สรุป สดุดี 57

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาช่วยเขาให้รอดพ้นจากศัตรูที่วางแผนคิดร้ายต่อเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 57 คนที่เข้าลี้ภัยในพระเจ้า จะปลอดภัย

สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานของ​ดา​วิด เมื่อ​เขาหนี​ซาอูล​เข้า​ถ้ำ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นถ้ำที่อดุล​ลัม(1ซมอ. 22:1) หรือ ถ้ำที่เอนเกดี(1ซมอ. 24:1-3 ที่ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล)
ดาวิดอธิษฐาน ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​จิตใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ลี้ภัย​ใน​พระ​องค์
จน​กว่า​ภัย​อัน​ตราย​จะ​ผ่าน​พ้น​ไป

ข้าพ​เจ้า​จะ​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า ​ผู้​ทรง​ทำ​การ​ให้​สำ​เร็จ​เพื่อ​ข้าพ​เจ้า
พระ​องค์​จะ​ทรง​ส่งความ​ช่วย​เหลือ มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​
พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​ผู้​เหยียบ​ย่ำ​ข้าพ​เจ้า​อับ​อาย

พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ส่ง​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ลง​มา
ข้าพ​เจ้า​นอน​ท่าม​กลางศัตรูรายล้อม
เขา​ทั้ง​หลาย​วาง​แผนทำร้าย​ข้าพ​เจ้า
จิตใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​ก็​เป็นทุกข์
เขา​ขุด​หลุม​พราง​ไว้​ แต่​เขา​ตก​ลง​ไป​เสีย​เอง

ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​มั่น​คง
ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​เพลงและ​เล่นดนตรีสดุดีแด่พระองค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง​ถึง​ฟ้า​สวรรค์
ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์​สูง​ถึง​เมฆ

ขอ​ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​เหนือ​ฟ้า​สวรรค์
ขอ​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​อยู่​ทั่ว​แผ่น​ดิน​โลก

1. ดาวิดอธิษฐานว่า เขาจะเข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า จนกว่าภัย​อัน​ตราย​จะ​ผ่าน​พ้น​ไป

นั่นเป็นท่าทีที่เราควรเลียนแบบ
เมื่อภัยมา ไม่ใช่พยายามวิ่ง ดิ้นรนหาทางออก
แต่เป็นการเข้ามาหาพระเจ้า อธิษฐานพึ่งพาพระองค์
แล้วรอคอยพระองค์ว่า พระองค์จะเปิดทางให้แก่เราอย่างไรในครั้งนี้

2. สำหรับผู้ที่ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างจริงใจ
พระ​เจ้า​จะ​ทรงสำแดง​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​แก่เขา
เขาจะได้รับการช่วยกู้ให้ปลอดภัย ท่ามกลางอันตรายที่กำลังเผชิญนั้น

หากเรากำลังเผชิญอันตราย
จงรีบเข้ามา ร้องทูลต่อพระเจ้าเถิด

3. ความรักมั่นคงของพระเจ้ามีเหลือล้น
คนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์
แม้วันนี้จะทุกข์ใจ ร้องไห้
แต่ในที่สุดเขาจะชื่นชมยินดี เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ
และการร้องเพลงสรรเสริญ ขอบคุณพระเจ้า

คำคม

“ ความช่วยเหลือจากพระเจ้า เตรียมพร้อมแล้วที่จงส่งมาจากสวรรค์ ถึงผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์ ”

สรุป สดุดี 56

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานด้วยความไว้วางใจ ขอการปกป้องและความช่วยเหลือจากพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 56 แม้มีศัตรูอยู่รอบข้าง เราก็จะไม่ต้องกลัว เมื่อเราวางใจในพระเจ้า

สดุดีบทนี้ดาวิดแต่งเป็นคำอธิษฐาน เมื่อเขาหนี​จาก​ซาอูล​ไป​หา​อา​คีช​กษัตริย์​เมือง​กัท(1ซมอ. 21:10-15) แล้วชาวฟิลิสเตียจับตัวเขาไว้ เขาต้องแกล้งเป็นบ้า พวกนั้นจึงยอมปล่อยเขาไป

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​พระ​เมต​ตา​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​พวก​ศัตรู​เหยียบ​ย่ำ​ข้า​พระ​องค์​อยู่เสมอ

เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​กลัว ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจใน​พระ​เจ้า มนุษย์​จะ​ทำ​อะไร​ข้า​พระ​องค์​ได้เล่า?

พวก​ศัตรู​บิด​เบือน​ถ้อย​คำ​ของ​ข้า​พระ​องค์ เพื่อ​มุ่ง​ร้าย​ต่อ​ข้า​พระ​องค์
พวก​เขา​รวม​หัว​กัน ​ซุ่ม​คอย​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์
​​​​ขอ​ทรง​ทิ้ง​เขา​เพราะ​ความ​ผิด​ของ​เขา

พระเจ้าทรง​นับ​การ​ระหก​ระ​เหิน​ของ​ข้า​พระ​องค์
ทรง​เก็บ​น้ำ​ตา​ของ​ข้า​พระ​องค์ไว้ทุกหยด
ทรง​บันทึกเรื่องน้ำ​ตา​นั้น​ ในบันทึก​ของ​พระ​องค์​

แล้ว​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์​จะ​หัน​กลับ ใน​วัน​ที่​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล
เพราะพระ​เจ้า​ทรง​อยู่​ฝ่าย​ข้า​พระ​องค์

ใน​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ
ข้า​พระ​องค์​จะ​ไม่​กลัว

ข้า​พระ​องค์​จะ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​
และ​ทรง​ช่วยข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​ความผิดพลาด
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ดำ​เนิน​ชีวิตใน​ความ​สว่าง​แห่ง​ชีวิต จำเพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า

1. ยามที่ดาวิดหวาดกลัวอย่างที่สุด เขาสามารถสลัดความทั้งสิ้นนั้นทิ้งไปได้อย่างสิ้นเชิง
เมื่อเขาหันมาเลือกที่จะไว้วางใจในพระเจ้า ผู้ที่เขาเชื่อถือ อย่างสุดใจ
เขาเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่า พระเจ้าของเขายิ่งใหญ่เหนือกว่าศัตรูของเขา มากมายนัก
ดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวศัตรูเหล่านั้นอีกต่อไป

ยามที่เรากลัว ทางออกที่ดีที่สุด คือ
หันมาหาพระเจ้า อธิษฐานต่อพระองค์ ร้องทูลต่อพระองค์
แล้วตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจ
แล้วเราจะพบว่า พระเจ้าไว้ใจได้

2. ความทุกข์ ความยาก ความลำบาก ที่เราเผชิญนั้น รวมทั้งน้ำตาทุกหยดของเรา
พระเจ้าทรงทราบ และพระองค์ไม่ลืม​
และเมื่อถึงเวลาที่พระองค์คิดว่าเหมาะสมที่สุดนั้น
พระองค์จะส่งการปลอบประโลมมายังเรา และนำเรากลับคืนสู่สภาพดี

3. ดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเขาอย่างแน่นอน
​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​เขาเป็นแน่
เพราะพระเจ้าจะให้เขาได้​จะ​ดำ​เนิน​ชีวิตใน​ความ​สว่าง​แห่ง​ชีวิต
คือ ดำเนินชีวิตด้วยความชื่นบานจำเพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า

พระเจ้าทรงรักเรา และปรารถนาให้เราพบกัยสิ่งที่ดีๆในชึวิต
ทุกเหตุการณ์ที่เกิดกับเรานี้ จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเรา
เพื่อให้ชีวิตของเราสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามากขึ้น
และดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก

คำคม

“ เมื่อใดที่ข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์ขอเลือกไว้วางใจในพระองค์ ”

สรุป สดุดี 55

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งคำอธิษฐานนี้ขึ้น เมื่อเขาถูกเพื่อนรักของเขาบางคนทรยศ เขาจึงร้องทุกข์ต่อพระเจ้าของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 55 พระเจ้าจะทรงเหวี่ยงคนขั่วร้ายลง และทรงค้ำชูคนที่วางใจในพระองค์ให้มั่นคง

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ร้อน​ใจ​ และว้า​วุ่น​ใจ
เพราะ​เสียง​ของ​ศัตรู เพราะ​การ​กดขี่​ของ​คน​อธรรม ผู้​เกลียด​ชัง​ข้า​พระ​องค์​

ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ตรอม​ตรม​อยู่​ภาย​ใน
ความ​กลัวและ​ความ​หวาด​ผวา ​มา​เหนือ​ข้า​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​กล่าว​ว่า
“ข้า​อยาก​มี​ปีก​จะ​ได้​บิน​หนี​​ อย่าง​สงบ ​หนี​ไป​ให้​ไกล
เพื่อข้า​จะ​ได้​พัก​ใน​ที่​กำบัง ให้​พ้น​จากพายุแรง​กล้า”

ขอ​ทรง​ทำ​ลาย​แผน​การ​ของ​พวก​เขา เพราะ​พวกเขาเต็มไปด้วย​ความ​ทา​รุณ การ​กดขี่​และ​การ​ฉ้อ​โกง
แม้ว่าเป็น​เพื่อน​สนิท​ของ​ข้าพ​เจ้า เคยสนทนากัน​อย่าง​ชื่น​ใจ
พวกเขาก็ยังคิดร้ายต่อข้าพเจ้า
ขอ​ให้​ความ​ตาย​มา​หา​เขา​เหล่า​นั้น

ส่วน​ข้าพ​เจ้า​จะ​ร้อง​ทูล​พระ​เจ้า
และ​พระเจ้า​จะ​ทรง​ช่วย​ข้าพ​เจ้า​ให้​รอด
พระ​องค์​จะ​ทรง​ไถ่​ชีวิต​ข้าพ​เจ้า​ให้​ปลอด​ภัย

พระ​เจ้า​จะ​ทรง​​กด​พวก​เขา​ลง
เพราะ​เขา​ไม่​เปลี่ยน​วิถี​ชีวิต และ​ไม่​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า

เพื่อน​สนิท​ของ​ข้าพ​เจ้า​ ได้​ต่อ​สู้​เพื่อน​ของ​เขา
เขา​ละเมิด​พันธ​สัญ​ญา​ของ​เขา
ถ้อย​คำ​ของ​เขา​นุ่ม​นวล​ แต่​ความคิดชั่วร้ายอยู่ในใจของเขา

จง​มอบ​ภาระ​ของ​ท่าน​ไว้​กับพระเจ้า
และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ค้ำ​จุน​ท่าน
พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ยอม​ให้ คน​ชอบ​ธรรม​คลอน​แคลน​เลย

พระเจ้า​จะ​ทรง​เหวี่ยง​คนอธรรม​ลง
พวกเขาจะ​มี​ชีวิต​อยู่​ไม่​ถึง​ครึ่ง​จำ​นวน​เวลา​ของ​เขา
แต่​ข้า​พระ​องค์​จะ​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์

1. เมื่อดาวิดผมกับความทุกข์ ตรอมตรม เจ็บช้ำน้ำใจที่ถูกเพื่อนรักทรยศ วางแผนร้ายหมายจะฆ่าดาวิด

สิ่งที่ดาวิดทำ คือ นำเรื่องนั้นมาร้องทูลต่อพระเจ้า ผู้ทรงยุติธรรม

วันนี้ หากเราถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จงทำเรื่องเหล่านั้นมาร้องทูลต่อพระเจ้า

2. พระเจ้าจะ​ไม่​ทรง​ยอม​ให้ คน​ชอบ​ธรรม​พินาศ
ดังนั้น เราผู้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
ให้เรา​มอบ​ภาระ​ของ​เรา​ไว้​กับพระเจ้า
​พระ​องค์​จะ​ทรง​ช่วยเราอย่างแน่นอน

คำคม

“ เมื่อเรามอบภาระของเราไว้กับพระเจ้า นั่นก็ไม่ใช่ภาระของเราอีกต่อไป ”

สรุป สดุดี 54

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอพระองค์ประทานความเป็นธรรมแก่เขา และช่วยกู้เขาให้พ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 54 พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ จะประทานความเป็นธรรมและช่วยกู้ผู้ที่พึ่งพาพระองค์

​ดา​วิดแต่งบทเพลงสดุดีนี้ เป็นคำอธิษฐาน เมื่อดาวิดหนีซาอูลไปซ่อนตัว​ แต่ชาว​ศิฟกลับ​ไป​แจ้ง​ซาอูลว่า ดาวิดซ่อนอยู่ที่ไหน (1ซมอ. 23:19 , 1ซมอ. 26:1)

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
และขอ​ประ​ทาน​ความเป็น​ธรรม​แก่​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​คน​แปลก​หน้า​ได้​ลุก​ขึ้น​สู้​ข้า​พระ​องค์
คน​ไร้​ความ​ปรา​นี​มุ่ง​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์
พวก​เขา​ไม่​เห็น​พระ​เจ้า​อยู่​ใน​สาย​ตา

พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​ข้าพ​เจ้า
ขอ​ให้​ความ​ชั่ว​ร้าย​ย้อน​กลับ​ไป​สนอง​พวก​ศัตรู​ของ​ข้าพ​เจ้า

ข้า​พระ​องค์​​จะ​ยกย่อง​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​ความ​ทุกข์​ยาก​ทั้ง​สิ้น
และ​​ข้า​พระ​องค์​มอง​เห็นความพ่ายแพ้ของ​พวก​ศัตรู​

1. ขณะที่่ดาวิดหนีซาอูลไปยังที่ต่างๆ เมื่อได้พบชาว​ศิฟ ก็ไม่ได้โจมตีหรือทำลายพวกเขา
แต่พวกเขากลับทำร้ายดาวิด โดยไปแจ้งที่ซ่อนของดาวิดให้ซาอูลทราบ ถึง 2 ครั้ง 2 ครา

เมื่อพบคนที่ทำเช่นนี้กับดาวิด สิ่งที่เขาทำ คือ
นำเรื่องนี้ไปร้องทูลต่อพระเจ้า เพื่อให้พระองค์ประทานความเป็นธรรมให้แก่เขา

เมื่อเราประสบเหตุการเดียวกับดาวิด
ให้เรานำเรื่องราวนั้นมาทูลต่อพระเจ้าและมอบไว้กับพระองค์

2. เมื่อเราให้พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​ของเรา
​พระองค์จะทรง​ช่วย​กู้​เรา​ให้​พ้น​จาก​ความ​ทุกข์​ยากลำบากของเรา
และจะให้​ความ​ชั่ว​ร้าย​ย้อน​กลับ​ไปสู่คนที่ทำสิ่งชั่วร้ายต่อเรา

เมื่อมีปัญหา หรือพบกับความทุข์ยากลำบาก
สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์นั้น คือ
เข้ามาหาพระเจ้า ทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ ฝากทุกเรื่องไว้กับพระองค์
แล้วสงบอย่างวางใจในพระองค์
(ให้พระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของเรา)

คำคม

“ เมื่อเราอยู่ในพระเจ้า ตัวเราจะปลอดภัย แต่คนที่คิดจะทำร้ายเราจะตกอยู่ในอันตราย ”

สรุป สดุดี 53

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ที่พระองค์ทรงจัดการกับคนอธรรมและช่วยกู้ประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 53 คนที่ไม่สนใจพระเจ้าจะพบกับความอับอาย แต่ประชากรของพระเจ้าจะได้รับการช่วยกู้

ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ว่า

คน​โง่​รำพึง​ใน​ใจ​ตน​ว่า “ไม่​มี​พระ​เจ้า”
พวกเขา​​ก็​เลว​ทราม​และ​ทำ​ความ​อยุติ​ธรรม​ที่​น่า​เกลียด​น่า​ชัง

พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​
ดู​ว่า​จะ​มี​คน​ใด​บ้าง​ที่​ฉลาด ที่​แสวง​หา​พระ​เจ้า

บรร​ดา​ผู้​ทำ​ความ​ชั่ว​ ​ผู้​ที่​ข่มเหง​ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า และ​ผู้ที่ไม่​ได้​ร้อง​ทูล​พระ​เจ้า
พวกเขา​ทั้ง​หลาย​จะ​อยู่​​อย่าง​หวาด​กลัว​ยิ่งนัก

​พระ​เจ้า​จะ​ทรงให้​คนที่​โจมตีประชากรของของพระเจ้า ได้​อับ​อาย
และพวกเขาจะตายแบบไม่มีที่ฝังศพ

ขอพระ​เจ้า​ทรง​ให้​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​กลับ​สู่​สภาพ​ดี
แล้วเขาทั้งหลาย​จะ​เปรม​ปรีดิ์และ​ยินดี

1. คน​โง่คิดไปเอง​ว่า “ไม่​มี​พระ​เจ้า” ทั้งที่เขาเห็นและใช้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ ในทุกๆวันของชีวิต

เมื่อคิดเช่นนั้น เขาจึงไม่ยำเกรงพระเจ้า
และคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่สามารถดำเนินชีวิตในความชอบธรรมได้

2. คนที่พระเจ้าถือว่า เขาฉลาด ได้แก่ คนที่ทุ่มเทแสวง​หา​พระ​เจ้าอย่างจริงใจ

เพราะนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะทำให้เขาดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างสง่างาม

3. เมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า
เราจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้า
และคนที่คิดจะทำร้ายเขา จะพบกับความอับอาย

คำคม

“ คนโง่ คิดไปเองว่า ไม่มีพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 52

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้กล่าวว่า พระเจ้าจะทรงลงโทษคนอธรรมและช่วยกู้ ปกป้องคนชอบธรรมผู้ไว้วางใจในพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 52 พระเจ้าจะทรงจัดการกับคนชั่วร้ายในเวลาของพระองค์

สดุดีบทนี้ดา​วิดแต่ง เมื่อ​โด​เอก คน​เอ​โดม ทรยศดาวิด ​
มา​ทูล​ซา​อูล​ว่า “ดา​วิด​ได้​มา​ที่​บ้าน​ของ​อา​หิ​เม​เลค”

เจ้า​ผู้​มี​อำ​นาจ​ ที่​โอ้​อวด​ใน​การ​ชั่ว
แสร้งอ้างถึง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​เจ้า​
แต่ลิ้น​ของ​เจ้า​วาง​แผน​การ​ทำ​ลาย
เจ้าเป็น​นัก​ล่อ​ลวง
เจ้า​รัก​ชั่ว​มาก​กว่า​ดี
รัก​การ​มุสา​มาก​กว่า​การ​พูด​ความ​จริง
เจ้า​คน​ร้อย​ลิ้น

แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​คว่ำ​เจ้า​ลง​เป็น​นิตย์
พระ​องค์​จะ​ทรง​ถอน​ราก​ถอน​โคน​เจ้า​จาก​แดน​คน​เป็น

คน​ชอบ​ธรรม​จะ​เห็น​และ​เกรง​กลัว
และ​จะ​หัวเราะ​เยาะ​คน​อธรรม​ แล้วกล่าว​ว่า
“จง​ดูชายที่ไม่​ให้​พระ​เจ้า​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของ​ตน
แต่​ไว้​ใจ​ใน​ทรัพย์​สิน​มาก​มาย​ของ​เขา​เอง”

ส่วน​ข้าพ​เจ้า​เป็น​เหมือน​ต้น​มะกอก​เขียว​สด​ใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​วาง​ใจ​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​นิตย์
ข้าพเจ้า​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​และ​ประ​กาศ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ ​เป็น​นิตย์

1. เมื่อดาวิดหนีไปพบอาหิเมเลค ปุโรหิตที่เมืองโนบ(1ซมอ. 21)
ใน​วัน​นั้น​มี​คน​รับ​ใช้​​ของ​ซาอูล ชื่อ โดเอก ​คน​เอ​โดม อยู่​ที่นั่น
เขาเป็น​หัว​หน้า​คน​เลี้ยง​สัตว์​ของ​ซาอูล
ดาวิดควรจะฆ่าเขาเสีย แต่ด้วยความเมตตาและด้วยคำพูดของเขา
ดาวิดจึงไว้ชีวิตของเขา
แต่เขากลับไปบอกซาอูล จนเป็นเหตุให้เอหิเมเลคและคนในตระกูลของเขา
ถูกฆ่าตายถึง 85 คน
โดยโดเอก คนนี้เองที่เป็นคนลงมือฆ่า (1ซมอ. 22:18)

ดาวิดฟ้องพระเจ้าในเรื่องนี้
และรู้ว่า พระเจ้าเองจะเป็นผู้จัดการกับคนชั่วร้ายเช่นนี้

เมื่อเราพบคนชั่วร้าย ผู้ดำเนินในทางชั่วร้ายของเขา
ให้เราทูลต่อพระเจ้า และมอบเรื่องนั้นไว้กับพระองค์
ไม่ควรจะเก็บความเคียดแค้นไว้ในใจ
แต่ให้เรามอบแด่พระเจ้าแล้วแต่พระองค์จะจัดการ

2. คนที่​ไว้​ใจ​ใน​ทรัพย์​สิน​ของ​เขา​เอง ไม่​ยอมให้​พระ​เจ้า​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของ​ตน
จะพบกับความพินาศ
เมื่อหายนะที่แท้จริงมาถึง เขาจะรู้ว่า ทรัพย์สินของเขาช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย
และเมื่อวันพิพากษามาถึง ทุกสิ่งที่เขามี ไม่อาจช่วยเขาให้รอดพ้นการพิพากษาได้เลย

คำคม

“ ผู้วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้า ชีวิตของเขาจะมั่นคงเป็นนิตย์ ”

สรุป สดุดี 51

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้ดาวิดอธิษฐานทูลขอการอภัยจากพระเจ้า เพราะเหตุบาปชั่วที่เขาได้ทำไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 51 จิตใจที่สำนึกผิดนั้น พระเจ้าไม่ทรงดูถูกหรือซ้ำเติม

​สดุดีบทนี้​ดา​วิดแต่งขึ้น หลังจากที่เขาทำผิดบาปเรื่องนาง​บัท​เช​บา​(2ซมอ.11) แล้ว​นา​ธัน​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​มาเตือนกล่าวโทษดาวิด(2ซมอ.12)

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​พระ​เมต​ตา​ข้า​พระ​องค์
ตาม​ความ​รัก​มั่น​คงและตาม​พระ​กรุ​ณา​อัน​อุดม​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ลบ​​การ​ละ​เมิด​ของ​ข้า​พระ​องค์
​ให้​หมด​จด​จาก​ความ​บาปชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ทราบ​ถึง​บาป​ของ​ข้า​พระ​องค์​แล้ว

ข้า​พระ​องค์​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระ​องค์
และ​ได้​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ถือ​กำ​เนิด​มา​ใน​ความชั่ว
และ​​เป็น​คน​บาป​ตั้ง​แต่​อยู่​ใน​ครรภ์​มาร​ดา

ขอ​ทรง​สอน​สติ​ปัญ​ญา​แก่​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ชำระ​มลทิน​จาก​ข้า​พระ​องค์​ด้วย​ต้น​หุสบ
ข้า​พระ​องค์​จึง​จะ​สะ​อาด

ขอ​กระ​ดูก​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​หัก​นั้น​เปรม​ปรีดิ์

