่อมองดูปัญหา จะเห็นการปกป้องของพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 120

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจาก ​คำพูด​ใส่​ร้าย คำโกหก และคำหลอกลวง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 120 สดุดีบทนี้เป็นบทเพลงแห่ขึ้น ที่คนอิสราเอลใช้ร้องเมื่อพวกเขา​ไป​ยัง​กรุง​เยรูซาเล็ม​​ทุก​ปี​

เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ทุกข์​ใจ ข้าพ​เจ้า​ได้​ร้อง​ทูล​ต่อพระเจ้า
และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพ​เจ้า

“ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​คำพูด​ใส่​ร้าย คำโกหก และการหลอกลวง​”

คำพูดใส่ร้ายหรือ​ล่อ​ลวงคนอื่น ก็เหมือนกับ ลูก​ธนู​คม​ของ​นัก​รบ
(สภษ. 25:18 ผู้​ใด​เป็น​พยาน​เท็จ​กล่าว​หา​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน ก็​เหมือน​กระ​บอง​ศึก หรือ​ดาบ หรือ​ลูก​ธนู​คม​กริบ)
ซึ่งพระเจ้าจะให้ลูกธนูนั้น ตกใส่ตัวเขาเอง

วิบัติ​แก่​ข้าพ​เจ้า เพราะข้าพเจ้า​อยู่​ห่างไกล​จาก​บ้าน​เกิด​เมือง​นอน​
และ​ถูก​ห้อม​ล้อม​ด้วย​คน​​ป่า​เถื่อน ที่​ประสงค์​ร้าย​
จึงไม่อาจพบความสงบสุขได้

1. ในยามทุกข์​ใจ ทางออกที่ดีที่สุดของเรา คือ ​ร้อง​ทูล​ต่อพระเจ้า
​พระ​องค์​ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด จะไม่ทรงอยู่เฉยแน่นอน
พระองค์จะทรง​ตอบ​คำวิงวอนของเรา

2. คนที่ใส่ร้ายคนอื่น จะถูกใส่ร้าย
คนที่หลอกลวงคนอื่น จะถูกหลอกลวง

เมื่อเราทราบความจริงนี้แล้ว
จงยำเกรงพระเจ้า และระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นอีก

3. ตราบเท่าที่อยู่ท่ามกลางคนชั่วร้าย จะไม่มีวันสงบสุข
แต่วันหนึ่งจะมาถึง เมื่อเราเข้าไปอยู่ในเมืองสวรรค์
ที่ซึ่ง​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​มล​ทิน หรือ​คน​ใด​ที่​ประ​พฤติ​อย่าง​น่า​สะอิด​สะเอียน หรือ​ประ​พฤติ​การ​หลอก​ลวง​จะ​เข้า​ไป​ใน​นคร​นั้น​ได้ (วว. 21:27)
และที่นั่นเราจะพบกับความสงบสุขชั่วนิรันดร์

คำคม

“ ผู้ที่ยิงธนูใส่ผู้อื่น จะถูกธนูยิงเสียเอง ”

สรุป สดุดี 119

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ชี้ให้เห็นถึงความดีเลิศของพระคำของพระเจ้า และผู้ที่ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าจะพบกับพระพรมากมายเหลือคณานับ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 119 เป็นสดุดีบทที่ยาวที่สุด มี 22 ตอน​ ตาม​จำนวน​พยัญชนะ​ภาษาฮีบรู แต่​ละ​ตอน​มี 8 ข้อ รวม​​​เป็น 176 ข้อ

สดด. 119:1-8  ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า คือผู้ที่แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ แล้วทำตามพระคำของพระองค์อย่างเคร่งครัด ซึ่งเขาจะไม่พบความอับอายเลย แต่จะพบพระพรมากมาย

สดด. 119:9-16 คนที่ตั้งใจจะแสวงหาพระเจ้า ด้วยการทำตามพระคำของพระองค์ ยินดีเต็มใจที่จะจดจำและกล่าวพระคำของพระองค์อยู่เสมอ เขาจะรอดพ้นจากทางบาป และจะไม่หลงไปจากพระเจ้า

สดด. 119:17-24 ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยคนชั่วร้าย หากเรายังคง​ปฏิ​บัติ​ตาม​พระคำของ​พระ​องค์อย่างกระตือรือร้น เราจะ​เห็นการ​อัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์ และรอดพ้นจากความอับอายที่ศัตรูพยายามกระทำแก่เรา

สดด. 119:25-32 ในยามทุกข์โศกเศร้า หากเรายังคง ทำตาม​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า ยึดมั่นในพระคำของพระองค์ เราจะพบการช่วยกู้ และพบทางออกของชีวิต

สดด. 119:33-40 ตอนนี้เป็นคำอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงให้เขา เข้าใจและรักษาการดำเนินตามพระคำของพระเจ้าไปตลอดชั่วชีวิต เพื่อเขาจะพบว่า ทุกคำสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นเป็นจริงสำหรับเขา

สดด. 119:41-48 คนที่​วาง​ใจ​ใน​พระสัญญาของพระเจ้า ที่บอกไว้ในพระคำ​ของ​พระ​องค์ จะพบเสรีภาพ ความชื่นชมยินดี และจะไม่มีวันพบความอับอาย

สดด. 119:49-56 ความทุกข์ถูกเปลี่ยนเป็นบทเพลงสรรเสริญด้วยความยินดีได้ เมื่อเรายึดมั่นในความหวังที่มีอยู่ในพระคำของพระเจ้า ไม่ละทิ้งกฏเกณฑ์ในพระคำของพระองค์

สดด. 119:57-64 คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะปฏิบัติตามพระคำของพระองค์โดยไม่รีรอ และจะไม่ลืมพระคำของพระองค์ แล้วเขาจะพบกับความ​โปรด​ปราน​และความรักมั่นคงของพระเจ้า

สดด. 119:65-73 คนของพระเจ้าให้เห็นคุณค่าพระคำของพระองค์ จะเชื่อในพระคำของพระองค์ จะปิติยินดีที่ได้เรียนรู้พระคำของพระองค์ และจะปฏิบัติตามพระคำของพระองค์

สดด. 119:74-80 หนทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ คือ ​ตั้งความหวังและความปิติยินดีของเราไว้​ใน​พระคำของพระเจ้า แล้วตรึกตรองพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ เพราะสิ่งนี้จะทำให้เราได้รับพระพรและพ้นจากความยุ่งยากทั้งสิ้น

สดด. 119:81-88 ยามเหน็ด​เหนื่อย​อ่อน​ล้า ท้อแท้ หมดกำลังใจ ให้เรายังคง​ไม่หยุดที่จะปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า และหวัง​ใจในคำสัญญาตามพระคำ​ของ​พระ​องค์

สดด. 119:89-96 พระคำของพระเจ้า​ตั้ง​มั่น​คง​ ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นความจริงเสมอ ใครก็ตามที่ยึดมั่นและทำตามพระคำของพระองค์ เขาจะมั่นคงและปลอดภัยในทุกสถานการณ์

สดด. 119:97-104 หากเราใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ จะพบว่าพระคำของพระเจ้าหวาน​กว่า​น้ำ​ผึ้ง และทำให้
– เรา​ฉลาด​กว่า​ศัตรู​
– เราฉลาด​กว่า​ครู​ทั้ง​หมด​ของ​เรา
– เราเข้า​ใจ​มาก​กว่า​ผู้​อา​วุ​โส
– เรา​ยับยั้งชั่งใจ​จาก​ทาง​ชั่ว​ทุก​อย่าง

สดด. 119:105-112 คนที่ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าจะปลอดภัยจากอันตรายทุกอย่าง จากความทุกข์ยากทั้งสิ้น แล้วพบกับ​ความ​ชื่น​บาน​ในชีวิต

สดด. 119:113-120 แม้ว่าคนอื่นจะไม่ทำตามพระคำของพระเจ้า เราก็ยังจะยึดมั่นและปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ ซึ่งเมื่อทำเช่นนั้นเราจะไม่มีวันพบกับความอับอาย แต่จะพบความปลอดภัยในการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้า

สดด. 119:121-128 คนที่รักพระเจ้าและรอคอยพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคำของพระองค์ เขาจะไม่มีวันถูกทอดทิ้ง แต่จะได้รับการ​ช่วย​กู้​ตามพระ​สัญญา​ของพระองค์ ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์

สดด. 119:129-136 คนที่หิวกระหายพระคำของพระเจ้า จะพบการอัศ​จรรย์ พบพระกรุณาของพระเจ้า และพบ​ความ​สว่างของชีวิต

สดด. 119:137-144 พระคำของพระเจ้านั้น ​เที่ยง​ธรรม ​ชอบ​ธรรม และ​สัตย์​จริง​ทั้งสิ้น ผู้ที่ปฏิบัติตามพระคำของพระองค์จะได้รับ​ความ​ปีติ​ยินดี​และเข้าใจวิถีแห่งชีวิต

สดด. 119:145-152 คนที่​ร้อง​ทูล​ต่อพระเจ้าด้วย​สุด​ใจ และ​รัก​ษา​กฎ​เกณฑ์​ในพระคำของ​พระ​องค์ จะได้รับการ​ช่วยกู้ ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ยุติ​ธรรม​ของ​พระ​องค์

สดด. 119:153-160 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราก็จะไม่ลืมพระคำของพระองค์ เพราะเรารู้ว่าตราบเท่าที่เรา​รักษา​ชีวิต​ตามพระคำของ​พระ​องค์ ชีวิตของเราจะปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากพระเจ้า

สดด. 119:161-168 ผู้ที่รักและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า จะรอดพ้นจากผู้ที่เกลียดชังเขา จะพบ​ปีติ​ยินดีในชีวิต และจะพบ​ความ​สม​บูรณ์​พูน​สุข​อย่าง​มากมาย

สดด. 119:169-176 ข้า​แต่​พระเจ้า แม้วันใดข้าพระองค์หลงไปจากพระคำของพระองค์ ขอทรงนำข้าพองค์กลับมา เพื่อจะพบกับความ​เข้า​ใจ​ พบการช่วย​กู้​ และพบกับความ​ปีติ​ยินดี​ตามพระสัญญาในพระคำของพระ​องค์อีกครั้ง

1. พระคำของพระเจ้าแสนวิเศษ เป็นขุมทรัพย์ล้ำค่ามหาศาล
แต่จะเกิดประโยชน์สำหรับชีวิตของเรา ก็ต่อเมื่อเรานำไปปฏิบัติในชีวิตเท่านั้น

อย่าให้เราเป็นเพียงผู้อ่านหรือฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้น
แต่ให้เป็นผู้ที่นำพระคำของพระเจ้า มาปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันของเราอยู่เสมอ

คำคม

“ พระคำของพระเจ้า คือ ของขวัญจากสวรรค์ที่ประทานแก่มนุษย์ทุกคน ”

สรุป สดุดี 118

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าที่ประทานชัยชนะแก่พวกเขา เพราะความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 118 ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ประ​เสริฐ
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์

บรร​ดา​ผู้​ที่พระเจ้า​กล่าว​เถิด​ว่า
“ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์”

ข้าพ​เจ้า​ได้​ร้อง​ทูลพระเจ้า​จาก​ความ​คับ​แค้น​ใจ
พระเจ้า​ทรง​ตอบ​ข้าพ​เจ้า​ ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นภัย

เมื่อ​พระเจ้า​ทรง​อยู่​ฝ่าย​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​กลัว มนุษย์​จะ​ทำ​อะไร​แก่​ข้าพ​เจ้า​ได้​เล่า?
พระองค์จะทรง​ช่วย​ข้าพ​เจ้า

เข้า​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระเจ้า ก็​ดี​กว่า วาง​ใจ​ใน​มนุษย์

ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​สิ้น​ได้​ล้อม​ข้าพ​เจ้า
แต่​โดย​พระเจ้า ข้าพเจ้าทำ​ให้​พวกเขา​พ่าย​แพ้​ไป​
พวกเขาจะสูญไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้พงหนาม

ข้าพ​เจ้า​ถูก​ผลัก​อย่าง​แรง จน​กำ​ลัง​จะ​ล้ม
แต่​พระเจ้าทรง​ช่วย​ข้าพ​เจ้าไว้
พระองค์​ทรง​เป็น​กำ​ลัง​ ทรงเป็น​บท​เพลง​ และ​ทรง​เป็น​ความ​รอด​ของ​ข้าพ​เจ้า
พระ​หัตถ์​ของพระเจ้าทรงเข้มแข็งยิ่งนัก

ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​ตาย แต่​จะ​ประ​กาศ​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระเจ้า
แม้พระเจ้า​ทรง​ตี​สอน​ข้าพ​เจ้า​อย่าง​หนัก
แต่​พระ​องค์​ไม่​ทรง​มอบ​ข้าพ​เจ้า​ไว้​กับ​ความ​ตาย

ประ​ตู​ของ​พระเจ้า คน​ชอบ​ธรรม​จะ​เข้า​ไป​ทาง​นี้
คือประตูที่จะเข้าไปเพื่อ​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า

ศิลา​ซึ่ง​ช่าง​ก่อ​ได้​ทอด​ทิ้ง​เสีย ได้​เป็น​ศิลา​มุม​เอก​แล้ว
การ​นี้​เป็น​มา​จาก​พระเจ้า เป็น​สิ่ง​อัศ​จรรย์​ใน​สาย​ตา​เรา

วันนี้​เป็น​วัน​ที่​พระเจ้าได้​ทรง​สร้าง
ให้​เรา​เปรม​ปรีดิ์​และ​ยินดี​ใน​วัน​นั้น

ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ให้​รอด​เถิด
ขอ​ประ​ทาน​ความ​สำ​เร็จ​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​เถิด
พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์
และ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอบ​พระ​คุณและ​ยก​ย่อง​พระ​องค์

1. เมื่อ​พระเจ้า​ทรง​อยู่​กับเรา เราไม่จำเป็นต้อง​กลัวใครหรือสิ่งใด
เพราะพระองค์จะทรง​ช่วย​เราแน่นอน

2. วางใจในมนุษย์จะผิดหวัง
แต่วางใจในพระเจ้า จะไม่วันผิดหวัง
ไม่มีคำว่า “มากเกินไป สำหรับการวางใจในพระเจ้า”

3. แม้เราจะถูกตีสอนอย่าง​หนักเพราะบาปของเรา
แต่​ในที่สุดพระ​องค์​ก็จะทรงช่วยเราออกจากความทุกข์ยากนั้น
ดังนั้นเมื่อถูกตีสอน ให้ถ่อมใจแล้วกลับใจ และจะได้รับการช่วยกู้

4. ทุกวันเป็น​วัน​ที่​พระเจ้าได้​ทรง​สร้าง
ให้​เรา​เปรม​ปรีดิ์​และ​ยินดี​ในทุกๆวันของชีวิต
เพราะเรารู้ว่า พระเจ้าผู้ทรงรักเราสุดหัวใจ ทรงสร้างวันนี้ให้แก่เรา ผู้ที่พระองค์ทรงรัก

คำคม

“ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เพราะ​พระองค์ทรง​รัก​เราตลอดไป ”

สรุป สดุดี 117

ภาพรวม

 • สดุดี​บท​นี้​เป็น​บท​ที่​สั้น​ที่สุด ผู้แต่งเชิญชวน​ให้​ทุก​คนในโลก ​สรรเสริญ​พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 117 จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​สิ้น​เอ๋ย
จง​สรร​เสริญ​และยก​ย่อง​พระ​องค์​เถิด
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ที่​มี​ต่อ​พวก​เรา​นั้น​ใหญ่​ยิ่ง​นัก
และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระองค์​ดำ​รงตลอดไป

1. พระเจ้าท​รงมีความ​รัก​มั่น​คง​​ต่อ​มนุษย์ทุกคน
และ​ทรง​ซื่อ​สัตย์​ในคำสัญญาของ​พระองค์ตลอดไป

ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรกระทำต่อพระองค์ คือ
สรรเสริญพระองค์อยู่เสมอไป

วันนี้เราใช้ปากและชีวิตของเรา สรรเสริญพระเจ้า มากเพียงใด?

