สรุป สดุดี 150

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ เชิญชวนให้ทุกสิ่งสรรเสริญพระเจ้า ในทุกที่ ด้วยทุกอย่างที่มี ให้สมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 150 ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

ฮาเลลูยา สรร​เสริญ​พระเจ้า
จง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ ทั้งใน​สถาน​นมัส​การ​ของ​พระ​องค์ และในทุกแห่งหน
จง​สรร​เสริญพระเจ้า เพราะ​กิจ​การใหญ่ยิ่งที่พระองค์ทรงทำ
จง​สรร​เสริญพระเจ้า ตาม​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​สุด​ของ​พระ​องค์
จง​สรร​เสริญ​พระเจ้า ​ด้วย​เครื่องดนตรี​และ​การ​เต้น​รำ
จง​ให้​ทุก​สิ่ง​ที่​หาย​ใจ​สรร​เสริญ​พระเจ้า

1. พระเจ้าสมควรได้รับคำยกย่องสรรเสริญ จากทุกสรรพสิ่ง
เราผู้เป็นประชากรของพระองค์ สมควรอย่างยิ่งที่จะสรรเสริญพระองค์
เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งดีมากมายเหลือที่จะนับได้ เพื่อเรา
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

2. ตราบเท่าที่มีลมหายใจ เราควรสรรเสริญพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า ที่เรายังมีลมหายใจ
วันนี้ เราจะสรรเสริญพระเจ้า ถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยวิธีใดบ้าง?

คำคม

“ จงสรรเสริญพระเจ้า ด้วยทุกคำพูดและทุกการกระทำของเราเถิด ”

สรุป สดุดี 149

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงดีต่ออิสราเอล ดังนั้นอิสราเอลสมควรร้องเพลงเทิดทูนพระเจ้าด้วยความยินดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 149 ประชากรของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์ในพระเจ้า

ฮาเลลูยา สรร​เสริญ​พระเจ้า
จง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​พระเจ้า ​ใน​ที่​ชุม​นุม​ของ​ผู้​จงรัก​ภักดี
ให้​อิส​รา​เอล​ยินดี​เปรมปรีดิ์ใน​ผู้​สร้าง​ของพวก​เขา
ให้​พวก​เขา​สรร​เสริญ​พระ​องค์​
ด้วย​การ​เต้น​รำ ด้วยการร้อง​เพลง​สดุดี​ และด้วยเครื่องดนตรีทั้งหลาย

เพราะพระเจ้า​ทรง​ปรีดี​ใน​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​ ​แก่​คน​ที่​ถ่อม​ใจ
ให้​ผู้​จงรัก​ภักดี​ยินดี​ใน​เกียรติ​นี้
และ​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​เทิด​ทูน​พระ​เจ้า​​ของ​พวก​เขา

ขอ​ให้​​ผู้​จงรัก​ภักดี​ลงโทษ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ ​
ตาม​คำ​พิพาก​ษา​ที่​บัน​ทึก​ไว้​แล้ว

ฮาเลลูยา

1. พระเจ้าทรงแสนดีต่อเรา สิ่งที่เราไม่อาจตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้เลย
คงได้เพียงแต่ สรรเสริญพระเจ้าและชื่นบานกับสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่เรา

วันนี้เราชื่นชมและสรรเสริญพระเจ้า ในสิ่งที่พระองค์ประทานแก่เราแล้ว
หรือบ่น หรือท้อแท้ใจ กับสิ่งที่พระองค์ยังไม่ได้ประทานให้แก่เรา?

2. พระเจ้า​ทรง​ปรีดี​ใน​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
สิ่งที่เราทำแด่พระองค์ด้วยจริงใจ มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า
ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานต่อพระองค์ การร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
หรือการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยวิธีใดๆ

วันนี้เราได้ทำให้พระเจ้าชื่นใจล้วนหรือยัง?

3. พระเจ้า​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​ ​แก่​คน​ที่​ถ่อม​ใจ
วิธีที่จะมีชัยเหนือทุกปัญหา ทุกสถานการณ์ ก็คือ
ถ่อมใจลง ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า
ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ อย่างถ่อมใจ

คำคม

“ พระเจ้าชื่นใจ เมื่อเราชื่นชมในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรา ”

สรุป สดุดี 148

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง และพระสิริของพระองค์อยู่ทุกแห่งหน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 148 พระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญอย่างยิ่ง

ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า
ทูต​สวรรค์​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์ จง​สรร​เสริญ​พระ​องค์
ดวง​ดาว​ทั้ง​สิ้น​ จง​สรร​เสริญ​พระ​องค์
ฟ้า​สวรรค์​ที่​สูง​สุด จง​สรร​เสริญ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​สร้างสิ่งเหล่านี้​ขึ้น​มา
และ​ประ​ทาน​กฎ​เกณฑ์​แก่สิ่งเหล่านี้ ซึ่ง​จะ​ล่วง​ละ​เมิด​ไม่​ได้

​แผ่น​ดิน​โลก และสรรพสัตว์ทั้งปวง
ไฟ​ ​ลูก​เห็บ หิมะ​ หมอก ลม​พายุ ภูเขา​ ​เนิน​เขา​ ต้น​ไม้​
บรร​ดา​พระ​ราชา​ เจ้า​นาย​และ​ผู้​ครอบ​ครอง​ทั้ง​สิ้น
​คน​หนุ่ม​ คน​สาว คน​แก่​ ​เด็ก
จง​สรร​เสริญพระเจ้าเถิด
เพราะ​​พระ​องค์​เท่า​นั้น​ที่​ควร​ได้รับการยกย่อง
พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​อยู่​เหนือ​แผ่น​ดิน​โลก​และ​ฟ้า​สวรรค์

พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​แข็ง​แกร่ง
ประชากรของพระองค์ ​ผู้​จงรัก​ภักดี​ต่อ​พระ​องค์ ​ผู้​อยู่​ใกล้​พระ​องค์
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
ฮาเลลูยา

1. พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง และกำหนดกฏเกณฑ์ให้แก่สิ่งเหล่านั้น (ดัง ยรม. 31:35)
ซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ล่วงละเมิดกฏเกณฑ์นั้นได้
ซึ่งกฏเหล่านั้นเรียกว่ากฏธรรมชาติ

อย่างไรก็ดี พระเจ้าอยู่เหนือกฏเหล่านั้น
ดังนั้นพระองค์จึงทรงทำสิ่งเหนือธรรมชาติได้
สำหรับพระเจ้าแล้ว ไม่ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ หรือ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
พระองค์ก็ทรงสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น

วันนี้ไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะยากเย็นสักเพียงใด พระเจ้าทรงสามารถช่วยเราได้ทั้งสิ้น

2. ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง สมควรที่จะสรรเสริญพระองค์
แล้วเรา ผู้เป็นประชากรของพระองค์ ผู้​อยู่​ใกล้​ชิดพระ​องค์
ยิ่งสมควรยกย่องสรรเสริญพระเจ้า มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด

วันนี้คุณสรรเสริญพระเจ้าของคุณแล้วหรือยัง?

คำคม

“ เราสมควรสรรเสริญพระเจ้า ให้สมกับที่พระองค์สมควรได้รับคำสรรเสริญ ”

สรุป สดุดี 147

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้​สรรเสริญ​​พระ​เจ้า​ที่ทรง​โปรด​ปราน ปกป้อง และอวยพระพรแก่​เยรูซาเล็ม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 147 พระเจ้าทรงปกป้องเมืองของพระองค์และประชากรของพระองค์

จง​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​เถิด
เป็น​การ​ดี​ที่​จะ​ร้อง​เพลง​ถวาย​สดุดี​แด่​พระ​เจ้า​
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​พระ​เมตตา​

พระ​เจ้า​ทรง​ก่อสร้าง​เยรูซาเล็ม​ขึ้น ​
พระ​องค์​ทรง​รวบรวม​คน​ที่กระจัด​กระจายไป ให้​กลับมา
พระ​องค์​ทรงเยียวยา​รักษา​คน​ที่​ชอก​ช้ำ​ใจ

พระเจ้าทรงตั้ง​ชื่อดาว​ทุก​ดวง
พระองค์ทรง​ใหญ่​ยิ่ง​และ​ทรง​ฤทธานุภาพ
ความ​เข้าใจ​ของ​พระ​องค์​นั้น​วัด​ไม่ได้
​พระ​เจ้า​ทรง​ช่วยคนที่ถูกข่มเหง และ​ทรงเหวี่ยง​คน​อธรรม​ลง