ขอ​ซ่อน​พระ​พักตร์​พระ​องค์​จาก​บาป​​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ลบ​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของ​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​​สร้าง​ใจ​สะ​อาด​ใน​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​สร้าง​จิต​ใจ​หนัก​แน่น​ขึ้น​ใหม่​ภาย​ใน​ข้า​พระ​องค์

ขอ​อย่า​ทรง​เหวี่ยง​ข้า​พระ​องค์​ไป​จาก​พระ​พักตร์​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ทรง​นำ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ไป​จาก​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​คืน​ความ​ชื่น​บาน​ใน​ความ​รอด​​แก่​ข้า​พระ​องค์
และ​ทำ​ให้​ข้า​พระ​องค์​เชื่อ​ฟัง​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ

แล้ว​ข้า​พระ​องค์​จะ​สอน​บรร​ดา​ผู้​ทำบาป​ถึงทาง​ของ​พระ​องค์
และ​นำ​คน​บาป​​กลับ​มา​หา​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​โทษ​ของ​การ​ฆาต​กรรม
และ​​ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​เพลง​เรื่อง​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์
และ​จะ​ประ​กาศ​การ​สรร​เสริญ​พระ​องค์

เพราะ​เครื่อง​บูชา​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ปรารถ​นา​ คือ จิต​ใจ​ที่​แตก​สลาย
ใจ​ที่​แตก​สลาย​และ​สำ​นึก​ผิด​นั้น
พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ดู​ถูก

1. เมื่อดาวิดสำนึกบาป สิ่งที่เขาทำคือ
รีบเข้าหาพระเจ้า ขอการอภัยจากพระเจ้า
เพราะเขารู้ดีว่าพระเจ้า เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและพระเมตตา
เขาจะได้รับการอภัย และช่วยให้พ้นจากผลร้ายที่ได้รับจากการทำบาปนั้นอย่างแน่นอน

วันนี้ เมื่อเรารู้ตัวว่าเราทำบาปต่อพระเจ้า
จงรีบเข้ามา ทูลขอการอภัย แล้วรับพระเมตตาของพระเจ้า

2. ดาวิดสารภาพบาปว่า บาปของเขาอยู่ในตัวเขามานานแล้ว ตั้งแต่ในท้องแม่
เพียงแค่มันจะไม่มีโอกาสเผยตัวออกมา
วันนี้ เขารู้ตัวแล้วถึงความบาป ความชั่วร้ายของตน
ขอพระเจ้าทรงลบล้างบาปนั้น
และสร้างจิตใจแบบใหม่ขึ้นในเขาด้วยเถิด
และทรงทำให้เขาเชื่อฟังด้วยเต็มใจด้วยเถิด

ท่าทีของการสารภาพบาปที่พระเจ้าพอพระทัย คือ
ยอมรับความผิดของตน
และถ่อมใจลงยอมรับความจริงว่า ตนไม่มีทางทำสิ่งที่ดีได้ด้วยตนเอง
แล้วร้องขอการอภัย
และความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่

3. เมื่อพระเจ้าทรงอภัยบาปแล้ว จะทรง​คืน​ความ​ชื่น​บาน​​ให้แก่​เรา
และ​ทำ​ให้เรา​ปรารถนาที่จะเชื่อ​ฟัง​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ
แล้วเราจะก็ประกาศถึงความรอดของ​พระ​องค์ เพื่อ​นำ​คน​บาป​จะ​กลับ​มา​หา​พระ​องค์

พระเยซูชำระบาปของเราแล้ว
เราจึงชื่นชมยินดีในพระเจ้า
และสมควรที่จะประกาศถึงความรอดของพระองค์ ให้คนทั้งหลายได้รับรู้

คำคม

จิตใจสำนึกผิดนั้น พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

สรุป สดุดี 50

ภาพรวม

 • พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยในเครื่องสัตวบูชา แต่พอพระทัยในการขอบพระคุณพระเจ้าและในคำอธิษฐานที่เราร้องทูลต่อพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 50 เครื่องบูชาที่พระเจ้ายอมรับ คือ การขอบพระคุณด้วยจริงใจ

พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​มหิท​ธิ​ฤทธิ์​ตรัส​​เรียก​แผ่น​ดิน​โลก
ตั้ง​แต่​ทิศ​ตะวัน​ออก​จนถึง​ทิศ​ตะวัน​ตก

พระ​เจ้า​ทรง​ทอ​แสง​ออก​มา จาก​ศิโยน​
ทรง​เสด็จ​มา ด้วยเพลิง​เผา​ผลาญ​และ​มี​พายุ​พัด​รุนแรง​

พระ​องค์​ทรง​เรียก​ฟ้า​สวรรค์​เบื้อง​บน และ​แผ่น​ดิน​โลก
เพื่อ​จะ​ทรง​พิพาก​ษา​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ ว่า

“จง​รวบ​รวม​ผู้​จงรัก​ภักดี​ของ​เรา​มา​ให้​เรา
ผู้​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​กับ​เรา​ด้วย​เครื่อง​สัตว​บูชา”

ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า​เอ๋ย จง​ฟัง
พระเจ้ามิ​ได้​ตำหนิ​เจ้า ​เรื่อง​เครื่อง​สัตว​บูชา​ของ​เจ้า
พระเจ้าจะ​ไม่​รับ​วัว​หรือ​แพะ ​จาก​​เจ้า
เพราะ​สัตว์​ทุก​ตัว​​เป็น​ของพระเจ้า
พระเจ้า​รู้​จัก​นก​แห่ง​ขุน​เขา​ทุก​ตัว

พระเจ้าไม่เคยหิว แต่สมมติว่า ถ้าพระเจ้า​หิว พระเจ้า​ก็ไม่​จำเป็นต้องบอก​เจ้า
เพราะ​พิภพ​และ​สาร​พัด​ที่​อยู่​ใน​นั้น​เป็น​ของพระเจ้า

จง​ถวาย​เครื่อง​บูชา ​คือ​ การ​ขอบ​พระ​คุณ​แด่​พระ​เจ้า
และ​จง​ร้อง​ทูลพระเจ้า​ใน​วัน​ยาก​ลำ​บาก
พระเจ้า​จะ​ช่วย​กู้​เจ้า
และ​เจ้า​จะ​ถวาย​เกียรติ​แก่​พระเจ้า

แต่​​คน​อธรรมจะไม่​มี​สิทธิ์​ท่อง​กฎ​เกณฑ์​ของพระเจ้า
หรือ​ รับ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระเจ้า​ ด้วย​ปาก​ของ​ตน
เพราะ​พวกเขา​เหวี่ยง​คำ​ของพระเจ้า​ไว้​ข้าง​หลังตน
พวกเขา เข้าพวกกับขโมย กับ​คน​ล่วง​ประ​เวณี
พวกเขาพูดสิ่ง​ชั่ว และ​​หลอก​ลวง
พวกเขานินทา ​ใส่​ร้าย​ พี่​น้อง​ของ​ตน

เมื่อพระเจ้าทรงนิ่ง​เงียบ พวกเขา​คิด​ว่า​พระเจ้าเป็นเหมือนพวกเขา
แต่พระเจ้า​จะ​ตำหนิ​ และ​กล่าว​โทษ​พวกเขา

​ผู้​ที่ลืม​พระ​เจ้า จง​พิ​จาร​ณา​เรื่องนี้
มิฉะนั้น พระเจ้า​จะ​ฉีก และ​จะ​ไม่​มี​สัก​คน​ช่วย​กู้​ได้

ผู้​ถวาย​เครื่อง​บูชา ​คือ​ การ​ขอบ​พระ​คุณ​ก็​ให้​เกียรติ​พระเจ้า
พระองค์จะ​สำ​แดง​ความ​รอด แก่​ผู้​ดำเนินชีวิต​อย่าง​ถูก​ต้อง

1. ​ผู้​จงรัก​ภักดี​ต่อพระเจ้า จะผูกพันกับพระเจ้าด้วยพันธ​สัญ​ญาแห่ง​เครื่อง​บูชา
ซึ่งไม่ใช่เครื่องสัตวบูชาที่เป็นพิธีกรรม
เพราะพระเจ้าไม่จำเป็นต้องได้อะไรจากมนุษย์เลย พระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง

แต่เป็นเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างจริงใจ ในสิ่งที่พระองค์ประทานแก่เขา
และเครื่องบูชาแห่งการอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้า ซึ่งพระองค์พร้อมที่จะฟังและพร้อมที่ยังตอบคำอธิษฐานของพวกเขา

วันนี้ สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งจากเราผู้เป็นประชากรของพระองค์ คือ
การที่เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผูกพันกับพระองค์มากยิ่งขึ้น
ด้วยการเข้ามาขอบคุณพระองค์ และอธิษฐานต่อพระองค์ ร้องทูลต่อพระองค์
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพระาว่า พระเจ้าทรงรักเราเหลือเกิน
ขอบคุณพระเจ้า

2. คนที่ไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัส ​เหวี่ยง​คำ​ของพระเจ้า​ไว้​ข้าง​หลังตน
เครื่องบูชาใดๆของคนเหล่านั้นก็ไร้ค่า
แม้แต่การที่พวกเขาท่องจำพระคำของพระเจ้า ก็ยังถือว่าไร้ความหมาย

การเข้าเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องยำเกรงพระเจ้าและเข้ามาด้วยความรักที่จริงใจต่อพระองค์
ซึ่งคนที่เป็นเช่นนี้ สังเกตได้จาก
พวกเขาจะดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า

คำคม

“ คำอธิษฐานที่จริงใจ มีค่ายิ่งกว่าของถวายใดๆ ”

สรุป สดุดี 49

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้กล่าวถึง คนที่วาง​ใจ​ใน​ความ​มั่ง​คั่งของตนเอง ไม่ไว้วางใจในพระเจ้า ในที่สุดเขาจะพบในความพินาศตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 49 คนที่วาง​ใจ​ใน​ความ​มั่ง​คั่ง เป็น คน​เขลาอย่างยิ่ง

ชน​ชาติ​ทั้ง​สิ้น​เอ๋ย จง​ฟัง​ข้อ​ความ​แห่งปัญ​ญา

ทำไม​ข้าพ​เจ้า​จะ​ต้อง​กลัว เมื่อ​ความ​ชั่ว​ของ​ผู้​ข่ม​เหง​ราย​ล้อม​ข้าพ​เจ้า?
คือพวกเขาที่วาง​ใจ​ใน​ทรัพย์​สิน​ของ​ตัว และ​โอ้​อวด​ความ​มั่ง​คั่ง​​ของ​ตน

ไม่มีใคร​ไถ่​ ตัวเขาหรือพี่​น้อง​ของเขา​ ​ต่อพระ​เจ้า ได้
เพราะ​ค่า​ไถ่​ชีวิต เพื่อให้เ​ขา​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​นั้น​แพงมาก และ​ไม่​เคย​พอ​เลย
ไม่ว่าจะใช้ทรัพย์มากเพียงใดก็ไม่เพียงพอ

ทั้งคน​มี​ปัญญา​และ​คน​เขลา ​ก็​ล้วนแต่ต้องตายเหมือน​กัน
และ​ละ​ทรัพย์​สิน​ของ​ตน​แก่​คน​อื่น

ถึง​เขา​เคย​เรียก​ที่​ดิน​ของ​ตัว​ตาม​ชื่อ​ของ​ตน
แต่ในที่สุดก็จะไม่มีสิทธิในที่ดินนั้น

มนุษย์​แม้​มั่ง​คั่ง​ก็​ไม่​อาจ​ยืน​ยง​อยู่​ได้
​คน​โง่​เขลา และ​กับ​คน​ที่​ติด​ตาม​เขา ​ก็​พินาศ​เหมือน​สัตว์​เดีย​รัจ​ฉาน
แดน​คน​ตาย​จะ​เป็น​บ้าน​ของพวก​เขา

แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ไถ่​ชีวิต​ข้าพ​เจ้า​จาก​เงื้อมมือ​ของ​แดน​คน​ตาย
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรง​รับ​ข้าพ​เจ้า​ไว้

อย่า​กลัว เมื่อใคร​มั่ง​มี​ขึ้น หรือศักดิ์​ศรี​​เพิ่ม​พูนขึ้น
เพราะ​เมื่อ​เขา​ตาย เขา​จะ​เอา​อะไร​ไป​ไม่ได้​เลย
ศักดิ์​ศรี​ของ​เขา​จะ​ไม่​ลง​ไป​กับ​เขา

มนุษย์​แม้​มั่งคั่ง​แต่​หาก​ปราศ​จาก​ความ​เข้า​ใจ
เขา​ก็​พินาศ​เหมือน​สัตว์​เดีย​รัจ​ฉาน

1. คนที่วางใจในทรัพย์สินเงินทอง สักวันเขาจะรู้ความจริงว่า
สิ่งเหล่านั้นช่วยพวกเขาไม่ได้เลย
คนที่วางใจในพระเจ้า
ทั้งในวันนี้ และวันหน้า เขาจะรู้ว่า พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทรงช่วยเขาได้

2. สิ่งที่มนุษย์ครอบครองอยู่วันนี้ ต่อไปก็จะไม่ใช่ของเขาอีกต่อไป
แม้แต่ที่ดินที่เคยเรียกด้วยชื่อของเขา ในอนาคตก็จะไม่ใช่ของเขาอยู่ดี

จงฉลาดพอที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อสิ่งของชั่วคราวเหล่านี้
แต่อยู่เพื่อศักดิ์ศรีนิรันดร์ในอนาคต

3. คนอธรรมที่มั่งคั่งขึ้น หรือมีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้น
เมื่อเขาตายไป ความมั่งคั่งและศักดิ์ศรี จะไม่ได้ตามเขาไปด้วย
แต่จะเป็นสิ่งกล่าวโทษเขาในสิ่งที่เขาทำ

ส่วนคนที่ให้พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา
เมื่อเขาตายไป เขาจะได้รับรางวัลในสิ่งที่เขาทำเพื่อพระองค์ ขณะที่เขาอยู่บนโลกนี้

คำคม

“ เมื่อตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลย แต่เราจะได้รับผลของสิ่งที่เราทำไว้ในโลกนี้ ”

สรุป สดุดี 48

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้ สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงปกป้องและอวยพระพรแก่นครที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย (เยรูซาเล็ม)

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 48 พระเจ้าทรงทำให้นครที่พระองค์ทรงสถิตนั้น มั่นคงและสง่างาม

พระเจ้านั้น​ยิ่ง​ใหญ่​และ​สม​ควร​จะ​สรร​เสริญ​อย่าง​ยิ่ง
​นคร​แห่ง​พระ​เจ้า​ บนภูเขา​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์ สูง​ตระ​หง่าน​งาม​ตระ​การ​ตา
เป็น​ความ​ชื่น​บาน​ของ​แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น คือ​ ภูเขา​ศิโยน
ซึ่ง​เป็น​นคร​ของ​กษัตริย์​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่

พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​พระ​องค์ ว่า​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​อัน​แข็ง​แกร่ง
เพราะ​นี่​แน่ะ พระ​ราชา​ชุมนุม​กัน เพื่อโจมตี
แต่ต้อง​ตก​ใจ กลัว​จน​ตัว​สั่น แล้ว​ก็​แตก​ตื่น​หนี​ไป

พระ​องค์​ทรง​ทำ​ลาย​กอง​เรือ​กำ​ปั่น​แห่ง​ทาร​ชิช​ด้วย​ลม​ตะวัน​ออก

เมื่อ​อยู่​กลาง​พระ​วิหาร​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ไตร่​ตรอง​ถึง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
คำ​สรร​เสริญ​พระ​องค์ไป​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก​
พระ​หัตถ์​ขวา​ของ​พระ​องค์​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม

จง​เดิน​รอบ​ศิโยน แล้ว​นับ​หอ​คอย ป้อมปราการ​ และพิจาร​ณา​เชิง​เทิน​ของ​ศิโยน​ให้​ดี
เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​บอก​คน​รุ่น​หลัง​ว่า
​พระ​เจ้า ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เรา​เป็น​นิตย์​นิ​รันดร์
พระ​องค์​จะ​ทรง​นำ​เรา​จน​ถึง​ที่​สุด

1. เมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเมืองใด เมืองนั้นย่อมได้รับการปกป้อง ได้รับสง่าราศี และได้รับพระพร
หากเราปรารถนาให้ครอบครัวของเรา เมืองของเรา ประเทศของเรา ได้รับการปกป้อง และพระพร

เราสมควรที่จะอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างจริงใจ
เพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในแผ่นดินของเรา
แล้วเมื่อพระเจ้าทรงดลใจให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
จงลุกขึ้นทำสิ่งนั้นอย่างสุดกำลังเถิด

2. ผู้แต่งสดุดีบทนี้ กล่าว่า ถ้าพิจารณาดูรอบๆเยรูซาเล็มให้ดีๆ ก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพระพรเมืองนี้มากเพียงใด

ในทำนองเดียวกัน วันนี้ถ้าเราพิจารณาดูรอบๆชีวิตของเราให้ดีๆ
เราจะเห็นพระคุณของพระเจ้ามากมายในชีวิตของเรา
และเห็นว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อเราและทรงรักเมตตาเรามากมายเพียงใด

คำคม

“ เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเรา ดังนั้นจะได้รับพระพร ในทุกสถายการณ์แน่นอน ”

สรุป สดุดี 47

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงครอบครองเหนือชนชาติทั้งหลาย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 47 พระเจ้าเป็นที่ยกย่องท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย

ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​ตบ​มือ​โห่​ร้อง ​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า​ ด้วย​ความ​ยินดี
เพราะ​พระเจ้าผู้​เป็น​ที่​น่า​คร้าม​กลัว ทรง​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น

พระเจ้า​ทรง​ปราบ​ปราม​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ให้​อยู่​ภาย​ใต้​เรา
พระ​องค์​ทรงเลือก​เรา ให้ได้รับมรดกของผู้ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก

พระ​เจ้า​เสด็จมา​ด้วย​เสียง​โห่​ร้องและ​เสียง​แตร
จง​ร้อง​เพลง​สดุดี​พระ​เจ้า ผู้ทรงเป็น​กษัตริย์​ของ​เรา
เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​กษัตริย์​แห่ง​แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น
พระ​เจ้า​ประ​ทับ​บน​พระที่​นั่ง​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์
บรร​ดา​เจ้า​นาย​ของ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ประ​ชุม​กัน ใน​ฐานะ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​เจ้า
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​อย่าง​สูง

1. สดุดีบทนี้เล็งถึง การครอบครองของพระคริสต์
พระเจ้า​ทรง​ปราบ​ปราม​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ และทรงให้ประชากรของพระองค์ที่พระองค์ทรงรัก ได้รับมรดก
​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลายจะถูกรวบรวมเข้ามา ใน​ฐานะ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​เจ้า
พระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและพวกเขาที่ยกย่องสรรเสริญพระองค์อย่างสูง

โดยทางพระเยซูคริสต์ ทุกชนชาติได้ถูกรวบรวมเข้ามาเป็นประชากรของพระเจ้า
พระเยซูทรงเป็นเจ้านายและทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขา(ผู้เชื่อวางใจในพระเยซู)
และพวกเขาจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์

เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า สมควรถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูง
และสมควรถือว่า สิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติด้วยสุดจิตสุดใจของเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงเลือกเรา ให้เป็นประชากรของพระองค์ ผู้จะได้รับพระพร เราควรทำตัวให้สมกับเกียรตินี้ ”

สรุป สดุดี 46

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองนครที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 46 เมืองที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยจะปลอดภัย

พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​และ​เป็น​กำลัง​ของ​เรา
เป็น​ความ​ช่วย​เหลือ​ที่​พร้อม​อยู่​ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก

ดังนั้น แม้​ว่า​แผ่น​ดิน​โลก​จะ​เปลี่ยน​แปลง​ไป
แม้​ว่า​ภูเขา​หรือ​​ทะเล​จะสั่นคลอน
​เรา​ก็จะ​ไม่​กลัว

เมื่อพระ​เจ้า​สถิต​กลาง​​นคร นคร​นั้น​จะ​ไม่​สั่น​คลอน
​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ช่วย​นคร​นั้น​ไว้
พระ​องค์​เปล่ง​พระ​สุร​เสียง แผ่น​ดิน​โลก​ก็​ละ​ลาย​ไป

พระเจ้า​สถิต​กับ​เรา​ทั้ง​หลาย ​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​อัน​แข็ง​แกร่ง​ของ​เรา

พระเจ้า​ทรง​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​โลก​​ร้าง​เปล่า
​ทรง​ให้​สง​คราม​สงบ​จน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก

จง​นิ่ง​เสีย และ​รู้​เถิด​ว่า
พระเจ้า​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
พระเจ้า​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​ใน​แผ่น​ดิน​โลก

1. ถ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในโลก เป็นที่กำบังและที่ลี้ภัยของเรา
แล้วจะมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในโลก จะทำอันตรายเราได้อีกเล่า ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาต
และถ้าพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างยิ่ง แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งร้าย แต่จะส่งผลดีต่อเราในที่สุด

จงเข้ามาซ่อนตัวในพระเจ้า วางใจในพระองค์
แล้วเราจะปลอดภัยในพระหัตถ์ของพระเจ้า

2. เมื่อพระเจ้าสถิตกับนครใด นครนั้นจะปลอดภัย
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด บัดนี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ภายในเรา
เราจะปลอดภัย ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน

3. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ และทรงเป็นที่ยกย่องท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
ทั้งที่รู้จักและยังไม่รู้จักพระองค์
ลึกๆในใจของมนุษย์ทั้งหลาย รู้ว่ามีพระผู้สร้าง ที่เขาต้องยำเกรง
เราเองก็รู้จักพระองค์ คือ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด
และเราจะยิ่งตระหนัก เมื่อเรา​นิ่ง​เสีย
แล้วรอคอยดู และสังเกตให้ดี ว่า พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬาร ใหญ่โตมากมายเพียงไร
เพื่อเราผู้เป็นประชากรของพระองค์

คำคม

“ ผู้ลี้ภัยในพระเจ้า จะไม่พบภัยใดๆ ”

สรุป สดุดี 45

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้กล่าวถึงกษัตริย์ที่เต็มด้วยสง่าราศีและพระราชินีที่ได้รับศักดิ์ศรี ซึ่งเล็งถึงพระคริสต์และคริสตจักร

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 45 พระคริสต์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีและเราจะได้รับสง่าราศีร่วมกับพระองค์

สดุดีบทนี้ยกย่องพระคริสต์ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์ คริสตจักรเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์

ข้า​แต่​กษัตริย์​ผู้​ทรง​อำ​นาจ
พระ​องค์​งาม​สง่า​ยิ่ง​กว่า​มนุษย์​คน​ใด และทรงเต็มไปพระ​คุณ
พระองค์ทรงเต็มด้วยพระ​สิริ​และ​ความ​สง่า​งาม​
​พระองค์ทรงสัตย์จริง ทรงสุภาพ​อ่อน​โยน​และ ทรง​ความ​ชอบ​ธรรม
พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​นั้น​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์​นิ​รันดร์
พระ​องค์​ทรง​รัก​ความ​ชอบ​ธรรม​และ​ทรง​เกลียด​การ​อธรรม
​พระ​เจ้า​ของ​พระ​องค์​ทรง​เจิม​พระ​องค์​ไว้ ด้วย​น้ำ​มัน​แห่ง​ความ​ยินดี​