คำคม

“ สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงรักเราและทรงรักษาสัญญาเสมอ ”

สรุป สดุดี 116

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความเจ็บป่วย ความทุกข์ และความตาย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 116 พระเจ้าทรงดีต่อประชากรของพระองค์

ข้าพ​เจ้า​รัก​พระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​คำ​วิง​วอน​ของ​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​จะ​ทูล​พระ​องค์​ตราบ​ที่​ข้าพ​เจ้า​มี​ชีวิต​อยู่

เมื่อความ​เจ็บ​ปวด​แห่ง​แดน​คน​ตาย​จับ​ข้าพ​เจ้า​ไว้
ข้าพ​เจ้า​พบ​ความ​ทุกข์​โศก​และ​ความ​ระทม
แล้ว​ข้าพ​เจ้า​ร้อง​ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

พระเจ้า​มี​พระ​คุณ ​ทรง​ชอบ​ธรรม และ​ทรง​พระ​กรุ​ณา
พระองค์​ทรง​ปก​ป้อง​คน​รู้​น้อย​ไว้
เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ตก​ต่ำ
พระ​องค์​ทรง​ช่วย​ข้าพ​เจ้า​ให้​รอด

จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จงสงบ​เถิด เพราะพระเจ้า​ทรง​ดี​ต่อ​เจ้า​แล้ว

​พระ​องค์​ทรง​ช่วยข้าพเจ้า​จาก​ความ​ตาย ​จาก​น้ำ​ตา และ​จาก​การ​สะ​ดุดพลาดพลั้ง
แม้ยามที่ข้าพ​เจ้า​ทุกข์​ยาก​ยิ่ง​นัก
ข้าพ​เจ้า​ยัง​เชื่อวางใจพระองค์

ข้าพ​เจ้าไม่สามารถตอบ​แทน​พระเจ้าได้ สำ​หรับ​ความ​ดี​ทั้ง​สิ้น​ของพระ​องค์​ที่​มี​ต่อ​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​จะร้อง​ออก​พระ​นาม​พระองค์

ความ​ตาย​ของ​ผู้​จงรัก​ภักดี​ต่อ​พระเจ้า
สำ​คัญ​ใน​สายพระเนตรพระองค์

ข้า​พระ​องค์​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ถอด​โซ่​ตรวน​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ขอบ​พระ​คุณ​แด่​พระ​องค์ และ​ร้อง​ออก​พระ​นาม​พระ​องค์
สรร​เสริญ​พระเจ้า

1. ยามเผชิญกับความ​เจ็บ​ปวด ความ​ทุกข์​โศก​และ​ความ​ระทมใจ
สิ่งที่ควรทำที่สุดคือ เข้ามาหาพระเจ้า ร้องทูลต่อพระองค์
แล้วเราจะพบกับ​พระ​กรุ​ณาของพระเจ้า ที่จะช่วยเหลือเราให้พ้นจากเหตุการณ์นั้นๆ

2. เมื่อจิต​ใจ​ได้รู้แล้วว่า พระเจ้า​ทรง​ดี​ต่อเรา
ดังนั้น ถ้าจิตใจของเราเชื่อเช่นนั้น
ก็ได้เวลาแล้ว ที่จิตใจของเราจะสงบลง ท่ามกลางสถานการณ์ในวันนี้

แต่ถ้าจิตใจของเรายังไม่รู้
ก็ควรรีบบอกจิตใจให้รู้ซะว่า
“พระเจ้าทรงดีต่อเรา”

3. ไม่ว่าเรากำลังพบกับความ​ทุกข์​ยาก​มากสักเพียงใด
จง​ยังคง​เชื่อวางใจพระองค์ต่อไป
แล้วเราจะ​ได้รับการ​ช่วยกู้ให้พ้นจาก​ความ​ตาย ​จาก​น้ำ​ตา และ​จาก​การ​พลาดพลั้ง ทั้งสิ้นของเรา

4. พระเจ้าทรงดีต่อเรามากมายเหลือเกิน
เราคงไม่สามารถตอบ​แทน​พระเจ้าได้
นอกจากจะใช้ทั้งชีวิตของเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์
ซึ่งความจริงแล้วพระองค์สมควรได้รับมากยิ่งกว่านั้นอีก

5. ความ​ตาย​ของ​ผู้​จงรัก​ภักดี​ต่อ​พระเจ้า สำ​คัญ​ใน​สายพระเนตรพระองค์
พระเจ้าจึงทรงกำหนดวันเวลาที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการจากโลกนี้ไปของเขา

หากเราจงรักภักดีต่อพระเจ้า
วันที่เราตายนั้น รู้และมั่นใจได้เลยว่า
นั่นเป็นวันเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับเราแล้ว

คำคม

“ พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดและวันเวลาที่ดีที่สุด สำหรับคนที่รักพระองค์ ”

สรุป สดุดี 115

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าผู้​ยิ่ง​ใหญ่ และได้กล่าวถึงความ​อ่อน​แอ​ของ​รูป​เคา​รพ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 115 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ เป็นผู้ประทานพระพรแก่มนุษย์

ข้าแต่พระเจ้า พระ​เกียรติสมควรมีแด่​​พระ​องค์ เพียงผู้เดียว
เนื่อง​จาก​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

พระ​เจ้าทรงอยู่​ใน​ฟ้า​สวรรค์
สิ่ง​ใด​ที่​พอ​พระทัย พระ​องค์​ก็​ทรง​กระ​ทำ

รูป​เคา​รพ​นั้น​เป็น​เงิน​และ​ทอง​คำ เป็น​ผล​งาน​ของ​มือ​มนุษย์
รูป​เหล่า​นั้น
– ​มี​ปาก แต่​พูด​ไม่​ได้
– มี​ตา แต่​ดู​ไม่​ได้
– มี​หู แต่​ฟัง​ไม่​ได้
– มี​จมูก แต่​ดม​ไม่​ได้
– มี​มือ แต่​คลำ​ไม่​ได้
– มี​เท้า แต่​เดิน​ไม่​ได้
– มีคอ แต่​ทำ​เสียง​ไม่​ได้

ผู้​ที่​ทำหรือวางใจใน​รูป​เหล่า​นั้น​จะ​เป็น​เหมือน​รูป​เหล่า​นั้น

ท่าน​ผู้​ยำ​เกรงพระเจ้า​เอ๋ย
จง​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า​เถิด
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​และ​เป็น​โล่​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย
พระองค์​ทรง​ระลึก​ถึง​และจะ​ทรง​อวย​พร ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ ทั้ง​ผู้​น้อย​และ​ผู้ใหญ่

ขอ​พระเจ้า​ทรง​ให้​พวก​ท่าน​เพิ่ม​พูน​ขึ้น และ​รับ​พระ​พร​จาก​พระเจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก

ฟ้า​สวรรค์​สูง​สุด​เป็น​ของ​พระเจ้า
แต่​พระ​องค์​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​โลก​แก่​มนุษย์​ทั้ง​หลาย

​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. คนที่วางใจรูปเคารพ จะเป็นเหมือนรูปเคารพ คือ แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย
คนที่วางใจในพระเจ้า จะเป็นเหมือนกับพระเจ้า คือ แก้ปัญหาทุกอย่างได้โดยฤทธานุภาพของพระเจ้า

วันนี้ เราจะแก้ปัญหาโดยพึ่งพาความสามารถของตนเอง
หรือพึ่งพาพระเจ้า ด้วยการร้องทูลต่อพระเจ้าแล้ววางใจในพระองค์

2. ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า จะวางใจในพระองค์
และพระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ ไม่ว่าเขาจะเป็นคนใหญ่โต หรือคนเล็กน้อย

วันนี้ ให้เราสำแดงความยำเกรงพระเจ้า ออกมาเป็นความไว้วางใจในพระองค์เถิด

คำคม

“ ลักษณะของผู้ที่เราวางใจ จะกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของเรา ”

สรุป สดุดี 114

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ยกย่องพระเจ้า ที่พระองค์ทรงนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ เข้าครอบครองดินแดนคานาอัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 114 พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลอย่างอัศจรรย์

เมื่อ​อิส​รา​เอล​ออก​จาก​อียิปต์
พระเจ้าทรงให้ อิส​รา​เอล​กลาย​เป็น​ราช​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​องค์
พระเจ้าทรงให้ เผ่ายู​ดาห์ ​เป็น​ที่ตั้งสถาน​นมัส​การ​ของ​พระ​องค์
พระเจ้าทรงให้ ทะเล​แดง​ที่​แยก​ออกเป็น​ช่อง
พระเจ้าทรงให้ แม่น้ำ​จอร์​แดนขาด​ออกเป็น​ช่อง
พระเจ้าทรงให้ กฎเกณฑ์​ธรรม​ชาติเปลี่ยนแปลง​เพื่อ​ช่วย​คน​อิสราเอล​
พระเจ้าทรง​ให้ น้ำออกมาจาก​หิน
พระเจ้าทรงให้ ​หิน​แข็งกลายเป็น​น้ำ​พุ

1. การเปลี่ยนอิสราเอล จากการเป็นทาสในอียิปต์ ให้กลายเป็นอาณาจักรใหญ่ในแผ่นดินคะนาอัน ที่ห่างไกลจากอีบิปต์
เป็นเรื่องที่ต้องใช้การอัศจรรย์มากมาย
แล้วพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์เหล่านั้นทั้งหมด
เพื่อให้พระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จ

สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเรา ในพระคำของพระเจ้า
จะสำเร็จเป็นจริงแน่นอน เพราะพระเจ้าเต็มใจที่จะทำอัศจรรย์ เปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ของธรรมชาติอะไรก็ได้
เพื่อให้สิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เกิดขึ้นเป็นจริง

2. พระเจ้าทรงสามารถให้หินแข็งกลายเป็นแหล่งน้ำพุได้
สถานการณ์ของเราตอนนี้ แม้จะยากเย็นแสนเข็น
แต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนมันให้เป็นพระพรยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงทำทุกสิ่ง เพื่อรักษาพระสัญญาของพระองค์ ”

สรุป สดุดี 113

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้คนยากจนและคนไร้ที่พึ่ง ให้พบกับสิ่งที่ดีในชีวิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 113 สรรเสริญพระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ช่วยเหลือคนขัดสน

บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระเจ้า​เอ๋ย จง​สรร​เสริญ​เถิด
ขอ​ให้​พระ​นาม​ของพระเจ้า​เป็น​ที่​สรร​เสริญ
ตั้ง​แต่​บัด​นี้​เป็น​ต้น​ไป​เป็น​นิตย์
ตั้ง​แต่​ที่​ดวง​อา​ทิตย์​ขึ้น​จน​ถึง​ที่​ดวง​อา​ทิตย์​ตก

พระเจ้า​ประ​ทับ​อยู่​สูง​เหนือ​ประ​ชา​ชาติ​ทั้งสิ้น
และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​สูง​เหนือ​ฟ้า​สวรรค์

ไม่มีผู้​ใด​เป็น​เหมือน​พระ​เจ้า​ของ​เรา
ผู้​ประ​ทับ​บน​ที่​สูง
ผู้​ทอด​พระ​เนตร​ลง​มายัง​สิ่ง​ที่​พระองค์​ทรง​สร้าง​
ผู้ทรงช่วยกู้​คน​ยากจนและคน​ขัด​สน​ ​ให้​เขา​นั่ง​กับ​บรร​ดา​เจ้า​นาย
ผู้ทรง​โปรด​ให้​หญิง​หมัน​มี​บ้าน​อยู่ และมี​บุตร

1. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุด ประทับที่สูงสุดในสวรรค์
ถึงกระนั้นพระองค์ยังคงเอาใจใส่ และเมตตา มนุษย์ที่ต่ำด้อยบนโลกนี้
ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังเมตตาเป็นพิเศษ ต่อคนที่ต่ำต้อยที่สุดอีกด้วย

เราผู้เป็นประชากรของพระองค์ เป็นผู้ที่พระเจ้าประทานเกียรติและศักดิ์ศรีแก่เราในสวรรคสถาน
เราจึงสมควรทำตามอย่างของพระองค์ เมตตาและช่วยเหลือ ผู้ที่ต่ำต้อยและผู้ที่อับจนหนทาง

2. ในสังคมสมัยนั้น หญิง​หมัน​เป็น​ที่​ดู​ถูก​มาก (เช่น ปฐก. 30:1​; 1​ซมอ. 1:6-7​, 10 และ ลก. 1:25​)
แต่เมื่อพระเจ้าทรงเมตตานาง ​พระเจ้า​ไม่เพียงแต่ประทาน​บุตร​ให้นางเท่านั้น
​ยังทรง​จัดเตรียม​สิ่ง​จำ​เป็น​ต่างๆให้อีกด้วย เช่น ซา​ราห์ (ปฐก. 21:2) เรเบ​คาห์ (ปฐก. 25:2) รา​เชล (ปฐก. 30:23) และ ฮัน​นาห์ (1​ซมอ. 1:20)​

ไม่ว่าเราจะพบกับความยากลำบาก หรืออับจนหนทางมากสักเพียงใด
เมื่อการช่วยกู้จากพระเจ้ามาถึง
เราจะพบทางออก และพบกับผลลัพท์ที่งดงาม เต็มไปด้วยความชื่นบาน

คำคม

“ แม้มองทางไหนก็ไร้คนเมตตา แต่พระเมตตาของพระเจ้ายังคงมีเตรียมไว้สำหรับเราอย่างเหลือล้น ”

สรุป สดุดี 112

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้กล่าวถึงพระพรของคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 112 ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า ย่อมได้รับพระพร

คน​ที่​ยำ​เกรง​พระเจ้า​ก็​เป็น​สุข
– เขา​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ใน​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์
>> พงศ์​พันธุ์​ของ​เขา​จะ​มี​อำ​นาจ​ใน​แผ่น​ดิน
>> ​บ้าน​ของ​เขา เต็มด้วย​ความ​มั่ง​คั่ง​
>> ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​เขา​ดำ​รง​​เป็นนิตย์
>> พระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้พ้นความทุกข์ยาก
– เขา​เป็น​ผู้​มี​​ความ​กรุ​ณา​และ​ความ​ชอบ​ธรรม
>> เขา​จะ​ไม่​คลอน​แคลน​เลย
>> เขาจะ​มี​คน​ระลึก​ถึง​อยู่เสมอ
>> เขา​จะ​ไม่​กลัว​ข่าว​ร้าย
– ใจ​ของ​เขา​มั่นคง วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า
>> ใจ​ของ​เขา​มี​ที่​พึ่ง​พิง เขา​จึง​ไม่​กลัว
>>​คู่​อริ​ของ​เขา​จะพ่าย​แพ้
– เขา​ช่วยเหลือ​คน​ยาก​จน
>> เขา​จะ​มี​อำ​นาจ​และ​เกียรติ

หมายเหตุ
– สิ่งที่เขาทำ >> สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา

1. คนที่ยำเกรงพระเจ้า จะมีลักษณะคือ รักพระคำของพระเจ้า และรักผู้อื่น

วันนี้ สิ่งที่วัดควาามยำเกรงพระเจ้าของเรา คือ
เรารักที่จะอ่านและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด
เราสำแดงความรักต่อผู้อื่น เป็นการกระทำมากเพียงใด

2. ความยำเกรงพระเจ้า จะนำพระพรมาสู่ตนเอง มาสู่ครอบครัว และมาสู่คนที่เกี่ยวข้องกับเรา

คุ้มยิ่งกว่าคุ้มที่จะยำเกรงพระเจ้า
จงยำเกรงพระเจ้าเถิด

คำคม

“ ผู้ยำเกรงพระเจ้า ย่อมไว้วางใจในพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 111

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสตูดีบทนี้ สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 111 พระเจ้าสมควรได้รับเกียรติและความยำเกรงอย่างยิ่ง

ข้าพ​เจ้า​จะ​ยก​ย่องพระเจ้า​ด้วย​สุด​ใจ
พระ​ราช​กิจ​ของพระเจ้า​นั้น​ใหญ่​ยิ่ง และสูง​ส่ง​
​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​อยู่​ตลอดไป

พระ​องค์​ทรง​ให้​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ ของ​พระ​องค์​เป็น​ที่​ระลึก​ถึง
พระองค์​ทรง​มี​พระ​คุณ​และ​ทรง​พระ​กรุ​ณา
พระ​องค์​ทรงดูแลเอาใจใส่ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ระลึก​ถึง​พันธ​สัญ​ญาเสมอไป
พระ​องค์​​ทรง​สำ​แดง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​แก่​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

สิ่งที่​พระ​องค์​ทรงทำนั้น ​เต็มด้วยความ​ซื่อ​สัตย์​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
ข้อ​บัง​คับ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์​ก็​ไว้​ใจ​ได้ และดำรงอยู่​เป็น​นิตย์​

พระ​องค์​ทรงช่วยกู้​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ ​ศักดิ์​สิทธิ์​และ​น่าคร้าม​กลัว

ความ​ยำ​เกรง​พระเจ้า​เป็น​ที่​เริ่ม​ต้น​ของ​สติ​ปัญ​ญา
ผู้​ที่​ปฏิ​บัติ​ตาม​พระคำของพระเจ้า ก็​ได้​ความ​เข้า​ใจ​เป็นอย่างดี

1. พระเจ้า​ทรงทำ​ให้​การ​อัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์​เป็น​ที่​ระลึก​ถึง
การอัศจรรย์ของพระเจ้าสังเกตเห็นได้เสมอ
ขึ้นอยู่กับว่า เราจะสังเกต หรือไม่สนใจที่จะสังเกต

วันนี้เราใส่ใจสังเกต การอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำรอบตัวเรามากเพียงใด?

2. สิ่งที่​พระเจ้าทรงทำ ​เต็มด้วยความ​ซื่อ​สัตย์​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
เมื่อเรามองดูรอบรอบตัวเรา เราจะเห็นความจริงนี้
มีความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและความยุติธรรมของพระองค์เต็มไปหมด

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ต้องห่วง
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและทรงยุติธรรม

3. พระเจ้าทรงน่าเกรงขาม
คนที่ยำเกรงพระองค์จะพบกับสติปัญญาในการดำเนินชีวิต
คนที่ทำตามคำแนะนำของพระองค์จะเข้าใจชีวิตอย่างดี

วันนี้ผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
ยำเกรงและทำตามพระคำของพระองค์มากเพียงไร?