พระ​องค์​ทรง​คลุม​ฟ้า​สวรรค์​ด้วย​เมฆ
​พระ​องค์​ทรง​เตรียม​ฝน​ให้แก่​แผ่นดิน​โลก
​พระ​องค์​ประทาน​อาหาร​แก่​สัตว์

พระเจ้า​ไม่​พอ​พระทัย​ใน​กำลัง​ความสามารถ​หรือ​ความ​มั่ง​คั่ง​ของ​มนุษย์​ ที่​ไม่​พึ่งพา​พระองค์
แต่​พอ​พระทัย​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระองค์​ และ​ความ​หวังใน​​​พระ​องค์

เยรูซาเล็ม​เอ๋ย จง​ยก​ย่อง​พระ​เจ้า
เพราะ​พระ​องค์​ทรงปกป้องและอวยพระ​พร​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของเธอ
​พระ​องค์​ทรง​กระทำให้เธอพบ​สันติภาพ​และความอุดมสมบูรณ์
​พระ​องค์​ทรง​ให้ความชุ่มชื้นเต็มแผ่นดิน
พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​วจนะ​แก่​ประชากรของพระองค์
​พระ​องค์​มิได้​ทรง​ประกอบการ​เช่นนี้​แก่​ชนชาติ ที่ไม่​รู้จัก​กฎหมาย​ของ​พระ​องค์

1. พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพสูงสุด
พระองค์ไม่พอพระทัย คนที่ยโส ไม่พึ่งพาพระองค์ ทั้งที่ตนเองช่างอ่อนแอ แต่คิดไปเองว่าตนเข้มแข็งนักหนา
พระองค์พอพระทัย คนที่ถ่อมใจ ผู้รู้ตัวในความอ่อนแอของตน แล้วเข้ามาพึ่งพาพระเจ้า หวังใจในพระองค์

วันนี้ เรามีท่าทีเช่นใดในการดำเนินชีวิตของเรา?

2. ความ​เข้าใจ​ของ​พระเจ้า​นั้น​ ไม่เพียงแต่เราไม่สามารถเข้าใจได้
แค่ถ้าเราจะวัด ก็ยังไม่สามารถวัดได้เลย
แล้วมนุษย์อย่างเราจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับแผนการอันลึกซึ้งซับซ้อนของพระเจ้า

ในเมื่อเราไม่อาจรู้หรือเข้าใจได้
สิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่เราควรทำก็คือ เชื่อใจ
เชื่อใจในความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา
ถ้าพระองค์ทรงอนุญาติให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับเรา
ก็แสดงว่า ในที่สุดแล้วสิ่งนั้นจะกลายเป็นผลที่ดีเลิศสำหรับเราอย่างแน่นอน

3. พระพรอย่างเหลือล้นของพระเจ้า ไม่ได้มีมาถึงมนุษย์ทุกคน
แต่มาถึงคนเหล่านั้นที่ ​รู้จัก​กฎหมาย​ของพระเจ้า แล้วเชื่อฟังปฏิบัติตาม

วันนี้เราสามารถรู้กฏหมายของพระเจ้าได้จากพระคำของพระองค์
ให้เรากล้าที่จะเชื่อฟังพระคำของพระองค์
แล้วเราจะพบพระพรยิ่งใหญ่อย่างเหลือล้นจากพระเจ้า

คำคม

“ ผู้ยำเกรงพระเจ้า จะได้รับพระพร มากเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ ”

สรุป สดุดี 146

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงอุปถัมภ์ ค้ำจุนเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 146 คนที่พระเจ้าทรงอุปถัมภ์เขา จะปลอดภัยเสมอ

จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​สรร​เสริญ​พระเจ้า​เถิด
ข้าพ​เจ้า​จะ​สรร​เสริญและร้อง​เพลง​สดุดี​พระเจ้า ตราบ​เท่า​ที่​ข้าพ​เจ้า​มี​ชีวิต​อยู่

อย่า​วาง​ใจ​ใน​เจ้า​นาย หรือใน​มนุษย์​ซึ่ง​ไม่​สา​มารถ​ช่วย​ได้
เมื่อ​ลม​หาย​ใจ​ของ​เขา​พราก​ไป เขา​ก็​กลับ​เป็น​ดิน

คน​ที่​พระเจ้าทรงเป็นผู้​อุป​ถัมภ์​ของ​เขา ก็​เป็น​สุข
คือ​ คน​ที่​ความ​หวัง​ของ​เขา​อยู่​ใน​พระเจ้า
– ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก
– ผู้​ทรง​รัก​ษา​สัญญา​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
– ผู้ทรง​ประ​ทาน​อา​หาร​แก่​คน​ที่​หิว
– ผู้​ทรงช่วย​ผู้​ถูก​คุม​ขังและ​ผู้​ถูก​เอาเปรียบ
– ผู้​ทรงเบิก​ตา​ของ​คน​ตา​บอด
– ผู้​ทรง​รัก​คน​ชอบ​ธรรม
– ผู้ทรง​ปก​ป้อง​คนไร้ที่พึ่ง
– ผู้​ทรง​ขัดขวาง​ทาง​ของ​คน​อธรรม
– ผู้​ทรง​ครอบ​ครอง​เป็น​นิตย์

1. คนที่​วาง​ใจ​ในมนุษย์ จะพบความจริงว่า มนุษย์​ไม่​สา​มารถ​ช่วย​เขาได้อย่างแท้จริง
แต่คน​ที่​วางใจในพระเจ้า จะพบความจริงว่า พระเจ้าทรงช่วยเขาได้ในทุกสิ่ง

2. พระเจ้า​ทรง​ใหญ่ยิ่งสูงสุด ทรงสร้าง​ทุกสิ่ง
– เราจึงแน่ใจได้ว่า พระเจ้าทรงช่วยเราได้ในทุกปัญหาอย่างแน่นอน
พระเจ้า​ทรง​รัก​ษา​สัญญา​และเปี่ยมด้วยความเมตตา
– เราจึงแน่ใจได้ว่า พระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอน
พระเจ้า​ทรง​รัก​คน​ชอบ​ธรรม
– เราจึงแน่ใจได้ว่า เราผู้เป็นคนชอบธรรมโดยทางพระเยซูคริสต์ จะพบแต่สิ่งดีในชีวิตในทุกสถานการณ์ อย่างแน่นอน

คำคม

“ คนที่วางใจในพระเจ้า จะปลอดภัย และไม่หวั่นไหวเป็นนิตย์ ”

สรุป สดุดี 145

ภาพรวม

 • ดาวิดสรร​เสริญพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ ในความดีเลิศ และในพระกรุณาของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 145 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และแสนดี

ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ ผู้ทรง​เป็น​กษัตริย์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​​ถวาย​สาธุ​การ​แด่พระ​องค์ ทุกๆวัน สืบไป​เป็นนิตย์​

พระเจ้า​นั้น​ยิ่ง​ใหญ่ และ​สม​ควร​จะ​สรร​เสริญ​อย่าง​ยิ่ง
ความ​ใหญ่​ยิ่ง​ของ​พระ​องค์​นั้น​เหลือ​จะ​หยั่ง​รู้​ได้
คน​รุ่น​หนึ่ง​จะ​ยก​ย่อง​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์ ให้​คน​อีก​รุ่น​หนึ่ง​ฟัง
พวกเขา​ทั้ง​หลาย​จะ​เล่า​ขาน​ ถึง​คุณ​ความ​ดี​ของ​พระ​องค์​
และ​จะ​ร้อง​เพลง​ ถึง​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์

พระเจ้า​ทรง​มี​พระ​คุณ​และ​ทรง​พระ​กรุณา
กริ้ว​ช้า​และ​ทรง​มี​ความ​รัก​มั่น​คง​อย่าง​อุดม
ทรง​ดี​ต่อ​ทุก​คน
และ​พระ​กรุ​ณา​ของ​พระ​องค์​อยู่​ในสิ่ง​พระ​องค์ทรงทำ

​ผู้​จงรัก​ภักดี จะ​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระ​องค์
และ​จะกล่าว​ถึง​พระ​สิริ​ และ​กิจ​การ​อัน​ทรง​อา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​องค์

ราช​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​องค์​เป็น​ราช​อา​ณา​จักร​นิ​รันดร์
และ​การ​ครอบ​ครอง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​อยู่​ตลอด​ทุก​ชั่ว​ชาติ​พันธุ์

พระเจ้าทรง​ประคอง​ทุก​คน​ที่​กำ​ลัง​จะ​ล้ม ​ให้​ลุก​ขึ้น
ดวง​ตา​ทุก​ดวง​มอง​ดู​พระ​องค์​ด้วย​ความ​หวัง
พระ​องค์​แบ​พระ​หัตถ์​ออก และ​ทรง​ให้​สรรพ​สิ่ง​ที่​มี​ชีวิต​ก็ได้รับอาหารจนอิ่ม​

พระเจ้าทรง​ชอบ​ธรรม​ และ​ทรง​เอ็น​ดู​ใน​การ​กระ​ทำ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์
ทรง​สถิต​ใกล้​ทุก​คน​ที่​ร้อง​ทูล​พระ​องค์ ​ด้วย​ใจ​จริง
ทรงประ​ทาน​ตาม​ความ​ปรารถ​นา​ของ​บรร​ดา​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
ทรง​เฝ้า​รักษา​ทุก​คน​ที่​รัก​พระ​องค์
แต่​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​ลาย​คน​อธรรม​ทุก​คน

1. เพราะพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่และแสนดี
คนทั้งหลายรู้และตระหนักความจริงนี้ จะสรรเสริญ ยกย่องพระองค์

เมื่อเราเองระลึกถึงและไตร่ตรองถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ
ควรจะไม่มีวันไหนเลย ที่เราไม่สรรเสริญพระองค์

วันนี้เราสรรเสริญพระเจ้าของเราแล้วหรือยัง?