พระ​รา​ชินีทรงเครื่องประดับสง่างาม​ยืน​ที่​ข้าง​ขวา​พระ​หัตถ์​พระ​องค์
จงบอกพระนางว่า จง​ลืม​บ้านและชน​ชาติ​ของ​พระ​นาง​​เสีย
และ​พระ​ราชา​จะ​ทรง​ปรารถ​นา​ความ​งาม​ของ​พระ​นาง
เนื่อง​จาก​พระ​องค์​ทรง​เป็น​เจ้า​นาย​ของ​พระ​นาง จง​โน้มตัว​ลง​คำนับ​พระ​องค์​เถิด

ผู้คน​จะ​เอา​ของ​กำนัล​มา​ถวาย​พระ​นางและจะ​ขอ​ความ​โปรด​ปราน​จาก​พระ​นาง
พระ​นาง​ถูก​นำ​เข้า​เฝ้า​พระ​ราชา​ และ​บรร​ดา​เพื่อน​เจ้าสาว ก็​ถูก​นำ​มา​เข้าเฝ้า​พระ​องค์
ด้วย​ความ​ยินดี​และ​ความ​เปรม​ปรีดิ์ ทั้ง​หมด​เข้า​ไป​ใน​พระ​ราช​วัง

พระ​องค์​จะ​ทรง​แต่ง​ตั้งบรร​ดา​พระ​โอรส​ของ​พระ​องค์ให้​เป็น​เจ้า​ปก​ครอง​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก

ข้า​พระ​องค์​จะ​เชิดชู​พระ​องค์ ​ตลอด​ทุก​ชั่ว​ชาติ​พันธุ์
ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

1. สดุดีบทนี้กล่าวถึงพระคริสต์ กษัตริย์ผู้จะเสด็จมา ว่า
ทรงเต็มด้วยพระ​สิริ​และ​ความ​สง่า​งาม​ ทรงสุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ชอบ​ธรรม

เราทั้งหลายผู้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์
จึงจะได้รับศักดิ์ศรี และความสง่างามอย่างยิ่ง เนื่องจากพระองค์

หากเราตระหนักว่า ต่อไปภายหน้าเราจะได้รับศักดิ์ศรีมากมาย สักเพียงใด
เราก็จะยิ่งดำเนินชีวิตขณะอยู่ในโลกนี้ ให้สมศักดิ์ศรี ที่พระเจ้าจะทรงมอบให้มากเพียงนั้น

2. สดุดีพูดถึงพระราชินี(คริสตจักรของพระคริสต์) ว่า
ให้พระนางลืมบ้านและชนชาติของตนเสีย
เพราะพระนางไม่ใช่คนของชนชาติเดิมอีกต่อไป

เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า สมควรที่จะเลิกสนใจค่านิยมของโลกนี้
แม้เมื่อก่อนเราสนใจ และเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิต
แต่บัดนี้ เราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว
สิ่งที่เราควรสนใจ ไม่ใช่สิ่งของในโลกนี้
แต่เป็นการทำให้พระเจ้าของเราพอพระทัย ขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้

คำคม

“ เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าบนสวรรค์ สมควรดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม เมื่ออยู่บนโลกนี้ ”

สรุป สดุดี 44

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขา เหมือนอย่างที่ทรงเคยช่วยแล้วในอดีตกาล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 44 พระเจ้าเคยช่วยในอดีตได้อย่างไร ปัจจุบันพระองค์ก็ยังคงสามารถช่วยได้เช่นนั้น

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ได้​ยินถึง​พระ​ราช​กิจ​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ใน​สมัย​​โบ​ราณ​กาล​นั้น
พระ​องค์​ทรง​ขับ​ไล่​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ออก​ไป
แต่​พระ​องค์​ทรงให้​บรรพ​บุรุษของพวกข้าพระองค์ได้อาศัยที่นี่
​เขา​ทั้ง​หลาย​ไม่​ได้​ยึด​แผ่น​ดิน​นั้น​ด้วย​ดาบ​ของ​เขา​เอง
แต่​โดย​พระ​หัตถ์​ขวาของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย​เขา​เหล่า​นั้น

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ​กษัตริย์​ของ​ข้า​พระ​องค์ ขอ​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​แก่​อิสราเอล
ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลายสามารถ​ต่อ​สู้​ศัตรูได้โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
​ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้​วาง​ใจ​ใน​คัน​ธนูและ​ดาบ​ของ​ข้า​พระ​องค์
แต่​วางในในพระ​องค์​
​พวก​ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

แต่บัดนี้
​พระ​องค์​ทรง​ทอด​ทิ้ง​พวกข้า​พระ​องค์ และ​ให้​ขาย​หน้า
พระ​องค์​ทรง​ให้​พวกข้า​พระ​องค์พ่ายแพ้​ศัตรู
พระ​องค์​ทรง​กระ​จาย​พวก​ข้า​พระ​องค์ ​ไป​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
พระ​องค์​ทรง​ขาย​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ไป​ด้วย​ราคา​ถูก ไม่​ทรง​ได้​อะไร​จาก​การ​ขาย​นั้น
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้พวก​ข้า​พระ​องค์ เป็น​ที่​เยาะ​เย้ย​และ​ดู​หมิ่น​
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​พวก​ข้า​พระ​องค์ ​เป็น​คำ​ล้อ​เลียน​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ

สิ่ง​ทั้ง​ปวง​นี้​เกิด​กับพวก​ข้า​พระ​องค์​
แม้​ว่า​พวก​ข้า​พระ​องค์​ไม่​ได้​ลืม​พระ​องค์ หรือ​ทำ​ผิด​ต่อ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์
จิต​ใจ​ของพวก​ข้า​พระ​องค์​​ก็​มิ​ได้​หันเหไป​จาก​ทาง​ของ​พระ​องค์

พระองค์ทรงทราบดีว่า
พวกข้า​พระ​องค์ไม่​​ได้​ลืมพระ​เจ้า หรือ​พนม​มือ​ของ​ตน​ไหว้​พระ​อื่น

เพราะ​เห็น​แก่​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ถูก​ฆ่า​วัน​ยัง​ค่ำ
และ​ถูก​นับ​ว่า​เป็น​แกะ​สำ​หรับ​เอา​ไป​ฆ่า

ขอ​ทรง​ตื่น​ขึ้น​เถิด
ขอ​อย่า​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์​เป็นนิตย์
ขออย่า​ทรง​ลืม​ความ​ทุกข์​ยาก​ที่​พวกข้า​พระ​องค์​ได้รับนี้
ขอ​ทรง​ลุก​ขึ้น​มา​ช่วย​พวกข้า​พระ​องค์​​เถิด
ขอ​ทรง​ไถ่​พวก​ข้า​พระ​องค์​เพื่อ​เห็น​แก่​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์

1. เมื่อผู้เขียนสดุดีบทนี้(ซึ่งน่าจะเป็นดาวิด) ระลึกถึงสิ่งที่เขาได้เคยรับรู้มาก่อนว่า
พระเจ้าเคยช่วยประชากรของพระองค์อย่างอัศจรรย์ในอดีตที่ผ่านมา

ดังนั้นเขาจึงเชื่อว่า พระเจ้าทรงสามารถช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากศัตรูในวันนี้ได้

พระเจ้าทรงเคยช่วยเรามาแล้วในอดีต
วันนี้ก็เช่นกัน พระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนแปลงทรงสามารถช่วยเราให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในวันนี้ไปได้

2. สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เขียน ที่ชนชาติของเขาพ่ายแพ้​ศัตรู ถูกจับตัว​ไปอยู่​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
จนเป็น​ที่​เยาะ​เย้ย​และ​ดู​หมิ่น​

ผู้เขียนรู้ดีว่า เป็นเพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเท่านั้น สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้

ดังนั้นเขาจึงร้องทุกข์ต่อพระเจ้า
เพราะเขารู้ว่า ก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้น ที่ทำให้สถานการณ์เหล่านี้คลี่คลายลงในทางที่ดีได้

3. เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้เขียน ทั้งที่เขายังคงติดตามพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์
พระเจ้าทรงมีแผนการบางอย่างสำหรับเขา ซึ่งในที่สุดจะนำผลดีมาสู่เขา

แต่ที่สำคัญก็คือว่า
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขานั้น กลายเป็นคำพยากรณ์ที่เล็งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์ ในเวลาต่อมา
“เพราะ​เห็น​แก่​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ถูก​ฆ่า​วัน​ยัง​ค่ำ และ​ถูก​นับ​ว่า​เป็น​แกะ​สำ​หรับ​เอา​ไป​ฆ่า”

เหตุการณ์ที่ไม่น่าชื่นใจที่เกิดขึ้นกับเรานี้
มีพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้สำหรับเรา อยู่ในเหตุการณ์นั้น

คำคม

มีแต่พระเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุดเท่านั้น ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราอย่างแท้จริงได้

สรุป สดุดี 43

ภาพรวม

 • ผู้แต่งสดุดีนี้อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงประทานความยุติธรรมและความช่วยเหลือแก่เขา ในวันแห่งความยากลำบากของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 43 ผู้ที่เข้ามาลี้ภัยในพระเจ้า จะได้รับการช่วยกู้

ผู้แต่งสดุดีบทนี้ (ซึ่งน่าจะเป็นดาวิด) อธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ประ​ทาน​ความ​เป็น​ธรรม​แก่​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์ ให้​พ้น​จาก​คน​​อยุติ​ธรรม
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ซึ่ง​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ลี้​ภัย

บัดนี้​ข้า​พระ​องค์​กำลังอยู่​อย่าง​ทุกข์​โศก เพราะ​การ​บีบ​บัง​คับ​ของ​ศัตรู
ขอความ​สว่าง​และ​ความ​จริง​ของ​พระ​องค์​ ​นำ​ข้า​พระ​องค์ ​มา​ยัง​​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์
แล้ว​ข้า​พระ​องค์​จะ​ไป​มีความ​ยินดี​อย่าง​ที่​สุด​
และ​จะ​ยก​ย่อง​สรรเสริญพระ​องค์​

แล้วแต่งสดุดีบทนี้ หันมาพูดกับจิตใจของตนเองว่า
“จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​หวัง​ใน​พระ​เจ้า เพราะ​ข้า​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​อีก”

1. เมื่อผู้แต่งสดุดีนี้ พบกับความทุกข์อย่างยิ่ง
เขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงนำเขาไปยังที่ประทับของพระองค์
เพราะที่นั่นเขาจะพบกับความยินดีอย่างยิ่ง

ยามที่เราทุกข์ใจ ให้เรารีบเข้ามาอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์
ด้วยการดึงจิตใจของเรา ระลึกถึงพระเจ้า อธิษฐานต่อพระองค์
เพราะที่นั่นจิตใจของเราจะได้รับการปลอบประโลม และความยินดี

2.คำอธิษฐานนี้กล่าวว่า
“ขอความ​สว่าง​และ​ความ​จริง​ของ​พระ​องค์​ ​นำ​ข้า​พระ​องค์ ​มา​ยัง​​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์”

เป็นคำพยากรณ์ถึงพระเยซู
ผู้เป็นความสว่าง
ยน. 8:12
พระ​เยซู​ตรัส​กับ​พวก​เขา​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​ว่า “เรา​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก คน​ที่​ตาม​เรา​มา​จะ​ไม่​ต้อง​เดิน​ใน​ความ​มืด แต่​จะ​มี​ความ​สว่าง​แห่ง​ชีวิต”
ยน. 14:6
พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​จะ​มา​ทาง​เรา

พระเยซูทรงเป็นความสว่างและความจริง ที่จะนำมนุษย์ไปสู่พระเจ้า
เพื่อความชื่นชมยินดีอันเต็มเปี่ยมจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลาย

คำคม

“ จิตใจที่ทุกข์ระทม จะกลายเป็นจิตใจที่เบิกบาน เมื่อได้มาอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ”

สรุป สดุดี 42

ภาพรวม

 • ผู้ที่แสวงหาพระเจ้า จะรอคอยพระองค์และตั้งความหวังทั้งหมดไว้ที่พระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 42 จงหวังใจในพระเจ้าเสมอ ในทุกสถานการณ์

ผู้แต่งบทเพลง(ซึ่งน่าจะเป็นดาวิด) ได้แต่งบทเพลง ว่า

กวาง​ดิ้นรนหา​ธาร​น้ำ​ฉัน​ใด
จิต​ใจของ​ข้า​พระ​องค์​หิวกระหายหา​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​ฉัน​นั้น
​ข้า​พระ​องค์​ปรารถนาที่จะ​ได้​เห็น​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า

ข้า​พระ​องค์ทุกข์ใจ​ทั้ง​วัน​คืน
​คน​ก็เยาะเย้ยข้าพระองค์ ​ว่า
“พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน?”

จิตใจของข้า​พระ​องค์​ระลึก​ถึง​ไปร่วมนมัสการใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​เจ้า อีกครั้ง

จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย ไฉน​เจ้า​จึง​ฝ่อ​อยู่?
ไฉน​เจ้า​จึง​กระ​สับ​กระ​ส่าย​อยู่​ภาย​ใน?
จง​หวัง​ใน​พระ​เจ้า
เพราะ​ข้า​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​อีก
ผู้​ทรง​เป็น​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด

ข้า​แต่​พระ​เจ้า จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ฝ่อ​อยู่​ภาย​ใน
ดังนั้น ข้า​พระ​องค์​จึง​ระลึก​ถึง​พระ​องค์

ในยามทุกอย่างสดใสข้าพเจ้าเห็นความ​รัก​มั่นคงของพระองค์
ในยามมืดมิดข้าพ​เจ้าก็ยังสรรเสริญและอธิษฐานต่อพระองค์

จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย อย่ามัวแต่ท้อใจ จง​หวัง​ใน​พระ​เจ้าเถิด

1. จิตใจที่หิวกระหายพระเจ้า หวังใจในพระเจ้า
จะได้พบกับพระองค์ และได้รับการช่วยกู้จากความทุกข์ยากทั้งสิ้น

ทุกวันนี้ เราหิวพระเจ้า หรือ หิวน้ำ หรือ หิวสิ่งอื่น อันไหนมากกว่ากัน?

2. เมื่อจิต​ใจ​ของของเรา ท้อถอย​อยู่​ภาย​ในเรา
สิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่ง คือ
​ระลึก​ถึง​พระ​เจ้า ระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์
เพราะนั่นจะทำให้จิตใจของเรามีกำลังและชื่นบานขึ้นอีกครั้ง

อย่ามัวแต่ท้อใจ จงลุกขึ้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

คำคม

“ จิตใจเอ๋ย ไม่ต้องท้อถอยอีกต่อไปแล้ว เพราะพระเจ้าของเจ้า ทรงรักและห่วงใยเจ้า ”

สรุป สดุดี 41

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาโรคของเขาและช่วยเขาให้พ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 41 เมื่อทำบาปแล้วสารภาพต่อพระเจ้าจะได้รับการอภัย

ดาวิดเริ่มด้วยการพูดถึงความจริงในฝ่ายวิญญาณ ว่า

ผู้​ใด​เอา​ใจ​ใส่​คน​จนนั้น
พระเจ้าจะ​ทรง​ช่วย​กู้​เขา​ใน​วัน​ยาก​ลำ​บาก
พระเจ้า​จะ​ทรง​ป้อง​กัน​และ​รัก​ษา​ชีวิต​เขา​ไว้
เขา​จะ​ได้​รับ​พระ​พร​ใน​แผ่น​ดิน​ที่เขาอยู่
เมื่อ​เขาเจ็บป่วย พระเจ้าจะ​ทรง​รัก​ษา​เขา​ให้​หาย​ดี

แล้วดาวิดก็อธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระ​องค์

​คนมากมาย​ที่​เกลียด​ข้าพระองค์ ก็คิด​ปอง​ร้าย​ข้าพระองค์
แม้​แต่​เพื่อน​สนิท​ผู้​ที่​ข้าพ​เจ้า​ไว้​วาง​ใจ ผู้​รับ​ประ​ทาน​อา​หาร​ของ​ข้า​พระองค์ก็​ยก​ส้น​เท้า​ใส่​ข้าพ​ระองค์

ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ยก​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น
เมื่อ​ศัตรู​ไม่​ได้​​มี​ชัย​เหนือ​ข้า​พระ​องค์ แล้วข้า​พระ​องค์​จึง​ทราบ​ว่า
พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ค้ำ​ชู​ข้า​พระ​องค์​ไว้
เพราะ​ความ​สัตย์​สุ​จริต​ของ​ข้า​พระ​องค์
และ​ทรง​ตั้ง​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

1. คนที่เมตตา ​เอา​ใจ​ใส่​ คน​ยากจน
เขากำลังเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าสำแดงความรักพระเมตตาของพระเจ้าต่อคนเหล่านั้น
ดังนั้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับเขา
พระเจ้าเองจะทรงช่วยเขา และจงทรงอวยพระพรเขา
พระเจ้า​จะ​ทรง​ป้อง​กัน​และ​รัก​ษา​ชีวิต​เขา​ไว้

การช่วยเหลือคนยากจน จึงเป็นการสะสมพระพรเอาไว้สำหรับตนเอง ทั้งบนโลกนี้และบนสวรรค์
นั่นคือ โอกาสที่ได้ช่วยคนยากจนเป็นโอกาสแห่งพระพร

2. ดาวิดอธิษฐาน ว่า ขอพระเจ้า​ทรง​พระ​กรุ​ณา​เขา และ ขอ​ทรง​รักษา​เขาให้หายป่วย
ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนดี
แต่เพราะเขาเป็นคนที่ทำ​บาป​ต่อ​พระ​องค์ และได้สำนึกตัวแล้ว

วันนี้ พระเจ้าทรงพร้อมที่จะเมตตาเรา
ไม่ใช่เมื่อเราไม่ได้ทำผิดบาปอะไรเลย แต่เมื่อแม้เราได้ทำผิดบาปและพระเจ้าทรงเตือนเรา แล้วเรารีบถ่อมตัวลง กลับใจเสียใหม่
ด้วยท่าทีเช่นนี้ เราจะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า

3. ดาวิดได้พบกับเหตุการณ์ที่ ​คนมากมาย​​เกลียดชังและคิด​ปอง​ร้าย​เขา
แม้​แต่​เพื่อน​สนิท​ ผู้​รับ​ประ​ทาน​อา​หาร​ของเขาก็​ยังทรยศเขา

ช่างเป็นเหตุการณ์ที่แสนระทมทุกข์
เขาคงไม่เข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับเขา ในช่วงเวลานั้น

แต่ความจริงแล้วเป็นแผนการของพระเจ้า
ที่จะพยากรณ์ถึง พระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด
จะพบเจอแบบเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดในครั้งนี้

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้
พระเจ้าทรงมีเหตุผล เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในเวลานี้
แต่ทั้งหมดก็เพื่อแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานั้นจะสำเร็จ

4. ดาวิดกล่าวโดยพระวิญญาณ ว่า
เมื่อพระเจ้าทรงยกเขาขึ้น และให้มีชัยเหนือศัตรู จึง​ทราบ​ได้ว่า
พระ​องค์​พอ​พระ​ทัยเขา
เพราะ​ความ​สัตย์​สุ​จริต​ของ​เขา พระเจ้าจึง​ทรง​ตั้งเขาไว้​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

ซึ่งสิ่งนี้ เล็งถึง พระเยซูอย่างชัดเจน
พระบิดาพอพระทัยในพระเยซู ผู้ทรงเชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กางเขน
พระบิดาจึงทรงยกพระเยซูขึ้นจากความตาย มีชัยเหนือความตาย
เพราะความชอบธรรมที่พระองค์ทรงกระทำโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
พระบิดาจึงทรงตั้งพระเยซูให้เป็นปุโรหิตสำหรับการไถ่บาปมนุษย์ชั่วนิรันดร์

คำคม

“ ผู้ที่เมตตาผู้อื่น จะได้รับพระเมตตาตอบ ”

สรุป สดุดี 40

ภาพรวม

 • ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า ว่า พระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากอันตราย เขาจึงยกย่องพระเจ้าให้คนทั้งหลายได้รับรู้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 40 พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้นภัย

ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ว่า

ข้าพ​เจ้า​ได้​อด​ทน​รอ​คอย​พระเจ้า และ​พระองค์ทรงฟัง​คำ​ร้อง​ทูล​ของ​ข้าพ​เจ้า
พระ​องค์​ได้​ทรง​ฉุด​ข้าพ​เจ้า​ขึ้น​มา​จากอันตราย
แล้ว​ทรงทำให้ชีวิตของ​ของ​ข้าพ​เจ้า​มั่น​คง
พระ​องค์​ได้​ทรงทำให้ข้าพเจ้า ร้อง​เพลง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้าด้วยบทเพลงใหม่
เมื่อคน​ทั้งหลายเห็น​ ก็​เกรง​กลัวและ​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า

คน​ที่​วาง​ใจ​ในพระเจ้า​ก็​เป็น​สุข คือ​
คน​ที่​ไม่​หัน​ไป​หา​คน​จอง​หอง หรือ​​พระ​เทียม​เท็จ

พระเจ้า​ได้​ทรง​ทำการ​อัศ​จรรย์​ ไม่​มี​ผู้​ใด​เทียบ​เทียม​พระ​องค์​ได้
สิ่งที่พระเจ้าทรงทำก็​มี​มาก​มาย​เหลือ​ที่​จะ​นับ

พระเจ้าไม่ประสงค์เครื่องบูชาใดๆ
พระ​องค์​ทรง​เปิด​หู​ของ​ข้า​พระ​องค์ ว่า
สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ คือ ผู้ยินดี​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​ได้​ประกาศ​ข่าวดี​เรื่อง​การ​ช่วย​กู้ ใน​ชุม​นุม​ชน​ใหญ่
ข้า​พระ​องค์​ได้​พูด​ถึง​ความ​ซื่อ​สัตย์​และ​ความ​รอด​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ได้กล่าวถึง​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรงพระ​กรุ​ณา​​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ให้​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์ ปก​ป้อง​ข้า​พระ​องค์​เสมอ
เพราะ​ความ​ทุกข์​ยาก​นับ​ไม่​ถ้วน ได้​ล้อม​ข้า​พระ​องค์​ไว้

ความ​ชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์​ตาม​ทัน​ข้า​พระ​องค์
จน​ข้า​พระ​องค์​มอง​อะไร​ไม่​เห็น ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​ฝ่อ​ไป
ขอพระเจ้าทรง​รีบ​มา​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​เถิด

ขอ​ให้​ผู้​ที่​มุ่ง​เอา​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​องค์ ต้อง​หัน​กลับ​ไป​และอับอาย​ขาย​หน้า