คำคม

“ เราพบความสัตย์ซื่อและความยุติธรรมของพระเจ้าได้เสมอ รอบตัวเรา ”

สรุป สดุดี 110

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้เพื่อพยากรณ์ถึงพระมาซีฮา กษัตริย์ผู้จะเสด็จมาครอบครองโลก(พระคริสต์)

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 110 พระมาซีฮา(พระเยซู)จะเสด็จมาครอบครองโลกนี้

ดาวิดกล่าวว่า
พระเจ้าตรัส​กับ​กษัตริย์​ของ​ข้าพ​เจ้า​ว่า
“จง​นั่ง​ที่​ขวา​มือ​ของ​เรา จน​กว่า​เรา​จะ​ทำ​ให้​ศัตรู​ของ​เจ้า​เป็น​แท่น​รอง​เท้า​ของ​เจ้า”

ท่าน​จง​ครอบ​ครอง​ท่ามกลาง​ศัตรู​ของ​ท่านเถิด
ชน​ชาติ​ของ​ท่าน​จะ​เต็ม​ใจ​ถวาย​ตัวแด่ท่าน
พระเจ้าจะทรงให้ท่าน​เป็น​ปุโร​หิต​เป็น​นิตย์ ตาม​อย่าง​เมล​คี​เซ​เดค
พระเจ้าจะทรงสนับสนุน​ท่าน
ท่านจะ​บด​ขยี้​บรร​ดา​พระรา​ชา ใน​วัน​แห่ง​ความ​กริ้ว
ท่านจะ​ทรง​พิพาก​ษา​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
พระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างให้ท่าน จน​มี​ชัย​ชนะ

1. ใน ลก. 20:41-44 พระเยซูยกสดุดีบทนี้ เพื่อถามพวกยิวว่า
พระคริสต์จะมาจากเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไร ในเมื่อดาวิดเรียกพระคริสต์ว่า “กษัตริย์​ของ​ข้าพ​เจ้า”

ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระคริสต์ยิ่งใหญ่กว่าดาวิด และดำรงอยู่ก่อนดาวิด
นั่นก็คือ พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล นั่นเอง

2. ดาวิดพยากรณ์ว่า
“พระคริสต์จะครอบครองท่ามกลางศัตรู”
เราซึ่งเคยเป็นศัตรูกับพระเจ้า บัดนี้ได้มาเป็นประชากรของพระองค์
(คส. 1:21 และ​เมื่อ​ก่อน​นี้​พวก​ท่าน​ถูก​ตัด​ขาด​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ศัตรู​ใน​ใจ​โดย​การ​ทำ​ชั่ว​ต่างๆ)

“ประชากรของพระคริสต์จะเต็มใจถวายตัวแด่พระคริสต์”
เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า เต็มใจมอบถวายชีวิตของเราแด่พระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด

“พระคริสต์จะเป็น​ปุโร​หิต​เป็น​นิตย์ ตาม​อย่าง​เมล​คี​เซ​เดค”
เมลคีเซเดด เป็นตัวแทนของพระเจ้าซึ่งอวยพรแก่อับราฮัม(ปฐก.14)
ปกติปุโรหิตต้องมาจากเผ่าเลวี แต่เมลคีเซเดคไม่ใช่เผ่าเลวี (ตอนนั้นเลวียังไม่เกิดเลย)
พระคริสต์ก็เช่นกับ จะเป็นปุโรหิตของพระเจ้า ที่ไม่ได้มาจากเผ่าเลวี
แต่มาจากเผ่ายูดาห์ เผ่าของดาวิด

คำพยากรณ์ต่างๆที่กล่าวถึงพระเยซู ถ้าเราสังเกตดูให้ดี
คนในสมัยนั้นไม่มีทางเข้าใจได้ จนกว่าจะเกิดขึ้นเป็นจริงแล้ว

วันนี้ก็เช่นกัน พระสัญญาของพระเจ้าทั้งหลาย เราไม่สามารถเข้าใจ
หรือจินตนาการได้ว่า จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
แต่ในที่สุดมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

คำคม

“ พระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา เราจะไม่กลัวสิ่งใด ”

สรุป สดุดี 109

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้เพื่ออธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาและขอทรงตอบแทนศัตรูที่ชั่วร้าย ด้วยความชั่วร้ายที่พวกเขาเองกระทำต่อผู้อื่น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 109 ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรู

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​อย่า​ทรง​นิ่ง​เสีย
เพราะ​คน​อธรรมปรักปรำ​ใส่​ร้าย​ข้า​พระ​องค์ ด้วย​ถ้อยคำ​เกลียด​ชัง
พวกเขา​โจม​ตี​ข้า​พระ​องค์​โดย​ไร้​เหตุ​ผล
ทั้งที่ข้าพระองค์สำแดงความ​รักและ​อธิษ​ฐาน เพื่อพวกเขา
พวก​เขา​กลับตอบ​แทน​​ข้า​พระ​องค์​ด้วยความเกลียดชังและ​ความ​ชั่ว

ขอ​ทรงให้สิ่งร้ายที่พวกเขาทำตกลงบนพวกเขาเอง คือ
ถูก​คน​อธรรม​ปรัก​ปรำ​
ถูกทำให้ตายก่อนเวลาอันควร จนลูกหลานต้อง​พเน​จร​ขอ​ทาน​ไป
ถูก​เจ้า​หนี้​มา​ยึด​ทรัพย์สิน
ถูก​ปล้น​ผล​ผลิต​​ไปเสีย
ไม่ได้รับความ​กรุณา​เขาจากผู้อื่น
วงศ์​วาน​ของ​เขา​ถูก​ทำ​ลาย
ถูกแช่ง

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเขาทำแก่คนอื่น
ขอ​ทรงให้​บาปที่พวกเขาได้ทำ​เหล่า​นั้นตก​บนพวกเขาเอง

ข้า​แต่พระเจ้า ขอ​ทรง​กระ​ทำ​กับ​ข้า​พระ​องค์​โดย​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​นั้น​ประ​เสริฐ
ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์

เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ยาก​จน​และ​ขัด​สน และ​ใจ​​ก็​บาด​เจ็บ
ร่างกาย​ก็​ซูบ​ผอม​ลงเพราะ​การ​อดอา​หาร
ข้า​พระ​องค์​กลาย​เป็น​ที่​เยาะ​เย้ย​ของ​พวก​เขา

ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด​ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ขอ​ให้​พวก​เขา​ทราบ​ว่า พระ​องค์​เอง​ได้​ทรง​ทำ​การ​นี้

แม้​พวก​เขาจะ​แช่ง​ แต่​ขอ​พระ​องค์​ทรง​อวย​พร
ขอ​ให้​ผู้​ที่​ลุก​ขึ้น​สู้​ข้า​พระ​องค์​อับ​อาย

ข้าพ​เจ้า​จะ​ขอบ​พระ​คุณและสรรเสริญพระเจ้า​อย่าง​ยิ่ง​ด้วย​ปาก​ข้าพ​เจ้า
เพราะ​พระเจ้า​ทรง​อยู่​ด้วย​เสมอ​และ​ช่วย​ให้​พ้น​ภัย​จาก​ศัตรู​

1. คนที่ตอบแทนความดี ด้วยความชั่ว
ตอบแทนความรัก ด้วยความเกลียดชัง
จะพบกับความชั่วร้ายและความเกลียดชัง

สภษ. 17:13 “คน​ที่​ทำ​ความ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ความ​ดี ความ​ชั่ว​จะ​ไม่​พราก​จาก​บ้าน​ของ​คน​นั้น”

หากเราทำดีกับใครแล้วเขาไม่เห็นความดี แล้วยังหันมาโจมตีเราอีก
ให้ฝากมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้า ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ
พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่เรา และจะเป็นผู้จัดการเรื่องนั้นเอง

2. สิ่งที่ทำแก่คนอื่น พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะให้ตก​บนคนนั้นเอง
ใครทำอะไรเรา ปล่อยให้พระเจ้าจัดการเอง
ส่วนเราไปทำอะไรใคร รีบแก้ไขและกลับใจด่วน

3. แม้ใครก็ตามจะ​แช่งเรา หรือทำสิ่งร้ายแก่เรา ก็ไม่สำคัญ
​ขอเพียงแต่พระเจ้ายังคงทรง​อวย​พร เรา และทรงกระทำสิ่งดีแก่เรา
เพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะพบแต่สิ่งดีและพระพรมากแล้ว

ผู้ที่เราควรเกรงใจ ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นพระเจ้า ผู้สมควรที่เราจะยำเกรง

คำคม

“ ประชากรของพระเจ้าที่ได้รับความไม่ยุติธรรม พระเจ้าเองจะเป็นผู้ประทานความเป็นธรรมให้แก่เขา ”

สรุป สดุดี 108

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ได้นำ สดด. 57:7-11 และ สดด.60:5-12 มารวมกัน เพื่อสรรเสริญความรักของพระเจ้าและอธิษฐานขอชัยชนะเหนือศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 108 พระเจ้าจะประทานชัยชนะแก่ประชากรของพระองค์ ผู้พึ่งพาพระองค์

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้องเพลงและ​เล่น​ดนตรี​สดุดีแด่​พระ​องค์ ด้วยจริงใจ
ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง​เหนือ​ฟ้า​สวรรค์
ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์​สูง​ถึง​เมฆ

ขอพระองค์​ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​เหนือ​ฟ้า​สวรรค์ และ​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก
​ขอ​ทรง​ตอบ​ และทรงประ​ทาน​ชัย​ชนะ​แก่ข้า​พระ​องค์
ข้าพระองค์เป็นผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​

พระเจ้าจะทรงประทานดินแดนแก่อิสราเอล
และจะทรงทำให้ศัตรูของอิสราเอล ทั้งโม​อับ ​เอ​โดม และฟีลิส​เตีย พ่ายแพ้ไป

ขอ​ประ​ทาน​ความ​ช่วย​เหลือ​แก่พวก​ข้า​พระ​องค์​​เพื่อ​ต่อ​ต้าน​ศัตรู
เพราะ​ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​มนุษย์​ก็​ไร้​ผล
โดย​พึ่ง​พระ​เจ้า เรา​จะ​สู้​อย่าง​เข้ม​แข็ง
พระ​องค์​เอง​ทรง​เป็น​ผู้​เหยียบ​ศัตรู​ของ​เรา​ลง

1. พระเจ้าทรงตอบและประทานชัยชนะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรัก
วันนี้ ความเชื่อที่เป็นรากฐานสำคัญ ของคำอธิษฐาน คือ
ความเชื่อตามพระคำของพระเจ้าว่า “เราเป็นที่รักของพระเจ้า”

ใครก็ตามที่เชื่อเช่นนั้น
เมื่อเขาอธิษฐาน เขาจะมั่นใจ เต็มไปด้วยความเชื่อ ว่า
พระเจ้าจะทรงตอบและจะทรงช่วยเขาแน่นอน เพราะเขาเป็นที่รักของพระองค์

2. ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​มนุษย์​ไร้​ผล ไม่อาจช่วยเราได้อย่างแท้จริง
ต่อให้ดูเหมือนช่วยได้ แต่ปัญหามันก็ลับมาอีก บางครั้งยิ่งหนักกว่าเดิมเสียอีก
แต่โดยการ​พึ่ง​พระ​เจ้า พระองค์จะทำให้เราเข้ม​แข็ง และมีชัยเหนือปัญหาอุปสรรคอย่างแท้จริง

วันนี้ เราพึ่งพาสิ่งใดในการแก้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่?

คำคม

“ พระคุณพระเจ้ามีมากเพียงพอ สำหรับเราผู้ที่พระองค์ทรงรัก ”

สรุป สดุดี 107

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้เชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้า เพราะความรักมั่นคงของพระเจ้ามีต่อคนทั้งหลายที่แสวงหาพระองค์เสมอไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 107 พระเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคง ซึ่งทุกคนที่ร้องทูลต่อพระองค์อย่างจริงใจจะได้พบ

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ประเสริฐ ​
ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์์
พระเจ้าทรง​ไถ่​ประชากรของพระองค์จาก​มือ​ของ​คู่​อริ
และ​ทรง​รวบ​รวมพวกเขา​เข้า​มา​จาก​แผ่น​ดิน​ทั้ง​หลาย

เมื่อพวกเขา​พเน​จร​อยู่​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร หิว​และ​กระ​หาย จนอ่อน​ระอาใจ
พวกเขา​​ได้​ร้อง​ทูล​พระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​เขา
และ​ทรง​นำพวก​เขา จน​มา​ถึง​นคร​​จะ​อา​ศัย​ได้
พระ​องค์​ทรง​ให้​ผู้​ที่​หิวและกระ​หาย​ได้​อิ่ม​เอม

เมื่อพวกเขานั่ง​อยู่​ใน​ความ​มืด​และ​เงา​มัจ​จุ​ราช
ถูก​ขัง​อยู่​ด้วย​ความ​ทุกข์​ยาก เพราะ​พวก​เขา​กบฏ​ต่อ​พระ​เจ้า
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​ใจ​ของพวก​เขา​ถ่อม​ลง​ด้วยความ​ทุกข์​ลำ​บากนั้น
พวกเขา​ร้อง​ทูลพระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​
และทรง​นำพวก​เขา​ทั้ง​หลาย​ออก​มา​จาก​ความ​มืด​และ​เงา​มัจ​จุ​ราช
และ​ทรง​หัก​โซ่​ตรวน​ที่​ล่าม​ตัว​เขา​ให้​ขาด​สะบั้น

เมื่อพวกเขาเดินใน​ทาง​แห่ง​​ความ​ชั่ว​
พวก​เขา​ต้อง​ทน​ทุกข์ และ​เข้า​ไป​ใกล้​ประ​ตู​ความ​ตาย
พวกเขา​ร้อง​ทูลพระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​
และ​ทรง​ใช้​พระ​วจนะ​ไป​รัก​ษา​ และ​ทรง​ช่วย​กู้พวก​เขา​จาก​ความตาย

เมื่อพวกเขาได้​พบกับ​ลมพายุ และ​คลื่น​ทะเล​กำ​เริบ
จิต​ใจ​ของพวก​เขา​ฝ่อ​ไป​ และ​หมด​ปัญ​ญาที่จะช่วยเหลือตนเอง
พวกเขา​ร้อง​ทูลพระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​
และทรง​ทำ​ให้​พายุ​สงบ​ลง และ​ทรง​นำ​เขา​มา​ถึง​เมือง​ท่า​ที่​เขา​ปรารถ​นา

เมื่อ​แม่​น้ำ กลาย​เป็น​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
น้ำ​พุ กลายเป็น​ดิน​แห้ง​ผาก
แผ่น​ดิน​ก็ไม่เกิดผล
เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​ชาว​แผ่น​ดิน​นั้น
พระ​องค์​ทรง​เปลี่ยน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ให้​เป็น​สระ​น้ำ
แผ่น​ดิน​แห้ง​ผาก​ให้​เป็น​น้ำ​พุ
และ​​ทรง​ให้ผู้คนมีอาหาร และเมืองนั้นก็ตั้งอยู่ต่อไปได้
พระ​องค์​ทรง​อวย​พร​พวกเขา จึง​ทวี​ผล​มาก​ยิ่ง

เมื่อ​พวกเขา​​ถูก​ลด​ทอน​จำ​นวน​ลง​และ​ถูก​เหยียด​ให้​ต่ำ
พระ​องค์​ทรง​เท​ความ​ดู​หมิ่น​ลง​บน​เจ้า​นาย ทรง​ทำ​ให้​พวก​เขา​พเน​จร​ไป
แต่​พระ​องค์​ทรง​ยก​คน​ขัด​สน​ขึ้น และ​ทรง​ทำ​ให้​ครัว​เรือน​ของ​พวก​เขามี​มากมาย

คน​เที่ยง​ธรรม​เห็น​และ​ยินดี
และ​คน​โหด​ร้าย​ทั้ง​ปวง​ก็​ปิด​ปากเสีย

นี่คือ ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระเจ้า

1. เมื่อประชากรของพระเจ้า ละทิ้งพระเจ้า หรือไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า
พวกเขาก็ขาดจากพระพรของพระเจ้า
จึงทำให้พบกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
แต่ถ้าพวกเขากลับใจใหม่ หันกลับมาพระเจ้า ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
พระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัย และทรงช่วยกู้พวกเขา

หากวันนี้เรากำลังประสบกับความทุกข์ ความยากหรือลำบาก
สิ่งที่เรารีบควรทำอย่างยิ่ง คือ
เข้ามาร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า อย่างจริงใจ

2 ในบางครั้งเพราะจิตใจที่แข็งกระด้าง ไม่ยอมกลับใจของเรา
พระ​องค์​ทรงต้อง​ทำ​ให้​เรา​ถ่อมใจ​ลง​ด้วยความ​ทุกข์​ลำ​บาก
เพื่อพระองค์จะได้ประทานพระพรแก่เรา

ดังนั้น วันนี้เรารีบถ่อมใจลงเอง ดีกว่าต้องให้พระเจ้าส่งความทุกข์ลำบากเพื่อมาทำให้เราถ่อมใจ

3. เพราะความบาปทำให้ ​แม่​น้ำกลาย​เป็น​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
แต่โดยการกลับใจมาหาพระเจ้า ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​กลาย​เป็น​สระ​น้ำ

วันนี้เราจะเดินในบาปต่อไป หรือจะกลับใจ

4. เมื่อคนชอบธรรมเห็นความรักมั่นคงของพระเจ้า จะยินดี
แต่เมื่อคนชั่วร้ายเห็นความรักมั่นคงของพระเจ้า จะอายจนพูดไม่ออก

คำคม

“ ทุกครั้งที่กลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจ จะไม่มีวันถูกปฏิเสธ ”

สรุป สดุดี 106

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดี​บท​นี้​ ​สารภาพบาป​ที่​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเขาได้​ทำ​ ตั้งแต่​ออก​จาก​อียิปต์​จนถึง​กลับ​จาก​การ​เป็น​เชลย​บา​บิ​โลน เขาอธิษฐาน​ขอ​ความ​เมตตา​​ให้พระเจ้า ​ทรง​ช่วย​ฟื้นฟู​อิสราเอล​ขึ้นใหม่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 106 พระเจ้าทรงเมตตาประชากรของพระองค์ แม้พวกเขาทรยศพระองค์ พระองค์ก็ยังคงเมตตาพวกเขาอีก

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ประ​เสริฐ
ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำรง​เป็น​นิตย์
ผู้​ใด​จะบรรยาย​ถึง​กิจ​การ​อัน​ทรง​อา​นุ​ภาพ​ของพระองค์ ​ให้​ครบ​ถ้วน​ได้?

ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​สรร​เสริญด้วยความยินดี ​ร่วม​กับ​ประชากร​ของ​พระ​องค์

พวกข้า​พระ​องค์และ​บรรพ​บุรุษ​ได้​ทำบาป
บรรพ​บุรุษ​ของพวก​ข้า​พระ​องค์
พวกเขา​มิ​ได้​สน​ใจ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ และ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
แต่​ได้​กบฏ​ที่​ทะเล​แดง

พระ​องค์​ยัง​ทรง​ช่วยพวกเขาให้​รอด​พ้น​มือ​ของ​ศัตรู
โดยทรงทำให้ทะเล​แดงแห้ง​ไป

แล้วพวกเขาก็​เชื่อ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์ และ​สรร​เสริญ​พระ​องค์
แต่​ไม่​ช้า​พวกเขา​ก็​ลืม​สิ่งที่​พระ​องค์ทรงทำ
พวกเขา​ไม่​คอย​คำ​ปรึก​ษา​ของ​พระ​องค์

พวกเขา​ได้​ทด​ลอง​พระ​เจ้า​ใน​ถิ่นทุรกันดาร
พระ​องค์​ประ​ทาน​สิ่ง​ที่พวกเขาขอ แต่​ทรง​ส่ง​โรค​ผอม​แห้ง​มา​ด้วย

พวกเขาบางคนก็​อิจฉา​โม​เสส และ​อา​โรน
แผ่น​ดิน​ก็​อ้า​ปาก​กลืนคนเหล่านั้นเสีย

พวกเขาได้​​ลืม​พระ​เจ้า แล้วสร้างและ​นมัส​การ​รูป​เคา​รพ​
พวกเขาเอา​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​แลก​กับ รูป​ปั้น​ของ​วัว​ที่​กิน​หญ้า
พระ​องค์​จึงจะ​ทำ​ลายพวกเขา​เสีย แต่โม​เสส​ได้อ้อนวอนเพื่อพวกเขา

ต่อ​มา​พวกเขา​ก็​ดูถูก​แผ่น​ดิน​ที่พระเจ้ามอบให้
​ไม่​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้า
พระเจ้าจึงไม่ให้พวกเขาเข้าในแผ่นดินพระสัญญา

ต่อ​มา​พวกเขาก็​ไปผูก​พัน​อยู่​กับ​พระ​บา​อัล​แห่ง​เมือง​เป​โอร์
พวกเขา​ยั่ว​เย้า​พระ​องค์​ให้​กริ้ว ​
แล้ว​โรค​ระ​บาด​ก็​เกิด​ขึ้น​กับพวกเขา
แต่​ฟีเน​หัส​ได้​ยืน​ขึ้น​จัด​การ​ลง​โทษคนที่ทำผิด
และ​โรค​ระ​บาด​นั้น​ก็​หยุด

พวกเขา​ทำ​ให้​พระ​องค์​กริ้ว​ที่​น้ำ​เม​รี​บาห์
และเป็นเหตุให้โม​เสส​​พลอย​รับ​ผล​ร้าย​ด้วย

พวกเขาไม่​ได้​ทำ​ลาย​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย ตาม​ที่​พระเจ้าทรง​บัญ​ชา​ไว้
แต่​​หัด​ทำ​อย่าง​ที่คนเหล่านั้น​ โดย ​ปรน​นิบัติ​รูป​เคา​รพ​
พวกเขาทำให้​โล​หิต​ผู้​ไร้​ผิดตก คือ​
โล​หิต​ลูก​​ของ​พวกเขา ที่พวกเขาฆ่า​เป็น​เครื่อง​สัก​การ​บูชา​แก่​รูป​เคา​รพ​
แผ่น​ดิน​ก็​เป็น​มล​ทิน​ไป​ด้วย​โล​หิต​นั้น

แล้ว​พระเจ้าทรง​กริ้ว​​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​มอบ​พวกเขา​ไว้​ใน​มือ​ศัตรู

พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​พวกเขาหลาย​ครั้ง
แต่​พวกเขา​มัก​จง​ใจ​กบฏอีก
และ​ถูก​เหยียด​ลง​ด้วย​ความ​ชั่ว​ของ​พวกเขา

แต่พระ​องค์ทรง​พระ​กรุ​ณา​พวกเขาอีก ตาม​ความ​รัก​มั่นคง​ของ​พระ​องค์
พวกเขาจึงได้รับความกรุณาจาก​​ผู้​ที่​จับพวกเขา​ไป​เป็น​เชลย

ข้า​แต่พระเจ้า ขอ​ทรง​ช่วย​พวกข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
และ​ขอ​ทรง​รวบ​รวม​พวกข้า​พระ​องค์​จาก​ประ​ชา​ชาติ​ต่างๆ
เพื่อ​พวกข้า​พระ​องค์​​จะ​ยกย่อง​สรร​เสริญ​พระ​องค์

สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า ตั้งแต่​นิ​รันดร์​กาล​จน​ถึง​นิ​รันดร์​กาล

1. ไม่มีใครสามารถบรรยาย​ถึง​สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เรา ด้วยความรักอันมั่นคงของพระเจ้าให้​ครบ​ถ้วน​ได้
แต่น่าประหลาดใจที่ หลายคนกลับหาสิ่งที่จะขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ ในวันนี้
ดังนั้นวันนี้พวกเขาจึงไม่ขอบคุณพระเจ้า

2. พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ แม้ว่าประชากรของพระเจ้าไม่รักษาสัญญา
ออกนอกพระพรแห่งพระสัญญา จนตนเองก็พบกลับความยุ่งยากมากมาย
พระองค์ก็ทรงพระเมตตาให้โอกาสพวกเขาที่จะกลับมาหาพระองค์เสมอ

วันนี้หากเราถอยห่างไปไกลจากพระเจ้า
ให้เรากลับมาหาพระองค์
พระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยให้เรากลับเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

3. ​เมื่อฟีเน​หัส​ได้ขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากชุมชนของพระเจ้า
นอกจากจะหยุดภัยพิบัติต่อชุมชนแล้ว ยังนำพระพรมาสู่เขาชั่วลูกชั่วหลานอีกด้วย

เมื่อเรายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว
จะนำพระมามาสู่คนรอบข้างและตัวเราเองอย่างมากมาย

4. คนอิสราเอลทำให้​โล​หิต​ผู้​ไร้​ผิดตก โดยฆ่า​ลูกของตนบูชายันต์แก่​รูป​เคา​รพ​
นอกจากทำให้พวกเขาพบสิ่งร้ายแล้ว ยังทำให้แผ่น​ดิน​ถูกแช่งสาปอีกด้วย

การทำบาปชั่วในแผ่นดิน ทำให้แผ่นดินไม่เกิดผลดี
การอธิษฐานสารภาพบาป ของเรา หรือของคนในชุมชน หรือในประเทศ
ที่ทำบาปต่อพระเจ้า จะส่งผลให้แผ่นดินของเรากลายเป็นแผ่นดินแห่งพระพร

คำคม

“ พระเจ้าเปี่ยมด้วยพระเมตตา พร้อมอภัย แก่ผู้ที่กลับใจอย่างแท้จริง ”

สรุป สดุดี 105

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ที่พระองค์ทรง​ซื่อ​สัตย์​ในบรรดาพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 105 พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์ ที่มีต่อประชากรของพระองค์

จง​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า
จง​ร้อง​ออก​พระ​นาม​พระ​องค์
จง​ร้อง​เพลง​​สดุดี​ถวายสรรเสริญแด่​พระ​องค์
จง​แสวง​หาพระเจ้า และ​พระ​กำ​ลัง​ของ​พระ​องค์ ​เสมอไป
จง​ระลึก​และเล่าถึง​การ​อัศ​จรรย์​​และ​คำ​พิพาก​ษา​​ของ​พระ​องค์

คำ​พิพาก​ษา​ของ​พระ​องค์​อยู่​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก
พระเจ้า​ทรง​ระลึก​ถึง​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์ตลอดไป
คือ​ ​พันธ​สัญ​ญา​ซึ่ง​ทรง​ทำ​ไว้​กับ​อับ​รา​ฮัม ​อิส​อัค และยา​โคบ ว่า
พระเจ้า​จะ​ให้​แผ่น​ดิน​คา​นา​อัน เป็น​ส่วน​มร​ดก​ของ​พวกเขา

เมื่อ​พวก​เขา​ยัง​เป็น​แต่​คน​จำ​นวน​น้อย เป็น​แต่​คน​ต่าง​ด้าว​ใน​ที่​นั้น
พระ​องค์​มิ​ทรง​ยอม​ให้​ผู้​ใด​บีบ​บัง​คับ​พวกเขาได้

เมื่อ​พระ​องค์จะ​ทรง​เรียก​การ​กัน​ดาร​อา​หาร​ให้​เกิด​ขึ้น​ใน​แผ่น​ดิน
พระ​องค์​ทรง​ให้โย​เซฟ​ผู้​ถูก​ขาย​ไป​เป็น​ทาส กลาย​เป็น​เจ้า​นาย​เหนือ​วัง​ของ​ฟาโรห์
แล้ว​ให้อิส​รา​เอล​ได้​ย้ายมา​ที่​อียิปต์
และ​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​มี​ลูก​ดกมากมาย

พระ​องค์​ทรง​หัน​ใจคนอียิปต์​ให้​เกลียดพวกเขา
พระ​องค์​ทรง​ใช้​โม​เสส​ และ​อา​โรน​ ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​นำ​พวกเขา​ออก​ไป พร้อม​กับ​เงิน​และ​ทอง​คำ
​อียิปต์ก็​หวาด​กลัว​พวกเขา

พระ​องค์​ทรง​ให้เสา​เมฆ และ​เสาไฟ ปกป้องและนำทางพวกเขา
เมื่อพวกเขาร้อง​ขอ พระ​องค์​ทรงประทาน​นกคุ่ม และมานาจากฟ้าแก่พวกเขา
พระ​องค์​ทรงให้​น้ำ​ไหล​ออก​มาจากหิน เพื่อพวกเขา
พระ​องค์​ทรง​นำ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ออก​มา​ด้วย​ความ​ชื่น​บานและการ​ร้อง​เพลง

​พระ​องค์​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​แก่​พวกเขา
​พระองค์ทรงให้ผล​แห่ง​แรง​งาน​ของ​ชนชาติอื่นแก่พวกเขา
เพื่อ​พวก​เขา​จะ​รัก​ษา​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์

สรร​เสริญ​พระเจ้า

1. เราสมควรที่จะ​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า อธิษฐานต่อพระองค์ ร้องเพลงนมัสการพระองค์ แสวงหาพระองค์ และเล่าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา เสมอไป

วันนี้ เราทำสิ่งเหล่าบ้างแล้วหรือยัง?

2. คำ​พิพาก​ษา​ของพระเจ้า​อยู่​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก
การตัดสินอย่างยุติธรรมของพระเจ้า เกิดขึ้นทั่วโลก ทุกวันเพียงแต่เราไม่สังเกต หรือไม่ได้เห็นเท่านั้นเอง

คนที่ข่มเหงเรา พระเจ้าจะจัดการเขาอย่างยุติธรรม
ขณะเดียวกัน เราก็ควรระวังตัว ไม่ควรไปข่มเหงหรือเอาเปรียบใคร

3. พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้สำหรับประชากรของพระองค์อย่างดีเลิศ
แม้จะเกิดกันดารอาหาร ก็ส่งอิสราเอลจากคานาอันไปหลบในอียิปต์ก่อน
แล้วปล่อยให้ชาวคานาอันสร้างบ้านเมือง 400 ปี
พอใกล้ครบกำหนด ก็ใช้อียิปต์ ข่มเหงอิสราเอล จนพวกเขาไม่อยากอยู่ในอียิปต์แล้ว
จากนั้นก็ให้โมเสสนำพวกเขาออกมาอย่างอัศรรย์
แล้วทรงนำพวกเขาเข้าไปยึดครองบ้านเมืองของคนคานาอันผู้โหดร้าย

– สำหรับ คนอิสราเอล : สิ่งที่ทรงสัญญาเป็นจริง และได้รับอย่างดีเลิศ
– สำหรับ คนอียิปต์และชนชาติทั้งหลาย : เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
– สำหรับ คนคานาอัน : มีโอกาสกลับตัวกลับใจ ละทิ้งความชั่ว 400 ปี เมื่อไม่กลับใจก็พบการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้า

พระสติปัญญาและฤทธานุภาพของพระองค์ สูงส่งและใหญ่ยิ่งนัก

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า ตามพระสติปัญญาอันล้ำเลิศของพระองค์
พระองค์จะทรงรักษาสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเราให้สำเร็จเป็นจริงอย่างแน่นอน

คำคม

“ แม้แผนการของพระเจ้าเกินความเข้าใจ แต่เชื่อใจได้เลยว่าจะเป็นพรสำหรับเรา ”

สรุป สดุดี 104

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า​ที่ทรง​ดูแล​สรรพสิ่ง​ที่พระองค์​ทรง​สร้างไว้อย่างดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 104 พระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญ

จิตใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​​พระ​เจ้า​
พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง​นัก ​​ทรง​เกียรติ​และ​ความ​สูงส่ง
พระองค์​ทรง​ขึง​ฟ้า​สวรรค์​ออก​ดัง​ขึง​ม่าน
พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​แผ่นดิน​โลก​ไว้​ ไม่​ให้​มัน​หวั่นไหว
​พระ​องค์​ทรง​วาง​ขอบเขต​ของทะเล
พระ​องค์​ทรง​ให้​น้ำแก่​สัตว์และพืช​ทั้งหลาย
แผ่นดิน​โลก​ก็​อิ่ม​ด้วย​ผล​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์

พระ​องค์​ทรง​ให้​อาหาร แก่ พืช ​สัตว์​ และมนุษย์
ให้น้ำ​มัน เพื่อ​ทำ​ให้​หน้า​ของ​มนุษย์ทอ​แสง
พระ​องค์​ทรง​กำหนดวิถึของ​ดวง​จันทร์ และดวง​อาทิตย์ เอาไว้

​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์​มาก​มาย​จริงๆ ​
พระ​องค์​ทรง​สร้าง​การ​งาน​นั้น​ทั้งสิ้น​ด้วย​พระ​ปัญญา
แผ่นดิน​โลก​มี​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​เต็ม​หมด

พระ​องค์​ประทาน​อาหาร​แก่​สิ่งมีชีวิต​ตาม​เวลา
เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ซ่อน​พระ​พักตร์​เสีย มัน​ทั้ง​หลาย​ก็​ลำบาก​ใจ
เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​เอา​ลม​หายใจ​มัน​ไป​เสีย มัน​ก็​ตาย และ​กลับ​เป็น​ผง​คลี

ขอ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์
ขอ​พระ​เจ้า​ทรง​เปรม​ปรีดิ์​ใน​บรรดา​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์

ข้า​มี​ชีวิต​อยู่​ตราบ​ใด ข้า​จะ​ร้อง​เพลง​ถวาย​พระ​เจ้า
ขอ​การ​ภาวนา​ของ​ข้า​เป็น​สิ่ง​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า

จิตใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​เจ้า​เถิด​

1. พระเจ้าทรงสร้างและครอบครองทุกสิ่ง และพระองค์ทรงดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอย่างดี
เราเป็นสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างอย่างปราณีตที่สุด
พระองค์จะดูแลเราอย่างดีที่สุดอย่างแน่นอน

แม้ว่าโดยความบาป ทำให้สรรพสิ่งที่ทรงสร้างต้องถูกทำลาย
แต่พระองค์ก็ยังทรงหาทางช่วยเราที่พระองค์ทรงรัก ให้รอดพ้นจากการถูกทำลายนั้น
โดยทางพระเยซูคริสต์

2. พระเจ้าประทานให้น้ำ​มัน เพื่อ​ทำ​ให้​หน้า​ของ​มนุษย์มีราศี
นำน้ำมันทาบำรุงผิวหน้า จึงช่วยให้ใบหน้าอ่อนเยาว์และมีราศีได้

3. พระเจ้าทรงเป็นผู้​ประทาน​อาหาร​แก่​สิ่งมีชีวิต​
หาก​พระ​องค์​งดการประทานนั้น มัน​ทั้ง​หลาย​ก็ตกที่นั่งลำบาก
หากพระ​องค์​ให้พวกมัน​ตาย พวกมันก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้

ทุกอย่างที่เรามี เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้
เราควรสำนึกพระคุณของพระองค์
และตระหนักถึงความจำเป็นของการมีพระองค์อวยพระพรเหนือชีวิตของเรา
ซึ่งถ้าเราตระหนักจริงๆ เราคงไม่ยอมปล่อยให้พระองค์คลาดสายตาของเราเลย แม้สักเสี้ยววินาที

“ พระเจ้าทรงรักและดูแลเอาใจใส่เรา ผู้เป็นของพระองค์ ”

สรุป สดุดี 103

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งเพลงสดุดีสรรเสริญพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่ อุดมด้วยความรักและเมตตา ทุกสิ่งจึงสมควรสรรเสริญ สาธุการแด่พระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 103 จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า

จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า
และ​ทั้ง​สิ้น​ที่​อยู่​ภาย​ใน​ข้า จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระ​นาม​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์
และ​อย่า​ลืม​พระ​ราช​กิจ​อัน​มี​พระ​คุณ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์

พระเจ้า
– ทรง​อภัยบาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
– ทรง​รัก​ษา​โรค​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
– ทรง​ไถ่​ชีวิต​ของ​เราออก​จาก​ความตาย
– ทรง​​มีความรักมั่นคง​​และ​พระ​กรุ​ณา​ ต่อ​เรา
– ทรง​เลี้ยงดูเรา​ด้วย​สิ่ง​ดี ตลอด​ชีวิต

– ทรงทำสิ่งที่​ชอบ​ธรรม
– ทรง​ยุติ​ธรรม​
– ทรง​สำ​แดง​พระองค์เอง แก่ประชากรของพระองค์
– ​ทรงเปี่ยมด้วยเมตตา​และ​พระ​คุณ
– ทรงกริ้ว​ช้า
– ทรง​อุดม​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง
– ​ทรงไม่ได้เก็บ​​กริ้ว​ไว้ตลอดไป
– ​ทรงไม่​ทำ​แก่​เรา​ตาม​บาป​ของ​เรา
– ทรงมีความรัก​มั่นคง​​ต่อ​​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ มากล้นสูงดั่งฟ้าสวรรค์​ฟ้า​
– ทรงยกโทษความบาปของเราออกไปไกล ดั่งตะวัน​ออก​ไกล​จาก​ตะวัน​ตก​
– ทรง​สง​สาร​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ ดังบิดา​สง​สาร​บุตร​
– ทรง​รู้จัก​เรา เป็นอย่างดี ว่า อ่อนแอ และชีวิตแสนสั้นเหมือน​​ดอก​ไม้​ใน​ทุ่ง​นา
– ทรงมี​ความ​รัก​มั่น​คง​ ตั้ง​แต่​นิรันดร์​กาล​ถึง​นิรันดร์​กาล​ ต่อ​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ และ​ลูกหลานของเขา
– ​ทรง​ครอบ​ครอง​ทุก​สิ่ง​ ทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลก

​ทูต​สวรรค์​ของ​พระ​องค์ บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้ของพระองค์ และพระ​ราช​กิจ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์​เอ๋ย
จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า
จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า

1. ยิ่งเรารู้จักพระเจ้า เราจะยิ่งสรรเสริญพระเจ้า
คนที่ไม่มีเสียงสรรเสริญพระเจ้า ออกมาจากจิตใจของเขา
เพราะเขายังไม่รู้จักพระเจ้ามากพอ
วันนี้ คำสรรเสริญพระเจ้าได้ไหลล้นจากจิตใจของเรา ออกมาทางริมฝีปากของเรามากเพียงใด?