2. เราสามารถพบกับพระ​กรุ​ณา​ของพระเจ้า​ในทุกสิ่งที่​พระ​องค์ทรงทำ
ทุกเหตุการณ์ หากเราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยแก่เรา
เราจะเห็นความจริงว่า มีพระคุณและพระกรุณาของพระเจ้าอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเสมอ

3. พระเจ้าทรง​ช่วยทุก​คน​ที่​ร้อง​ทูลต่อ​พระ​องค์ อย่างจริง​ใจ​
และจะทรงประ​ทาน​ตาม​ความ​ปรารถ​นา​ของ​เขา

วันนี้ ไม่ว่าเราเป็นใคร ถ้ามาหาพระองค์อย่างจริงใจ
เราจะพบความช่วยเหลือจากพระองค์แน่นอน

คำคม

“ พระเจ้าทรง​เต็มด้วยพระ​คุณ​ ​พระ​กรุณา และ​​ความ​รัก​มั่น​คง ”

สรุป สดุดี 144

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นภัยและประทานพระพรแก่เขาและครอบครัว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 144 พระเจ้าทรงปกป้องและอวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์

สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า พระ​ศิลา​ของ​ข้า​พระ​องค์
ผู้​ทรง​ฝึก​มือ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ให้​ทำ​สง​คราม
​ผู้ทรง​อา​รัก​ขา​ ทรงปกป้อง และ​ทรง​ช่วย​กู้​​ข้า​พระ​องค์
​ผู้ซึ่ง​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ลี้​ภัย
ผู้​ทรง​ปราบ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ให้​อยู่​ใต้​ข้า​พระ​องค์

มนุษย์​เป็น​อะไร​เล่า ซึ่ง​พระ​องค์​เอา​พระ​ทัย​ใส่​เขา?
มนุษย์​เป็น​เหมือน​ลม​หาย​ใจ
วัน​เวลา​ของ​เขา​เหมือน​เงา​ที่​ผ่าน​ไปอย่างรวดเร็วและไม่อาจหวนคืน

ขอ​ทรง​​เสด็จ​​มาช่วยข้าพระองค์
​ขอ​ทรง​ทำ​ให้​พวก​ศัตรู​กระ​จัด​กระ​จาย
ขอ​ทรง​ฉวย​และ​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​​มือ​ศัตรู

ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​แด่​พระเจ้า
ผู้​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​ และ​ผู้​ทรง​ช่วยผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​ดาบ​ชั่ว​ร้าย

ขอทรงอวยพระพรแก่บรร​ดา​บุตร​ชาย​หญิง​ของ​พวกข้า​พระ​องค์​
ขอ​ทรงให้​พวกข้า​พระ​องค์เจริญรุ่งเรือง และปลอดภัย

ชน​ชาติ​ซึ่ง​พระ​ยาห์​เวห์ทรงเป็นพระ​เจ้า​ของ​เขา ก็​เป็น​สุขและได้รับพระพร

1. พระเจ้าทรงฝึกฝนชีวิตของเราไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ยากลำบากต่างๆ
และเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นมาถึง พระองค์ก็ทรงปกป้อง และ​ทรง​ช่วย​กู้​เรา
และทรงช่วยจัดการกับปัญหาต่างๆแทนเรา

2. ชีวิตของมนุษย์​แสนสั้น และว่างเปล่า
แต่พระเจ้ายังคง​เอา​พระ​ทัย​ใส่​มนุษย์
เป็นเพราะพระคุณพระเมตตาอันเกินที่จะเข้าใจได้ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย
ถึงกระนั้น มนุษย์มากมายก็ไม่ใยดีต่อพระเมตตาของพระองค์นี้

วันนี้เราซาบซึ้งต่อพระคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อเรามากเพียงใด?

3. ผู้ที่มีพระเจ้าทรงเป็นเจ้านาย​ของ​เขา จะได้รับพระพรทั้งตัวเขาและครอบครัว
ในทุกๆด้านของชีวิต

วันนี้ ใครเป็นเจ้านายจริงๆในชีวิตของเรา?

คำคม

“ ไม่มีสิ่งใดทำอันตราย ผู้ที่พระเจ้าทรงปกป้องได้ ”

สรุป สดุดี 143

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากศัตรูที่พยายามไล่ล่าและทำร้ายเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 143 พระเจ้าจะทรงช่วยคนของพระองค์ให้พ้นภัย

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์
ตาม​ความ​ซื่อ​สัตย์​และ​ตาม​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์

ขอ​อย่า​ทรง​ตัด​สินข้า​พระ​องค์
เพราะ​ไม่​มี​ชีวิต​ใด​ชอบ​ธรรม​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์

พวกศัตรู​ไล่​กวด​และทำร้ายข้า​พระ​องค์
​ข้า​พระ​องค์โดดเดี่ยว ​อ่อน​ระอาและหวาดกลัว​อยู่​ภาย​ใน

ข้า​พระ​องค์​ระลึก​ถึงการช่วยกู้ของพระองค์ในสมัยก่อน
ข้า​พระ​องค์จึงอธิษฐาน และแสวงหา​พระ​องค์​อย่างสุดใจ

ขอ​ทรง​รีบ​ตอบ​ข้า​พระ​องค์
จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ฝ่อ​ไป​แล้ว

ขอ​ทรง​ให้​ข้า​พระ​องค์​ได้​พบกับ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ใน​เวลา​เช้า
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์

ขอ​ทรง​สอนถึง​ทาง​ที่​ควร​ไป ​และให้​ข้า​พระ​องค์​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางข้าพระองค์ไป

ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​จาก​ศัตรู
ข้า​พระ​องค์​ได้​ซ่อน​ตัว​อยู่​ใน​พระ​องค์

ขอ​ทรง​รักษา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​ไว้
เพราะ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ออก​มา​จาก​ความ​ยาก​ลำ​บาก
​โดย​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์
และ​ขอ​ทรง​ทำ​ลาย​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์
ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์

1. เพราะพระเจ้าทรง​​สัตย์​ซื่อและ​​ชอบ​ธรรม​
ดังนั้นพระองค์จะทรงรักษาสัญญาของพระองค์แน่นอน
เมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยเราแน่นอน

2. ​ในยามที่เราโดดเดี่ยว ​อ่อน​ระอาและหวาดกลัว
สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง คือ
– ​ระลึก​ถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมา
– อธิษฐานทูลต่อพระเจ้า และแสวงหา​พระ​องค์​ด้วยสุดใจ
– ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางชีวิตของเรา ให้ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระเจ้า
– แล้วไว้วางใจในพระเจ้า ฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์

3. เมื่อเราเป็นคนของพระเจ้า
พระองค์ทรงช่วยเรา​ออก​มา​จาก​ความ​ยาก​ลำ​บาก เพราะพระองค์ชอบธรรม
พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นเงื้อมมือศัตรู เพราะพระองค์ทรงรักเรา
ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
แสดงว่า เราย่อมปลอดภัยอย่างแน่นอน

คำคม

“ เพราะพระเจ้าของฉันแสนดี ฉันจึงปลอดภัยแน่นอน ”

สรุป สดุดี 142

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐาน​ของดา​วิด เพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เมื่อเขาหนีการตามฆ่าของกษัตริย์ซาอูล ไปหลบอยู่​ใน​ถ้ำ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 142 เมื่อร้องทูล พระองค์จะทรงตอบ

ข้าพ​เจ้า​ร้อง​ทูล​พระเจ้าด้วย​เสียง​ของ​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​ระ​บาย​ความ​ทุกข์​ยากลำบากของ​ข้าพ​เจ้า​ต่อ​พระ​องค์