ขอ​ให้​ทุก​คน​ที่​แสวง​หา​พระ​องค์ ปีติ​และ​ยินดี​ใน​พระ​องค์
ขอ​ให้​บรร​ดา​ผู้​ที่​รัก​ความ​รอด​ของ​พระ​องค์ ได้พบ​ว่า “พระเจ้าใหญ่​ยิ่ง​นัก”

ข้า​พระ​องค์​ยาก​จน​และ​ขัด​สน
ขอทรง​เอา​พระทัย​ใส่​ข้า​พระ​องค์ ขอ​อย่า​ทรง​รอ​ช้า

1. เมื่อดาวิดอด​ทน​รอ​คอย​พระเจ้า เขาก็ได้รับการช่วยกู้ให้พ้นอันตรายต่างๆ
และอันตรายเหล่านั้นจึงทำให้คนทั้งหลาย​เกรง​กลัวและ​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า

สถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้
จะกลับกลายเป็นพระพรต่อตัวเราเอง และผู้คนรอบข้าง และเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เมื่อเราอดทน รอคอยพระเจ้า อย่างไว้วางใจในพระองค์

2. คน​ที่​วาง​ใจ​ในพระเจ้า คือ​ คน​ที่​ไม่​หัน​ไปไว้วางใจในสิ่งอื่นใด นอกจากพระองค์

วันนี้ เราคิดว่า เราต้องมีอะไร?
เราถึงมั่นใจว่า เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แน่ ถ้ามีสิ่งนั้น

สิ่งนั้นแหละ คือ สิ่งที่เราไว้วางใจ

3. บทเพลงสรรเสริญของดาวิดโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เขาได้เขียนพยากรณ์ถึง พระเยซูคริสต์ โดยไม่รู้ตัว
ซึ่งผู้เขียน พระธรรมฮีบรู ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนใน ฮบ. 10

สิ่งที่เราทำถวายแด่พระเจ้าในวันนี้
พระเจ้าจะเป็นผู้ทำให้เกิดผลเป็นพระพรมากมายในอนาคต
เราเพียงแค่ทำอย่างสัตย์ซื่อในส่วนที่พระเจ้ามอบให้เราทำ นั่นก็เพียงพอแล้ว

4. ดาวิดอธิษฐานว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ และเต็มไปด้วยความรักมั่นคง
เวลานี้ เขาผู้ไว้วางใจในพระองค์ และรอคอยพระองค์ กำลังพบกับความทุกข์ยากและขัดสน
ดังนั้นขอพระองค์ทรงรีบมาช่วยเขาด้วยเถิด
และจากชีวประวัติของดาวิด เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
พระเจ้าทรงมาช่วยเขาทันเวลาเสมอ

วันนี้ เราเชื่อไหมว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่?
วันนี้ เราเชื่อไหมว่า พระเจ้าทรงรักเรา?
ดังนั้นให้เราไว้วางใจในพระเจ้า
เพราะพระองค์ทรงทราบความทุกข์ของเรา และจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอน

คำคม

“ คนที่จะวางใจในพระเจ้า จำเป็นต้องวางใจในพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น ”

สรุป สดุดี 39

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานว่า ขอพระเจ้ายกโทษให่แก่เขาและขอช่วยเขาให้พ้นภัย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 39 พระเจ้าทรงตีสอน ก็เพื่อให้กลับใจ

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะ​ระ​แวด​ระวัง​ทาง​ของ​ข้าพระองค์
เพื่อ​จะ​ไม่​ทำ​บาป​ด้วย​ลิ้น​ของ​ข้าพระองค์ แม้เมื่ออยู่​ต่อ​หน้า​คน​อธรรม

ขอ​ให้​​ข้า​พระ​องค์​ทราบ​ว่า​สัง​ขาร​ข้า​พระ​องค์​ไม่​เที่ยง​อย่าง​ไร
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​วัน​เวลา​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​สั้น​แค่​ 2-3 ​ฝ่า​มือ​เท่า​นั้น
ช่วง​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​องค์​ไม่​เท่า​ไร​เลย
มนุษย์​ทุก​คนเป็น​อยู่​ชั่ว​เวลา​หนึ่ง​ อย่าง​ลม​หาย​ใจ
พวกเขาเป็นเหมือนอย่าง​เงา
พวกเขา​วุ่น​วาย​ กอบโกย​สมบัติ​ไว้ และ​ไม่​ทราบ​ว่า​ใคร​จะ​เก็บ​ไป

ความ​หวัง​ของ​ข้า​พระ​องค์​อยู่​ใน​พระ​องค์
ข้าพระองค์จึงรอคอยพระองค์
ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จากบาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ถอน​ภัย​พิบัติ​ไป​จาก​ข้า​พระ​องค์​เถิด
ข้า​พระ​องค์​ร่วงโรย​ไป​ด้วยการ​โบย​ตี จากพระองค์

เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ตี​สอน​มนุษย์ ​เรื่อง​ความ​ชั่ว
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ลาย​สิ่ง​ที่​เขา​รัก​เสีย​

ขอ​ทรง​สดับ​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ทรง​เฉย​เมย​ต่อ​น้ำ​ตา​ของ​ข้า​พระ​องค์

ขอ​นำการตีสอนไป​จาก​ข้า​พระ​องค์ เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​เบิก​บาน​ขึ้น
ก่อน​ที่​ข้า​พระ​องค์​จะ​จาก​ไป​และ​ไม่​มี​ตัวตน​อีกต่อไป

1. ดาวิดอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงทำให้เขาตระหนักว่า
ชีวิตของมนุษย์นั้นสั้นนัก เพื่อเขาเองจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา
ขณะที่คนโง่เขลา ไล่สะสมทรัพย์ซึ่งอีกไม่นานตนเองก็จะไม่ได้ใช้แล้ว

ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรา มีสติปํญญาเช่นนั้น ที่จะรู้ตัวว่า
วันเวลาในชีวิตของเรานั้นสั้นนัก
ไม่สมควรอยู่เพื่อความสุขชั่วคราวในโลกนี้
แต่ควรถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพื่อความสุขถาวรนิรันดร์

2. คนที่ความ​หวัง​ของ​เขา​อยู่​ในพระเจ้า
เขาจะรอคอยพระองค์

คนที่ไม่ยอมรอพระเจ้า ชี้ให้เห็นว่า
เขาคิดไปเองว่าตนหวังใจในพระเจ้า แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น

3. ลักษณะอย่างหนึ่งของการตีสอนจากพระเจ้า เพื่อให้​มนุษย์ กลับใจจาก​ความ​ชั่ว คือ
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ลาย​สิ่ง​ที่​เขา​รัก​เสีย​ หรือนำมันออกไปจากเขาเป็นการชั่วคราว

หากวันนี้เรากำลังถูกตีสอน จงกลับใจ
แล้วพระองค์จะให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพดียิ่งกว่าเดิม

คำคม

“ ชีวิตในโลกนี้สั้นนัก แสดงว่า เวลาที่เราจะกลับใจนั้นมีเหลือไม่มากนัก ”

สรุป สดุดี 38

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานยอมรับว่าเพราะบาปของเขา เขาจึงป่วยไข้และพบปัญหามากมาย ขอพระเจ้าทรงเมตตาเขาด้วยเถิด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 38 ความทุกข์ที่เกิดจากบาป เมื่อสารภาพบาปต่อพระเจ้า ความทุกข์ก็จะคลี่คลาย

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​อย่า​ทรง​ดุว่า​หรือ​ตี​สอน​ข้า​พระ​องค์ ด้วย​พระ​พิ​โรธ​เลย
เพราะพระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​ลง​มา​เหนือ​ข้า​พระ​องค์แล้ว
​ร่าง​กาย​ของ​ข้า​พระ​องค์ จึงผิดปกติไป เนื่อง​ด้วย​บาป​ของ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ความ​ชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์​ท่วม​ศีรษะ
มัน​หนัก​เหมือน​ภาระ ซึ่ง​หนัก​เหลือ​กำ​ลัง​ข้า​พระ​องค์

เนื่อง​ด้วย​ความ​เขลา​ของ​ข้า​พระ​องค์
​ข้า​พระ​องค์​จึงเจ็บป่วย และอยู่อย่าง​ทุกข์​โศก​เศร้า
ข้า​พระ​องค์​หมด​แรง​และ​ครวญ​คราง ​เพราะ​ความ​ทุกข์​ระทม​ใจ

พระเจ้าทรงทราบความ​ทุกข์ทั้งสิ้น​ของ​ข้า​พระ​องค์​
ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​สั่น และ​เรี่ยว​แรง​ของ​ข้า​พระ​องค์ก็​หมด​ไป
มิตร​สหาย​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็ถอย​ห่าง​ออก​ไป​ไกล​
บรร​ดา​ผู้​ที่​มุ่ง​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์ ​ได้​วาง​แผนทำ​ร้าย​ข้า​พระ​องค์​
แต่​ข้า​พระ​องค์ไม่รู้ ไม่​ได้​ยิน และ​ไม่​มี​การ​โต้​แย้ง

​ข้า​พระ​องค์​รอ​คอย​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​จวน​จะ​ล้ม​แล้ว และ​ความ​เจ็บ​ปวด​อยู่​ต่อ​หน้า​ข้า​พระ​องค์​เสมอ
ข้า​พระ​องค์​สาร​ภาพ​ความ​ชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​เป็น​ทุกข์​เพราะ​บาป​ของ​ข้า​พระ​องค์
บรร​ดา​​คน​ที่​เกลียด​ข้า​พระ​องค์​อย่าง​ไร้​เหตุผล​ ก็​มี​มาก
บรร​ดา​ผู้​ที่​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ความ​ดี​ของ​ข้า​พระ​องค์ ก็​มากมาย

ขอ​อย่า​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ทรง​อยู่​ไกล​จาก​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​รีบ​มา​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​เถิด

1. ดาวิดยอมรับว่าที่ป่วยก็เพราะบาปของตน
เขาจึงทูลพระเจ้าว่า เขาสำนึกแล้ว ขอพระเจ้าทรงเมตตาเขาด้วยเถิด
แล้วเขาก็พบพระเมตตา

หากเราผิดพลาดพลั้งบาป แล้วก่อให้เกิดปัญหาสารพัดเข้ามาในชีวิต
วิธีแก้ไข คือ ต้องแก้ที่ต้นเหตุ
ด้วยการสารภาพบาปต่อพระเจ้า และขอพระเมตตาจากพระองค์อย่างจริงใจ
แล้วเราจะพบว่า พระเจ้าทรงมีพระเมตตาเหลือล้นสำหรับชีวิตของเรา

2. คำอธิษฐานของดาวิด เมื่อเขากำลังทุกข์ใจนั้น
เขาทูลความทุกข์ทั้งสิ้นนั้นต่อพระเจ้า ทีละอย่างๆ
ทั้งเจ็บป่วย ความทุกข์​โศก​เศร้า การรู้สึกหมด​แรง​และ​ครวญ​คราง ความ​ทุกข์​ระทม​ใจ
การถูกเพื่อนทอดทิ้ง การถูกคู่อริคิดปองร้าย และอื่นๆ

เมื่อเราประสบกับความทุกข์ระทมใจ เป็นการดีที่เราจะทูลทั้งสิ้นต่อพระเจ้า ทีละอย่าง ๆ
พระเจ้าไม่ดูถูกหรือซ้ำเดิม แต่พระองค์จะทรงสดับฟัง
และจะทรงประทานความเมตตาและการช่วยกู้ให้แก่เรา

เชิญร้องทูลทั้งสิ้นต่อพระเจ้าเถิด

3. ดาวิดรู้ดีว่า
ถ้าพระเจ้า​ทรง​ทอด​ทิ้ง​เขา
ถ้าพระเจ้าไม่​อยู่​ไกล​จากเขา
เขาจะได้รับการช่วยกู้อย่างแน่นอน

ขอบคุณพระเจ้า
วันนี้พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เรา ทรงสถิตภายในเรา
และจะไม่มีวันทอดทิ้งเราเลย
ตามที่พระเยซูทรงสัญญาว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตกับเราตลอดไป

ดังนั้นท่ามกลางเหตุการณ์วันนี้
เราจะได้รับการช่วยกู้อย่างแน่นอน

คำคม

“ ปัญหาที่เกิดจากบาป แก้ได้ด้วยการสารภาพบาปอย่างจริงใจต่อพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 37

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงว่า พระเจ้าจะปกป้อง เชิดชูคนชอบธรรม และจะทำลายคนอธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 37 คนชอบธรรมจะได้รับการยกชู แต่คนอธรรมจะถูกทำลาย

ดาวิดแต่งบทเพลง ที่เต็มไปด้วยความจริงฝ่ายวิญญาณต่างๆดังนี้

– อย่า​ฉุน​เฉียว​หรือ​อิจ​ฉา​ คน​ทำ​ผิด
เพราะ​อีกไม่นาน​​พวก​เขาก็​จะพบกับความพินาศ

– จง​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า และ​​ทำ​ความ​ดี
แล้วชีวิตจะ​ชื่น​บานและ​ความ​ปลอด​ภัย

– จง​ชื่นชม​ยินดี​ใน​พระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​จะทรงให้สิ่งที่เรา​ปรารถ​นานั้นเกิดขึ้น

– จง​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า ดำเนินชีวิตตามทางที่พระองค์สอน
แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ช่วย​เรา และสิ่งดีที่เราทำจะ​ปรา​กฏ​แจ้ง

– ​เมื่อ​เห็นคน​ชั่วพบ​ความ​สำเร็จ​ในชีวิต
ไม่ต้องหงุดหงิดเพราะมีแต่จะทำให้เรา​ชั่ว​ตามเขา
แต่ จง​สงบและ​เพียร​รอ​คอย​พระเจ้า
เพราะ​ในที่สุดคน​ที่​ทำ​ชั่ว​จะ​ถูก​กำจัด​ออก​ไป
แต่​คน​ที่​ถ่อม​ใจ​จะ​คงอยู่และได้รับพระพรมากมาย

– คน​อธรรม​วาง​แผน​ทำ​ร้าย​คน​ชอบ​ธรรม
แต่​พระเจ้าทรง​หัวเราะเยาะ​คน​อธรรม
เพราะ​ทรงเห็น​วัน​เวลา​แห่งความพินาศของ​เขา​ที่กำลังจะ​มา​ถึง

– คน​อธรรมพยายามทำร้ายคน​ยาก​จน​
แต่​ดาบ​ของ​เขา​จะ​แทง​เข้า​ไป​ใน​ใจ​ของ​เขา​เอง

– เล็กๆ น้อยๆ ที่​คน​ชอบ​ธรรม​มี ก็​ดี​กว่า ความ​อุดม​สม​บูรณ์​ของ​คน​อธรรม​มาก​มาย
เพราะ​คน​อธรรม​จะพบหายนะ แต่​พระเจ้า​ทรง​ช่วย​คน​ชอบ​ธรรม

– มรดก​ของคนชอบธรรม​จะ​ดำ​รง​อยู่​ตลอดไป
เขา​จะ​ไม่​อับ​อาย​ใน​เวลา​เลว​ร้าย
แม้ใน​ยาม​ขาด​แคลน​เขา​จะ​มี​บริ​บูรณ์
แต่​คน​อธรรม​จะ​พินาศ เขาจะ​อันตร​ธาน​ไปเหมือน​ควัน

– คน​อธรรม​ขอ​ยืม และ​ไม่​คืน
แต่​คน​ชอบ​ธรรม​ใจ​กว้าง​และ​แจก​จ่าย

​- ผู้​ที่​พระเจ้าทรง​อวย​พร​จะ​ได้​แผ่น​ดิน​เป็น​มร​ดก
แต่​ผู้​ที่​พระ​องค์​สาป​จะ​ถูก​ตัด​ออก​ไป

– เมื่อพระเจ้าทรง​นำ​ย่าง​เท้า​คน​ใด​ที่​พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย​ทาง​ของ​เขา
แม้​เขา​สะดุด เขา​จะ​ไม่​ล้ม​ลง
เพราะพระเจ้า​ทรงพยุง​เขา​ไว้

– ​คน​ชอบ​ธรรมจะไม่​ถูก​ทอด​ทิ้ง
เขาและ​พงศ์​พันธุ์​ของ​เขา จะเป็น​พระ​พร

– จง​หัน​จาก​ความ​ชั่ว และ​ทำ​ความ​ดี
แล้ว​เราจะ​ดำ​รง​อยู่​เป็น​นิตย์
เพราะพระเจ้าจะ​ไม่​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ผู้​จงรัก​ภักดี​ของ​พระ​องค์
แต่​พงศ์​พันธุ์​ของ​คน​อธรรม​จะ​ถูก​ตัด​ออก​ไป

– คน​ชอบ​ธรรม​จะ​ได้​แผ่น​ดิน​เป็น​มร​ดกตลอดไป

– คน​ชอบ​ธรรมจะ​กล่าวด้วย​สติ​ปัญ​ญา และความ​ยุติ​ธรรม
และ​ย่าง​เท้า​ของ​เขา​จะ​ไม่​พลาด
เพราะในใจของเขามีพระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า

– คน​อธรรมหาทางฆ่าคน​ชอบ​ธรรม
แต่พระเจ้า​จะ​ไม่​​ให้คน​อธรรมทำได้สำเร็จ

– จง​รอ​คอยพระเจ้า และทำตามพระคำ​ของ​พระ​องค์
แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​เราขึ้น และ​จะ​มอง​เห็น​คน​อธรรม​ถูก​ทำ​ลาย

– ข้าพ​เจ้า​ได้​เห็น​คน​อธรรม สูง​เด่น​
แต่ต่อมาไม่นาน ก็ไม่​มี​เขา​แล้ว

– จง​เฝ้าดู​คนชอบธรรม แล้วเห็นได้ว่าเขา​จะ​มี​อนา​คตที่ดี
แต่​ผู้​ทำชั่วจะ​ถูก​ทำ​ลาย​ไป​ อนา​คต​ของ​เขาจะ​ถูก​ตัด​ออก​ไป

– ความ​รอด​ของ​คน​ชอบ​ธรรม​มา​จากพระเจ้า
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของ​เขา​ใน​เวลา​ยาก​ลำ​บาก
พระองค์จะทรง​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​ภัย

1. คนชั่วที่ยังลอยนวล อีกไม่นานพวกเขาจะพบกับความพินาศ
ขอให้เรารอคอยการจัดการอย่างยุติธรรมของพระเจ้า
และให้เรายังคงสัตย์ซื่อในการทำตามพระคำของพระเจ้าต่อไป
แล้วเราเองจะได้รับพระพร และเห็นความพินาศของคนอธรรม

2. วันนี้เมื่อเราเดินติดตามพระเจ้า อาจจะมีไม่มากนัก เหมือนอย่างคนอธรรมมี
แต่เรารู้ว่า พระเจ้าจะทรงช่วยเรา และจะทำลายสิ่งมากมายทั้งหมดที่คนอธรรมครอบครอง

3. คนที่ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า ​จะ​ไม่​ล้ม​ลง เพราะพระเจ้าจะคอบพยุงเขาไว้เสมอ

4. คนที่ทำตามพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ
จะมีคำพูดเต็มด้วย​สติ​ปัญ​ญา และ​การตัดสินใจ​ของ​เขา​จะ​ไม่​พลาด

คำคม

“ ในบั้นปลาย คนอธรรมน่าสมเพช แต่คนชอบธรรมจะน่าอิจฉา ”

สรุป สดุดี 36

ภาพรวม

 • คนอธรรมจะพบความพินาศอย่างใหญ่หลวง แต่คนที่เข้ามาลี้ภัยในพระเจ้าจะพบความรักเมตตาที่ยิ่งใหญ่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 36 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และอุดมด้วยความรักมั่นคง

คน​อธรรม​พูดว่า
เขา​ไม่​เห็น​จะ​ต้อง​หวาด​กลัว​พระ​เจ้า
เพราะไม่​มี​ผู้​ใด​พบ​ความ​ชั่ว​ของ​เขา​และ​รัง​เกียจ​มัน
เขาเต็มไปด้วยความ​ชั่ว​ร้าย​และ​การหลอก​ลวง
เขา​เลิก​ทำ​ความ​ดี
เขา​วาง​แผน​ชั่วร้าย​และ​มิ​ได้​ปฏิ​เสธ​ความ​ชั่ว

ข้าแต่พระเจ้า
ความ​รัก​มั่น​คง​ของพระองค์ แผ่​ไป​ถึง​ฟ้า​สวรรค์
ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์​ ไป​ถึง​เมฆ
ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์ ​เหมือน​ภูเขา​สูง​ตระ​หง่าน
ความ​ยุติ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ เหมือน​ที่​ลึก​ยิ่ง

พระ​องค์​ทรง​ช่วย​ทั้ง​มนุษย์​และ​สัตว์​ให้​รอด
ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ล้ำ​เลิศ​ยิ่ง​นัก
ผู้ที่​เข้า​ลี้​ภัย​ในพระ​องค์ จะ​อิ่ม​ด้วย​ความ​อุดม​สม​บูรณ์
เพราะ​น้ำพุ​แห่ง​ชีวิต​อยู่​กับ​พระ​องค์

เรา​เห็น​ความ​สว่าง​โดย​ความ​สว่าง​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ให้​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำรง​อยู่​เรื่อย​ไป​แก่​ผู้​ที่​รู้​จัก​พระ​องค์
และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​แก่​คน​ใจ​ซื่อ
และขอ​บรร​ดา​ผู้​ทำ​ความ​ชั่ว​ก็​ล้ม​​ลง และ​ลุก​ขึ้น​​ไม่​ได้อีกเลย

1. คนอธรรม ซึ่งจะล้มลงในที่สุดนั้น มีลักษณะดังนี้
– เต็มไปด้วยความ​ชั่ว​ร้าย​และ​การหลอก​ลวง
– อาจจะเคยทำดีแต่เดี่ยวนี้​เลิก​ทำ​ความ​ดีแล้ว
– ​วาง​แผน​ชั่วร้าย​บนที่นอน
– ยินดีต้อนรับ​ความ​ชั่ว ไม่เลือกที่จะปฏิเสธมัน

เราควรสำรวจชีวิตของเราอยู่เสมอว่า
วันนี้เราหลงทำตามแบบอย่างคนอธรรมอยู่หรือเปล่า
เพื่อเราจะรีบกลับใจก่อนที่สายเกินไป

2. ความ​รัก​มั่น​คง , ความ​ซื่อ​สัตย์ , ความ​ชอบ​ธรรม และ ความ​ยุติ​ธรรม​ของ​พระเจ้า สูงส่งยิ่งนัก
ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามที่​เข้า​ลี้​ภัย​ในพระ​องค์ จะพบการช่วยกู้และพระพรอย่างมากมายเหลือล้น

เชิญเข้ามาลี้ภัยในพระเจ้าเถิด

3. เรา​เห็น​ความ​สว่าง​โดย​ความ​สว่าง​ของ​พระ​องค์
เราไม่อาจเห็นได้ด้วยความพยายามของตนเอง
มีทางเดียวที่จะพบความสว่างของชีวิต
คือ เข้ามาใกล้พระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่าง