2. คนที่ยำเกรงพระเจ้า จะได้พบกับพระลักษณะของพระองค์ ในด้านความรัก ความเมตตา การให้อภัย
คนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า จะได้พบกับพระลักษณะของพระเจ้า ในด้านการตัดสินอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด เที่ยงธรรม

พระเจ้าทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างถ่อมใจ
จงถ่อมใจลงต่อพระเจ้า ด้วยความยำเกรงพระองค์
แล้วจะพบทางออกของทุกสถานการณ์ในชีวิต

3. พระเจ้าทรงรูจักเราอย่างดี มากกว่าที่เรารู้จักตนเองด้วยซ้ำ
การฟังคำแนะนำของพระองค์ในการดำเนินชีวิต
ย่อมเป็นทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิต

คำคม

“ ทั้งสิ้นที่อยู่ในข้า จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าเถิด ”

สรุป สดุดี 102

ภาพรวม

 • ผู้แต่งบทนี้กำลังถูก​ข่ม​เหง ​เขารู้สึก​อ่อน​ระอา​ใจ​และ​ทุกข์ใจอย่างยิ่ง จึงอธิษฐานระบายความทุกข์ใจนั้นต่อพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 102 เมื่อผู้ทุกข์ใจร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงโปรดช่วยเขา

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ซ่อน​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​ ใน​ยาม​ที่​ข้า​พระ​องค์​ทุกข์​ยาก
ขอ​ทรง​ตอบ​โดย​เร็ว
เพราะ​วัน​เวลา​ของ​ข้า​พระ​องค์​​แสน​สั้น​และ​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ทุกข์​

ข้า​พระ​องค์​ทุกข์ใจจนกินไม่ได้ นอนไม่หลับ
ได้แต่​ร้องไห้คร่ำครวญ

ศัตรู​เยาะ​หยัน​ข้า​พระ​องค์​วัน​แล้ว​วัน​เล่า
ข้า​พระ​องค์ได้แต่ไว้ทุกข์และร้องไห้

เพราะพระองค์โกรธข้า​พระ​องค์ จึงทอดทิ้งข้าพระองค์
ข้าพระองค์จึงห่อเหี่ยวจวนจะตาย

พระเจ้าทรง​ประ​ทับ​บน​บัล​ลังก์​เป็น​นิตย์
พระ​องค์​จะ​ทรง​ลุก​ขึ้น ทรง​สง​สาร​ประชากรของพระองค์
เพราะ​ถึง​เวลากำหนด ​ที่​จะ​ทรง​พระ​กรุ​ณาพวกเขา แล้ว

บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​และ​บรร​ดา​พระ​ราชา​ของ​แผ่น​ดิน​โลก​ จะเกรงกลัว​พระเจ้า
เพราะพระเจ้าจะ​ทรง​ปรา​กฏ​ด้วย​ พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​จะ​สน​พระ​ทัย​ใน​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​คน​สิ้น​เนื้อ​ประ​ดา​ตัว
และ​จะ​ไม่​ทรง​ดู​หมิ่น​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​พวก​เขา

เรื่อง​นี้​จะ​ถูก​บัน​ทึก​ไว้​ให้​คน​รุ่น​หลัง รับรู้​ว่า
พระเจ้าทอด​พระ​เนตร​จาก​ฟ้า​สวรรค์
เพื่อ​ทรง​ฟัง​เสียง​คร่ำ​ครวญ​ของ​เชลย
เพื่อ​ทรง​ปล่อย​คน​ที่​ต้อง​ถึง​ตาย​ให้​เป็น​อิสระ
เพื่อ​มนุษย์​จะ​สรร​เสริญ​พระเจ้า

ขณะ​เมื่อ​การฟื้นฟูมาถึง เมื่อชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​มา​ชุม​นุม​กัน เพื่อ​นมัส​การ​พระเจ้า
ขอ​อย่า​ทรง​นำ​ชีวิตไปจากข้า​พระ​องค์ก่อนที่จะได้เห็นวันเวลาเหล่านั้น

พระเจ้าทรง​สร้างแผ่น​ดิน​โลก และ​ฟ้า​สวรรค์
สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​พินาศ แต่​พระ​องค์​จะ​ทรง​ดำ​รง​อยู่
สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เก่า​ไป​ และจะทรง​เปลี่ยน​สิ่ง​เหล่า​นี้​เแล้ว​มัน​ก็​สิ้น​ไป
​​​​แต่​พระ​องค์​ทรง​เหมือน​เดิมตลอดไป
ลูก​หลาน​ของ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​จะ​อยู่​อย่าง​มั่น​คงเฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์

1. เมื่อคนทุกข์ใจร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริงใจ
พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ดู​หมิ่น​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​พวก​เขา
แต่จะทรงฟังและทรงตอบคำร้องทูลของเขา

ยามที่เรากำลังทุกข์ใจ
จงรู้และตระหนักถึงสิทธิพิเศษนี้
สิทธิในการร้องทูล แล้วพระเจ้าจะทรงตอบอย่างแน่นอน

2. พระเจ้าทรงมีเวลาและวิธีการของพระองค์เองในการช่วยกู้ผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์
ซึ่งจะเป็นเวลาและวิธีการที่ดีที่สุด
และผลที่ออกมาจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ

นั่นคือ ความทุกข์ที่เรากำลังประสบอยู่นี้ จะทำให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วไว้วางใจในพระองค์

3. อีกไม่นานการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
ขออธิษฐานเหมือนอย่างผู้เขียนสดุดีบทนี้ว่า
“ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ จนตาของข้าพระองค์ ได้เห็นวันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของผู้คนในประเทศไทยด้วยเถิด”

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงช่วย ผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างจริงใจ ”

สรุป สดุดี 101

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงสดุดีนี้ เพื่อบอกความตั้งใจของเขาต่อพระเจ้า ว่า โดยเห็นแก่พระเจ้า เขาจะขจัดความชั่วจากแผ่นดิน และส่งเสริมความดีงาม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 101 คนที่รักพระเจ้า จะรักความชอบธรรม และเกลียดชังความชั่วร้าย

ดาวิดได้ปฏิญาณต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​พระ​องค์​จะ​ ร้อง​เพลง​ถวายพระเจ้า เรื่องความรักเมตตาและความยุติธรรมของพระองค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ เอา​ใจ​ใส่​ในการดำเนินชีวิต​ที่​ดี​รอบคอบ และมี​ใจ​ซื่อสัตย์ อยู่เสมอ
ข้า​พระ​องค์​จะ ​ไม่ปล่อยจิตใจไปในทาง​ชั่ว​ช้า
ข้า​พระ​องค์จะ ​เกลียด​การกระทำที่ออกนอกทางของพระเจ้า
ข้า​พระ​องค์​จะ ​อยู่​ห่างไกล​จาก​เรื่องคตโกง หรือเรื่องความ​ชั่ว​ร้าย​
ข้าพระองค์จะ เป็นศัตรูกับคน​ที่​ใส่​ร้าย​เพื่อน​บ้าน​ และคน​ที่เย่อหยิ่งจองหอง
ข้า​พระ​องค์​จะ สนับสนุน​คน​ที่​ซื่อตรง และผู้ดำเนินชีวิต​ใน​ทาง​ที่​ดี​รอบคอบ
ข้าพระองค์จะ ขับไล่ผู้​ที่​ประพฤติ​หลอก​ลวง และผู้ที่​พูด​เท็จ ออกไปเสีย
ข้า​พระ​องค์​จะ ​ทำลาย​คน​อธรรม​ทั้งสิ้น​ใน​แผ่นดิน ​ให้​หมด​ไปจาก​นคร​ของ​พระ​เจ้า ​

1. ความตั้งใจที่จะเดินในทางแห่งความชอบธรรม และหันเสียจากความอธรรม
นั่นเป็นการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัย
แต่ต้องเป็นความตั้งใจจริงที่สะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความตั้งใจ
ไม่ใช่เป็นเพลงบทเพลงหรือคำพูดเลื่อนลอย

เมื่อเราตั้งใจอย่างจริงใจ
พระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจ จะช่วยเราให้เราสามารถทำสิ่งดีเหล่านั้นได้สำเร็จ โดยการพึ่งพาพระองค์

2. การปล่อยจิตใจไปในทาง​ชั่ว​ช้า ในที่สุดแล้วจะนำทั้งตัวไปสู่ความชั่วร้าย
เราสามารถสกัดการกระทำชั่วได้ เมื่อมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของเรา
อย่าปล่อยไว้เนิ่นนาน
นำมันมาต่อพระเยซู สารภาพต่อพระองค์ แล้วรับการชำระและเปลี่ยนแปลงจิตใจ

คำคม

“ การทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย เป็นการนมัสการพระองค์ ”

สรุป สดุดี 100

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้เชิญชวนให้ทุกสิ่งในแผ่นดินโลก ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบาน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 100 ทุกสรรพสิ่งจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น​เอ๋ย
จง​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน ​ถวาย​แด่​พระเจ้า
จง​ปรน​นิบัติพระเจ้า ด้วย​ความ​ยินดี
จง​เข้า​มาเฝ้าพระเจ้า ด้วย​การ​ร้อง​เพลง
จง​รู้​เถิด​ว่า ​พระ​เจ้าเอง​ที่​ทรง​สร้าง​เรา​ทั้ง​หลาย

​เรา​​เป็น​ของ​พระ​องค์
เรา​เป็น​ประ​ชา​กรและเป็นแกะ​ของ​พระ​องค์

จง​เข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วย​การ​ขอบ​พระ​คุณ และ​​การ​สรร​เสริญ
เพราะ​พระเจ้า​ประ​เสริฐ
ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์ ​ดำ​รง​อยู่​ตลอดไปเป็นนิจ

1. ท่าทีที่เหมาะสมในการเข้ามาเฝ้าพระเจ้า คือ
เข้ามาด้วยการสรรเสริญ และขอบคุณพระเจ้า ด้วยความชื่นชมยินดี ในความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์

วันนี้ ไม่ว่าเรากำลังพบกับสถานการณ์ใด
จงเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ด้วยการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า
จงชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อมั่นใน ความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์

แล้วเราจะเต็มไปด้วยความชื่นบาน
และสถานการณ์ทุกอย่างจะสะท้อนให้เราเห็นความรักและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อเรา

2. ​เรา​​เป็น​ของ​พระเจ้า ​เป็น​ประ​ชา​กรและเป็นแกะ​ของ​พระ​องค์
พระเจ้าจะดูแล สิ่งที่เป็นของพระองค์อย่างดีที่สุดแน่นอน
เราจึงปลอดภัยและได้รับพระพรอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

คำคม

“ จงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเถิด เพราะพระองค์ทรงดีต่อเราเหลือเกิน ”

สรุป สดุดี 99

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ เชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงบริสุทธิ์ ผู้ทรงน่าคร้ามกลัว และผู้ทรงอภัยความบาปผิดแก่ประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 99 จงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์

พระเจ้า​ทรง​ครอบ​ครอง ให้​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ตัว​สั่น
พระเจ้าทรง​ใหญ่​ยิ่ง ​ประ​ทับ​อยู่​สูง​เหนือ​ชน​ชาติ​ทั้ง​ปวง
ให้​พวก​เขา​ยก​ย่อง​ ความ​ยิ่ง​ใหญ่​และ​น่า​คร้าม​กลัว​ของ​พระ​องค์ผู้​บริ​สุทธิ์

พระเจ้า​ทรง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ
พระองค์ทรง​รัก​ความ​ยุติ​ธรรม
พระ​องค์​ทรง​สถา​ปนา​ความ​เที่ยง​ธรรม
พระ​องค์​ทรง​กระ​ทำ​​ความ​ชอบ​ธรรม

จง​ยก​ย่อง​และ​นมัส​การ​พระเจ้าผู้ทรง​บริ​สุทธิ์

โม​เสส​ ​อา​โรน และ ซา​มู​เอล ได้​รัก​ษา​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระเจ้า
ได้เป็นตัวแทนประชาชน​ ร้อง​ทูล​ต่อพระเจ้า
และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​

พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ประชาชน และทรง​ยก​โทษให้พวกเขา
แต่​ทรง​​ตอบ​แทน​การ​กระ​ทำ​ผิด​ของพวกเขา​ด้วย

จง​ยก​ย่องและ​​นมัส​การ​พระ​เจ้า​ของ​เรา
เพราะ​​พระ​เจ้า​ของ​เรา​บริ​สุทธิ์

1. พระเจ้าทรงสมควรสรรเสริญ เพราะ
พระองค์​ทรงยิ่งใหญ่ ทรง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ ทรง​ครอบ​ครองทุกสิ่ง ​และน่า​คร้าม​กลัว​
พระองค์ทรง​ยุติ​ธรรม ​ทรงเที่ยง​ธรรม และ ทรง​ชอบ​ธรรม
​พระ​องค์ทรงบริ​สุทธิ์

เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า สมควรที่จะสรรเสริญพระองค์
ด้วยปากและด้วยการกระทำของเรา ให้สมกับความดีเลิศของพระองค์

2. ผู้รับใช้พระเจ้า ผู้ทำตามกฏเกณฑ์ของพระเจ้า ถึงแม้จะไม่ได้สมบูรณ์ 100% ก็ตาม
เมื่อพวกเขาร้องทูลต่อพระเจ้า
พระองค์ทรงโปรดฟังพวกเขา

แม้ชีวิตของเรายังผิดพลาดไปในหลายด้านของชีวิต
แต่เมื่อเราเข้ามาด้วย ท่าทีที่ปรารถนาจะเชื่อฟังพระองค์
คำอธิษฐานของเรา ก็จะไม่มีสิ่งใดขวางกั้น

3. พระเจ้าทรงยกโทษให้คนอิสราเอล ตามคำทูลขอของคนของพระเจ้า
แต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ให้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขา
เพื่อพวกเขาจะเรียนรู้ และไม่ทำสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นอีก

เมื่อเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าอย่างจริงใจ
พระเจ้าทรงอภัยให้แก่เราแล้ว
แต่หากยังมีผลของความบาปของเราตกค้างอยู่บ้างนั้น
เพื่อพระเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านั้น เตือนสอนเราเพื่อไม่ให้หันกลับไปทางบาปนั้นอีก

คำคม

“ พระเจ้าทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญจากปากของเรา ทุกวัน มิใช่หรือ ? ”

สรุป สดุดี 98

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา ความ​ชอบ​ธรรม และความ​เที่ยง​ธรรม และได้เชิญชวนให้สรรพสิ่งสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 98 ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสมควรร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยินดี

จง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​แด่พระเจ้า
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ
พระองค์​ทรง​ให้​ชัย​ชนะ​และ​ความ​ชอบ​ธรรมของ​พระ​องค์​ เป็นที่ประ​จักษ์ต่อ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
พระ​องค์​ทรง​ระลึก​ถึง​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์ ต่อ​ประชากรของพระองค์

แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น​เอ๋ย จง​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ยินดี
​และ​ร้อง​เพลง​สดุดีแด่พระเจ้าด้วย​เครื่องดนตรีทั้งหลาย
จง​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น​บานแด่พระเจ้า
ให้​​ทุก​อย่าง​ที่​อยู่​ใน​พิภพ​ ร่วมกัน​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​
เพราะพระ​องค์​จะ​ทรง​พิพาก​ษา​โลก​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม และความ​เที่ยง​ธรรม

1. พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ เปี่ยมด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม อุดมด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์
สมควรที่เราทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี
วันนี้ เราได้ใช้ปากของเราสรรเสริญพระเจ้าแล้วหรือยัง?

2. ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนแต่กำลังร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เมื่อเราเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวให้ดี
เราก็จะเห็นพระลักษณะของพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้น

ในอีกมุมมหนึ่ง ในเมื่อเรารู้ว่า
สรรพสิ่งในธรรมชาติกำลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ท่าทีของเราต่อสิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนไป
เราจะรักธรรมชาติและไม่อยากทำสิ่งใดๆที่เป็นการทำลายธรรมชาติเหล่านั้นอีกด้วย

คำคม

“ ยิ่งรู้จักพระเจ้า ยิ่งสรรเสริญพระองค์ ”

สรุป สดุดี 97

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงครอบครองและทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 97 พระเจ้าผู้ทรงปกครองเหนือทุกสิ่ง สมควรได้รับคำสรรเสริญอย่างยิ่ง

พระเจ้า​ทรง​ครอบ​ครอง ด้วยความ​ชอบ​ธรรม​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
จง​ให้​แผ่น​ดิน​โลก​เปรม​ปรีดิ์

ปรากฏการณ์​ในธรรมชาติ​ สำแดง​ให้​เห็น​ถึงความ​น่า​กลัว ความ​ชอบ​ธรรม​และ​ความ​ยุติธรรม​ของ​พระเจ้า

ฟ้า​สวรรค์​ป่าว​ร้อง​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์
และ​ชน​ชาติ​ทั้งหลาย​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์
ทุก​คน​ที่​นมัส​การ​รูป​เคา​รพ แทนที่นมัสการพระเจ้า พวกเขาจะได้รับความ​อับ​อาย
แล้วประชากรของพระเจ้าจะได้​ยิน​และ​ยินดี
เพราะ​คำ​พิพาก​ษา​ของ​พระ​องค์

พระเจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​อย่าง​สูง​เหนือ​พระ​ทั้ง​ปวง
ผู้​รักพระเจ้าเอ๋ย จง​เกลียด​ชัง​ความ​ชั่ว
พระ​องค์​ทรง​อา​รัก​ขาและทรง​ช่วย​กู้ ผู้​จงรัก​ภักดี​ต่อ​พระ​องค์

คน​ชอบ​ธรรมจะ​ชื่น​บาน​
และ​ยินดี​ใน​พระเจ้า
และ​จง​ยก​ย่อง​พระ​องค์

1. พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด เราสมควรที่จะเคารพ ยำเกรง และสรรเสริญพระองค์แต่ผู้เดียว
เราผู้ที่พระเจ้าทรงประทานให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้ว โดยทางพระเยซูคริสต์
สมควรอย่างยิ่งที่จะร่าเริงยินดีในพระองค์ และให้คำสรรเสริญแด่พระองค์นั้น อยู่ที่ริมฝีปากของเรา เรื่อยไป ตลอดวันคืนของชีวิต

วันนี้ คุณสรรเสริญพระเจ้าของคุณแล้วหรือยัง?