เมื่อ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​อ่อน​ระอา
พระ​องค์​ทรง​รู้​จัก​ทาง​ของ​ข้า​พระ​องค์
พวก​เขา​ซ่อน​กับ​ไว้​ดัก​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ทอด​พระ​เนตร เพราะ​ไม่​มี​ใคร​เหลียว​แล​หรือห่วงใยข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ไม่​มี​ที่​หลบ​ภัย

ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​พระ​องค์ ผู้ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของ​ข้า​พระ​องค์
เป็น​มรดก​ส่วน​ของ​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​ร้อง​ทูล​ของ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ตก​ต่ำ​มาก​นัก

ขอ​ทรง​ช่วยกู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​ผู้​ข่ม​เหง
เพราะ​พวก​เขา​แข็ง​แรง​เกิน​กำลัง​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​พา​ข้า​พระ​องค์​ออก​จาก​คุก
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​แก่​ข้า​พระ​องค์​อย่าง​ดี

1. ในยามทุกข์ยากลำบาก ยามที่อ่อน​ระอาใจ
เมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้า เราจะพบทางออกของชีวิต
เพราะพระองค์ทรงรู้จักเราอย่างดี และทรงห่วงใยเราอยู่เสมอ
หากเราลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ย่อมได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอน

2.การที่เรากำลัง​ตก​ต่ำ​มาก​นัก
และปัญหาที่เราเผชิญเกิน​กำลังที่เราจะต่อต้านได้
และพระเจ้าผู้ทรงรักเรา จะทำต่อเราอย่างดี

ทั้งหมดนี้เป็นเป็นเหตุผลอย่างดีที่ทำให้เราแน่ใจได้เลยว่า
พระเจ้าจะทรงช่วยกู้เรา ให้รอดปลอดภัยอย่างแน่นอน

คำคม

“ ในที่ที่อันตรายที่สุด ที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ที่นั่นก็ยังปลอดภัยที่สุด ”

สรุป สดุดี 141

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษ​ฐาน​ขอพระเจ้า​ทรง​ปก​ป้องให้พ้น​จาก​ความ​ชั่วและกับดักของคนอธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 141 พระเจ้าทรงช่วยให้พ้นจากกับดักของคนอธรรม

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​องค์ ขอ​ทรง​รีบ​ตอบ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ให้​คำ​อธิษฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ดัง​เครื่อง​หอมต่อ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ตั้ง​ยาม​เฝ้า​ปาก​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ให้​จิตใจ​ข้า​พระ​องค์​เอน​เอียง​ไป​หาความชั่ว​หรือสาละวนอยู่กับการ​ชั่ว​ร้าย
ขอ​ให้​คน​ชอบธรรม​​ติ​เตือน​​ข้า​พระ​องค์​ เพราะนั่นเป็นน้ำ​มันดีแก่​ข้า​พระ​องค์
​ข้า​พระ​องค์​ยัง​อธิษ​ฐาน​ต่อ​สู้​ความ​อธรรม​ของ​พวกเขา​อยู่
สักวันเมื่อผู้นำของคนอธรรมถูกทำลาย(​ถูก​โยน​ลง​ที่​หน้า​ผา)
พวกเขาจะหันมาต้อนรับข้าพระองค์

แต่บัดนี้คนของข้าพระองค์ถูกทำร้าย
ข้า​แต่​พระ​เจ้า ตา​ของ​ข้า​พระ​องค์​เพ่ง​ตรง​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ลี้​ภัย​ใน​พระ​องค์​
ขอ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​ขาด​ใจ
ขอ​พระ​องค์​ทรง​ให้​ข้า​พระ​องค์​พ้น​จาก​กับ​ดัก​ ที่เขาวางไว้
แต่ขอ​ให้​คน​อธรรม​ตก​ไป​ด้วย​กัน​ใน​ข่าย​ของ​ตนเอง

1. คำอธิษฐานของเราเป็นเหมือนเครื่องหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย
แม้ว่าเรื่องที่เราอธิษฐาน จะเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ หรือเป็นการยกย่องสรรเสริญพระองค์ หรือเรื่องใดๆ ก็ล้วนแต่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าทั้งสิ้น
บ่อยครั้งคำอธิษฐานของดาวิดเป็นการร้องทุกข์ ระบายความอัดอั้นตันใจ หรือแม้แต่เป็นการสาปแช่งศัตรู ก็ล้วนแต่เป็นคำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงเต็มพระทัยรับฟัง
(ส่วนใดที่ไม่ถูกต้อง พระองค์ก็ค่อยมาสอนและแก้ไขดาวิดในเวลาต่อมา)

วันนี้พระเจ้ารอฟังคำอธิษฐานของเราอยู่
คำอธิษฐานเหล่านั้นเป็นดังเครื่องหอมบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย
จงร้องทูล และระบายความในใจของเราต่อพระเจ้าเถิด

2. ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ให้
– ระวังคำพูด ไม่พูดเท็จ พูดใส่ร้าย แบบคนชั่ว
– ระวังความคิดจิตใจ ไม่โน้มเอียงไปทางความชั่ว หรือจดจ่ออยู่กับการชั่ว
– ระวังการกระทำ ไม่ทำเหมือนคนชั่วร้าย
และขอทรง​ให้เรารับฟังคำ​​ติ​เตือน​​จากคนชอบธรรม เพราะนั่นนำพระพรมาสู่เรา

3. ท่ามกลางสถานการณ์เต็มไปด้วยกับดักของศัตรู
สิ่งที่เราควรทำ ไม่ใช่การพยายามมองหากับดักเหล่านั้น
แต่เป็นการ​เพ่ง​ตรง​ที่พระเจ้า จดจ่ออยู่กับพระเจ้า
แล้วเราจะรอดปลอดภัย

คำคม

“ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงให้ตาของข้าพระองค์ เพ่งตรงที่พระองค์ตลอดเวลา ”

สรุป สดุดี 140

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้เพื่อสรรเสริญพระเจ้า ที่ทรง​ช่วย​เขาให้​พ้น​จาก​ศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 140 พระเจ้าทรงปกป้อง​ให้​พ้นภัย

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​จาก​คน​ชั่ว​ร้าย
ผู้​คิด​แผนการร้ายต่อข้าพระองค์
พวกเขาทำร้ายข้าพระองค์ด้วยคำพูดและการทำของเขา จนข้าพระองค์ตกอยู่ในอันตรายถึงตาย
พวกเขาซ่อน​กับ​ดัก​ไว้ ที่​ข้าง​ทาง เพื่อ​ดัก​ข้า​พระ​องค์

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ผู้ช่วย​กู้​เข้มแข็ง​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่าให้​ความ​ปรารถนา​และแผนการ​ปอง​ร้าย​ของ​เขา​ สำเร็จ
ขอ​ให้​ความเท็จที่เขาพูดนั้น ทำร้ายเขาเอง
ขอ​ให้​เขา​ถูก​ทิ้งลง และไม่ให้​ลุก​ขึ้น​มา​อีก

ข้าพเจ้า​ทราบ​ว่า
​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​ความ​เที่ยง​ธรรม​ให้แก่​ผู้​ที่​ทุกข์​ยาก
และ​ทรง​จัด​ความ​ยุติธรรม​ให้แก่​คน​ขัด​สน

คน​ชอบธรรม​และคน​เที่ยง​ธรรม​ จะ​ถวาย​โมทนาขอบ​พระ​คุณ​​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​

1. แม้คนชั่วร้าย จะวางแผนการชั่วร้ายเพื่อทำร้ายเรา
แต่ถ้าเราให้พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเรา เราจะปลอดภัย
แผนร้ายนั้นจะล้มเหลว แต่จะย้อนกลับไปทำร้ายพวกเขาเอง

ให้เราทูลสถานการณ์ของเราต่อพระเจ้า และร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์เถิด

2. ​พระ​เจ้า​ทรงเมตตาต่อผู้ทุกข์ยากและประทานความยุติธรรมแก่​ผู้​ที่ถูกข่มเหง ถูกเอารัดเอาเปรียบ

วันนี้ ถ้าเรากำลังประสบความทุกข์ยาก เป็นโอกาสทองที่เราจะพบพระเมตตาของพระเจ้า
วันนี้ ถ้าเรากำลังพบกับการถูกเอาเปรียบ พระเจ้าทรงพร้อมที่จะประทานความยุติธรรมแก่เรา
จงนำเรื่องของเรามาทูลต่อพระเจ้าเถิด

คำคม

“ ไม่ว่าคนจะมีแผนชั่วต่อเราอย่างไร แผนดีเลิศของพระเจ้าสำหรับเราก็จะสำเร็จเสมอ ”