ปัญหาของเราคลี่คลายได้ ความมืดแปดด้านของเรามีทางออกได้
เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้า
ยิ่งใกล้พระองค์ ยิ่งพบความสว่างของชีวิต

คำคม

“ ความรักมั่นคงของพระเจ้าแสนล้ำเลิศ มีเพียงคนที่ได้ชิมแล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจได้ ”

สรุป สดุดี 35

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากคู่อริที่วางแผนชั่วร้ายทำร้ายเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 35 พระเจ้าจะทรงช่วยผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์ให้พ้นจากมือของศัตรู

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​สู้​ผู้​ที่​สู้​กับ​ข้า​พระ​องค์
และ​ขอทรง​ลุก​ขึ้น​ช่วย​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ตรัส​กับ​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ว่า
“เรา​เป็น​ความ​รอด​ของ​เจ้า”

ขอ​ทรงให้ผู้​ที่​จ้อง​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​นั้น​อับ​อาย​ ให้​แผน​การของพวกเขาจะล้มเหลวไป
ขอ​ให้​ความ​พินาศ​มา​ถึง​พวก​เขา​โดย​ไม่​ทัน​รู้​ตัว
ขอ​ให้​ตา​ข่าย​ที่​เขา​ซ่อน​ไว้​นั้น​ดักจับ​เขา​เอง

แล้ว​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​จะ​เปรม​ปรีดิ์​​ใน​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์
และจะ​กล่าว​ว่า
“ข้า​แต่​พระเจ้า ผู้​ใด​เล่า​เหมือน​พระ​องค์? ​ผู้​ทรง​ช่วย​กู้​คน​อ่อน​แอ​ให้​พ้น​จาก​คน​ที่​แข็ง​แรง​กว่า​เขา”

คนชั่วร้าย​ตอบ​แทน​ความ​ดี​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​ด้วย​ความ​ชั่ว
เมื่อ​พวก​เขา​ป่วย ข้า​พระ​องค์​ก็อธิษ​ฐานเพื่อพวกเขา อย่างสุดจิตสุดใจ
แต่​พอ​ข้า​พระ​องค์​สะดุด พวก​เขา​ก็​ยินดี และมาซ้ำเติมข้าพระองค์​ไม่​หยุด​หย่อน

ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​จาก​การ​ปอง​ร้าย​ของ​เขา
แล้ว​ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์และ​จะ​สรร​เสริญ​พระ​องค์​ ท่าม​กลาง​คน​เป็น​อัน​มาก

พระ​องค์​ได้​ทอด​พระ​เนตรสิ่งที่พวกเขาทำต่อข้าพระองค์​แล้ว
ขอ​ทรง​ลุกขึ้น เพื่อ​ปก​ป้อง​สิทธิ​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ประ​ทาน​ความ​เป็น​ธรรม​แก่​ข้า​พระ​องค์​ตาม​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์

ขอ​ให้​พวก​เขา​อับ​อาย​
ขอ​ให้​คน​เห็นว่า
“พระเจ้าทรง​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​สม​บูรณ์​พูนสุข​ของ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์”
แล้ว​ลิ้น​ของ​ข้า​พระ​องค์​จะ​สรร​เสริญ​พระ​องค์​ตลอดไป

1. ถ้าพระเจ้าตรัสกับใครว่า “เรา​เป็น​ความ​รอด​ของ​เจ้า”
คนนั้นจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้น

วันนี้ พระเจ้าทรงตรัสกับเราว่า
พระองค์ทรงเป็นความรอดของเรา โดยทางพระเยซูคริสต์
ดังนั้นเรารู้และมั่นใจได้เลยว่า เราจะปลอดภัยอย่างแน่นอน

2. พระเจ้า​ทรง​ช่วย​กู้​คน​อ่อน​แอ​ ให้​พ้น​จาก​คน​ที่​แข็ง​แรง​
ดังนั้นคนที่พึ่งพิงพระเจ้า ไม่สำคัญว่าเขาจะอ่อนแอแค่ไหน หรือคนที่ข่มเหงเขาจะแข็งแรงแค่ไหน
เพราะพระเจ้าที่เขาไว้วางใจนั้น ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง ทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งใดๆ

วันนี้ไม่ว่า เราจะอ่อนแอแค่ไหน หรือปัญหาของเราจะใหญ่โตสักเพียงใด
พระเจ้าทรงช่วยเราได้

3. เมื่อดาวิดถูกตอบแทนด้วยการร้าย ทั้งที่เขาทำสิ่งที่ดีแก่คนเหล่านั้น
สิ่งที่ดาวิดทำ ก็คือ นำเรื่องราวมาฟ้องพระเจ้า ผู้ทรงยุติธรรม

วันนี้หากเราได้รับความอยุติธรรม จงนำเรื่องราวนั้นมาร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมเถิด

4. “พระเจ้าทรง​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​สม​บูรณ์​พูนสุข​ของ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์”
พระเจ้าชอบให้คนของพระองค์มีความสุข ความเจริญ
และสิ่งใดที่พระเจ้าปรารถนา จะมีผู้ใดขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้นได้เล่า

จงติดตามพระเจ้า วางใจในพระองค์ และปรนนิบัติพระองค์เถิด

คำคม

“ แม้จะอ่อนแอสักเพียงใด ก็ยังจะปลอดภัย เมื่ออยู่ในพระทรวงของพระบิดา ”

สรุป สดุดี 34

ภาพรวม

 • ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าว่า พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากอันตรายและพ้นจากความอับอาย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 34 คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะปลอดภัย และจะไม่ต้องอับอาย

เมื่อดาวิดหนีการตามฆ่าจากกษัตริย์ซาอูล ไปอาศัยอยู่ในฟิลิสเตีย เมื่อมาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ของฟิลิสเตียดาวิดจึงแกล้งทำเป็นบ้า แล้วกษัตริย์จึงไล่ดาวิดออกไป แบบไม่ได้ทำร้ายดาวิด
แล้วดาวิดจึงสรรเสริญพระเจ้า ว่า

ข้าพ​เจ้า​จะ​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า​ตลอด​ไป
จิต​ใจ​ข้าพ​เจ้า​สรร​เสริญ​พระเจ้า ให้​ผู้​ทุกข์​ใจ​ได้​ฟัง​และ​ยินดี
ให้​เรา​ยก​ย่อง​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​ด้วย​กัน

ข้าพ​เจ้า​ได้​แสวง​หา​พระเจ้า
และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้าพ​เจ้า​ให้​พ้น​จาก​ความ​กลัว​ทั้ง​สิ้น
คน​ทั้ง​หลาย​ผู้​จดจ่อที่พระ​องค์​จะ​เบิก​บาน ​จะ​ไม่​อดสู

คน​ยาก​จน​คน​นี้​ร้อง​ทูล และ​พระเจ้า​ทรง​ฟัง
และ​ทรง​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​จาก​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ทั้ง​สิ้น

เชิญ​ชิม​ดู​แล้ว​จะ​เห็น​ว่า พระเจ้า​ประ​เสริฐ
คน​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์​ก็​เป็น​สุข

ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์​ไม่​ขาด​แคลน
เหล่า​สิงห์​หนุ่ม​ยัง​ขาด​แคลน​และ​หิว​โหย
แต่​ผู้​ที่​แสวง​หา​พระเจ้า​ไม่​ขาด​สิ่ง​ดี​ใดๆ

ผู้​ใด​ปรารถ​นา​ชีวิตที่ดี และ​​อายุ​ยืน​ยาวนาน
ก็​จง​ระวัง​ลิ้น​​จาก​ความ​ชั่ว
จง​หัน​จาก​ความ​ชั่ว และ​​ทำ​ความ​ดี

พระเจ้าทรงสดับ​คำ​อ้อน​วอน​ของ​คนชอบธรรม และ​ทรง​ช่วย​กู้​เขา​
แต่พระเจ้าทรงต่อ​สู้​ผู้​ทำ​ความชั่ว

พระเจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​ผู้​ที่​ใจ​แตก​สลาย และ​ทรง​ช่วย​ผู้​สิ้น​หวัง

คน​ชอบ​ธรรม​อาจ​มี​ความ​ทุกข์​ใจ​หลาย​อย่าง
แต่​พระเจ้า​ทรง​ช่วย​กู้​เขา​ออก​มา​ให้​พ้น​หมด
พระ​องค์​ทรง​ปก​ป้อง​กระ​ดูก​ทุก​ชิ้น​ของ​เขา ไม่​หัก​สัก​ซี่​เดียว

ความ​ชั่ว​จะ​สัง​หาร​คน​อธรรม
และ​บรร​ดา​ผู้​ที่​เกลียด​ชัง​คน​ชอบ​ธรรม​จะ​ถูก​ลง​โทษ

ทุก​คน​ที่​เข้า​ลี้​ภัย​ใน​พระ​องค์​จะ​ไม่​ถูก​ลง​โทษ

1. เพราะดาวิดผ่านเหตุการณ์ที่กดดันและตกต่ำอย่างที่สุด
จนสามารถกลั่นกรองออกมาเป็นสดุดีบทที่แสนลึกซึ้งนี้

เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา จะสร้างมุมมองใหม่ๆที่เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณให้แก่เรา

2. เพราะดาวิดมีประสบการณ์ว่า ยามที่ตกต่ำที่สุด และอันตรายที่สุด เมื่อเขาร้องทูลต่อพระเจ้า
พระเจ้าทรงช่วยเขาให้ปลอดภัย
เขาจึงสามารถบอกและเชิญชวนคนทั้งหลายอย่างเต็มปาก ให้สรรเสริญพระเจ้าได้
เขาสามารถกล่าวอย่างมั่นใจได้เลยว่า ผู้​จดจ่อที่พระเจ้า​จะ​เบิก​บาน ​และจะ​ไม่​อับอาย

สิ่งที่เราพบเจอวันนี้ หากเรายังคงพึ่งพาพระเจ้าอย่างวางใจต่อไป
สิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้า

3. คนที่จะรู้​ว่า พระเจ้า​ประ​เสริฐ นั้น ต้องเป็นคนที่ได้มีประสบการณ์กับความดีเลิศของพระเจ้าด้วยตนเองเท่านั้น ถ้าไม่ชิมเอง อธิบายมากแค่ไหนก็ไม่มีทางเข้าใจได้

วันนี้เราสามารถชิมความเลิศประเสริฐของพระเจ้าได้ด้วยตัวของเราเอง
โดยการอธิษฐานร้องทูลเรื่องของเราต่อพระเจ้า
แล้วรอคอยอย่างวางใจ แล้วเราจะพบว่า
คน​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ในพระเจ้า จะได้รับพระพรมากมายเพียงใด

4. ​ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะร้ายแรงสักเพียงใดก็ตาม
คนที่​แสวง​หา​พระเจ้ายังคงจะ​ไม่​ขาด​สิ่ง​ดี​ใดๆ อยู่เสมอ

จงแสวงหาพระเจ้า อย่างยำเกรงพระองค์เถิด

5. ใครอยากมี​ชีวิตที่ดี ​ยืน​ยาวนาน
ก็​ให้​ระวังคำพูด และการดำเนินชีวิต

6. คนที่ใจ​แตก​สลาย หรือสิ้น​หวัง
พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เขามากกว่าที่เขาคิด
เสียงเขากระซิบเบาๆต่อพระองค์ พระองค์ก็จะรีบทรงตอบทันที

7. คน​ชอบ​ธรรม​ไม่ใช่ จะไม่เจอ​ความ​ทุกข์​ใจ
แต่เมื่อเจอแล้ว​พระเจ้า​จะทรง​ช่วยเขา​ออกจากความทุกข์ใจนั้น

8. ข้อที่ 20 เนื่องจากความทุกข์ยากในครั้งนี้
ดาวิดได้กล่าวเป็นคำพยากรณ์ถึงพระเมสิยาห์ที่จะมาในอนาคต โดยไม่รู้ตัว
ยอห์นได้อ้างอิงถึงคำพูดของดาวิด ในยน. 19:36 ว่า
เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นี้​เกิด​ขึ้น​เพื่อ​ให้​เป็น​จริง​ตาม​ข้อ​พระ​คัม​ภีร์​ที่​ว่า “พระ​อัฐิ​ของ​พระ​องค์​จะ​ไม่​หัก​สัก​ชิ้น​เดียว”

ความทุกข์ของดาวิดคราวนั้น กลับทำให้เขาได้รับเกียรติยิ่งใหญ่ในการมีส่วนพยากรณ์ถึงพระผู้ช่วยให้รอด
ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากดาวิดว่า
กษัตริย์ผู้ชอบธรรม ผู้นั้น กระดูกจะไม่หักเลยสักชิ้นเดียว

ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้
พระเจ้าทรงสามารถใช้ให้เป็นพระพรยิ่งใหญ่ในอนาคตได้

9. คน​อธรรม ผู้ทำชั่วจะตายเพราะความ​ชั่ว​
ดังนั้นไม่ต้องไปโกรธแค้น เดือดร้อนมากไป เมื่อเห็นคนอธรรมเจริญในทางชั่วของตน
เพราะอีกไม่นาน สิ่งเหล่านั้นจะวกกลับมาทำร้ายเขาเอง

10. ทุก​คน​ที่​เข้า​ลี้​ภัย​ใน​พระ​องค์​จะ​ไม่​ถูก​ลง​โทษ
นั่นคือ ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซู จะรอดพ้นจากการพิพากษา
รม. 8:1 “เพราะ​ฉะ​นั้น​ไม่​มี​การ​ลง​โทษ​คน​ที่​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์”

คำคม

“ ในยามที่แม้แต่สิงห์หนุ่มยังขาดแคลนอาหาร แต่คนที่แสวงหาพระเจ้าก็ยังจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลย ”

สรุป สดุดี 33

ภาพรวม

 • สดุดี​บท​นี้​ ผู้​อธิษฐาน​ได้​เชิญ​ชวน​ให้​สรรเสริญ​พระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 33 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุด สมควรที่เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจเปรมปรีดิ์

​ผู้​ชอบ​ธรรมทั้งหลาย
จง​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​ใน​พระเจ้า และร้องเพลง​สรร​เสริญ​พระ​องค์
จง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​พระ​องค์
จง​เล่น​ดนตรี​อย่าง​คล่อง​แคล่ว​พร้อม​กับ​โห่ร้อง​ยินดี

เพราะพระเจ้าทรง​เที่ยง​ธรรม และทรง​สัตย์​ซื่อ
ทรง​รัก​ความ​ชอบ​ธรรม​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
ทรง​เต็ม​ด้วย​ความ​รัก​มั่นคง​
ทรงสร้างฟ้า​สวรรค์​และแผ่นดินโลก ทรงสร้างสรรพสิ่ง ด้วยพระดำรัสของพระองค์
ทรง​ทำ​ลาย​แผน​การ​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
ทรงทำให้แผน​การ​ของ​พระองค์ตั้ง​มั่น​คง​เป็น​นิตย์

ประ​ชา​ชาติ​ที่​พระ​เจ้า​ของ​เขา​คือ​พระ​ยาห์​เวห์​ก็​เป็น​สุข
​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง​จิต​ใจ​ของ​มนุษย์ทุก​คน
พระ​องค์​จึง​ทรง​ล่วง​รู้​กิจ​การ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พวก​เขา

กอง​ทัพ​ใหญ่หรือม้า​ศึก​มากมาย​ช่วย​ให้​รอด​ไม่​ได้
แต่พระเจ้าทรงช่วย​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ ​ผู้​หวัง​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ให้รอดพ้น​จาก​ความ​ตาย และ​พ้นจากภัยพิบัติ

จิต​ใจ​ของ​เรา​รอ​คอย​พระเจ้า
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​และ​เป็น​โล่​ของเรา
เพราะ​เรา​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์

ขอ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​อยู่​เหนือ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย

1. เพราะพระเจ้าที่เราไว้วางใจและพึ่งพิงนั้น
ทรง​เที่ยง​ธรรม ทรง​สัตย์​ซื่อ ทรง​เต็ม​ด้วย​ความ​รัก​มั่นคง​
ทรงสร้างฟ้า​สวรรค์​และแผ่นดินโลก

ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสิ่งใด
ในทุกสถานการณ์เราจึงสมควรชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

2. ​พระเจ้า​ทรง​สร้าง​จิต​ใจ​ของ​เรา พระ​องค์​จึง​ทรง​ล่วง​รู้ทั้งสิ้นในใจของเรา
เมื่อทำบาป จงสารภาพต่อพระองค์อย่าเก็บไว้ แสดงความปรารถนาอยากให้พระองค์ทรงอภัยแก่เรา
เมื่อทุกข์ใจ จงร้องทูลต่อพระองค์ อย่านิ่งเฉย แสดงความปรารถนาอยากให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเรา

3. ทุกสิ่งที่เรามีหรือคาดหวัง ไม่สามารถ​ช่วย​เราได้ทุกสถานการณ์
แต่พระเจ้าทรงช่วยให้พ้นภัยได้ในทุกสถานการณ์

จง​หวัง​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์ อย่างวางใจ
ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นการ​รอ​คอย​พระเจ้า อย่างสงบ

คำคม

“ คนที่หวังใจในพระเจ้าด้วยท่าทีที่ยำเกรงพระองค์ จะไม่มีวันผิดหวัง ”

สรุป สดุดี 32

ภาพรวม

 • ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงอภัยความบาปผิดของเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 32 ผู้ที่ได้รับการอภัยจากพระเจ้า คือผู้ที่มีความสุขที่แท้จริง

ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ว่า

บุค​คล​ผู้ที่ได้รับ​การ​ละ​เมิด ​ก็​เป็น​สุข
คือ​ ผู้​ที่ทรง​กลบ​เกลื่อนบาป​ให้

บุค​คล​ผู้ที่พระเจ้ามิ​ได้​ทรง​ถือ​โทษ​ก็​เป็น​สุข
คือ ​ผู้​ที่​ไม่​มี​การ​หลอก​ลวง​ใน​จิตใจ​ของ​เขา

เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ไม่​สาร​ภาพ​บาป
ร่าง​กาย​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​ทรุด​โทรม​ไป
พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​หนัก​อยู่​บน​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​วัน​ทั้ง​คืน

เมื่อข้า​พระ​องค์ มิ​ได้​ปก​ปิด​ความ​ชั่ว​​ไว้ แต่สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​พระ​องค์
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​อภัย​ความ​บาปชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์

​ให้คนที่​​จงรัก​ภักดีอธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​องค์ ใน​เวลา​ที่​จะ​พบ​พระ​องค์​ได้
ใน​เวลาที่ภัยพิบัติมีมาก ภัยนั้นจะ​ไม่​มา​ถึง​เขา

พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​กำ​บัง​ของ​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ปก​ป้อง​ข้า​พระ​องค์​จาก​ความ​ยาก​ลำบาก
พระ​องค์​ทรง​ประทานชัยชนะแก่​ข้า​พระ​องค์​

พระเจ้าจะ​แนะ​นำ​ ​สอน​ และ​ให้​คำ​ปรึก​ษา​ ​ถึง​ทาง​ที่​เรา​ควร​จะ​เดิน​ไป
อย่า​เป็น​เหมือน​ม้า​หรือ​ล่อ​ที่​ปราศ​จาก​ความ​เข้า​ใจ
ซึ่ง​ต้อง​ติด​สาย​ผ่า​ปาก​และ​บัง​เหียน มิ​ฉะนั้น​มัน​จะ​ไม่​ยอมเชื่อฟัง

อัน​ความ​ทุกข์​ของ​คน​อธรรม​นั้น​มี​มาก
แต่​ความ​รัก​มั่น​คง​จะ​ล้อม​บุคคล​ที่​วาง​ใจ​ในพระเจ้า

จง​ยินดี​และ​เปรม​ปรีดิ์ ในพระเจ้าเถิด

1. เมื่อเราทำบาป
หากยอมไม่สารภาพบาปต่อพระเจ้า บาปนั้นก็จะทำร้ายเราให้ทรุด​โทรม​ไป ทั้งร่างกายและจิตใจ
เมื่อเราสารภาพต่อพระเจ้า พระเจ้าจะทรงอภัยบาปนั้นให้แก่เรา

วันนี้ เราจะเลือกทำอย่างไรกับบาปที่เราทำลงไป?
จะเก็บเอาไว้ต่อไปให้มันทำลายเรา หรือ จะนำมาสารภาพต่อพระเจ้าเพื่อรับการอภัย

2. ให้เราอธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​องค์ ใน​เวลา​ที่​จะ​พบ​พระ​องค์​ได้
เวลานี้ เป็นเวลาที่เราพบกับพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา
ให้เราอย่ารอช้า รีบเข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อเราจะรอดพ้น ภัยที่จะ​ไม่​มา​ถึง​คนทั้งหลาย

3. พระเจ้าปรารถนาจะ​แนะ​นำ​ ​สอน​ และ​ให้​คำ​ปรึก​ษา​แก่​เรา เพื่อเราจะ​เดิน​ไปในทางที่ถูกต้อง
จงเรียนรู้ และยอมเชื่อฟังพระองค์
เพราะหากเราดื้อรั้น พระเจ้าผู้ทรงรักเรา จะทรงต้องใช้เหตุการณ์ต่างๆมาทำให้เรายอมเชื่อฟังพระองค์

4. คนที่เดินในทางอธรรม จะพบกับ​ความ​ทุกข์​มากมาย
แต่​คนที่ที่​วาง​ใจ​ในพระเจ้า จะพบกับความ​รัก​มั่น​คง​ของพระองค์

ให้เราวางใจในพระเจ้าเถิด

คำคม

“ ความทุกข์ระทมจะล้อมคนอธรรม แต่ความรักมั่นคงของพระเจ้าจะล้อมคนที่วางใจในพระองค์ ”

สรุป สดุดี 31

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองและช่วยเขาให้พ้นจากแผนการชั่วร้ายของศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 31 ผู้ลี้ภัยในพระเจ้า จะปลอดภัย

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​ลี้​ภัย​ใน​พระ​องค์ ขอ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​อับ​อาย​เลย
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​ภัย​โดย​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​โดย​เร็ว​เถิด ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
ขอ​ทรง​นำ​ทาง​ข้า​พระ​องค์​ด้วย​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ปลด​ข้า​พระ​องค์​ออก​จาก​ข่าย​ที่​ดัก​ข้า​พระ​องค์​อยู่

ข้า​พระ​องค์​มอบ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​เกลียด​พวก​ที่​นับ​ถือ​พระ​เทียม​เท็จ
แต่​ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์
ข้า​พระ​องค์​จะ​เปรม​ปรีดิ์​และ​ยินดี​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
เพราะพระ​องค์​ทรง​ทราบ​​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​วาง​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​ที่​ปลอดภัย

ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​กำ​ลัง​ทุกข์ใจ ทั้ง​จิตใจ​และ​ร่าง​กาย​ของ​ข้า​พระ​องค์​​ก็​ร่วง​โรย​ไป
ปี​เดือน​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​หมด​ไป​ด้วย​การ​ถอน​หาย​ใจ
กำ​ลัง​ของ​ข้า​พระ​องค์​อ่อน​ลง​
เพราะ​ความ​ชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​กลาย​เป็น​ที่​เยาะ​เย้ย​อย่าง​มาก​ของ​เพื่อน​บ้าน
เป็น​ที่​หวาด​กลัว​ของ​คน​คุ้น​เคย
ไม่​มี​ใคร​ใส่​ใจข้า​พระ​องค์​เป็น​เหมือน​ภา​ชนะ​แตก
​ข้า​พระ​องค์​มี​ความ​หวาด​กลัว​อยู่​ทุก​ด้าน
ศัตรูก็ร่วม​กัน​คิด​แผน​การ​​จะ​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์

แต่​ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์
วัน​เวลา​ของ​ข้า​พระ​องค์​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์

ขอ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​ทอ​แสง​เหนือ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​อับ​อาย แต่ขอ​ให้​คน​อธรรม​อับ​อาย

พระ​องค์​ทรง​สะสม​สิ่งดีมากมายให้​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ ​ผู้​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​กำ​บัง​เขา​ไว้​ใน​ที่​กำบัง​ของพระ​องค์

พระ​องค์​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​มั่น​คง​แก่​ข้า​พระ​องค์​อย่าง​อัศ​จรรย์
ข้า​พระ​องค์​ตก​ใจ เมื่อคิดไปว่า ข้าพระองค์​ถูก​ตัด​ขาด​ไป​พ้น​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์​แล้ว
แต่​พระ​องค์​ยังทรง​​ช่วย​เหลือ​จาก​พระ​องค์

จง​รัก​พระเจ้า
พระองค์ทรง​ปก​ป้อง​คน​ซื่อ​สัตย์
แต่​ทรง​ตอบ​แทน​ผู้​ทำ​การ​ยโส​อย่าง​เต็ม​ขนาด
จง​เข้ม​แข็ง และกล้า​หาญ​เถิด ผู้​รอ​คอย​พระเจ้า

1. คำอธิษฐานของดาวิด แสดงความทุกข์ ความหวาดกลัว ความอ่อนแอของเขา ออกมา
ต่อพระเจ้า โดยไม่ต้องปิดบัง
แล้วเขาก็ร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นในความรักมั่นคง ความเข้มแข็ง และฤทธานุภาพของพระเจ้า
ดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่า เขาผู้อ่อนแอจะปลอดภัยแน่เพราะเขาได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าผู้ทรงเข้มแช็ง

วันนี้ หากเรารู้ตัวว่าตนเองอ่อนแอ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
จงเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ทูลความอ่อนแอของเราต่อพระเจ้า
แล้วพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง ผู้ทรงมีความรักมั่นคงต่อเรานั้น
จะทรงช่วยกู้เราให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างสง่างาม

2. ดาวิดทูลว่า กำ​ลัง​ของ​ข้า​พระ​องค์​อ่อน​ลง​ เพราะ​ความ​ชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์
เขาไม่ได้บอกว่าตนเป็นคนดี เขารู้ตัวดีว่ามีความผิดพลาดหลายอย่างในชีวิต
แต่เขาขอเป็นคนชั่วผู้มาขอความเมตตาจากพระเจ้า มาเข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า
และพระองค์ไม่ปฏิเสธเขา พระองค์ทรงตอบคำร้องทูลของเขา

วันนี้ แม้ว่าเรายังคงมีจุดอ่อนอีกหลายอย่างในชีวิต
แต่ถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ และเข้ามาด้วยท่าทีที่ปรารถนาจะพึ่งพิงพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงปฏิเสธเลย
พระองค์พร้อมที่จะประทานพระคุณและพระเมตตาอย่างเหลือล้นแก่เรา

3. ท่าทีที่เราควรมีต่อพระเจ้า ผู้ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา ก็คือ
รักพระเจ้า สัตย์ซื่อต่อพระองค์ ​เข้ม​แข็งด้วยความเชื่อ และ​รอ​คอย​พระเจ้า

คำคม

“ คนอ่อนแอที่มีพระเจ้าเป็นที่กำบังเข้มแข็ง เขาจะแข็งแกร่งอย่างที่สุด ”

สรุป สดุดี 30

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงเป็นความอุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ชีวิตของเขา เขาจึงจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 30 ผู้ที่ให้พระเจ้าเป็นผู้อัปถัมภ์ของเขา จะพบความรุ่งเรืองและความยินดี

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ดึง​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น​มาให้พ้น​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์​
ข้า​พระ​องค์​ได้​ทูล​ขอ​ความ​ช่วย​เหลือ​จาก​พระ​องค์
และ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​ให้​หาย
พระ​องค์​ทรง​ช่วยข้า​พระ​องค์​ให้รอดพ้นความ​ตาย

ความ​กริ้ว​ของ​พระ​องค์​นั้น​เป็น​แต่​ชั่ว​ขณะ​หนึ่ง
แต่​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​องค์​นั้น​ตลอด​ชีวิต
การ​ร้อง​ไห้​อาจ​จะ​คง​อยู่​สัก​คืน​หนึ่ง
แต่​ความ​ยินดี​จะ​มา​เวลา​เช้า

​ใน​พระเจ้าข้าพระองค์จะพบความ​เจริญ​รุ่ง​เรือง และจะพูดว่า
“ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​หวั่น​ไหว​เลย”

โดย​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​องค์ ​ข้า​พระ​องค์​จะมั่นคงแข็ง​แกร่ง
แต่ถ้า​พระ​องค์​ซ่อน​พระ​พักตร์ ข้า​พระ​องค์​ก็​จะใจ​เสีย

ขอ​ทรง​ฟัง​และ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​ข้า​พระ​องค์”
พระ​องค์​ได้​ทรง​เปลี่ยน​การ​ไว้​ทุกข์​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​การ​เต้น​รำ
พระ​องค์​ทรงเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็น​ความ​ยินดี
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​เพลง​สดุดี​พระ​องค์​และ​ไม่​นิ่ง​เงียบ
ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

1. เมื่อเราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างจริงใจ เราจะไม่ผิดหวัง
นอกจากพระองค์ทรงช่วยเราพ้นปัญหาแล้ว ยังทำให้เราจำเริญขึ้น และพบความชื่นชมยินดีในชีวิต

อย่าให้เรารอช้าอีกต่อไป
รีบเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ทูลต่อพระองค์ถึงทุกสิ่งที่ปรารถนาให้พระองค์ทรงช่วยเราเถิด

2. เมื่อเราทำบาป พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยเพียงชั่ว​ขณะ​หนึ่ง เพียงแต่เรากลับใจเท่านั้น
เราก็จะพบกับ​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​องค์​​ตลอด​ไป

วันนี้ การ​ร้อง​ไห้​อาจ​จะอ้อยอิ่ง​อยู่​สัก​คืน​หนึ่ง
แต่​เวลา​เช้า เราก็จะพบกับความ​ยินดี​แล้ว

จงหวังใจในพระเจ้า กลับมาหาพระองค์ด้วยจริงใจ แล้วรอคอยการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์

3. ถ้าพระเจ้าทรงโปรด​ปราน​เรา เราก็จะมั่นคงแข็ง​แกร่ง
แต่ถ้า​พระ​องค์​จงใจซ่อน​พระ​พักตร์ของพระองค์จากเรา เนื่องจากเราไม่ยอมกลับใจ
เมื่อนั้นต่อให้เรามีทุกอย่าง และดูเหมือนแข็งแกร่งสักเพียงใดก็ตาม
เรากำลังยืนอยู่ในจุดที่อันตรายและไม่มั่นคงอย่างที่สุด

พระเจ้าทรงโปรดปราน ลูกของพระองค์ คือ เราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์
ให้เราดำเนินชีวิตสมกับเป็นลูกของพระเจ้า
โดยการถ่อมใจลงกลับใจจากบาป
และเลือกดำเนินชีวิตตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

4. พระเจ้าทรง​สามารถเปลี่ยนความโศกเศร้าของเราในวันนี้ ให้กลายเป็น​ความ​ชื่นชมยินดีได้
ให้เรานำความโศกเศร้าของเรา มาทูลและมอบไว้กับพระเจ้าเถิด
พระองค์เองจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีสำหรับเรา

คำคม

“ ความทุกข์วันนี้ เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะในวันพรุ่งนี้ได้ เมื่อเรานำมันมาทูลต่อพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 29

ภาพรวม

 • ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าว่า แม้แต่พระสุรเสียงของพระองค์ยังทรงอานุภาพยิ่งนัก ดังนั้นเราสมควรยำเกรงพระองค์อย่างยิ่ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 29 พระสุรเสียงของพระเจ้าน่ายำเกรงยิ่งนัก

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า ว่า

บรร​ดา​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​เอ๋ย​ จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระเจ้า
จง​นมัส​การ​พระเจ้าผู้​ทรง​งด​งาม​ใน​ความ​บริ​สุทธิ์

พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้า
– อยู่​เหนือ​น้ำ​มาก​หลาย
– ​ดังเหมือน​ฟ้า​ร้อง
– ​มี​อำ​นาจ
– ​แสดง​ถึง​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​องค์
– ​โค่นบรรดาชนชาติทั้งหลาย
– แวบ​เปลว​เพลิง​ออก​มา
– ทำ​ให้​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​สั่น​ไหว
– ทำ​ให้​ป่า​ดง​โล่ง​เตียน

พระเจ้าทรง​ประ​ทับ​เป็น​พระ​รา​ชา​เป็น​นิตย์
ขอพระเจ้าทรงประ​ทาน​กำ​ลัง​และทรง​อวย​พร​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ ให้​สม​บูรณ์​พูน​สุข

1. ประชากรของพระเจ้า สมควรที่จะยำเกรงพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้า ตลอดวันคืนของชีวิต

วันนี้ เราได้ทำตัวสมกับเป็นประชากรของพระเจ้า มากน้อยเพียงใด?

2. พระสุรเสียงของพระเจ้าน่าครั่นคร้ามและน่ายำเกรงอย่างยิ่ง
วันนี้ พระสุรเสียงของพระเจ้า ตรัสกับเราผ่านพระคำของพระองค์
เราได้ยำเกรงและเกรงกลัวพระคำของพระเจ้า จนเชื่อฟังและทำตามพระคำของพระเจ้าอย่างสุดกำลังหรือไม่?

3. เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราอย่างแท้จริง
เราจะพบกำลังจากพระเจ้า และการอวยพระพรอย่างเหลือล้นในชีวิตของเรา

วันนี้ ใครที่เป็นกษัตริย์ เป็นเจ้านาย เป็นเจ้าของในชีวิตของเรา จริงๆ?

คำคม

“ พระสุรเสียงอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า กำลังตรัสกับเราทุกวัน ผ่านพระวจนะของพระองค์ ”

สรุป สดุดี 28

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า และแสดงความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เขาอย่างแน่นอน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 28 เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลต่อพระองค์ พระองค์จะทรงสดับฟัง

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ศิลา​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรงตอบคำร้องทูลของข้า​พระ​องค์
มิฉะนั้นข้า​พระ​องค์​จะ​เป็น​เหมือน​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ลง​ไป​ยัง​หลุม​มรณา

ขอ​อย่า​ทรง​กวาด​ข้า​พระ​องค์​ไป​พร้อม​กับ​คน​ชั่ว
ผู้​ปอง​ร้ายเพื่อนบ้าน​ของ​เขา
ขอ​ทรง​ตอบ​สนอง​พวก​เขา​ตาม​ความ​ชั่วของ​เขา
เพราะ​พวก​เขา​ไม่​นับ​ถือ​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระเจ้า
พระ​องค์​จะ​ทรงทำลายพวกเขาอย่างราบคาบ

สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​เสียง​วิง​วอน​ของ​ข้าพ​เจ้า
พระเจ้าทรง​เป็น​กำ​ลัง​และ​เป็น​โล่​ของ​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์
ข้าพ​เจ้า​จึง​ได้​รับ​ความ​อุป​ถัมภ์ และ​ความ​ปีติ​ยินดี​ยิ่ง

ข้าพ​เจ้า​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​ด้วย​บท​เพลง​ของ​ข้าพ​เจ้า
พระเจ้า​ทรง​เป็น​กำ​ลังและที่ลี้ภัย​ของ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ช่วย​ ​ทรง​อวยพร​ และ​ทรง​เลี้ยง​ดู​ ประชากรของพระองค์​เป็น​นิตย์

1. ดาวิดอธิษฐานว่า ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย เขาต้องตายแน่
นั่นคือ ความหวังเขาทั้งหมด วางอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น
ไม่มีทางหนีทีไล่อื่นเลย
ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย ก็จบกัน

แล้วพระเจ้าก็ไม่เคยทำให้ดาวิดผู้วางใจในพระองค์สุดหัวใจต้องผิดหวัง

วันนี้ ให้เราเอาความไว้วางใจของเราทั้งหมดวางไว้ที่พระเจ้า
แล้วอธิษฐานพึ่งพาพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ
แล้วเราจะพบว่า สถานการณ์จะคลี่คลายกลายเป็นพระพร

2. คนที่​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า จะ​ได้​รับ​ความ​อุป​ถัมภ์ และ​ชื่นชมยินดีอย่าง​ยิ่ง

วันนี้หากเราต้องการความช่วยเหลือ จงวางใจในพระเจ้า
หากเราต้องการพบกับความชื่นชมยินดีในชีวิต จงวางใจในพระองค์

3. พระเจ้า​ทรง​ช่วย​ ​ทรง​อวยพร​ และ​ทรง​เลี้ยง​ดู​ ประชากรของพระองค์​ตลอดไป
ดังนั้น ถ้าเราเป็นประชากรของพระเจ้า ที่วางใจในพระองค์
จะได้รับพระพรเต็มล้นมากมายสักเพียงใด

ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย จงวางใจในพระเจ้าเถิด

คำคม

“ คนที่วางใจในพระเจ้า จะเต็มไปด้วยพระพร ความปลอดภัย และความชื่นชมยินดี ”

สรุป สดุดี 27

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของเขา เขาจึงมีชัยชนะเหนือศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 27 ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา เราชนะแน่นอน

ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ว่า

พระเจ้าทรง​เป็น​ความ​สว่าง​และ​ความ​รอด​ของ​ข้าพ​เจ้า
พระเจ้า​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​อัน​แข็ง​แกร่ง​แห่ง​ชีวิต​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​จะ​กลัว​ผู้​ใด​เล่า?

เมื่อ​พวก​คน​ชั่ว​มา​หา​ข้าพ​เจ้า
พวก​เขา​จะ​สะดุด​และ​ล้ม​ลง
แม้​กอง​ทัพ​ตั้ง​ค่าย​สู้​ข้าพ​เจ้า
ใจ​ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​กลัว เพราะข้าพ​เจ้า​​วาง​ใจ​ในพระ​เจ้า​

ข้าพ​เจ้า​ทูล​ว่า
ขอ​ให้ข้าพ​เจ้า​เสาะ​แสวง​หา​​พระเจ้าตลอดชีวิต
เพื่อ​จะ​​พินิจ​พิจาร​ณา​ความงาม​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ซ่อน​ข้าพ​เจ้า​ไว้​ใน​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์ ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก
พระ​องค์​จะ​ทรงให้ข้าพเจ้าชนะ​ศัตรู​
และ​ข้าพ​เจ้า​จะ​ถวายสรรเสริญแด่​พระ​องค์​

ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย พระ​องค์​ตรัส​กับ​เจ้า​ว่า “จง​แสวง​หา​หน้า​ของ​เรา”

แล้วดาวิดก็อธิษฐาน ว่า

ข้า​พระ​องค์​จะ​แสวง​หา​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ฟัง เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล
ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​และ​ตรัส​ตอบ​ข้า​พระ​องค์​เถิด
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​ข้า​พระ​องค์

ขออย่าละ​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์
แม้​บิดา​และ​มาร​ดา​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทอด​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์
แต่​พระเจ้า​จะ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ต่อไป

ขอ​ทรง​สอน​ทางของ​พระ​องค์​แก่​ข้า​พระ​องค์
และ​ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ไป​บนทางราบรื่น
ขอ​​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้พ้นจาก​มือศัตรู

ข้าพ​เจ้า​เชื่อ​แน่​ว่า
ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่ถูกศัตรูฆ่าตายแต่จะได้เห็น​ความ​ดี​ของ​พระเจ้า

จง​รอ​คอยพระเจ้า จง​เข้ม​แข็ง และ​ให้​จิต​ใจ​ของ​ท่าน​กล้า​หาญ​เถิด

1. ถ้าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังปกป้องคุ้มครองเราแล้ว
สิ่งที่จะมาทำร้ายเรานั้น ต้องโค่นพระเจ้าลงให้ได้เสียก่อน

นั่นคือ คนที่ซ่อนตัวในพระเจ้า จะปลอดภัยอย่างแน่นอน

2. ดาวิดปรารถนาให้ตัวเขา แสวงหาพระเจ้าเสมอ
เพื่อจะได้พิจารณาอยู่เสมอ ถึงความงามของพระเจ้า
ซึ่งหมายถึงพิจารณา พระคุณ พระกรุณา พระ​เมตตา ความ​ดี ความอ่อนโยน และความบริบูรณ์ของพระเจ้า​

ขณะเดียวกัน ดาวิดก็รู้ตัวว่า ด้วยความเป็นมนุษย์ เขาไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่อง
เขาจึงบอกพระเจ้าว่า สิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดที่เขาทูลขอต่อพระเจ้า คือ
ให้เขาสามารถทำสิ่งนี้ได้ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเขา

วันนี้เราเห็นคุณค่าของการได้เสาะแสวงหาพระเจ้า อย่างที่ดาวิดเห็นคุณค่าแล้วหรือยัง?
วันนี้เราจ่ายราคาอะไรบ้าง เพื่อให้เราได้เสาะแสวงหาพระเจ้า เพื่อที่จะพบพระองค์และรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้น?

3. พระเจ้าตรัสกับจิตใจของดาวิด ว่า “จงแสวงหาหน้าของเรา”
ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าประสงค์ให้เราทั้งหลายแสวงหาที่จะพบกับพระเจ้า
แล้วพระองค์จะทรงให้เราพบพระองค์ได้

วันนี้ ให้เราพูดกับจิตใจของเรา ให้จิตใจรู้ตัวว่า
“จิตใจเอ๋ย รู้ไหม พระเจ้าเรียกให้เจ้าแสวงหาพระเจ้า นะ”

4. วิธีที่จะเผชิญกับสารพัดปัญหา คือ
จง​รอ​คอยพระเจ้า จง​เข้ม​แข็งและ​กล้า​หาญด้วยความวางใจในพระเจ้า

คำคม

“ ผู้ที่แสวงหาพระเจ้า จะพบกับพระองค์ และพบความปลอดภัย ”

สรุป สดุดี 26

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานความเป็นธรรมให้แก่เขา เพราะเขาวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 26 พระเจ้าทรงสำแดงความสัตย์ซื่อของพระองแก่ผู้ที่ซื่อสัตย์

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ประทาน​ความ​เป็น​ธรรม​แก่​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ดำ​เนิน​อยู่​ใน​ความ​ซื่อ​สัตย์ และ​ได้​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ไม่​หวั่น​ไหว
ขอ​ทรง​พิสูจน์​ข้า​พระ​องค์ ขอ​ทรง​ทด​สอบ​จิต​และ​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​เถิด
เพราะ​ข้าพระองค์มั่นใจในความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​

ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้เข้าร่วม​กับ​คน​​อธรรม
ข้า​พระ​องค์​ชำระ​มือ​เพื่อ​แสดง​ความ​บริ​สุทธิ์(ฉธบ. 21:6-7)
และ​บอก​เล่า​ถึง​การ​อัศ​จรรย์​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​นิ​เวศ​​ของ​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ทรง​กวาด​ข้า​พระ​องค์​ไป​กับ​คน​บาป
ข้า​พระ​องค์​จะ​เดิน​ใน​ความ​สุจริต
ขอ​ทรง​ไถ่​ข้า​พระ​องค์ และ​ขอทรง​พระ​กรุ​ณา​แก่​ข้า​พระ​องค์
แล้ว​ข้า​พระ​องค์​จะปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้น เมื่ออยู่ในสถานนมัสการของพระองค์

1. ดาวิดอธิษฐานขอด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงตอบเขา
ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนดี แต่เพราะเขาเดินตามกฏเกณฑ์ของพระเจ้าและแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ

วันนี้ เมื่อเราตั้งใจที่จะเดินตามพระคำของพระเจ้า และเราแสวงหาพระองค์อย่างจริงใจ
เมื่อเราอธิษฐาน พระเจ้าจะทรงโปรดฟังและตอบเรา

2. เพราะดาวิดรักพระนิเวศของพระเจ้า หมายถึง เขาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะพบกับการทรงสถิตของพระเจ้า
ด้วยเหตุนี้ เขาจึงรู้แน่ว่าเขาจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้นเป็นแน่

วันนี้ถ้าเราแสวงหาพระเจ้า ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ ผู้ทรงสถิตภายในเรา
ชีวิตของเราจะปลอดภัยในทุกด้านของชีวิต

คำคม

“ ในเมื่อพระเจ้าทรงสถิตกับเรา ดังนั้นเราย่อมปลอดภัย ”

สรุป สดุดี 25

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอพระองค์ทรงนำและปกป้องเขาให้พ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 25 คนที่ถ่อมใจลงแสวงหาพระเจ้าจะพบกับการ​ทรง​นำ​และ​การ​ปก​ป้องจากพระเจ้า

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​ยก​จิตใจ​​ขึ้น​ต่อ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจและรอคอย​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​อับ​อาย
แต่​ขอ​ให้ผู้​ที่​ทรยศ​โดย​ไม่​มี​เหตุ ​อับ​อาย

ขอ​ทรง​สอนข้าพระองค์ให้รู้​วิถี​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​รอ​คอย​พระ​องค์​อยู่​วัน​ยัง​ค่ำ

ขอ​ทรง​ระลึก​ถึง​พระ​กรุ​ณา​และ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ด้วย​สิ่ง​เหล่า​นั้น​มี​มา​แต่​กาล​ก่อน

ขอ​อย่า​ทรง​ระลึก​ถึง​บาป หรือ​การ​ละ​เมิด​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ระลึก​ถึง​ข้า​พระ​องค์ ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์

พระ​องค์​ทรง​นำ​คน​ที่​ถ่อมใจ​ไป​ใน​สิ่ง​ที่​ถูก
ทางของพระองค์ทั้ง​สิ้น​ ​เป็น​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​สัตย์​จริง แก่​ผู้​ที่​รักษา​พระคำของพระองค์

ขอ​ทรง​ให้​อภัย​ความ​ชั่ว​อันมากมายของ​ข้า​พระ​องค์ เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

พระ​องค์​จะ​ทรง​สอน​ผู้​ยำเกรงพระองค์​ใน​ทาง​ที่​เขา​ควร​เลือก
เขา​จะ​อยู่​เย็น​เป็น​สุข และ​ลูกหลาน​ของ​เขา​จะ​ได้​รับพระพร

มิตร​ภาพ​ของพระเจ้ามี​อยู่​แก่​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
และ​พระ​องค์​ทรง​ให้​พวก​เขา​รู้จัก​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์

ดวง​ตา​ข้าพ​เจ้า​จ้อง​ตรง​พระเจ้า​เสมอ
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ถอน​เท้า​ข้าพ​เจ้า​ออก​จาก​ข่าย

ขอ​ทรง​หัน​มา​ยัง​ข้า​พระ​องค์ และ​มี​พระ​กรุ​ณา​ต่อ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ว้า​เหว่​และ​ทุกข์​ใจ

ขอ​ทรง​บรร​เทา​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ใน​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ออก​จาก​ความ​ทุกข์​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
และขอ​ทรง​อภัย​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ปก​ป้อง​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​ช่วยกู้​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​ต้อง​อับ​อาย
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์

ขอ​ให้​ความ​ซื่อ​สัตย์​สุจริต​และ​ความ​เที่ยง​ธรรม​ปก​ป้อง​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​รอ​คอย​พระ​องค์​อยู่

1. คนที่ ถวายใจของเขาแด่พระเจ้า ​วาง​ใจในพระองค์และรอคอย​พระ​องค์
เขาจะไม่อับอาย แต่ศัตรูของเขาจะอับอาย

ท่ามกลางเหตุการณ์วันนี้ ให้เรายกจิตใจของเราให้เป็นของพระเจ้า
จากนั้นก็รอคอยพระเจ้าอย่างวางใจ

2. เมื่อพระเจ้าทรงเป็น ​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รอด​ของ​เรา
เราสมควรที่จะเรียนรู้วิถีของพระองค์ และรอคอยพระองค์

วันนี้ เราทุ่มเทมากเพียงใดในการเรียนรู้วิถีของพระองค์
วันนี้ เรายังรอคอยพระองค์ หรือไม่รอแล้ว

3. คำอธิษฐานอันทรงพลังของดาวิดนี้ เกิดจากการที่เขารู้จักพระเจ้า
เขารู้ว่า ​
– พระเจ้าเต็มไปด้วยพระ​กรุ​ณา​และ​ความ​รัก​มั่น​คง​
– พระเจ้าทรงสัตย์จริง ทรงรักษาสัญญาเสมอ
– พระเจ้าทรงพร้อมที่จะอภัยเสมอ
– พระเจ้าชอบให้ถ่อมใจและยำเกรงพระองค์
– พระเจ้าจะทรงเมตตาคนที่ว้าเหว่หรือประสบกับความทุกข์เป็นพิเศษ
– พระเจ้าทรง​ซื่อ​สัตย์​สุจริต​และเที่ยง​ธรรม

ยิ่งเรารู้จักพระเจ้า เราก็ยิ่งอธิษฐานได้ตรงกับหัวใจของพระเจ้า
เรารู้จักพระเจ้าได้จากพระคำของพระองค์

วันนี้เราได้แสวงหาที่จะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น แค่ไหน?