2. คนที่นำเกียรติที่สมควรถวายแด่พระเจ้า ไปให้แก่สิ่งอื่น
ในที่สุดสิ่งนั้นจะนำความอับอายมาสู่ชีวิตของเขาเอง

3. ผู้​รักพระเจ้า สมควรที่จะ​เกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียด
พระเจ้าทรงเกลียดชัง​ความ​ชั่ว ผู้ที่รักพระเจ้าไม่สามารถรักมันได้

หากเรายังกอดความชั่วไว้แน่น จงรีบโยนมันทิ้งไปเสีย

คำคม

“ ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า จะได้รับเกียรติ ผู้ขโมยเกียรติของพระเจ้า จะได้รับความอับอาย ”

สรุป สดุดี 96

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้มี​เนื้อหา​คล้ายคลึง​กับ 1​พศด. 16:23-36 (ตอนที่ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า เมื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญามาไว้ที่เยรูซาเล็ม) ผู้แต่งสดุดีบทนี้เชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้า เพราะความยิ่งใหญ่และความยุติธรรมของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 96 สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ และทรงสง่างาม และทรงความยุติธรรม

จง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​แด่​พระเจ้า
จง​ประ​กาศ​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์​ทุกๆ วัน
จง​เล่า​ถึง​พระ​สิริ​และ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆของ​พระ​องค์แก่​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
เพราะ​พระเจ้านั้น​ยิ่ง​ใหญ่
และ​ทรง​สม​ควร​รับ​การ​สรร​เสริญ​อย่าง​ยิ่ง
และ​ทรง​เป็น​ที่​เกรง​กลัว​เหนือ​พระ​ทั้ง​ปวง

พระ​สิริ​ ความ​สูงส่ง พระ​กำ​ลัง ​และ​ความ​งาม​ ​เป็น​ของ​พระ​องค์

จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​ซึ่ง​ควร​​แด่​พระเจ้า
จง​นำ​ของ​ถวาย​มา​ยัง​บริ​เวณ​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​องค์
จง​นมัส​การพระองค์ ​ผู้​ทรง​งด​งาม​ใน​ความ​บริ​สุทธิ์
จง​เกรง​กลัว​จนตัว​สั่น​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์

พระเจ้าทรงสถาปนา และ​ครอบ​ครองพิภพ
พระ​องค์​จะ​ทรง​พิพาก​ษา​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ด้วย​ความ​เที่ยง​ธรรม

ทุกสิ่งที่ทรงสร้างจง​เปรมปรีดิ์และ​ลิง​โลด ​ด้วย​ความ​ยินดี
เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า
เพราะ​พระ​องค์​เสด็จ​มา​พิพาก​ษา​โลก ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม และ​​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

1. พระเจ้า​ทรง​สม​ควร​รับ​การ​สรร​เสริญ​ และ​​ที่​จะเกรง​กลัว​ ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
วันนี้เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
เราได้สรรเสริญพระองค์มากเพียงใด?
เรายำเกรงพระเจ้ามากแค่ไหน?

2. พระ​สิริ​ ความ​สูงส่ง ​กำ​ลัง ​และ​ความ​สง่างาม​ ​เป็นคุณสมบัติของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
พระเจ้าของเราทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย เจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวง
พระองค์ทรงเต็มไปด้วยคุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้อย่างสมบูรณ์แบบ

เราสมควรปฏิบัติต่อพระเจ้าให้กับที่พระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์ของเรา
แต่มีบางคนปฏิบัติต่อพระองค์ ราวกับพระองค์เป็นคนรับใช้ของตน

3 เมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาโลก ทุกสิ่ง (ยกเว้นมนุษย์ที่ไม่กลับใจ) ที่ทรงสร้าง
จง​เปรมปรีดิ์และ​ลิง​โลด ​ด้วย​ความ​ยินดี
เพราะพระองค์จะทรงพิพากษาด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม และ​​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

รม. 8:19 “เพราะ​สรรพ​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​แล้ว คอย​ด้วย​ความ​ปรารถ​นา​อย่าง​ยิ่ง​ให้​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​พระ​เจ้า​ปรา​กฏ”

สำหรับคนของพระเจ้าแล้ว วันแห่งการพิพากษา จะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี เพราะพวกเขาจะรอดพ้นการพิพากษา
แต่สำหรับคนที่ไม่มีพระเจ้า วันนั้นเป็นวันแห่งความน่าสะพรึงกลัว เพราะความบาปทั้งหมดที่เขาเคยทำ จะถูกเปิดเผยให้ปรากฏ แล้วนำเข้าสู่การพิพากษาตามการกระทำของเขา

คำคม

“ พระเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์ยิ่งใหญ่ ที่เราสมควรยำเกรงเสมอตลอดเวลา ตลอดชั่วชีวิตของเรา ”

สรุป สดุดี 95

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้เชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้า​ด้วย​ความ​ยินดี ให้สมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 95 จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี

มา​เถิด ให้​เรา​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​ถวาย​แด่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นศิลา​แห่ง​ความ​รอด​ของ​เรา
ให้​เรา​​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า และ​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน​ถวาย​แด่​พระ​องค์​
เพราะ​​พระ​เจ้า​ใหญ่​ยิ่ง และ​ทรง​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​พระ​ทั้ง​หลาย

พระ​องค์ทรงสร้างทุกสิ่ง
ทุกสิ่งเป็นของพระองค์และอยู่ในการควบคุมของพระองค์

มา​เถิด ให้​เรา​นมัส​การ​และ​กราบ​ลง ต่อพระเจ้า​ผู้​ทรง​สร้าง​เรา
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เรา
และ​เรา​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

วัน​นี้ ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์
​​​​อย่า​ให้​จิต​ใจ​กระ​ด้าง​ อย่าง​ที่คนอิสราเอลทำ​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
ถึง​แม้​พวก​เขา​ได้​เห็น​กิจ​การ​ของ​พระเจ้าแล้ว พวกเขาก็ยังทดลองพระเจ้า
ดังนั้นพวกเขาจึงถูกลงโทษอยู่ 40 ​ปี
และพวก​เขา​จึง​ไม่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พักของ​พระเจ้า

1. พระเจ้าของเราทรงสร้างทุกสิ่ง และทรงควบคุมทุกอย่าง
ไม่ว่าสิ่งใดที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา
แม้มันจะอยู่เหนือการควบคุมของเรา
แต่ก็ยังอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด
ดังนั้น เราไม่ต้องหวั่นกลัวสิ่งใดเลย

2. ​เรา​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า
ในเมื่อเราเป็นของพระองค์ พระองค์จะดูแลของที่เป็นของพระองค์อย่างดี
อย่ากลัวเลย

3. ​​​​อย่า​ให้​จิต​ใจ​กระ​ด้างต่อ​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้า
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอิสราเอล
พวกเขาดื้อรั้นต่อพระเจ้า จนพวกเขาหลายคนไม่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พักที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้

หากเราเชื่อฟังพระเจ้า ตามพระคำของพระองค์
เราจะพบกับชีวิตที่เต็มไปด้วยการพักสงบ และชื่นบานในชีวิตของเรา

คำคม

“ เพราะพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ เราจึงดีใจจนเนื้อเต้น ”

สรุป สดุดี 94

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอ​ความ​ยุติธรรม​จาก​พระเจ้า​เพราะ​ถูกพวก​คน​ชั่วร้าย​ข่ม​เหง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 94 พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจะตอบแทนคนอธรรมอย่างสาสม

ข้า​แต่พระ​เจ้า​แห่ง​การ​แก้​แค้น
ขอ​ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์
ขอ​ทรง​ให้​คน​โอ​หัง​ได้​รับ​ผล​ตอบ​แทน​ของ​พวก​เขา

อีก​นาน​เท่า​ใด​ที่​คน​อธรรมจะถูกลงโทษ?
พวก​เขา​ จอง​หอง โอ้​อวด​ตัว
พวก​เขา​ขยี้​ประ​ชา​กร​ของพระ​องค์
พวก​เขาฆ่าคนยากจนและคนที่ไม่มีทางสู้
พวก​เขา​กล่าวคำดูหมิ่นพระ​เจ้า​

พระ​องค์​ผู้​ทรง​ปลูก​หู พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ได้​ยิน​หรือ?
พระ​องค์​ผู้​ทรง​ปั้น​ตา พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรงเห็น​หรือ?
พระ​องค์​ผู้​ทรง​ตี​สอน​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ตีสอนคนชั่วหรือ?
พระ​องค์​ผู้​ทรง​สอน​ความ​รู้​ให้​มนุษย์ พระองค์จะไม่​ทรง​ทราบ​ความ​คิด​ของ​มนุษย์หรือ?

ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​ตี​สอน​ก็​เป็น​สุข คือ
​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​สอน​จาก​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์
เพื่อ​จะ​ทรง​ให้​เขา​พัก​จาก​วัน​ลำ​บาก
เพราะพระเจ้า​จะ​ไม่​ทรง​ทอดทิ้ง​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

ถ้า​พระเจ้ามิ​ใช่​ความ​อุป​ถัมภ์​ของ​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​คง​ต้องตาย​ใน​ไม่​ช้า

เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​รู้ว่า​ ข้า​พลาดไปแล้ว
ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์ก็ยังคง​ค้ำจุน​ข้าพเจ้า​ไว้

เมื่อ​ข้าพเจ้ามีความ​กังวล​​​ใน​ใจมาก
การ​ปลอบ​โยน​ของ​พระ​องค์​ก็​ทำให้​จิตใจ​ข้า​พเจ้ายินดี

แม้ผู้​ปก​ครอง​ที่​โหด​ร้าย​จะ​รวม​ตัว​กัน​เพื่อ​เอา​ชีวิต​คน​ชอบ​ธรรม
แต่​พระเจ้าทรง​เป็น​ที่​กำ​บัง​อัน​แข็ง​แกร่ง​ของ​ข้าพ​เจ้า​
พระ​องค์​จะ​ทรง​เอา​ความ​ชั่ว​ของ​พวก​เขา​กลับ​มา​สนอง​พวก​เขาเอง
และ​จะ​ทรง​ทำ​ลาย​ล้างพวก​เขา​เสีย

1. คนชั่วร้ายที่ข่มเหงผู้อื่น โอ้อวดตัว หรือดูหมิ่นพระเจ้า
จะพบกับการตอบแทนจากพระเจ้าผู้ยุติธรรม

วันนี้ แม้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นกับคนชั่วร้าย
ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะรอดปลอดภัย
เพียงแต่วันแห่งการพิพากษาจากพระเจ้า ยังไม่มาถึงเขาเท่านั้นเอง

2. พระเจ้าทรง​ได้​ยิน ทรงเห็น สิ่งที่มนุษย์ทำ
และ​ทรง​ทราบ​ความ​คิด​ของ​มนุษย์
พระ​องค์เองจะเป็นผู้​ตี​สอน​มนุษย์ ตามการกระทำและตามท่าทีแห่งจิตใจของเขา

พระเจ้าจะทรงตอบแทนการกระทำของแต่ละคนอย่างยุติธรรม

3. พระเจ้า​ทรง​ตี​สอนประชากรของพระองค์ ตามพระคำของพระองค์
เพื่อ​จะ​ทรง​ปกป้องพวกเขาจากความยากลำบาก
เพราะพระเจ้า​ทรงรักประชากรของพระองค์
พระองค์จึง​ไม่วัน​ทอดทิ้งพวกเขา

เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งใดๆเกิดขึ้นกับเรา
นั่นก็เพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องเราจากอันตรายที่จะมาถึง

บางครั้งพระองค์นำบางอย่างออกไปจากชีวิตของเรา
เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า
หากสิ่งนั้นยังอยู่กับเรา จะนำอันตรายหรือสร้างความเสียหายแก่ชีวิตของเรามากเพียงใด

4. เมื่อเราพลาด พระองค์พร้อมอภัย
เมื่อเราท้อใจ พระองค์พร้อมปลอบโยน

คำคม

“ พระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่ง ทรงเข้าใจและพร้อมที่จะให้อภัยแก่เรา ”

สรุป สดุดี 93

ภาพรวม

 • สดุดี​บท​นี้​ผู้แต่งสรรเสริญพระเจ้าถึง​ความ​ยิ่งใหญ่​ชั่ว​นิ​รันดร์​ของ​พระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 93 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุดตลอดนิจนิรันดร์

พระเจ้าทรง​ครอบ​ครอง
พระ​องค์​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่
พระองค์​ทรงฤทธานุภาพ
พระ​องค์ทรงสร้างและ​สถา​ปนา​พิภพไว้​อย่าง​มั่นคง
พระองค์ทรงดำรงอยู่ตั้ง​แต่​นิ​รันดร์​กาล
พระองค์​ทรง​ควบคุมทุกสิ่งด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์
พระ​โอ​วาท​ของ​พระ​องค์​มั่น​คง​เป็นจริงเสมอ

ดังนั้นความ​บริ​สุทธิ์​สม​ควร​แก่​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

1. พระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่สูงสุด
ท่าทีที่เราควรปฏิบัติต่อพระองค์ คือ
ปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยความยำเกรง
ให้เกียรติพระองค์เสมอในทุกการกระทำของชีวิต

วันนี้ เราปฏิบัติต่อพระเจ้า สมกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์มากเพียงใด
ท่าทีของเราต่อพระเจ้า เป็นกุญแจสำหรับในการได้รับพระพรจากพระเจ้าในชีวิตของเรา

2. พระเจ้า​ทรง​ควบคุมทุกสิ่ง ด้วยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
เราอาจจะไม่เข้าใจ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้
แต่เราควรตระหนักว่า
ทั้งหมดยังคงอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาที่รักเรา
เราจึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสิ่งใด

คำคม

“ พระเจ้าสมควรได้รับเกียรติ
เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่ใครจะมาบังอาจแย่งเกียรติของพระองค์ ไปเป็นของตน”

สรุป สดุดี 92

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงยุติธรรม ทรงลงโทษคนอธรรม และอวยพระพรคนชอบธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 92 พระเจ้าจะทรงทำให้คนอธรรมพินาศ และยกชูคนชอบธรรมขึ้น

ข้า​แต่​พระเจ้า เป็น​การ​ดี​เหลือเกินที่​ได้​ขอบ​พระ​คุณและ​ร้อง​เพลง​สดุดี​แด่พระ​องค์
เพื่อ​จะ​ประ​กาศ​ความ​รัก​มั่น​คง​ และ​ประ​กาศ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์​ อยู่เสมอ
ด้วย​เครื่องดนตรีต่างๆ

เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​ข้า​พระ​องค์​ยินดี​ด้วยสิ่งที่พระ​องค์ทรงกระทำ
พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง​นัก และ​สุด​ลึก​ล้ำ

คนโง่​เขลา ​จะ​ไม่​เข้า​ใจ​เรื่อง​นี้​ คือ
​แม้​​ผู้​ทำ​ความ​ชั่ว​ทุก​คน​เจริญ​ขึ้น
แต่ในที่สุดพวกเขา​ก็​จะ​ถูก​ทำ​ลาย​เป็น​นิตย์

ผู้​ทำ​ความ​ชั่ว​ทุก​คน​จะพินาศ​ไป
แต่​พระ​องค์​ทรง​ยก​ชู​เขา​ของ​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น
ข้า​พระ​องค์​เห็น​ความ​พ่าย​แพ้​ของ​พวก​ศัตรู

คน​ชอบ​ธรรม​จะ​เจริญ​ขึ้น และ​งอก​งาม​
พระพรของพระเจ้ายังมีอยู่เหนือเขา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด
เพื่อ​แสดง​ว่า​พระเจ้า​นั้น​เที่ยง​ธรรม
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ศิลา​ของ​ข้า​พระ​องค์

1. คนโง่​เขลา ​จะ​ไม่​สามารถเข้า​ใจ​ได้ว่า
วันนี้ที่คนที่​ทำ​ความ​ชั่ว​ยังลอยนวล เป็นเพียงชั่วคราว
อีกไม่นานพวกเขา​ก็​จะ​ถูก​ทำ​ลายลงอย่างสิ้นเชิง

ดังนั้นคนโง่เขลาจึงปรารถนาเดินไปในทางของคนชั่วร้าย

หากวันนี้ เราคิดแบบคนเขลา
ขอพระเจ้าประทานสายตาฝ่ายวิญญาณให้แก่เราเพื่อเราจะเข้าใจ
อันตรายและความน่าสะพรึงกลัวของการเดินไปในทางของคนชั่วร้าย

2. สิ่งที่พระเจ้า​ทรงทำนั้นยิ่งใหญ่ และ​สุด​ลึก​ล้ำเกินกว่าที่จะเข้าใจได้
เมื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้เราจึงเกินกว่าความคิดหรือจินตนาการของเรา
ดังนั้นเราไม่ต้องรู้หรือเข้าใจก็ได้
รู้เพียงแต่ว่าพระเจ้าเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงพระสติปัญญาล้ำเลิศ นั่นก็พอแล้ว
จากนั้นก็ไว้วางใจในพระองค์
รอคอยดูสิ่งที่พระองค์จะทรงทำเพื่อเรา

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และล้ำลึก เพื่อเราผู้ที่พระองค์ทรงรัก ”

สรุป สดุดี 91

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า ที่ทรงปกป้องดูแลและอวยพระพรแก่ผู้ที่รักพระองค์และวางใจในพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 91 สุขจริงหนอ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า

ผู้​ที่​​อยู่​ในพระเจ้า จะ​อยู่​ในการปกป้องของพระองค์
คือผู้ที่พระเจ้าทรงเป็นที่​ลี้​ภัย​และ​ป้อม​ปรา​การ​ของ​เขา ทรงเป็นผู้​ที่เขา​ไว้​วาง​ใจ

​พระ​องค์​จะ​ทรง​ช่วย​เขาให้​พ้น​จาก​อันตราย และ​โรค​ภัย​ต่างๆ
พระ​องค์​จะ​ทรง​ปกป้อง​ดูแลเขาไว้ ตามความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์​

เขา​จะ​ไม่​กลัว ​ภัยทั้งใน​กลาง​คืน หรือ​กลาง​วัน
เขา​จะ​ไม่​กลัว ​โรค​ภัย​หรือ​ความ​หายนะ ทั้งที่ไม่มองเห็นหรือมองเห็น

แม้คนมากมายจะพบกับภัยนั้น
แต่​ภัย​นั้น​จะ​ไม่​มา​ใกล้​เขา
เขา​จะ​เห็น​การ​ตอบแทน​คน​อธรรม

จะไม่​มี​เหตุ​ร้าย​ใดๆ จะ​เกิด​แก่​เขาหรือครอบครัวของ​เขา
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรงให้เหล่า​ทูต​สวรรค์​ปกป้องเขาไว้
เขาจะมีชัยเหนือภยันตรายต่างๆ

เพราะ​เขา​รัก​พระเจ้า และรู้จักพระองค์
พระองค์จึงจะ​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​ภัย จะปกป้องเขาไว้
พระองค์จะ​ตอบคำอธิษฐานของ​เขา
พระองค์จะสถิตกับเขาแม้​ใน​ยาม​ลำ​บาก
พระองค์​จะ​ช่วย​กู้​เขา​และ​ประทานเกียรติให้แก่​เขา
พระองค์จะ​ให้​เขา​พบแต่สิ่งที่ดี ตลอดชีวิตอันยืนยาวของเขา

1. ผู้​ที่​​อยู่​ในพระเจ้า ได้แก่คนที่ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า และไว้​วาง​ใจพระองค์
คนนั้น จะ​ได้รับกาารปกป้องโดยพระเจ้า ให้​พ้น​จาก​อันตราย และ​โรค​ภัย​ต่างๆ
ดังนั้นเขา​จะ​ต้องไม่​กลัวสิ่งใดทั้งสิ้น
และการปกป้องของพระเจ้ายังล้นไปสู่คนในครอบครัวของเขาอีกด้วย

วันนี้ เราอยู่ในพระเจ้าแล้วหรือยัง?
เราทูลเรื่องที่เรากำลังประสบต่อพระองค์แล้วไว้วางใจในพระองค์แล้วหรือยัง?