สรุป สดุดี 139

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงสถิตอยู่ด้วยและทรงปกป้องเขาอยู่เสมอ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 139 พระ​เจ้า​ผู้​ทรงสถิตอยู่​ทุก​หน​แห่ง

ข้า​แต่​พระเจ้า พระ​องค์​ได้​ทรง​ตรวจ​สอบ​ข้า​พระ​องค์ และ​ทรง​รู้​จัก​ข้า​พระ​องค์
ไม่ว่าข้าพระองค์จะทำสิ่งใด จะพูดอะไร จะคิดอะไร พระ​องค์​ทรง​ทราบหมดก่อนที่ข้าพระองค์จะทำ พูด หรือคิด

พระ​องค์​ทรงสถิต​​อยู่​กับ​ข้า​พระ​องค์ทุกแห่งหน ทรงปกป้องข้าพระองค์ไว้
ไม่ว่าข้า​พระ​องค์​จะอยู่ที่ไหน​ก็ไม่พ้น​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์
พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ทรงจูง​ข้า​พระ​องค์เสมอ

​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ข้า​พระ​องค์ขึ้น ​อย่าง​อัศ​จรรย์
​พระ​องค์​ทรงรู้จักทุกส่วนของข้า​พระ​องค์​
พระองค์ทรงกำ​หนด​​วันทุกวันของข้าพระองค์ไว้ก่อนแล้ว
สิ่งที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ ก็​มาก​มาย​นัก​หนา

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​สัง​หาร​คน​อธรรม​เสีย
คือพวกที่ตั้งตัวเป็นศัตรูต่อพระเจ้า และดูหมิ่นพระองค์
ข้า​พระ​องค์​เกลียด​พวก​เขา​เข้า​กระ​ดูก​ดำ

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ตรวจ​ค้น ความคิด ​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
ว่า​มี​ทาง​ชั่ว​ใดๆ ใน​ข้า​พระ​องค์​หรือ​ไม่
และ​ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ไป​ใน​ทางที่ถูกต้องด้วยเถิด

1. พระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างดี แม้แต่ก่อนที่เราจะคิดหรือทำเสียอีก
เมื่อรู้จักเราดีขนาดนั้น คงรู้ดีว่า เราน่ารังเกียจขนาดไหน
ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังคงเลือกที่จะรักเรา
ปกป้องคุ้มครองและช่วยกู้เรา

2. พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมา และทรงกำหนดวันเวลาของเราไว้แล้วก่อนวางรากสร้างโลกเสียอีก (อฟ. 1:4 )
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ได้เหนือการควบคุมของพระเจ้า
แต่ยังคงอยู่ในแผนการของพระเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด
อย่าตกใจหรืออย่าคร้ามกลัวเลย

3. การที่จะเดินไปในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องนั้น
เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์
ให้พระองค์ทรงสอนเรา เปิดเผยสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเรา
และให้พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเรา
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ทรงสถิตอยู่ภายในเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงหันหน้ามาหาเราเสมอ แม้ในยามที่เราพยายามหันหลังให้พระองค์ ”

สรุป สดุดี 138

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้เพื่อ​ขอบ​พระ​คุณ​และ​การ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า ที่ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบาก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 138 พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและอุดมด้วยความรักมั่นคง

ข้า​แต่พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​ด้วย​สุด​ใจ และ​จะ​ร้อง​เพลง​สดุดียกย่องแด่​พระ​องค์
เพราะความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

ใน​วัน​ที่​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล พระ​องค์​ได้​ทรง​ตอบ​
พระ​องค์​ทรง​ประทานความ​กล้า​หาญแก่​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์

พระ​ราชา​ทั้ง​สิ้น​แห่ง​แผ่น​ดิน​โลก​จะ​ยก​ย่องและร้องบทเพลงแด่​พระ​องค์
เพราะ​พวกเขาได้​ยิน​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​สิริ​ของพระองค์​นั้น​ใหญ่​ยิ่ง
เพราะ​แม้​พระองค์สูง​ส่ง ​ก็ยัง​ทรง​ดูแล​คน​ต่ำ​ต้อย

แม้​ข้า​พระ​องค์​เดิน​อยู่​กลาง​ความ​ยาก​ลำ​บาก
พระ​องค์ก็​ทรง​รักษา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​ไว้
พระ​องค์​ทรงต่อ​ต้าน ความ​กริ้ว​ของ​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
พระองค์​จะ​ทรง​ให้​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์​สำ​เร็จ​เพื่อ​ข้า​พระ​องค์

ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์
ขอ​อย่า​ทรง​ละ​ทิ้ง​ผล​งาน​แห่ง​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์

1. ในยามทุกข์ยาก ดาวิด​ร้อง​ทูลต่อพระเจ้า
พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ดาวิด โดย​ประทานความ​กล้า​หาญแก่​จิต​ใจ​ของเขา

บ่อยครั้งเมื่อร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์ขจัดปัญหาออกไป อย่างอัศจรรย์
บางครั้งพระองค์ไม่ได้ขจัดปัญหาออกไปในทันที
แต่ประทานกำลังแก่เรา ในการเอาชนะปัญหานั้นได้อย่างอัศจรรย์

2. แม้​พระเจ้าทรงสูง​ส่ง ​ก็ยัง​ทรง​ดูแล​คน​ต่ำ​ต้อย
ทรงช่วยกู้เขา ทรงปกป้องเขาไว้

ไม่ว่าเราต่ำต้อยสักเพียงใดในสายตาของมนุษย์
เราก็มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า
ถ้าเรามาหาพระองค์ด้วยจริงใจ พระองค์ไม่มีวันปฏิเสธเรา

3. เพราะความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระเจ้า​ดำ​รง​เป็น​นิตย์
ดังนั้นพระองค์จะไม่มีวันหมดรักเรา และพระองค์ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเรา

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงช่วยเราพ้นความยากลำบาก ด้วยวิธีของพระองค์ ไม่ใช่ของเรา ”

สรุป สดุดี 137

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ได้คร่ำ​ครวญ​เพราะ​เย​รู​ซา​เล็มถูกทำลายและประชาชนถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 137 คร่ำ​ครวญ​เพราะเย​รู​ซา​เล็ม​​​ถูกทำลาย

ณ ริม​ฝั่ง​ลำ​น้ำ​แห่ง​บา​บิ​โลน ​
ที่นั่นเราร่ำ​ไห้​ระลึก​ถึง​ศิ​โยน บ้านเกิดเมืองนอนของเรา
ที่​นั่น​ผู้​ที่​จับ​เรา​เป็น​เชลย บังคับ​ให้​เรา​ร้อง​เพลงเพื่อสร้างความ​สนุก​สนานแก่พวกเขา

เย​รู​ซา​เล็ม​เอ๋ย ​
ข้าจะไม่​ลืม​เธอ
​ข้าจะ​ระลึก​ถึง​เธอ ​
และข้า​จะ​ตั้งเธอ​ไว้​เหนือ​ความ​ยินดี​สูง​สุด​ของ​ข้า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ระลึก​ถึง​
สิ่ง​ที่​คน​เอ​โดม​ทำ​ใน​วัน​ที่​เย​รู​ซา​เล็ม​แตก
สิ่งที่​บา​บิ​โลน​ทำแก่อิสราเอล
ขอทรง​ตอบ​แทน​พวกเขา​ให้​สา​สม​กับ​ที่​พวกเขา​ได้​ทำ​กับ​อิสราเอล

1. .ในยามทุกข์ระทม สิ้นหวัง และกำลังตกอยู่ในอันตราย
สิ่งที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้ทำ คือ
ร้องทุกข์ต่อพระเจ้า นำความคับแค้นใจของเขาทูลระบายต่อพระเจ้า

ทางออกที่ดีที่สุด ที่เราทำได้เมื่อเราเผชิญหน้ากับความทุกข์ระทมใจ คือ
จงระบายในใจของเราต่อพระเจ้า
ผู้ทรงรักเรา และทรงคอยสดับฟังเราอยู่

2. เมื่อคนอิสราเอลฟ้องพระเจ้า ถึงการที่คนเอโดมเพื่อนบ้านของเขา ซ้ำเติมพวกเขา
และถึงการที่บาบิโลนศัตรูองเขา ทำกับพวกเขาอย่างโหดร้าย

พระเจ้าทรงสดับและพระองค์ทรงจัดการกับคนเหล่านั้น
ตามประวัติศาสตร์ ทั้งเอโดมและบาบิโลน ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
และไม่มีการสร้างขึ้นมาอีกเลย

คำคม

“ ในทุกความทุกข์ จงร้องทูลต่อพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 136