4. มิตร​ภาพ​ของพระเจ้ามี​อยู่​แก่​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
ยิ่งเรายำเกรงพระองค์ เราก็ยิ่งได้รับคำแนะนำจากพระองค์
จงยำเกรงพระเจ้าเถิด

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงอภัยและช่วยเราให้พ้นภัย เมื่อเราถ่อมใจลง ยำเกรงพระองค์ ”

สรุป สดุดี 24

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงถวายพระเจ้า ว่า พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ง ผู้ที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงใจจะได้พบกับพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 24 พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งและทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเป็นบทเพลง ว่า

โลก​กับ​สรรพ​สิ่ง​ใน​โลก​เป็น​ของ​พระเจ้า
ทรง​สถา​ปนา​สิ่งสารพัดไว้​

ผู้​ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั้น
คือ​ ผู้​ที่​ไม่ทำร้ายผู้อื่น​ ​จริงใจต่อพระเจ้า ไม่ยกจิตใจให้แก่รูปเคารพ และไม่พูดหลอกลวง
เขา​จะ​รับ​พระ​พร​ และ​รับ​ความ​ยุติ​ธรรม​ จาก​พระ​เจ้า​
พวกเขาเป็นผู้ที่​แสวงหาพระเจ้า

ประ​ตู​เมือง​เอ๋ย จงเปิดต้อนรับ​กษัตริย์​ผู้​ทรง​พระ​สิริ ผู้​​ได้​เสด็จ​มา
​คือ ​พระ​ยาห์​เวห์จอม​ทัพ ผู้​ทรง​เข้ม​แข็ง​และ​ทรง​อานุ​ภาพใหญ่ยิ่ง

1. พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง สรรพสิ่งจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์
พระองค์ทรงครอบครองทุกสิ่ง ทุกสิ่งเป็นของพระองค์

ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา แม้จำเป็นต้องเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่เราเคยหว่านไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แต่ถึงกระนั้น ทุกสิ่งยังอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด
พระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งให้กลับกลายเป็นผลดีต่อเราได้

2. ผู้ที่แสวงหาพระเจ้า จะได้รับพระพร
แต่ผู้ที่จะเข้าเผ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องกลับใจจากบาปโดยตั้งใจกลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจ
ยกจิตใจของเขาให้เป็นของพระเจ้า

ทุกสถานการณ์คลี่คลาย กลายเป็นพระพรได้
เพียงแต่เราจะกลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจ
มายืนต่อพระพักตร์พระเจ้า ด้วยท่าทีถ่อมใจ ปรารถนาความช่วยเหลือจากพระองค์

จิตใจเอ๋ย จงเปิดต้อนรับพระองค์ ผู้เป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ
ต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจ ในฐานะกษัตริย์ของเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์ ผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ต้องต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเขา ”

สรุป สดุดี 23

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ว่า พระเจ้าทรงดังเป็นผู้เลี้ยงแกะ ผู้ดูแลแกะอย่างเขา เป็นอย่างดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 23 พระเจ้าทรงเฝ้าทะนุถนอมเราอย่างดี เหมือนผู้เลี้ยงแกะที่เฝ้าทะนุถนอมแกะของตน

ดาวิดแต่งบทเพลงยกย่องพระเจ้า ว่า

พระเจ้า​ทรง​เลี้ยง​ดู​ข้าพ​เจ้า​ดุจ​เลี้ยง​แกะ
– ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​ขัด​สน
– ข้าพ​เจ้าอยู่อย่างสงบสุข
– ข้าพเจ้าจะพบความ​สดชื่นยามอ่อนล้า
– ข้าพ​เจ้าจะสามารถเดิน​ไป​ในที่ถูกต้อง
– ข้าพเจ้าจะไม่​ต้องกลัว​อัน​ตราย​ใดๆ
– ข้าพเจ้าจะได้รับการปลอบ​โยนอยู่เสมอ
– ข้าพเจ้าพบสิ่งดีเสมอ แม้แต่ยามที่มีศัตรูรอบข้าง
– ข้าพเจ้าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองตลอดเวลา
– ข้าพเจ้าจะพบ​ความ​ดี​และ​ความ​รัก​มั่น​คงของพระเจ้าตลอด​ชีวิต​
– ​ข้าพ​เจ้า​จะ​อยู่กับพระเจ้าสืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. แกะสุดแสนจะอ่อนแอ แต่ก็ยังรอดและเติบโตได้ เพราะมีผู้เลี้ยงที่รักและเมตตา และเข้าใจพวกมัน คอยช่วยเหลือ ปกป้อง ดูแลเอาใจใส่

เราผู้อ่อนแอก็เช่นกัน สามารถรอดปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบข้างอย่างทุกวันนี้ได้แน่นอน เพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงรักและเมตตาเรา ทรงเข้าใจเรา พระองค์จะทรงคอยช่วยเหลือ ปกป้อง ดูแลเอาใจใส่ ตลอดชีวิตของเรา

2. เพราะเราเป็นประชากรของพระเจ้า พระองค์จะทรงดูแลชีวิตของเรา
เราจะพบ​ความ​ดี​และ​ความ​รัก​มั่น​คงของพระเจ้าตลอด​ชีวิต

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ถ้าเราสังเกตให้ดีพอ เราจะเห็นและพบว่า
ในสิ่งต่างๆเหล่านั้น เต็มไปด้วยความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้า สำหรับชีวิตของเรา

คำคม

“ พระเจ้า​ทรง​เลี้ยง​ดู​ข้าพ​เจ้า​ดุจ​เลี้ยง​แกะ ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่มีทางขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลย ”

สรุป สดุดี 22

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้า ให้เขาพ้นอันตรายจากศัตรูของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 22 พระเจ้าจะทรงช่วยผู้ที่วางใจในพระองค์ให้ปลอดภัย

ดาวิดอธิษฐานว่า

พระ​เจ้า​ข้า ไฉน​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์​เสีย?
เหตุ​ใด​พระ​องค์​ทรง​เมิน​เฉย​ต่อ​คำ​คร่ำ​ครวญ​ของ​ข้า​พระ​องค์?

ถึง​อย่าง​ไรก็ดี เมื่อบรรพ​บุรุษ​ของ​ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​ภัย
เขา​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์ เขา​จึง​ไม่​อับ​อาย

ข้า​พระ​องค์​เป็น​ดุจ​ตัว​หนอน ผู้คน​ก็​เยาะ​เย้ยข้าพระองค์ ว่า
“เขา​มอบ​ตัว​ไว้​กับ​พระ​ยาห์​เวห์ ให้​พระ​องค์​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​ภัย​สิ ให้​พระ​องค์​ช่วย​กู้​เขา เพราะ​พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย​เขา”

ถึง​กระ​นั้น พระ​องค์​ก็​ทรง​ให้​ข้า​พระ​องค์​ปลอด​ภัย​ตั้ง​แต่​ยัง​อยู่​ใน​ครรภ์​มาร​ดา
ขอ​อย่า​ทรง​ห่าง​ไกล​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ความ​ยาก​ลำ​บาก​อยู่​ใกล้ และ​ไม่​มี​ผู้​ใด​ช่วย​ได้​เลย

พวก​ศัตรูล้อมข้าพระองค์ไว้
ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​ละ​ลายไป
กำ​ลัง​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็หมดไป
พระ​องค์​ทรง​วาง​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​ผง​คลี​แห่ง​ความ​ตาย

คนชั่วโอบ​ล้อม​ข้า​พระ​องค์ พวก​เขา​แทง​มือ​แทง​เท้า​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​นับ​กระ​ดูก​ของ​ข้า​พระ​องค์​ได้​ทุก​ชิ้น
พวก​เขา​จ้อง​มอง​และ​ยิ้ม​เยาะ​ข้า​พระ​องค์
พวก​เขา​เอา​เสื้อ​ผ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์​มา​แบ่ง​กัน
ส่วน​เครื่อง​นุ่ง​ห่ม​ของ​ข้า​พระ​องค์​นั้น​เขา​ก็​จับ​ฉลาก​กัน

ขอ​​ทรง​​รีบ​มา​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​เถิด
ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​ศัตรู

ข้า​พระ​องค์​จะ​บอก​เล่า​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​ และ​จะ​สรร​เสริญ​พระ​องค์​ท่ามกลาง​ชุมนุม​ชน

จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​องค์ จง​เกรง​กลัว​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​มิ​ได้​ทรง​ดู​ถูก​หรือ​สะอิด​สะ​เอียน ต่อ​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​ผู้​ทุกข์​ใจ
และ​มิ​ได้​ซ่อน​พระ​พักตร์​จาก​เขา เมื่อ​เขา​ทูล​ขอ​ความ​ช่วย​เหลือ
ผู้​ที่​แสวง​หา​พระ​องค์​จะ​สรร​เสริญ​พระองค์ และมี​ชีวิต​สม​บูรณ์​พูนสุข​เป็น​นิตย์

คน​ทั่ว​โลก​จะ​ระลึก​ถึง และ​หัน​กลับ​มา​หา​พระเจ้า จะ​นมัส​การ​พระ​องค์
จะ​มี​พงศ์​พันธุ์​หนึ่ง​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์ คน​รุ่น​หลัง​จะ​ได้​ฟัง​เรื่อง​องค์​เจ้า​นาย
และ​ประ​กาศ​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์​แก่​ชน​ชาติ​หนึ่ง​ที่​ยัง​มิ​ได้​เกิด​มา

1. สิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิด ทำให้เขาร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความทุกข์ใจอย่างยิ่ง
เขาเองหารู้ไม่ว่า นั่นกลายเป็นคำพยากรณ์ที่พระเจ้าซ่อนเอาไว้
เพื่อกล่าวถึงพระเยซูที่จะเสด็จมาเพื่อรับทุกข์ทรมานและรับโทษบาปแทนมนุษย์
เพื่อจะนำมนุษย์ทุกชาติให้กลับมาหาพระเจ้า

วันนี้ดาวิดได้รู้ความจริงแล้ว เขาเองคงภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้พบกับความทุกข์ยากลำบากในครั้งนั้น
ซึ่งกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่

สิ่งที่เกิดกับเราวันนี้ เราอาจจะไม่เข้าใจ
แต่ถ้าเรานำมาทูลต่อพระเจ้า มอบถวายความทุกข์แด่พระองค์ ไว้วางใจในพระองค์
พระเจ้าทรงมีวิธีที่จำทำให้เหตุการณ์เหล่านี้กลับกลายเป็นพระพรสำหรับเรา และสำหรับผู้คนมากมายได้

2. พระเจ้าไม่ทรง​ดู​ถูก​หรือ​สะอิด​สะ​เอียน ต่อ​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​ผู้​ทุกข์​ใจ
ยามที่เราทุกข์ใจ เราอาจจะทำนิสัยไม่ดีหลายอย่าง
คนอื่นอาจจะยิ่งซ้ำเติมเรา ให้เราทุกข์ใจเข้าไปอีก
แต่พระเจ้าจะไม่ซ้ำเติมเรา พระองค์จะทรงปลอบโยนเราและทรงช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ใจนั้น

วันนี้จงนำความทุกข์ใจของเรา มาทูลต่อพระเจ้าเถิด

คำคม

“ คนที่วางใจในพระเจ้า จะพ้นภันและไม่พบความอับอาย ”

สรุป สดุดี 21

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงช่วยพระราชาให้ได้รับชัยชนะ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 21 พระเจ้าทรงช่วยพระราชาให้ได้รับชัยชนะ

คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะของพระราชา

ข้า​แต่​พระเจ้า พระ​รา​ชา​จะ​ยินดี​ใน​พระ​กำ​ลัง​ของ​พระเจ้า
ท่าน​จะ​เปรม​ปรีดิ์​ใน​ชัย​ชนะ​ของ​พระ​องค์​
พระเจ้าทรง​ให้​ตาม​ใจ​ปรารถ​นา​ของ​ท่าน ในสิ่งที่​ท่าน​ทูลขอ ​
พระเจ้า​ประ​ทาน​พระ​พร​ดี​มาก​มาย​แก่​ท่าน
ท่าน​ทูล​ขอ​ชีวิต และ​พระเจ้าก็​ประ​ทานชีวิต​ยืน​นาน​เป็น​นิตย์​นิ​รันดร์แก่ท่าน

โดย​ชัย​ชนะ​ของ​พระเจ้า เกียรติ​ศักดิ์​ของ​ท่าน​จึง​ใหญ่​ยิ่ง
พระเจ้า​ประ​ทาน​พระ​สิริ​และ​ความ​สง่า​งาม​แก่​ท่าน
พระเจ้าทรง​ให้​ท่าน​รับ​พระ​พร​เป็น​นิตย์
เพราะท่าน​วาง​ใจ​ใน​พระ​เจ้า
ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​เจ้า​ ท่าน​จะ​ไม่​หวั่น​ไหว​เลย

พระเจ้าทรงทำลายศัตรูของท่าน และ​ทรง​ทำ​ลาย​ลูก​หลาน​ของ​เขา​เสีย​จาก​แผ่น​ดิน​โลก
แม้​พวกเขา​ได้วางแผน​ปอง​ร้าย​ท่าน พวกเขา​ก็​จะ​ทำ​ไม่สำเร็จ

ขอพระเจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​เนื่อง​ด้วย​พระกำ​ลัง​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​จะ​ร้อง​เพลง​และ​สดุดี​ แด่​พระ​องค์

1. เราสามารถอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ตามสดุดีบทนี้ได้

ข้าแต่พระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์ ได้รับชัยชนะท่ามกลางปัญหาที่พบเจอ
ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์
ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรง​ประ​ทาน​พระ​พร​ดี​มาก​มาย​แก่​ข้าพระองค์
ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรง​ประ​ทานชีวิต​ยืน​นาน​ แก่ข้าพระองค์

2. คนที่วาง​ใจ​ใน​พระ​เจ้า จะ​รับ​พระ​พร​เป็น​นิตย์
คนที่ยึดมั่นใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​เจ้า​ ​จะ​ไม่​หวั่น​ไหว​เลย

ท่ามกลางเหตุการณ์วันนี้ หากอยากได้รับพระพร จงวางใจในพระเจ้า
ท่ามกลางความผันแปรของเหตุการณ์รอบข้าง หากอยากจะมั่นคงไม่หวั่นไหว จงเชื่อมั่นในความรักของพระเจ้า

3. ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา แม้ศัตรูจะวางแผนร้าย เพื่อทำร้ายเรา
แผนของเขานั้นก็จะไม่สำเร็จอยู่ดี

ความปลอดภัยของเราจึงไม่ขึ้นอยู่กับว่า มีคนเกลียดเรา น้อยเพียงใด
แต่ขึ้นอยู่กับว่า พระเจ้าพอพระทัยชีวิตของเรามากเพียงใด

คำคม

“ เราสมควรขอบคุณพระเจ้า ให้สมกับที่พระองค์ทรงรักและเมตตาเราอย่างที่สุด ”

สรุป สดุดี 20

ภาพรวม

 • สดุดีบทนี้เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับ เป็นคำอธิษฐานเผื่อพระราชา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 20 ชัยชนะมาจากพระเจ้า จึงสมควรร้องทูลขอชัยชนะจากพระองค์

ขอ​พระเจ้า ทรง​ตอบ​ท่าน​ใน​วัน​ยาก​ลำ​บาก และทรงพิ​ทักษ์​รักษา​ท่าน
ขอ​พระเจ้า ทรง​ระลึก​ถึงสิ่งที่ท่านทำแด่พระเจ้า
ขอ​พระเจ้า ทรงประ​ทาน​ตาม​ใจ​ปรารถ​นา​ของ​ท่าน และ​ให้​แผน​การ​ทั้งสิ้น​ของ​ท่าน​สำ​เร็จ
ขอพระเจ้า ทรง​ให้​คำ​ทูล​ขอ​ทั้ง​สิ้น​ของ​ท่าน​สำ​เร็จ​เถิด

พระเจ้าจะ​ทรง​ช่วย​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้​ให้​รอด
พระ​องค์​จะ​ทรง​ตอบ​ท่าน​จาก​ฟ้า​สวรรค์​อัน​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์

บ้าง​ก็​โอ้​อวด​เรื่อง​รถ​รบ บ้าง​ก็​เรื่อง​ม้าศึก
แต่​พวก​เรา​อวด​เรื่อง​พระ​นาม​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เรา

พวก​เขา​จะ​ล้ม​พับ​ลง​ไป
แต่​พวก​เรา​จะ​ลุก​ขึ้น​ยืน​ตรง​อยู่

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​แด่​พระรา​ชา
เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ร้อง​ทูล
ขอ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ด้วย​เถิด

1. เราสามารถอธิษฐานเผื่อคนที่เรารัก ตามแนวทางของคำอธิษฐานในบทนี้
– ขอพระเจ้าทรง​ช่วยและปกป้องเขา​ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก
– ขอ​พระเจ้าทรง​ระลึก​ถึงสิ่งที่เขาได้ทำเพื่อพระเจ้า
– ขอ​พระเจ้าทรงให้​แผน​งาน​ของ​เขา​สำ​เร็จ
– ขอพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของ​เขา

2. คนที่ไว้ใจในความสามารถหรือสิ่งที่ตนมี(​รถ​รบ , ​ม้าศึก)
วันนี้อาจจะดูเหมือนสง่างาม แต่ในที่สุดจะไปไม่รอด

แต่​คนที่ไว้วางใจในพระเจ้า
แม้วันนี้ดูเหมือนจะล้มลง แต่ในที่สุดจะ​ลุก​ขึ้น​ยืน​อย่างสง่างาม

วันนี้ ให้เราเลือกไว้วางใจในพระเจ้า
ต่อให้ไม่มีอะไรๆเหมือนคนอื่น
แต่เรามีพระเจ้า ในที่สุดแล้วเราจะรอดปลอดภัย และยืนได้อย่างสง่างาม

คำคม

“ คนที่พึ่งพาพระเจ้า จะไม่อับอาย ”

สรุป สดุดี 19

ภาพรวม

 • พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ ดังนั้นกฏเกณฑ์ที่พระองค์ทรงบอกไว้ในพระคำของพระองค์ ย่อมเป็นจริงในทุกสรรพสิ่ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ สดด. 19 ทุกสรรพสิ่งแสดงให้เรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่

ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ว่า

ท้อง​ฟ้า และสรรพสิ่งบนนั้น ​สำ​แดง​ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ทุกสิ่งที่ทรงสร้างประกาศตลอดวันตลอดคืน ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง
ไม่มีใครแก้ตัวได้ว่า ไม่ได้ยิน หรือไม่รับรู้

ดวง​อาทิตย์ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างนั้น ขึ้น​และตก ในทุกวัน
ซึ่งทุกคนก็เห็นและได้รับความร้อนจากมัน

พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า
– ​ดี​พร้อม >>> ฟื้น​ฟู​ชีวิต
– แน่นอน >>> ทำ​ให้​คน​รู้​น้อย​มี​ปัญ​ญา
– ถูก​ต้อง >>> ทำ​ให้​ใจ​ยินดี
– ​บริ​สุทธิ์ >>> ทำ​ให้​ดวง​ตา​กระ​จ่าง​แจ้ง

กฎ​หมาย​ของพระเจ้านั้น
– ​สัตย์​จริง และ​ชอบ​ธรรม​
– น่า​ปรารถ​นา​มาก​กว่า​ทอง​คำบริ​สุทธิ์​
– หวาน​ยิ่ง​กว่า​น้ำ​ผึ้ง ที่​หยด​ลง​จาก​รวง

การ​รัก​ษา​กฏเกณฑ์ของพระเจ้า จะ​ได้​บำ​เหน็จ​ยิ่ง​ใหญ่

ไม่มึใครสามารถเห็น​ความ​ผิด​พลาด​ของ​ตน​ได้
ขอ​ทรง​ชำระ​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​ความ​ผิด​ที่​ซ่อน​เร้น​อยู่เถิด
ขอ​ทรง​ยับ​ยั้งข้า​พระ​องค์​จาก​การ​ทำ​บาป​โดย​ตั้งใจ​นั้น​ด้วย​เถิด
แต่ขอ​ให้​ถ้อย​คำ​จาก​ปาก​ข้า​พระ​องค์ และ​การ​ภาว​นา​ใน​ใจ เป็น​ที่​โปรด​ปราน​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​เถิด