2. ผู้ที่รู้จักกับพระเจ้าและผูกพันกับพระองค์ด้วยความรัก
จะ​ได้รับการช่วยกู้ การปกป้อง​ให้​พ้น​ภัย
จะ​ได้รับคำตอบในสิ่งที่​เขาอธิษฐาน
​จะ​ได้รับเกียรติและชีวิตอันยืนยาวอย่างมีความสุข

คุ้มขนาดนี้ ไม่รู้จักพระเจ้าไม่ได้แล้ว
น่ารักขนาดนี้ต้องรักพระองค์ให้มากขึ้นอีกซะแล้ว

คำคม

“ ยิ่งรู้จักพระเจ้า ยิ่งรักพระองค์ ยิ่งรักพระองค์ ยิ่งอยากรู้จักพระองค์ ”

สรุป สดุดี 90

ภาพรวม

 • โมเสสอธิษ​ฐานว่าพระ​เจ้าทรงดำรงอยู่นิรันดร์กาลแต่ชีวิตของมนุษย์นั้นแสนสั้น ขอพระเจ้าทรงเมตตามนุษย์ด้วยเถิด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 90 ชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนัก ขอพระองค์ทรงทำให้เต็มด้วยความชื่นบานเถิด

ข้า​แต่​องค์​เจ้า​นาย
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่ลี้ภัยของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย ตลอดไป

ก่อน​ที่​พระ​องค์​ทรง​ให้​กำ​เนิด​แผ่น​ดิน​โลก​และ​พิภพ
พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ตั้ง​แต่​นิ​รันดร์​กาล​ถึง​นิ​รันดร์​กาล
พระ​องค์​ทรง​ให้​มนุษย์​กลับ​เป็น​ผง​คลี
พวกเขาเป็นเหมือนหญ้า ที่​บาน​ออก​ใน​เวลา​เช้า​ เมื่อ​เวลา​เย็น​ก็​ร่วง​โรย​​ไป

​พัน​ปี​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์ ​เหมือน​ยาม​เดียว​ใน​กลาง​คืน

พวก​ข้า​พระ​องค์​ก็​เดือด​ร้อน​เพราะ​พระ​พิ​โรธ​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​ความ​ชั่ว​และบาป​ลับๆ ของ​พวก​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​แสง​สว่าง
วัน​เวลาของ​พวกข้า​พระ​องค์​​หมด​ไปอย่างรวดเร็ว ​ใต้​ความ​เกรี้ยว​กราด​ของ​พระ​องค์

อายุ​ขัย​ของ​พวกข้า​พระ​องค์​ ​คือ​ 70 หรือ​หาก​แข็ง​แรง​ก็​ถึง​ 80
แต่​ช่วง​ชีวิต​นั้น​มี​แต่​ความ​ลำ​บาก​และ​ความ​เศร้า​โศก
ไม่​ช้า​ก็​สูญ​ไป​

ขอ​ทรง​สอน​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ให้​นับ​วัน​ของ​ตน
เพื่อ​พวก​ข้า​พระ​องค์​จะ​มี​จิต​ใจ​ที่​มี​ปัญ​ญา

ขอ​ทรง​ให้​พวกข้า​พระ​องค์​​อิ่ม​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ใน​เวลา​เช้า
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน​ ตลอด​วัน​เวลา​ของ​พวก​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ให้​พวกข้า​พระ​องค์​​ยิน​ดี​ให้​มากวัน เท่า​กับ​
ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​ให้​พวก​ข้า​พระ​องค์​ทุกข์​ยาก​นั้น

ขอให้​ผลงาน​ที่​พวกข้าพระองค์ได้ทำ​ดำรง​อยู่​ไม่​สูญ​เปล่า​ไปเสีย

1. ชีวิตของมนุษย์อยู่เพียงชั่วครู่บนโลกนี้
คนที่มีปัญญาจะเข้าใจ​ความ​จำกัด​ของ​ชีวิต​
เขา​จะ​ได้​ดำเนิน​ชีวิต​ด้วย​ความ​ยำ​เกรง​พระเจ้า

ชีวิตสั้นนัก การอยู่เพื่อตนเองนั้นไร้ค่า
แต่การอยู่เพื่อพระเจ้า จะได้รับผลดีชั่วนิร้นดร์

2. ผู้ที่ระลึกถึง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระเจ้าอยู่เสมอ
เขาจะเต็มไปด้วยด้วย​ความ​ชื่น​บาน​ ตลอดชีวิต​ของ​พวก​เขา

วันนี้ มีเรื่องมากมายเข้ามาในความคิดของเรา
แต่วิธีที่จะสร้างความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในชีวิตของเรา ก็คือ
การคิดถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

คำคม

“ ผลงาน​ที่ทำในชีวิตอันแสนสั้นบนโลก​นี้ จะ​ดำรง​อยู่​ชั่วนิรันดร์ เมื่อทำสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 89

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงระลึกถึงพระสัญญาที่มีต่อดาวิด และหันมาทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ยาก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 89 พระเจ้าจะรักษาสัญญาที่เคยสัญญาไว้เสมอ

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​เพลง​ถึง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​เป็น​นิตย์
​ข้า​พระ​องค์​จะ​ประ​กาศ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์​ทุก​ชั่ว​ชาติ​พันธุ์

พระ​องค์​ทรงทำ​พันธ​สัญ​ญา​กับ​ดา​วิด​ ​ว่า
พระองค์จะ​สถา​ปนา​พงศ์​พันธุ์​ของ​ดาวิด​ไว้​เป็นนิตย์
และ​จะ​สร้าง​บัล​ลังก์​ของ​ดาวิด​ไว้​ทุก​ชั่ว​ชาติ​พันธุ์

ฟ้า​สวรรค์​จะ​ยก​ย่อง​การ​อัศ​จรรย์​ และ​​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์
พระ​เจ้า​ทรง​ใหญ่​ยิ่ง​และ​น่า​เกรง​ขาม​ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์

ผู้​ใด​ทรง​ฤทธิ์​เหมือน​พระ​องค์?
พระ​องค์​ทรง​ปก​ครอง​การ​เดือด​ดาล​ของ​ทะเล
พระ​องค์​ทรง​กระ​จาย​ศัตรู​ของ​พระ​องค์ ด้วย​แขนอัน​แข็ง​แกร่ง​ของ​พระ​องค์

ฟ้า​สวรรค์​และแผ่น​ดิน​โลก​​เป็น​ของ​พระ​องค์
​พิภพ​และ​บรร​ดา​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​นั้น พระ​องค์​ได้​ทรง​ตั้ง​ไว้
ภูเขา​ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ​ร้อง​เพลง​ถวาย​แด่​พระเจ้าด้วย​ความ​ยินดี

พระ​องค์​ทรง​อา​นุ​ภาพ และ​สูง​ส่ง
พระองค์ทรงปกครองอย่างความ​ชอบ​ธรรม​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
พระองค์เต็มไปด้วยความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​เดิน​นำ​หน้า​พระ​องค์

บรร​ดา​ผู้​ที่​เดิน​ใน​แสง​สว่าง​ของ​พระ​องค์ ก็เป็นสุข
พวก​เขา​เปรม​ปรีดิ์​ใน​พระ​องค์​เสมอ
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​เกียรติ​และ​กำ​ลัง​ของพวก​เขา​

ใน​กาล​ก่อน พระ​องค์​ตรัส​ด้วย​นิมิต แก่​ผู้​จงรัก​ภักดี ว่า
​พระองค์ได้เลือกดาวิด​ และเจิม​เขา​ไว้​ด้วย​น้ำมัน​บริ​สุทธิ์​
เพื่อ​คน​ชั่ว​จะหลอกหรือจะ​ข่ม​เหง​เขา​ไม่​ได้
ความ​ซื่อ​สัตย์​และ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระองค์จะ​อยู่​กับ​เขา
และพระองค์จะยกเขา​ขึ้น​

เขา​จะ​ร้อง​ต่อ​เรา​ว่า
‘ข้าแต่​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​บิดา​ของ​ข้า​พระ​องค์
และ​เป็น​ศิลา​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ข้า​พระ​องค์’

พระเจ้า​จะ​ให้​เขา​เป็น​บุตร​หัว​ปี สูง​ที่​สุด​ใน​บรร​ดา​พระรา​ชา​แห่ง​แผ่น​ดิน​โลก
พระเจ้าจะ​เก็บ​รักษา​ความ​รัก​มั่น​คงและ​พันธ​สัญ​ญา​​ของพระองค์​ไว้​ให้​เขา​เป็น​นิตย์
พระเจ้า​จะ​สถา​ปนา​พงศ์​พันธุ์​ของ​เขา​ไว้​เป็น​นิตย์ ทั้ง​ให้​บัล​ลังก์​ของ​เขา​ดำ​รง​อยู่​ตลอดไ

ถ้า​ลูก​หลาน​ของ​เขา​ทิ้ง​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของพระเจ้า และ​ฝ่า​ฝืน​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระองค์
พระองค์​จะ​ลง​โทษ​พวก​เขา​ด้วย​ไม้​เรียว
แต่​จะ​ไม่​ถอน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​เรา​ไป​จาก​เขา
พระองค์ยังจะ​ซื่อ​สัตย์ใน​พันธ​สัญ​ญา​ของพระองค์

พระองค์ปฏิ​ญาณ​โดย​ความ​บริ​สุทธิ์​ของ​เรา​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ
สิ่งนั้นจะ​ดำ​รง​อยู่​เป็น​นิตย์

แต่​บัด​นี้ พระ​องค์​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ ทรงปฏิ​เสธ และทรง​พระ​พิ​โรธ​ต่อ​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรงเจิม​ไว้
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​มง​กุฎ​ของ​ท่าน​เป็น​มล​ทิน​ใน​ผง​คลี​ดิน
ท่าน​กลาย​เป็น​ที่​เยาะ​เย้ย​ของ​เพื่อน​บ้าน
พระ​องค์​ทรง​ให้​ท่านพ่ายแพ้​ใน​สง​คราม
และ​ทรง​คลุม​ท่าน​ไว้​ด้วย​ความ​อาย ​

พระ​องค์​จะไม่ตอบคำอธิษฐาน​อยู่​นาน​เท่า​ใด?
ขอ​ทรง​ระลึก​ว่า​ช่วง​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​องค์​สั้น​เพียง​ไร
ถ้าพระ​องค์​ไม่ทรงให้อภัย การ​ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​พวก​เขา​มา​ก็​เปล่า​ประโยชน์​
ไม่มีมนุษย์​คน​ใด​มี​ชีวิต​อยู่​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​เห็น​ความ​ตาย

ขอ​ทรง​ระลึก​ว่า​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​ถูก​เยาะ​เย้ย​อย่าง​ไร
​ศัตรู​ได้​เย้ย​หยัน ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้

สาธุ​การ​แด่​พระเจ้าเป็น​นิตย์ อา​เมน และ อา​เมน

1. พระเจ้าทรงสัญ​ญา​กับ​ดา​วิด​ ​ว่า ​บัล​ลังก์​ของ​ดาวิด​จะดำรงอยู่ตลอดไป
ซึ่งเล็งถึงพระมาซีฮา(พระเยซู) ผู้สืบเชื้อสายมาจากดาวิด

โดยทางพระเยซูนั้น พระเจ้าทรงสถาปนาพระราชอาณาจักรนิรันดร์
และคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ ได้เข้าไปอยู่ในแผ่นดินนั้นชั่วรันดร์

พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ
แต่บ่อยครั้งสิ่งนั้นเกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการได้
จนกระทั่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว เราจึงจะเข้าใจได้ว่า
ใช่แล้ว พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ

วันนี้หากสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญา ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเรา
จงวางใจในความสัตย์ซื่อของพระองค์
แล้วในเวลาของพระองค์ เราก็จะรับรู้ได้ว่า
พระเจ้าของเราทรงสัตย์ซื่อในบรรดาพระสัญญาทั้งสิ้นของพระองค์

2. ​ผู้​ที่​เดิน​ในทางของพระเจ้า จะพบกับความยินดี​ในชีวิตเสมอ
เพราะ​พระเจ้าจะทรงประทานเกียรติ​และ​กำ​ลัง​ให้แก่พวก​เขา​


วันนี้ หากเราต้องการจะพบกับชีวิตที่มีความสุขเสมอ
จงเรียนที่จะดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ

3. ตามพระสัญญาของพระเจ้า ถ้าประชากรของพระเจ้า ​ฝ่า​ฝืน​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระองค์
พระองค์​จะตีสอนเขา
แต่​ก็จะ​ไม่​ถอน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​เรา​ไป​จาก​เขา

เมื่อเราเดินในบาป พระเจ้ายังคงรักเรา
แต่เพราะว่าพระองค์รักเรามาก
พระองค์จะไม่ยอมปล่อยให้เราเดินในบาปโดยพระองค์ไม่ทรงทำอะไรบางอย่าง
เพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมของเรา

คำคม

“ พระเจ้าไม่มีวัน ไม่รักษาสัญญา ”

สรุป สดุดี 88

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ระทมใจ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 88 พระเจ้าจะทรงช่วยผู้ท้อแท้สิ้นหวัง ที่ร้องทูลต่อพระองค์

ข้า​แต่พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ทั้งกลาง​วันและกลาง​คืน​

ขอ​เงี่ย​พระ​กรรณ​ฟัง​เสียง​ร้อง​ทูล​ของ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​องค์ทุกข์ยาก​ลำ​บากมาก และ​เข้า​ใกล้ความ​ตายทุกที
เป็นเหมือนคนที่​พระ​องค์​มิ​ได้​ทรง​ระลึก​ถึง​อีก

พระ​พิ​โรธ​ของ​พระ​องค์​อยู่​บน​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ให้​เพื่อน​สนิท​ของ​ข้า​พระ​องค์​เหิน​ห่าง​จาก​ข้า​พระ​องค์ และ​เป็น​ที่​รัง​เกียจ​แก่​พวกเขา​
ข้า​พระ​องค์​ถูก​ขัง​ออก​ไป​ไม่ได้จากสถานการณ์นี้
ดวง​ตา​ของ​ข้า​พระ​องค์​มัว​ไป​ เพราะการร้องไห้อย่างหนัก
ข้า​พระ​องค์อธิษฐาน​ร้อง​ทูลขอ​ความ​ช่วย​เหลือ​ต่อพระ​องค์​ทุก​วัน

ข้า​แต่​พระเจ้า ไฉน​พระ​องค์​ทรง​ทอดทิ้ง​ข้า​พระ​องค์?
ไฉน​พระ​องค์​ซ่อน​พระ​พักตร์​เสีย​จาก​ข้า​พระ​องค์?

ตั้ง​แต่​เด็ก ข้า​พระ​องค์​ทุกข์​ยาก​และ​เฉียด​ตาย
พบกับ​ความ​สยด​สยอง สิ่ง​ที่​น่า​กลัว และความท้อ​แท้
พวก​มัน​ล้อม​ข้า​พระ​องค์​อยู่​รอบ​ด้าน
พระ​องค์​ทรง​ให้​คนรัก​และเพื่อ​ห่าง​เหิน​ไป​จาก​ข้า​พระ​องค์
ช้าพระองค์จึงเหลือแต่ความ​มืด เป็น​เพื่อน​สนิท​

1. ผู้ที่ทุกข์ใจ ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจ หรือตกอยู่ในอันตราย
ทางออกที่ดีที่สุดที่ควรทำ คือ เข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้า

2. เมื่อการตีสอน​ของ​พระ​องค์​อยู่​บน​เรา
เราจะดูเหมือนโดดเดี่ยวอ้างว้าง ​ถูก​ขังหาทาง​ออก​จากสถานการณ์นั้นไม่ได้
ชีวิตรายล้อมไปด้วยความทุกข์ระทม

ทางออกมีทางเดียวคือ กลับใจใหม่ แล้วร้อง​ทูลขอ​ความ​ช่วย​เหลือ​ต่อพระ​องค์​

คำคม

“ แม้มีคนรอบข้างมากมาย แต่อยู่ห่างไกลพระเจ้า นั่นช่างอ้างว้างและเดียวดาย ”

สรุป สดุดี 87

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้ใช้​ใน​การ​เฉลิม​ฉลอง​กรุง​เยรูซาเล็ม กล่าวว่า พระเจ้าจะให้ชนชาติทั้งหลายเข้ามาเป็นประชากรของพระองค์ และนมัสการพระเจ้าในเยรูซาเล็ม

# สรุป่า

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 87 พระเจ้าทรงเลือกศิโยนให้เป็นที่สถิตของพระองค์

นคร​ของ​พระ​องค์​อยู่​บน​เทือก​เขา​บริ​สุทธิ์
พระเจ้า​ทรง​รักศิโยน ยิ่ง​กว่า​ที่​​ใดๆ ในอิสราเอล
คนทั้งหลายจะกล่าว​สรร​เสริญนคร​ของ​พระ​เจ้า​

ใน​บรร​ดาชนชาติทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ​รา​หับ(อียิปต์)​ ​บา​บิ​โลน ฟีลิส​เตีย ไทระ และ​คูช
เมื่อ​เขา​เชื่อถือ​ใน​พระเจ้า ​พวก​เขา​ก็จะ​เป็น​คน​ที่​มี​สิทธิ​พิเศษ
พระเจ้าจะ​ทรง​ถือ​ว่า​พวก​เขา​เป็น​พลเมือง​ของ​อิสราเอล
มี​สิทธิ​พิเศษ​ที่​จะ​เข้า​มา​ใน​บริเวณ​พระวิหาร​ เพื่อ​นมัสการ​พระองค์​ได้​

บรรดา​นัก​ร้อง​และ​นัก​เต้น​ จะกล่าว​กัน​ว่า
“แหล่งแห่งความยินดี​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา​อยู่​ในศิโยน”

1. บทเพลงสดุดีที่ใช้เฉลิมฉลอง ขณะเดียวกันเป็นคำพยากรณ์ไปในตัว ว่า
ในอนาคตชนชาติทั้งหลายที่ไม่ใช่คนอิสราเอล จะได้เป็นประชากรของพระเจ้า
และมีสิทธิที่จะเข้าในพระนิเวศน์ เพื่อนมัสการพระเจ้า

บัดนี้ เราได้เข้ามาเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว โดยพระคุณของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์
เรามีสิทธิพิเศษที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้
วันนี้ เราได้ใช้สิทธิพิเศษนั้นมากเพียงใด?