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ถึงพระราชกิจของพระองค์ใน​การ​ทรง​สร้าง​และ​ใน​ประ​วัติ​ศาสตร์ของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 136 ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์์

จง​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ประ​เสริฐ
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์์

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
​ผู้​ทรง​อยู่​เหนือ​พระ​ทั้ง​หลายและ​เหนือ​เจ้า​นาย​ทั้ง​หลาย
ผู้​ทรง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ยิ่ง​ใหญ่​ทั้ง​หลาย​แต่​ผู้​เดียว
ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก​
ผู้​ทรง​สร้าง​บรร​ดา​ดวง​ดาว​ทั้ง​หลาย​

ผู้​ทรง​นำ​อิส​รา​เอล​ออก​มา​จาก​​อียิปต์ ด้วย​พระ​หัตถ์​เข้ม​แข็ง​
ผู้​ทรงให้​อิส​รา​เอลเดิน​ผ่านทะเล​แดง​​ไป​ แต่ทรง​คว่ำ​ฟา​โรห์​และ​กอง​ทัพ​ของ​เขา​ใน​ทะเล​แดง
ผู้​ทรง​นำ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
ผู้​ทรง​สัง​หารบรร​ดา​พระ​ราชา​ผู้​เกรียง​ไกร ทั้งสิโหน พระรา​ชา​ของ​คน​อา​โม​ไรต์ และ​โอก พระรา​ชา​แห่ง​บา​ชาน แล้ว​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​ของ​พวก​เขา​ให้​เป็น​มร​ดกแก่ประชากรของพระองค์

พระองค์ทรง​ระลึก​ถึง​เรา ​ผู้​อยู่​ใน​ฐานะ​ต่ำ​ต้อย และ​ทรง​ช่วย​เรา​ให้พ้น​จาก​คู่​อริ
พระ​องค์​ประ​ทาน​อา​หาร​แก่​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​ปวง

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์ เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์

1. ยิ่งระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า ก็ยิ่งสรรเสริญพระองค์
ความรักมั่นคงนี้ ได้สำแดงออกแก่ประชากรของพระองค์ มากกว่าที่คนทั่วไปได้รับ
เรา ผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
เราควรระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ประทานแก่เรามากเป็นพิเศษ
แล้วล้นออกมาเป็นคำสรรเสริญพระองค์อยู่เสมอ ในทุกวันคืนของเรา

2. สดุดีบทนี้ สรรเสริญพระเจ้า ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตั้งแต่ทั่วไป
และเจาะจงลงมาเรื่อยๆ ยังประชากรของพระเจ้า
จนถึงการที่พระเจ้าดูแลสัตว์แต่ละตัว
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระราชกิจของพระองคืสมควรสรรเสริญอย่างยิ่ง
ทั้งในภาพรวม หรือ เรื่องของแต่ละบุคคล
คนที่เป็นตาบอดและหูหนวกในฝ่ายวิญญาณเท่านั้น จึงพูดได้ว่า
“ไม่มีอะไรจะสรรเสริญพระเจ้า”

คำคม

“ พระเจ้าประเสริฐและเต็มด้วยความรักมั่นคง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ”

สรุป สดุดี 135

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงพระกรุณาต่ออิสราเอล จนพวกเขาได้รับแผ่นดินคานาอันเป็นกรรมสิทธิ์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 135 สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพระคุณแก่ประชากรของพระองค์

บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้​ของพระเจ้า ผู้อยู่ในบริเวณพระนิเวศน์
จง​สรร​เสริญ​พระองค์และร้อง​เพลง​สดุดี​​พระ​องค์​เถิด
เพราะ​พระเจ้า​ประ​เสริฐและทรง​พระ​เมตตา
พระเจ้าทรง​เลือกประชากรของพระองค์ไว้​เป็น​สิ่ง​ล้ำ​ค่า​ของ​พระ​องค์

เพราะ​ข้าพ​เจ้า​เอง​ทราบ​ว่า​
พระเจ้า​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​พระ​ทั้ง​สิ้น
พระเจ้า​พอ​พระ​ทัย​สิ่ง​ใด พระ​องค์​ก็​ทรง​ทำ​สิ่ง​นั้น
ใน​ฟ้า​สวรรค์​และ​บน​แผ่น​ดิน​โลก

พระเจ้า​ทรง​กำหนด​เมฆ ​ฟ้า​แลบ​ ​ฝน ลม​ และทุกสิ่ง
พระ​องค์​ทรง​ส่งการอัศ​จรรย์​ต่างๆมายังอียิปต์​
ให้​ต่อ​สู้​กับ​ฟา​โรห์​และ​ข้า​ราช​การ​ทั้ง​สิ้น​ของ​เขา

พระ​องค์​​ทรง​สัง​หาร​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​
ทรง​สัง​หารบรรดาพระ​ราชา​และกองทัพของพวกเขา
แล้ว​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​ของ​พวกเขา​ ​ให้​เป็น​มร​ดกแก่​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

ประชาชน​ทุก​ยุค​ทุก​สมัย​ ​ระลึก​ถึง​พระ​องค์​อยู่เป็นนิตย์
เพราะพระเจ้า​จะ​ประ​ทาน​ความ​เป็น​ธรรม และ​พระ​กรุณา​แก่​ประชากรของ​พระ​องค์

รูป​เคา​รพ​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ เป็น​ผล​งาน​ของ​มือ​มนุษย์
รูป​เหล่า​นั้น​ทำอะไรไม่ได้เลย
ผู้​ที่​ทำ​หรือวางใจ รูป​เหล่า​นั้น​ จะ​เป็น​เหมือน​รูป​เหล่า​นั้น

​ผู้​ยำ​เกรง​พระเจ้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้าเถิด

1. พระเจ้าทรงเลือกเรา ให้เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับพระองค์
ทั้งที่ความจริงแล้วเราไม่มีค่าอะไรเลยที่คู่ควรกับพระองค์

วันนี้การที่เราได้เป็นประชากรของพระเจ้านั้น เป็นพระคุณของพระเจ้า
ให้เราระลึกถึงพระคุณและขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอ
และอย่าให้เราดูหมิ่นพระคุณของพระเจ้า ด้วยการไม่เห็นคุณค่าพระคุณล้ำเลิศนี้

2 พระเจ้า​พอ​พระ​ทัย​สิ่ง​ใด พระ​องค์​ก็​ทรง​ทำ​สิ่ง​นั้น
ไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางพระองค์ได้
ดังนั้นเมื่อเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า ผู้กระทำตามชอบพระทัยของพระองค์
ก็ไม่มีผู้ใดสามารถขัดขวางพระพรที่พระเจ้าจะทำให้เกิดขึ้นกับเราได้

3. ผู้ที่วางใจในพระเจ้าผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้ ผู้นั้นก็จะฝ่าฟันทุกปัญหาในชีวิตได้
ผู้ที่วางใจในรูปเคารพซึ่งทำอะไรไม่ได้เลย ผู้นั้นก็จะเป็นเหมือนรูปเคารพนั้น
คือไม่สามารถแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงได้เลย ท่ามกลางปัญหาที่เผชิญอยู่นั้น

คำคม

“ ผลลัพท์แห่งชีวิตของเรา จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่เราวางใจ ”

สรุป สดุดี 134

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ เชิญชวนคนเลวีที่รับใช้อยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ให้สรรเสริญพระองค์ร่วมกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 134 บทเพลงแห่ขึ้น

มา​เถิด บรรดาผู้​รับ​ใช้​​ของ​พระเจ้า​ ผู้​ยืน​อยู่​ใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระเจ้าในยามค่ำคืน เอ๋ย
มา​ถวาย​สาธุ​การ​แด่พระเจ้า
​ชู​มือ​ขึ้น ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า
ขอ​พระเจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก ​ทรง​อวย​พร​ท่าน​จาก​ศิโยน

1. วันนี้ เราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 คร.3:16)
เราอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดเวลา ดังนั้นเรายิ่งสมควรสรรเสริญ สาธุการแด่พระเจ้า ตลอดเวลาในชีวิตของเรา เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ ดึก
อย่าสรรเสริญพระเจ้า เฉพาะที่โบสถ์ในวันอาทิตย์เท่านั้น

2. เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น
แน่นอนพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด
ย่อมดีใจ และประทานพระพรอย่างเหลือล้นมาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอน

3. มีผู้แต่งบทเพลงจาก สดุดี 134 นี้ด้วย ตามลิ้งนี้ครับ
https://youtu.be/rVjT4GjEKnE

คำคม

“ ผู้ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเอ๋ย จงสาธุการแด่พระเจ้าตราบเท่าที่พระองค์สถิตกับท่านเถิด ”

สรุป สดุดี 133

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้ สรรเสริญพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์ เมื่อพวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 133 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า เมื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะได้รับพระพร

ดู​เถิด เป็น​การ​ดี​และ​น่า​ชื่น​ใจ​ ​พี่​น้อง​อาศัย​อยู่​ด้วย​กัน​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว
เป็นเหมือน​น้ำ​มัน​เจิม​ ​บน​อาโรนมหาปุโรหิต ตั้งแต่​ศีรษะ ไหล​ลง​มาจนถึง​คอ​เสื้อ​ของ​ท่าน
เป็นเหมือน​น้ำ​ค้าง​ของ​ภูเขา​เฮอร์​โมนทางภาคเหนือ ที่มา​ตก​ลงไกลถึง​บน​เทือก​เขา​ศิ​โยนทางถายใต้
เพราะ​ว่า​พระเจ้าทรง​บัญ​ชา​พระ​พร​ที่นั่น คือ​ชีวิตจำเริญเป็น​นิตย์

1. พระเจ้าชอบให้ประชากรของพระองค์รักกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
พระองค์จึงเตรียมพระพรมากมายแก่ผู้ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
และหากเราพยายามคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
แต่คนอื่นก็ไม่ยอมเล่นด้วยสักที
ให้รู้เถิดว่า เรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย
และพระองค์จะทรงอวยพระพรแก่เรา เนื่องจากการกระทำเหล่านั้นแน่นอน

2. พระพรของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เปรียบเหมือน
น้ำมันเจิมมหาปุโรหิต ด้วยการเจิมที่มากล้น ไม่เพียงแค่ศรีษะยังไหลล้นลงมาจนถึงคอเสื้อเลยทีเดียว
คือ พระพรแห่งการเจิมและการทรงสถิตของพระเจ้า

3. พระพรของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เปรียบเหมือน
น้ำค้างภูเขา​เฮอร์​โมน​ ซึ่งอยู่​ทาง​ภาคเหนือ​ของ​อิสราเอล มี​ความ​สูง 2​,​814 เมตร จึง​มี​หิมะ​จับ​อยู่​ที่​ยอด​เขา​ตลอด​ปี ทุกค่ำคืนเมื่อความเย็นจากยอดภูเขาไหลลงมา ทำให้ในยามเช้าทั่วแผ่นดินอิสราเอล ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ไกลมาถึง​ภูเขาศิ​โยนซึ่งอยู่ทางภาคใต้
คือ พระพรที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการดูแลจากพระเจ้า

4. เมื่อที่ใดที่ประชากรของพระเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ที่นั่นจะกลายเป็นศูนย์บัญชาการพระพร
พระพรมากมายจะหลั่งไหลมาจากที่นั่น

คำคม

“ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นกุญแจเปิดประตูแห่งพระพร ”

สรุป สดุดี 132

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่า ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร เพราะเห็นแก่สิ่งที่ดาวิดทำ คือดาวิดพยายามสร้างที่ประทับแด่พระเจ้าในเยรูซาเล็ม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 132 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ที่​ประ​ทับ​ของพระ​เจ้าอยู่​ใน​ศิ​โยน

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ระลึก​ถึง​ดา​วิด และ​ความ​ลำ​บาก​ทั้ง​สิ้น​ของ​ท่าน
ท่าน​ได้​ปฏิ​ญาณ​ต่อ​พระเจ้า ​ว่า
“ข้า​พระ​องค์​จะ​ไม่​เข้า​บ้าน หรือ​เข้า​นอน
จน​กว่า​จะ​หา​สถาน​ที่​สำ​หรับ​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระเจ้า”

นี่​แน่ะ พวก​เรา​ได้​ยิน​เรื่อง​นี้​ใน​เอฟ​รา​ธาห์(เบธเลเฮ็ม)
ได้​พบ​สิ่ง​นี้​ใน​นา​ของ​ยา​อาร(​คีริยาท​เย​อา​ริม​ ซึ่ง​​หีบ​พันธ​สัญญาตั้ง​อยู่ ถึง 20 ปี (1​ซมอ. 7:1-2))

ขอ​พระเจ้าทรง​​เสด็จ​ไป​ยัง​ที่​พำ​นัก​ของ​พระ​องค์
ทั้ง​พระ​องค์​และ​หีบ​แห่ง​อา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​องค์
ขอ​ให้​ปุโร​หิต​สวม​ความ​ชอบ​ธรรม
ขอให้​ผู้​จงรัก​ภักดี​​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ยินดี

เพราะ​เห็น​แก่​ดา​วิด​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์
ขอ​อย่า​เมิน​พระ​พักตร์​หนี​จาก​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้​นั้น

พระเจ้าทรง​ปฏิ​ญาณ​กับ​ดา​วิด ​ว่า
พระเจ้า​จะ​ตั้ง​ลูก​ของ​ดาวิด ไว้​บน​บัล​ลังก์​
ถ้า​ลูก​ทั้ง​หลาย​ของ​ดาวิด​ปฏิ​บัติ​ตาม​พันธ​สัญ​ญา
แล้ว​พวก​เขา จะ​นั่ง​บน​บัล​ลังก์​ของดาวิด​เป็น​นิตย์

พระเจ้า​ทรง​เลือก​ศิโยน(เยรูซาเล็ม) ​ให้​เป็น​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์
พระองค์​จะ​อวย​พร​อย่าง​มาก​มาย​แก่​​เมือง​นี้
ณ ที่​นั้น พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​มี​เขา​หนึ่ง​งอก​ขึ้น​มา​สำ​หรับ​ดา​วิด
ศัตรู​ของ​ท่านจะได้รับความอับอาย
แต่​​ท่านจะได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี

1. ความตั้งใจดีที่ดาวิดตั้งใจทำถวายแด่พระเจ้า
นำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ดาวิดและลูกหลานของเขาสืบมา

เมื่อเราตั้งใจทำสิ่งใดถวายแด่พระเจ้าอย่างจริงใจ
พระเจ้าจะไม่ทรงลืมการกระทำของเรานั้น
และพระองค์เองจะเป็นผู้ตอบแทนแก่เรา

2. พระเจ้าทรงสัญญาว่า ถ้า​ลูก​หลาน​ของ​ดาวิด​ปฏิ​บัติ​ตาม​พระคำของพระเจ้า
​พวก​เขาจะ​นั่ง​บน​บัล​ลังก์​ของดาวิด​
มีกษัตริย์หลายองค์ในเชื้อสายของดาวิด ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า แล้วพวกเขาก็ต้องพบกับหายนะ
และบรรดากษัตริย์เชื้อสายของดาวิด ที่เชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาพบกับพระพรและความเจริญรุ่งเรือง

พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ
ขอเพียงเรายึดมั่นในการทำตามพันธัญญาของพระองค์
เราจะพบว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ ”

สรุป สดุดี 131

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าจะหวังใจและวางใจในพระองค์ตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 131 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ขอวางใจในพระเจ้าตลอดไป

ข้า​แต่​พระเจ้า ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์มิ​ได้​ยโส
ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้​ไป​ยุ่ง​กับ​เรื่อง​เกิน​ตัว​ของ​ข้า​พระ​องค์

แต่​ข้า​พระ​องค์​ได้​สงบ​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
อย่าง​เด็ก​ที่​หย่า​นม​แล้ว​สงบ​อยู่​ที่​อก​มาร​ดา​ของ​ตน

อิส​รา​เอล​เอ๋ย จง​หวัง​ใน​พระเจ้า ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. คนที่ถ่อมตัวลง จนรู้ความจริงว่า ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้เลย
จะวางใจในพระเจ้าได้อย่างจริงใจ
เพราะเขารู้ตัวดีว่า ในเมื่อทำอะไรไม่ได้ จึงไม่ต้องทำอะไร
เหลือทางเดียว คือ อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แล้วไว้วางใจในพระองค์

คนที่ยโส คิดว่าตนเองมีปัญญาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนนเอง
จึงไม่สามารถเกิดท่าที ถ่อมใจจนวางใจเช่นนี้ได้

วันนี้ เรากำลังยโสเกินไปหรือเปล่า?