2. รา​หับ เป็น​สัตว์​ทะเล​ขนาด​ใหญ่ (โยบ 26:12 , สดด. 89:10) แต่​ใน​ที่นี้​หมายถึง​ ​อียิปต์​ (อสย. 30:7 และ 51:9​)

3. แหล่งแห่งความยินดี​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา​อยู่​ในการทรงสถิตของพระเจ้า
ถ้ามีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ในที่ที่ทุกข์ยากที่สุดก็เป็นเหมือนสวรรค์
ถ้าไม่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ในที่ที่สุขสำราญใจก็เป็นเหมือนนรก

คำคม

“ ความสุขแท้ มีอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 86

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากมือของศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 86 พระเจ้าจะทรงช่วยคนที่วางใจในพระองค์ให้ปลอดภัย

ดาวิดอธิษฐานต่อ ว่า

ข้า​แต่พระเจ้า ขอ​ทรง​ตอบ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ยาก​จน​และ​ขัด​สน

ขอ​ทรง​ช่วยชีวิต​ข้า​พระ​องค์​ไว้
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ผู้​จงรัก​ภักดี และวาง​ใจ​ใน​พระ​องค์​

ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ต่อ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​องค์​วัน​ยัง​ค่ำ

ขอ​ทรง​ให้​จิต​ใจ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​ยินดี
เพราะ​พระ​องค์​ประ​เสริฐ​และ​ทรง​ให้​อภัย
ทรงอุดม​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​ทุก​คน​ที่​ร้อง​ทูล​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​ทูล​พระ​องค์ ใน​วัน​ที่​​ทุกข์​ใจ
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ตอบ​ข้า​พระ​องค์

ทุก​ประ​ชา​ชาติ​ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​จะ​กราบ​ลงและ​เทิด​ทูน​ พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​และ​ทรง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ

ขอ​ทรง​สอน​ทาง​ของ​พระ​องค์​แก่​ข้า​พระ​องค์
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ดำ​เนิน​ใน​ความ​จริง​ของ​พระ​องค์
ขอให้​ใจของข้าพระองค์ยำ​เกรง​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่องและ​​เทิด​ทูนพระ​องค์​ด้วย​สุด​ใจ ​เป็น​นิตย์
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​อันใหญ่ยิ่งของ​พระ​องค์​

เมื่อ​คน​ไร้​ความ​ปรานี​มุ่ง​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์
​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​องค์​

พระ​องค์​ทรง​เป็น​ พระ​เจ้า​แห่ง​พระ​กรุ​ณา​และ​มีพระ​คุณ กริ้ว​ช้า
และ​อุดม​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​ และ​ความ​ซื่อ​สัตย์
ขอ​ทรง​หัน​มา​เมต​ตา​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ประ​ทาน​พระ​กำ​ลัง​แก่​ข้าพระ​องค์
และ​ขอ​ทรง​ช่วย​ข้าพระองค์
เพราะ​พระ​องค์​​ทรงเป็นผู้​อุป​ถัมภ์​และ​ปลอบ​โยน​ข้า​พระ​องค์

1. ดาวิด รู้ว่าพระเจ้าจะ​ทรง​ตอบ​เขาแน่
เพราะ​เขาวางใจในพระองค์ และกำลัง​ยาก​จน​ขัด​สน

เมื่อคนที่วางใจในพระเจ้าเดือดร้อน
แล้วร้องทูลความช่วยเหลือจากพระเจ้า
พระเจ้าจะไม่มีวันอยู่นิ่งเฉยอย่างแน่นอน

2. เพราะดาวิดรู้จักพระเจ้า จึงไว้วางใจในพระเจ้า
เพราะเขารู้ว่า พระเจ้าของเขา ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​ ทรงพระ​กรุ​ณา​และ​พระ​คุณ กริ้ว​ช้า และ​ทรง​ซื่อ​สัตย์

ยิ่งเรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
เราก็จะยิ่งไว้วางใจในพระองค์
จงแสวงหาที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวัน

3. พระเจ้าทรง​ให้​อภัย และทรงอุดม​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​ ต่อ​ทุก​คน​ที่​ร้อง​ทูล​พระ​องค์
นั่นคือ พระเจ้าประสงค์ให้เราร้องทูลต่อพระองค์
พระองค์พร้อมที่จะสำแดงความรักและพระเมตตาแก่เราอยู่แล้ว
เพียงแต่เราเริ่มร้องทูลต่อพระองค์ อย่างถ่อมใจ
เราก็จะพบกับพระคุณอย่างเหลือล้นสำหรับชีวิตของเรา

จงร้องทูลต่อพระเจ้าเถิด

คำคม

“ ความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่ทรงเตรียมไว้ จะมายังเราเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ ”

สรุป สดุดี 85

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเมตตา อภัยบาปให้แก่อิสราเอล และให้พวกเขากลับสู่สภาพดีอีกครั้ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 85 พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และความรักมั่นคง

ข้า​แต่พระเจ้า
พระ​องค์​ได้​ทรง​โปรด​ปราน ​
ทรง​ให้​อิสราเอล​กลับ​สู่​สภาพดี
พระ​องค์​​ทรง​อภัย​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​หัน​จาก​ความ​กริ้ว​อัน​ร้อน​แรง​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ให้​กลับ​คืน​อีก
ขอ​ทรง​ระ​งับ​โทสะ​ที่​ทรงมี ​ต่อ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
ขอทรง​ฟื้นฟู​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ เพื่อ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​จะ​ได้​ยินดี​ใน​พระ​องค์
ขอ​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์ ​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
​ขอ​ประ​ทาน​ความ​รอด​ แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
ขอ​ให้​ข้า​พระ​องค์​ได้​ยิน​สันติ​สุข​ ซึ่งพระองค์ประทานแก่​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
แต่​อย่า​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​หัน​กลับ​ไป​สู่​ความ​โง่​อีก

​พระ​องค์​อยู่​ใกล้​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
เพื่อ​พระ​สิริ​จะ​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย

ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​จะ​พบ​กัน
ความ​ชอบ​ธรรม​และ​สันติ​ภาพ​จะ​พบ​กัน

ความ​ซื่อ​สัตย์​จะ​งอก​ขึ้น​มา​จาก​แผ่น​ดิน
และ​ความ​ชอบ​ธรรม​จะ​มอง​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์
พระเจ้าจะ​ประ​ทาน​สิ่ง​ที่​ดีๆ
ทางของพระองค์เป็นทางแห่งความ​ชอบ​ธรรม​

1. เมื่อเราสารภาพบาปของเราอย่างจริงใจ พระองค์ทรงอภัยบาปแก่เรา
และจะทรงให้เรา กลับสู่สภาพดี

พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตา
แต่พระองค์ยังไม่ได้ให้เรากลับสู่สภาพดี
จนกว่าเราจะกลับใจใหม่
เพราะพระองค์ทรงรักเรา
ทรงรักเรามากจนไม่ยอมในเราดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่กลับใจใหม่

2. เมื่อพระเจ้าทรงช่วยให้เรากลับสู่สภาพดีแล้ว
เราควรถ่อมใจลง พึ่งพาพระเจ้า
เพื่อ​ให้​พระองค์ทรงสอนและทรงช่วยเรา ไม่ให้​หัน​กลับ​ไป​สู่​ความ​โง่​อีก

3. ​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ เขาจะแสวงหาที่จะเข้าใกล้พระเจ้า
และที่นั่นเขาจะพบกับความ​รัก​มั่น​คง​ ความ​ซื่อ​สัตย์​ ความ​ชอบ​ธรรม​และ​สันติ​ภาพ​
รายล้อมชีวิตของเขา ในทุกๆด้าน

หากวันนี้ เรากำลังพบกับความทุกข์ระทม ความหวาดกลัว ความเครียด หรือความกังวลรอบด้าน
จงรีบเข้ามาใกล้พระเจ้า แล้วเราจะพบกับทางออกที่แท้จริงของชีวิต

คำคม

“ เมื่อกลับใจ จะพบกับความรักมั่นคง ”

สรุป สดุดี 84

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานว่าเขาแสน​ยินดี​ที่ได้​นมัส​การ​พระเจ้าใน​พระ​วิหารของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 84 เป็นการดีที่จะมานมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้า อยู่เสมอเรื่อยไป

ข้า​แต่​พระเจ้า ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์​งด​งาม​จริงๆ
จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ปรารถ​นาทั้ง​ใจ​และ​กายที่จะอยู่ใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระองค์ ​
เพื่อร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี ถวาย​แด่​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์
ผู้​ที่​เข้ามานมัสการ​พระ​องค์​ก็​เป็น​สุข
คน​ที่​กำลัง​ของ​เขา​อยู่​ใน​พระ​องค์​ก็​เป็น​สุข
คือคนที่ตั้งใจที่จะไปแสวงหาพระเจ้า นมัสการพระองค์

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​วัน​เดียว​ใน​บริ​เวณ​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​องค์ ดี​กว่า​พัน​วัน​ใน​ที่​อื่น
ข้าพ​เจ้า​จะ​ขอ​เป็น​คน​เฝ้า​ประ​ตู​พระ​นิเวศ​พระ​เจ้า​ของ​ข้าพ​เจ้า ดี​กว่า​อยู่​ใน​เต็นท์​ของ​ความ​อธรรม

เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ดวง​ตะวัน​และ​เป็น​โล่
พระเจ้า​ประ​ทาน​ความ​โปรด​ปราน​และ​เกียรติ
พระ​องค์​มิ​ได้​ทรง​หวง​สิ่ง​ดี​อัน​ใด​ไว้ จาก​บรร​ดา​ผู้​ที่​ดำ​เนิน​ใน​ความ​ซื่อ​สัตย์
คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์​ก็​เป็น​สุข

1. จิตใจที่หิวกระหายอยากจะเข้าใกล้พระเจ้าจะพบกับความชื่นบานอยู่เสมอ
การได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า มีค่ากว่าการได้รับสิ่งใดๆในโลกนี้

ทุกวันนี้ เราสามารถอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าได้ตลอดเวลา
เพราะพระองค์ทรงสถิตกับเรา
จงเรียนรู้ที่จะใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ตลอดเวลา

2. ผู้​ที่​ดำ​เนิน​ใน​ความ​ซื่อ​สัตย์ จะได้รับเกียรติและได้รับพระพรจากพระเจ้า
ขอให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความสัตย์ซื่อเสมอไป
เพราะนั่นเรากำลังเปิดประตู ให้พระพรหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของเรา

คำคม

“ ไม่มีความสุขใด เทียบได้กับ ความสุขที่ได้อยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ”

สรุป สดุดี 83

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงจัดการกับเหล่าศัตรูที่รวมตัวกันมาทำลายอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 83 แม้จะมีศัตรูมากมายคิดจะทำลายเรา เราก็ยังจะวางใจและพึ่งพาพระเจ้า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​อย่า​ทรง​นิ่ง​อยู่
เพราะ​บรร​ดา​ผู้​ที่​ชัง​พระ​องค์​ได้​​ระดมพล
และวาง​แผน​แยบ​คาย เพื่อเข้าโจมตี​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
พวก​เขา​คบ​คิด​กัน​ต่อ​สู้​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​ทะนุ​ถนอม
พวกเขาคิดที่จะทำลายอิส​รา​เอล​ให้หมดสิ้นไป

พวก​เขา​ คือ คน​เอ​โดม​ คน​อิช​มา​เอล คนโม​อับ​ ​คน​ฮา​การ์ คนเก​บาล คนอัม​โมน คน​อา​มา​เลข คนฟีลิส​เตีย กับชาว​เมือง​ไทระ และพวกอัส​ซี​เรีย​ก็​สม​ทบ​พวก​เขา​ด้วย

ขอ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​แก่​พวก​เขา​อย่าง​ที่​ทรง​ทำ​แก่
– มีเดียน ที่​ถูก​กิ​เด​โอน​โจมตี​​พ่ายอย่าง​ยับเยิน (วนฉ. 7:1-23​)
– สิ​เส​รา​และ​ยา​บิน คือ​แม่​ทัพ​และ​กษัตริย์​เมือง​คา​นา​อัน​ที่​พ่าย​แพ้​แก่​เด​โบราห์​และ​บา​ราค (วนฉ. 4:1-24​)
– โอเรบ​และเศ​เอบ เจ้านาย​ของ​ชาว​มีเดียน​ที่​ถูก​กิ​เด​โอน ฆ่าตาย(วนฉ. 7:25)​
– เศ​บาห์​และ​ศาล​มุน​นา ​กษัตริย์​ของ​คน​มีเดียน​ที่​ถูก​กิ​เด​โอน​ ฆ่า​ตาย​ (วนฉ. 8:21​)

ขอ​ทรง​ทำ​ให้​พวก​เขา​พบความ​ความ​อัปยศ​และ​พินาศ
– เหมือน​ผงคลี​ที่​วนเวียน
– เหมือน​แกลบ​ต่อ​หน้า​ลม
– ​เหมือนป่า​ไม้ที่ถูกไฟเผาผลาญ

ขอ​ทรง​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​ขาย​หน้า​ยิ่ง​นัก
เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​แสวงหา​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

ขอ​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​อับ​อาย และ​กลัว​อยู่​เป็น​นิตย์
ให้​พวก​เขา​อดสู​และ​พินาศ​ไป
ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​ทราบ​ว่า​
พระ​องค์​ผู้​เดียว ทรง​เป็น​ผู้​สูง​สุด​เหนือ​แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น

1. เมื่อปัญหาใหญ่โต โหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิต
ความเชื่อเท่านั้นที่จะอยู่เคียงข้างเรา ช่วยเราให้ไม่หวั่นได้
ความเชื่อในพระเจ้า เกิดขึ้นได้เมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีต ว่า
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ รงสัตย์ และทรงเมตตเรามากเพียงใด
ทรงช่วยเรามาแล้วมากมายเพียงใด

พระองค์เคยช่วยเราในอดีตอย่างไร
พระองค์ก็จะทรงช่วยเราอีกในปัจจุบันเช่นกัน

2. เมื่อเราทุกข์ใจเพราะถูกข่มเหงรังแก
เราสามารถนำเรื่องราวเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าได้
ระบายความในใจของเราต่อพระองค์
บอกถึงความคับแค้นในใจของเราต่อพระเจ้า
แล้วมอบเรื่องนั้นให้เป็นของพระเจ้า

จากนั้นเราก็ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยสันติสุขและความไว้วางใจในพระเจ้า

คำคม

“ แม้จะมีศัตรูอยู่รอบกาย ฉันก็ยังจะวางใจในพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 82

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานความยุติธรรม เพราะพวกผู้พิพากษาในแผ่นดินเต็มไปด้วยความอยุติธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 82 พระเจ้าไม่พอพระทัยการตัดสินที่ไม่ยุติธรรม

​พระ​เจ้า​ทรง​เข้า​ประทับ​ใน​ที่ประชุมของเหล่าทูตสวรรค์
พระ​องค์​ทรง​ทำ​การ​พิพากษา​ท่ามกลาง​ผู้พิพากษาที่เป็นตัวแทนของพระเจ้า ​ว่า

อย่าตัดสิน​อย่า​งอ​ยุติธรรม
จง​ให้​ความ​ยุติธรรม​แก่​คน​อ่อน​เปลี้ย​และลูก​กำพร้า
และรักษาสิทธิ​ของ​ผู้​ที่​ทุกข์​ยาก​และ​คน​สิ้นเนื้อประดาตัว
จง​ช่วย​คน​อ่อน​เปลี้ย​และ​คน​ขัด​สน​ให้​พ้น​จาก​คน​อธรรม

ผู้​พิพากษา​ทั้งหลาย​​ไม่​รู้​และ​ไม่​เข้าใจ
เพราะพวกเขา​เดิน​ไป​มา​ใน​ความชั่วร้าย
ความมั่นคงของประเทศจึงสั่นคลอน

ผู้แต่งสดุดีบทนี้ กล่าว​ว่า
ปุโรหิต​หรือ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ที่​ทำ​หน้าที่​ใน​พระวิหาร​เป็นดัง​พระ​
เป็น​บุตร​องค์​ผู้​สูงสุด
ถึง​กระนั้น สักวันท่าน​ก็​จะ​ตาย​อยู่ดีเหมือนมนุษย์ทั้งหลาย

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ลุก​ขึ้น​พิพากษา​แผ่นดิน​โลก
เพราะ​บรรดา​ประชาชาติ​ทั้งสิ้น​เป็น​ของ​พระ​องค์​

1. คนที่ตัดสินผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรม จะถูกพระเจ้าพิพากษาความผิดของพวกเขาอย่างยุติธรรม

วันนี้ ถึงแม้ว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะประทานความเป็นธรรมแก่เราเอง ในเวลาของพระองค์

2. จากสดุดีบทนี้ทำให้เราเห็นว่า
พระเจ้าชอบให้เราเมตตาและช่วยเหลือ แก่​คน​ที่ยากไร้ หรืออับจนหนทาง
และช่วยคนที่ถูกข่มเหง​ให้​พ้น​จาก​คนชั่วร้ายที่ข่มเหงเขา

วันนี้ มารซาตาน ข่มเหงมนุษย์ ทำให้มนุษย์ทั้งหลายจมดิ่งลงในการเป็นทาสของบาป
การที่เราประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อช่วยให้คนพ้นบาป
จึงเป็นการกระทำที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างยิ่ง

วันนี้ เราได้ทำอะไรบ้าง เพื่อนำคนเข้ามาใกล้ความจริงแห่งข่าวประเสริฐ มากขึ้นอีกสักนิด?

3. ผู้แต่งสดุดีบทนี้ พูดถึงผู้รับใช้พระเจ้า ว่า เป็น​พระ
ซึ่งต่อมาพระเยซู​ได้​อธิบาย​ว่า คนที่เป็นพระนั้น
ได้แก่ ​ผู้​ที่​รับ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ ​ (ยน. 10:35)

ความลึกซึ้งอันซับซ้อน ในพระคัมภีร์เดิม ถูกเปิดเผยและทำให้เข้าใจได้
ผ่านคำสอนและการกระทำของพระเยซูคริสต์

คำคม

“ พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม ชอบให้เรามีความย