2. เด็กที่หย่านมแล้ว เมื่อนอนที่อกแม่ เขาจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะหานมจากอกแม่
เพราะเขารู้ว่า ที่นั่นเขาไม่ต้องทำอะไร หรือดิ้นรนอะไร เพียงแค่นอนพักอย่างสงบเท่านั้นเอง
คนที่อธิษฐานมอบเรื่องราวของเขาไว้กับพระเจ้า
แล้ววางใจในพระองค์ ก็จะเป็นเช่นนั้น

เขารู้ว่า เขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้ว
เขาขอพักอย่างสงบในพระทรวงของพระบิดา แล้วทุกอย่างจะดีเอง

คำคม

“ ผู้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง จะพบการพักสงบที่แท้จริง ”

สรุป สดุดี 130

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ทูลพระเจ้าว่า ในท่ามกลางความทุกข์ของเขา เขาจะรอคอยพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 130 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า จงรอ​คอย​การ​ไถ่​จาก​พระ​เจ้า

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​พระ​องค์​จาก​ความทุกข์ยาก
ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​วิง​วอน​ของ​ข้า​พระ​องค์

ถ้า​พระ​องค์​จะ​ทรง​บัน​ทึก​ความ​ชั่ว​ไว้ ผู้​ใด​จะ​ยืน​อยู่​ได้?
แต่​พระ​องค์​มี​การ​อภัย เพื่อ​คน​จะ​ยำ​เกรง​พระ​องค์
​ข้าพ​เจ้า​หวัง​ใน​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์
จิต​ใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​คอย​พระเจ้า ยิ่ง​กว่า​คน​ยาม​คอย​เวลา​รุ่ง​เช้า

จง​หวัง​ใน​พระเจ้า เพราะ​ใน​พระ​องค์มี​ความ​รัก​มั่น​คง และมี​การ​ไถ่​อย่าง​สม​บูรณ์
และ​พระ​องค์​เอง​จะ​ทรง​ไถ่ประชากรของพระองค์ จาก​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของพวก​เขา

1. เมื่อพบกับความทุกข์ยากลำบาก 2 สิ่งที่เราควรทำ คือ
ร้องทูลต่อพระเจ้า และ รอคอยพระเจ้า

2. เพราะพระเจ้าทรงอภัยความบาปความ​ชั่ว​ของเรา
เราจึงสมควรที่จะ​ยิ่งยำ​เกรง​พระ​องค์

3. เพราะ​พระเจ้าทรงมี​ความ​รัก​มั่น​คง และทรงสามารถ​ไถ่​เราอย่าง​สม​บูรณ์ จาก​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของเรา
ดังนั้นเมื่อเราผิดพลาดพลั้งบาป เราควรรีบเข้ามาหาพระองค์ ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า
จะได้พบกับความรักและการอภัยอย่างสมบูรณ์จากพระองค์

คำคม

“ ผู้รอคอยพระเจ้าด้วยความเชื่อ จะไม่ผิดหวัง ”

สรุป สดุดี 129

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้า ขอให้พระเจ้าทรงจัดการกับศัตรูของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 129 บทเพลงแห่ขึ้นกล่าวว่า ​ขอ​ความ​หาย​นะ​มี​แก่​ศัตรู​ของ​อิส​รา​เอล

อิสราเอลกล่าวว่า ศัตรู​ได้​ข่ม​เหงพวกเขา​อย่าง​หนักมาเป็นเวลานาน
แต่ศัตรู​ก็​ยังทำลายพวกเขา​ อย่างสิ้นเชิงไม่ได้
เพราะพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขาไว้

พระเจ้าทรงไม่ให้​คน​อธรรมสามารถ​​จับ​บรรดา​เชลยยิว​ไว้​เป็น​ทาส​รับ​ใช้​อีก​ต่อไป​

ขอทรง​ให้​ทุก​คน​ที่​เกลียด​ชัง​อิสราเอล ได้รับความอับ​อาย
ขอ​ทรงให้​พวก​เขา​เหี่ยว​แห้ง​ไปอย่างรวดเร็ว
และขอให้ไม่มีใครกล่าวคำอวยพรให้แก่พวกเขา

1. แม้ว่าอิสราเอลจะตกอยู่ในมือของศัตรูเป็นเวลานาน เพราะบาปของพวกเขา
พระเจ้าก็ยังทรงปกป้องพวกเขาไม่ให้ถูกทำลาย
และเมื่อถึงเวลาของพระองค์ พระองค์ช่วยเขาออกจากเงื้อมมือของศัตรู

วันนี้หากเรากำลังตกที่นั่งลำบาก
ให้เรารีบเข้ามาพึ่งพาพระเจ้า พระองค์จะทรงปกป้องเราให้ปลอดภัย
และพระองค์จะทรงช่วยกู้เรา ออกจากสถานการณ์นั้นในเวลาของพระองค์

2. ผู้ที่เกลียดชัง หรือข่มเหงประชากรของพระเจ้า
ในที่สุดพวกเขาจะพบกับความอับอายและหายนะเสียเอง
ดังนั้นเมื่อพบคนทำไม่ดีต่อเรา ไม่ควรไปโกรธแค้นเคืองเขามากมาย
ควรสงสารเขาและอธิษฐานเผื่อเขา
ให้เขารีบกลับใจ ก่อนที่จะสายเกินไป

คำคม

“ ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้า จะปลอดภัย ”

สรุป สดุดี 128

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ กล่าวถึงพระพรที่มาถึงผู้ยำเกรงพระเจ้าทั้งตัวผู้นั้นเองและครอบครัวของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 128 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพร

ทุก​คน​ที่​ยำ​เกรงพระเจ้า คือ​ผู้​ที่​เดิน​ใน​ทาง​ของ​พระ​องค์ เขาจะได้รับพระพร
สิ่งที่เขา​ทำนั้นจะเกิดผลดีมากมาย และเขา​จะ​เจริญ
ครอบครัวของเขาจะมีความสุข เต็มด้วยลูกหลาน

ขอ​พระเจ้า​ทรง​อวย​พร​เขา ให้เขาได้เห็น​ความ​เจริญ​ของ​เย​รู​ซา​เล็ม ตลอด​วัน​คืน​แห่ง​ชีวิต​ของเขา
และขอ​ให้​เขามีอายุยืนยาวนาน

1. มีคนจำนวนมากรู้ถึงพระพรของผู้ยำเกรงพระเจ้า ว่ามีพระพรมากมายทั้งต่อตนเองและต่อครอบครัว
แต่มีคนไม่มากนักที่ได้รับพระพรนั้น
เพราะว่าพระพรนี้ ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่รู้ แต่สำหรับคนที่การกระทำในชีวิตของเขายำเกรงพระเจ้า

วันนี้ ชีวิตของเรา ยำเกรงพระเจ้า ให้เกียรติพระเจ้า มากเพียงใด?

2. พระพรอย่างหนึ่งของคนของพระเจ้า คือ
การได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระราชกิจของพระเจ้า

ดังนั้นการได้เห็นคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทย เจริญเติบโต เข้มแข็งขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
จึงเรียกได้ว่าเป็นพระพรที่น่าชื่นใจ อีกประการหนึ่ง

คำคม

“ ยิ่งยำเกรงพระเจ้า ยิ่งได้รับพระพร ”

สรุป สดุดี 127

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีบทนี้กล่าวถึงพระพรของพระเจ้าในการงานและในครอบครัว ที่พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 127 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า พระเจ้าทรงอวยพรเหนือประชากรของพระองค์

ถ้า​พระเจ้า​มิ​ได้​ทรงช่วยและอวยพรเรา
ทุกสิ่งที่เราทำก็​เหนื่อย​เปล่า ไม่ว่าเราจะทำทุ่มหรือพยายามทำในสิ่งนั้นมากสักเพียงใด
เพราะสำหรับ​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รักนั้น พระองค์จะทรงอวยพระพรให้พบความสำเร็จและปลอดภัย

บุตร​ทั้ง​หลาย​เป็นของขวัญ​จาก​พระเจ้า
เพราะจะเป็นเหมือน​ลูก​ธนู​ใน​มือ​นัก​รบ
บุตรของเขาจะช่วยสู้คดีแทนเขา

1. ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย เราทำอะไรสำเร็จอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เลย
ถ้าพระเจ้าทรงช่วย ไม่มีอะไรเลยที่เราทำไม่ได้

รม. 8:28 (ฉบับ1971) เรา​รู้​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​ช่วย​คน​ที่​รัก​พระ​องค์​ให้​เกิดผล​อัน​ดี​ใน​ทุก​สิ่ง
คือ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์​

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงรักเรา พระองค์ช่วยเราอย่างแน่นอน
ขอบคุณพระเจ้า

2. บุตรเป็นของขวัญจากพระเจ้า
การทำแท้ง เป็นการดูหมิ่นของขวัญจากพระเจ้า

บุตรเป็นของขวัญจากพระเจ้า
เราสมควรดูแล เอาใจใส่ ของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเป็นอย่างดี

คำคม

“ เพราะพระเจ้าทรงรักเรา พระองค์จะช่วยเราอย่างแน่นอน ”