1. ยิ่งเราพิจารณาดูสิ่งรอบตัวเราให้ดีๆ เราก็ยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้น
และสิ่งที่เราสมควรทำ ก็คือ สรรเสริญพระเจ้าตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์ และเชื่อฟังพระคำของพระองค์

2. พระคำของ​พระเจ้า ทำให้ชีวิตฟื้น​ฟู​ เต็มไปด้วย​ปัญ​ญา เต็มไปด้วยใจ​ยินดี และมีความเข้าใจในชีวิต
ดีขนาดนี้แล้ว เราสมควรอย่างยิ่งที่จะอ่านและทำตามพระคำของพระเจ้าในทุกวัน

3. ​พระคำของพระเจ้ามีค่ายิ่งกว่ามาก​กว่า​ทอง​คำ
เพราะว่าการทำตามพระคำของพระเจ้า จะ​ได้​บำ​เหน็จ​ยิ่ง​ใหญ่ จากพระเจ้า
เราสมควรใช้พระคำของพระเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรา

4. คำอธิษฐานที่เราควรอธิษฐานอยู่เสมอ คือ
ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ให้การกระทำ คำพูด และความคิดของเรา
เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอยู่เสมอ ทุกวันคืน

คำคม

“ พระคำของพระเจ้า หวานกว่าน้ำผึ้ง มีค่ายิ่งกว่าทองคำ ”

สรุป สดุดี 18

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงถวาย​แด่พระ​เจ้า ใน​วันที่​พระเจ้า​ทรง​ช่วย​กู้​เขาให้​พ้น​จาก​เงื้อม​มือ​ศัตรู​ทั้ง​หลาย​ของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 18 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงต่อผู้จงรักภักดี

ดาวิดแต่งบทเพลงถวายแด่พระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ​พระ​กำลัง​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​องค์

พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ พระ​ศิลา ป้อม​ปราการ ​ซึ่ง​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ลี้​ภัย​
พระเจ้า​ทรงเป็น ผู้ช่วย​กู้​ ของ​ข้า​พระ​องค์
พระเจ้าทรงเป็น​ โล่ ของ​ข้า​พระ​องค์
พระเจ้าทรงเป็น​ ​พลัง​แห่ง​ความ​รอด​ ของ​ข้า​พระ​องค์
พระเจ้าทรงเป็น​ ​ที่​กำบัง​เข้มแข็ง​ ของ​ข้า​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​ และ​​ข้าพระองค์ได้รับ​การ​ช่วย​ให้​พ้น​จาก​ศัตรู​และจากความตาย

ใน​ยาม​ทุกข์​ระทม​ใจ ​พระ​องค์​ทรง​สดับ​เสียง​ของ​ข้าพเจ้า
แล้ว​แผ่นดิน​โลก​ก็​สั่นสะเทือน​และ​โคลงเคลง
รากฐาน​ของ​ภูเขา​ก็​หวั่นไหว​ด้วย เพราะ​พระ​องค์​ทรง​กริ้ว
​พระ​องค์​ทรง​โน้ม​ฟ้า​สวรรค์​ลง​ด้วย​และ​เสด็จ​ลง​มา
มี​ลูกเห็บ​และ​ถ่าน​เพลิง​แตก​ออกมา​ทะลุ​เมฆ
พระ​เจ้า​ทรงก็​เปล่ง​พระ​สุรเสียง​​กึกก้อง​ใน​ฟ้า​สวรรค์
พระ​องค์​ทรงทำ​ให้​พวกเขา​ต่าง​กระจัด​กระจาย​ไป ​อย่าง​โกลาหล

พระ​องค์​ทรง​เอื้อม​มา​จาก​ที่​สูง ทรง​ดึง​ข้าพเจ้า​ออกมา​จาก​น้ำ​อัน​มาก​หลาย
​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​ข้าพเจ้า​ให้​พ้น​จาก​ศัตรู​เข้มแข็ง​ของ​ข้าพเจ้า
เพราะ​เขา​มี​อานุภาพ​เกิน​กว่า​ข้าพเจ้า​มาก​นัก
แต่​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​พึ่ง​ของ​ข้าพเจ้า

พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​ข้าพเจ้า​ไว้​เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ข้าพเจ้า
​พระ​เจ้า​ประทาน​รางวัล​แก่​ข้าพเจ้า​ตาม​ความ​สะอาด​แห่ง​มือ​ของ​ข้าพเจ้า
เพราะ​ข้าพเจ้า​รักษา​บรรดา​มรรคา​ของ​พระ​เจ้า ทำตาม​กฎหมาย​ทั้งสิ้น​ของ​พระ​องค์​

พระเจ้า​ทรง​สำแดง​ความ​รัก​มั่นคง​ต่อ​ผู้​ที่​จงรักภักดี
พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​องค์​บริสุทธิ์​ต่อ​ผู้​ที่​บริสุทธิ์ ​
พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​องค์​เป็น​ปฏิปักษ์​ต่อ​ผู้​ที่​คด​โกง

พระ​เจ้าทรง​กระทำ​ความ​มืด​ของ​ข้า​พระ​องค์​ให้​สว่าง
พระเจ้าทรงทำให้ข้าพระองค์ตะลุย​กองทัพ​ได้​และ​สามารถ​บุกเมืองที่มี​กำแพง​ได้

​พระ​มรรคา​ของ​พระ​องค์​บริบูรณ์ ​
พระ​สัญญา​ของ​พระ​เจ้า พิสูจน์​แล้ว​เป็น​ความ​จริง ​
พระ​องค์​ทรง​เป็น​โล่​ของ​บรรดา​ผู้​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์
ผู้ใด​จะ​เป็น​พระ​เจ้า นอก​จาก​พระ​เยโฮวาห์
และ​ผู้ใด​เล่า​เป็น​พระ​ศิลา เว้น​แต่​พระ​เจ้า​ของ​เรา

​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ประทาน​กำลัง​แก่​ข้าพเจ้า และ​ทรง​กระทำ​ให้​ข้าพเจ้า​ปลอดภัย
​พระ​องค์​ทรง​ฝึก​มือ​ของ​ข้าพเจ้า​ให้​ทำ​สงครามและประทานกำลังพิเศษแก่ข้าพเจ้า

พระ​องค์ทรงปกป้อง​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​น้อม​พระ​ทัย​ลง ซึ่ง​กระทำ​ให้​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ใหญ่​ขึ้น

​พระ​องค์​ทรง​ประทาน​กำลัง​แก่​ข้า​พระ​องค์ เพื่อปราบศัตรูลงอย่าง​ราบ​คาบ

พระ​องค์​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​​เป็น​หัวหน้า​ของ​บรรดา​ประชาชาติ
ทรงทำให้พวกเขา​​เชื่อ​ฟัง​ข้า​พระ​องค์

พระ​เจ้า​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่ และ​พระ​ศิลา​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ที่​ควร​สรรเสริญ ​
พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ที่​ยก​ย่อง
​ข้า​พระ​องค์​จึง​ขอ​เทิดทูน​พระ​องค์​ไว้​ท่ามกลาง​ประชาชาติ​ทั้ง​หลาย
และ​ร้อง​เพลง​สรรเสริญ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ประทาน​ชัย​ชนะ​อัน​ยิ่งใหญ่​ และ​ทรง​สำแดง​ความ​รัก​มั่นคง​ แก่​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้​นั้น

1. พระเจ้าทรงที่เป็นลี้ภัยสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์
ผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์ด้วยจริงใจ พระองค์จะทรงฟังเขา
ซึ่งคนที่มาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ ได้แก่ ผู้ที่เต็มใจเดินในทางแห่งพระคำของพระเจ้า

วันนี้ หากเราเต็มใจเดินไปในทางแห่งพระคำของพระเจ้า
ถึงแม้ทำได้ไม่ดีนัก แต่กำลังเดินไปในทางนั้น
สิ่งที่เราร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงฟังเรา และพระองค์ทรงตอบด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์

2. พระเจ้าทรง​สำแดง​พระ​องค์​บริสุทธิ์​ ต่อ​ผู้​ที่​บริสุทธิ์ ​และทรงเป็น​ปฏิปักษ์​ต่อ​ผู้​ที่​คด​โกง

วันนี้เราประสงค์ให้พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแก่เราในพระลักษณะใด?
หากเราถ่อมใจลงต่อพระเจ้า เราจะพบกับพระเมตตาของพระองค์
หากเรายโสต่อพระองค์ เราจะพบกับการพิพากษาของพระเจ้า

3. พระ​สัญญา​ของ​พระ​เจ้า พิสูจน์​แล้ว​เป็น​ความ​จริง ​โดยผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก
ประวัติศาสตร์ตลอดทุกยุคทุกสมัย พิสูจน์แล้วผู้​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์ จะได้รับการช่วยกู้

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในอดีตที่ผ่านมาเพียงพอหรือยังที่จะพิสูจน์ว่า
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในบรรดาพระสัญญาของพระองค์
จงเชื่อวางใจในพระองค์เถิด

คำคม

“ พระเจ้าทรงฝึกมือของเรา ด้วยเหตุการณ์ในวันนี้ เพื่อเราจะถวายเกียรติในสงครามวันข้างหน้า ”

สรุป สดุดี 17

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของคนอธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 17 พระเจ้าจะทรงปกป้องผู้ที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่พระเจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​ร้อง​ทูล​ของ​ข้า​พระ​องค์ ที่ร้องทูลพระองค์อย่างจริงใจ
ขอ​ให้​การยืนยันว่า​ข้า​พระ​องค์ชอบธรรมนั้น ​มา​จาก​พระ​องค์
พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ไม่ทำความชั่ว ทั้งคำพูดและการกระทำ

ข้า​พระ​องค์​ได้​เลี่ยง​พ้น​ทาง​ของ​คน​โหด​ร้าย โดย​ทำตาม​พระวจนะ​ของ​พระ​องค์
ข้าพระองค์เดินตาม​วิถี​ของ​พระ​องค์

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอทรง​ฟังคำ​ร้องทูลของ​ข้า​พระ​องค์​เถิด
ขอ​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​อย่าง​อัศ​จรรย์​เถิด

พระ​องค์​ผู้​ทรง​ช่วย​ผู้​ลี้​ภัย ​โดย​พระ​หัตถ์​ขวา​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​รัก​ษา​ข้า​พระ​องค์​ดัง​แก้ว​ตา
ขอ​ทรง​ซ่อน​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใต้​ร่ม​ปีก​ของ​พระ​องค์ ให้​พ้น​จาก​คน​อธรรม ผู้​ไร้​ความ​เมตตา ผู้จ้อง​จะ​เหวี่ยง​ข้า​พระ​องค์​ลง​ดิน

ขอ​ทรง​ลุก​ขึ้น​คว่ำ​เขา​ลง
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​มนุษย์​โดย​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์

พระ​องค์​ทรง​ให้​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​ได้​อิ่ม​ท้อง และ​ทิ้ง​ความ​ความ​มั่งคั่ง​ไว้​แก่​ลูก​อ่อน​ของ​ตน

ส่วน​ข้า​พระ​องค์ จะ​เฝ้า​ดู​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​
เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ตื่น​ขึ้น ข้า​พระ​องค์​จะ​อิ่ม​เอม​ใจ​ด้วย​การคิดถึงพระ​องค์

1. ดาวิด ​เลี่ยง​พ้น​ทาง​ของ​คน​โหด​ร้าย โดยการดำเนินชีวิตามคำแนะนำใน​พระวจนะ​ของ​พระเจ้า

หากเราใช้พระคำของพระเจ้า มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
เราก็จะเห็นว่า วิถีชีวิตของเรานั้นเป็นไปด้วยความปลอดภัยและพระพร

2. ผู้ที่เข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า จะรับการปกป้องโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาเขาไว้ ดังแก้วตาของพระองค์

วันนี้ ไม่มีเหตุผลใดๆเลย ซึ่งมากพอที่จะให้เราไม่เข้ามาลี้ถัยอยู่ในพระเจ้า

3. ผู้ที่ระลึกถึงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา
ชีวิตของเขาจะ​อิ่ม​เอม​ใจ​ และเต็มไปด้วยความชื่นบานในทุกสถานการณ์

อย่ามัวแต่ จดจ่ออยู่ที่ปัญหา จงนำใจของเรามาจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าตลอดเวลา

คำคม

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ ดังแก้วตาของพระองค์เถิด

สรุป สดุดี 16

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงว่า เมื่อไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจแล้ว เขาจะพบกับความปลอดภัยและเปรมปรีดิ์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 16 เมื่อพึ่งพาพระเจ้าเสมอ ชีวิตจะพบแต่ความปิติยินดี

ดาวิดอธิษฐานว่า
ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์
ขอ​ทรง​พิ​ทักษ์​ข้า​พระ​องค์​ไว้ด้วยเถิด
พระ​องค์​ทรง​เป็น​องค์​เจ้า​นาย​ของ​ข้า​พระ​องค์
นอก​จาก​พระ​องค์​แล้ว ข้า​พระ​องค์​ไม่​มี​สิ่ง​ดี​ใด​เลย

ดาวิด​ปีติ​ยินดีในคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
แต่​ผู้​ที่​หัน​หา​พระ​อื่นนั้น ดาวิดรังเกียจที่จะทำตามพวกเขา

พระเจ้า​ทรง​เป็น​มรดก​ ส่วน​ที่ดาวิดได้รับ
และเพราะดาวิดมีพระเจ้า เขาจึงได้รับเขต​แดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้

ดาวิดจึ​งถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า
ผู้​ประ​ทาน​คำ​ปรึก​ษา​แก่​เขา
เขาตั้ง​พระเจ้า​ไว้​ตรง​หน้า​เสมอ
– เขา​จึง​ไม่​หวั่น​ไหว
– ใจ​ของเขาจึง​ยินดี​
– ​จิต​วิญ​ญาณ​จึง​เปรม​ปรีดิ์
– ร่าง​กาย​ของเขาจึงปลอด​ภัย​

พระ​องค์​ทรงช่วย​ดาวิดให้รอดพ้นความ​ตาย
พระ​องค์​ทรง​สำ​แดง​วิถี​แห่ง​ชีวิต​แก่​เขา
ดาวิดจึงมี​ความ​ยินดี​เปี่ยม​ล้นและมี​ความ​เพลิด​เพลิน ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​ เสมอไป

1. ดาวิดพึ่งพาแต่พระเจ้าเพียงผู้เดียว เขาถือว่าพระเจ้าทรงเป็นมรดกเดียวที่เขามี
และเมื่อเขามีพระเจ้าอยู่กับเขา
เขาจึงมีทุกสิ่ง รวมทั้งความชื่นชมยินดีและความเพลิดเพลินตลอดชีวิต

วันนี้ อะไรคือสิ่งที่เราทุ่มเทมากที่สุดที่จะแสวงหา?
ผู้ที่ทุ่มเทแสวงหาพระเจ้า จะพบกับพระองค์
และจะพบทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

2. ผู้ที่ระลึกถึงพระเจ้าเสมอ พึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่ง
เขาจะพบกับ ใจ​ยินดี​ ​จิต​วิญ​ญาณ​เปรม​ปรีดิ์ และร่าง​กาย​ปลอด​ภัย​

ถ้าเราตระหนักในความจริงนี้ เราจะไม่ยอมให้พระเจ้าคลาดสายตาของเราไปเลย แม้เพียงเสี้ยวขณะหนึ่ง

คำคม

“ ผู้ที่อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลา จะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้ เสมอ ”

สรุป สดุดี 15

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลง ว่า ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้าน จะมั่นคงปลอดภัย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 15 ผู้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมจะไม่หวั่นไหวตลอดไป

ผู้​ที่​จะ​​อยู่​จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า และจะ​ไม่​หวั่น​ไหว​เป็น​นิตย์ ได้แก่
1. ​ผู้​ที่ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​หา​ที่​ติ​มิ​ได้​และ​ทำ​สิ่ง​ที่​ชอบ​ธรรม
2. ผู้ที่​พูด​ความ​จริง​จาก​ใจ​ของ​ตน
3. ผู้​ไม่​​นิน​ทา​ว่า​ร้ายผู้อื่น
4. ผู้ที่ไม่​ทำ​ชั่วต่อเพื่อน
5. ผู้ที่​ไม่​เยาะ​เย้ย ​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน
6. ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคน​ถ่อย​
7. ผู้ที่ยก​ย่อง​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
8. ผู้ที่รักษาสัญญาเสมอ แม้ต้อง​เสีย​ประ​โยชน์
9. ผู้ที่ไม่ได้ให้​คน​อื่น​กู้​เงิน​โดย​คิด​ดอก​เบี้ย
10. ผู้ที่ไม่​ยอม​รับ​สิน​บน

อธิบายเพิ่มเติมแต่ละข้อดังนี้
1.) ผู้​ที่​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​หา​ที่​ติ​ไม่ได้ ไม่ได้​หมายความ​ว่า ไม่​เคย​ทำ​ผิด​บาป แต่​หมายถึง ​ผู้​ที่​เชื่อ​ฟัง​พระ​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​ใน​ทุกๆ ด้านของชีวิต
2.) พูด​ความ​จริง​จาก​ใจ คือ พูดจริงใจ ไม่หน้าซื่อใจคต
3.) ไม่​​นิน​ทา​ นำเรื่องของคนอื่นมาพูดต่อเพื่อทำลายเขา
4.) ไม่​ทำ​ชั่วต่อเพื่อนบ้าน พระเยซูสอนว่า ทุกคนเป็นเพื่อนบ้านของเรา
5.) ​ไม่​เยาะ​เย้ย คือไม่ซ้ำเติมในความผิดพลาดของคนอื่น
6.) ไม่เห็นด้วยกับคน​ถ่อย​ คือไม่อิจฉาเขา ไม่อยากจะเป็นเหมือนเขา และไม่ทำตามอย่างของเขา
7.) ยก​ย่อง​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า ให้เกียรติผู้ที่ประพฤติตามพระคำของพระเจ้า
8.) รักษาสัญญาเสมอ รับปากแล้ว ไม่ว่ายังไงก็จะรักษาสัญญา
9.) ไม่ปล่อยกู้ เพื่อเอาเปรียบและซ้ำเติมคนยากจน(อพย. 22:25) แต่เป็นคนละกรณีกับธุรกิจธนาคาร
10.) ไม่​​รับ​สิน​บน คือ ไม่ยอมบิดเบือนความยุติธรรม

คำคม

“ เชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตจะมั่นคง ”

สรุป สดุดี 14

ภาพรวม

 • ท่าที​ของ​มนุษย์​ต่อ​พระเจ้า จะกำหนดวิถืชีวิตของเขา และปลายทางของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 14 คนที่ทำชั่วจะพบกับความหวาดกลัวอย่างยิ่ง

คน​โง่​คิด​ใน​ใจ​ ​ว่า “ไม่​มี​พระ​เจ้า”
คนที่คิดเช่นนั้น​ก็​เลว​ทราม และทำ​กิจ​การ​น่า​เกลียด​น่า​ชัง

พระเจ้าทรงมองหา มนุษย์​​ที่​ฉลาด ซึ่งคนนั้นจะ​แสวง​หา​พระ​เจ้า
แต่พระองค์พบว่ามนุษย์​ทั้ง​หลายล้วน​หลง​เจิ่น​ไป และเสื่อม​ทราม​

คนที่ทำ​ความ​ชั่ว​ทุก​คน​และ​ไม่​ได้​ร้อง​ทูล​พระเจ้า
พวกเขา​จะ​อยู่​อย่าง​หวาด​กลัว​ยิ่งนัก

เพราะ​พระ​เจ้า​สถิต​กับ​พวก​ผู้​ชอบ​ธรรม
พวกเขาข่มเหง​คน​ยาก​จน
แต่พระเจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของคนยากจน
ขอ​ให้​การ​ช่วย​กู้​​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ให้กลับ​สู่​สภาพ​ดี
พวกเขาจะ​เปรม​ปรีดิ์ และ​ยินดี

1. คนที่คิดว่า ไม่มีพระเจ้า เขาก็จะไม่ยำเกรงพระองค์
คนที่คิดว่า มีพระเจ้า บางคนก็จะไม่ยำเกรงพระองค์

ดังนั้นคนทั้งสองประเภทนี้ จึงไม่เดินตามทางของพระองค์
และห่างไกลจากพระพรของพระเจ้า

คนที่คิดว่า มีพระเจ้า จึงยำเกรงพระองค์
เขาจึงเดินตามทางของพระองค์
และเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า

2. คนที่ทำ​ความ​ชั่ว​ ​และ​ ไม่​ได้​ร้อง​ทูล​พระเจ้า พบความหวาดกลัว
แสดงว่าคนที่ทำสิ่งที่ดีและคนที่ร้องทูลพระเจ้า จะรอดพ้นความหวาดกลัว

วันนี้ หากเราต้องการจะรอดพ้นจากความหวาดกลัว
จงทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและร้องทูลต่อพระองค์

3. เมื่อพระเจ้าทรงช่วย​กู้​​ คนนั้นจะได้กลับ​สู่​สภาพ​ดี
พระเจ้าสามารถทรงช่วยเราให้ชีวิตที่ดูเหมือนจะพังพินาศแล้ว
ให้กลับสู่สภาพดีได้

คำคม

คนโง่คิดในใจว่า ไม่มีพระเจ้า

สรุป สดุดี 13

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า ขอให้พระเจ้าช่วยเขาให้พ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 13 แม้จะถูกเยาะเย้ย ก็ยังจะไว้วางใจในพระองค์

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า พระ​องค์​จะ​ทรง​ลืม​ข้า​พระ​องค์นานเหลือเกินแล้ว

ข้า​พระ​องค์​มี​ความ​ทุกข์​โศก​อยู่​ใน​ใจ​ตลอด​วัน​

ศัตรู​ข้า​พระ​องค์​ได้ข่มเหง​ข้า​พระ​องค์​นาน​เหลือเกินแล้ว

ข้า​แต่พระเจ้า ขอ​ทรง​พิ​จาร​ณา และ​ตอบ​ข้า​พระ​องค์​เถิด
ขอทรง​ช่วยข้าพระองค์​ให้​พ้น​จาก​ปัญหา
เพราะข้าพระองค์กำลังตก​อยู่​ใน​อันตราย​ถึง​ชีวิต​

แม้ศัตรูจะเยาะเย้ยข้าพระองค์
แต่ข้า​พระ​องค์​​วาง​ใจ​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​จะ​เปรม​ปรีดิ์​ใน​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์

ข้าพ​เจ้า​จะ​ร้อง​เพลง​ถวายพระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ดี​ต่อ​ข้าพ​เจ้า

1. ดาวิดอธิษฐานด้วยความไม่เข้าใจว่า
ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาสักที?
ทำไมพระเจ้าไม่จัดการกับคนชั่วสักที ปล่อยให้พวกเขามาเยาะเย้ยดาวิดอยู่ได้?

แต่ท่ามกลางความไม่เข้าใจในสถานการณ์นั้น
ดาวิดยังคงเลือกที่จะไว้วางใจในพระเจ้า และเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นว่า
ในที่สุดพระเจ้าจะทรงช่วยเขาอย่างแน่นอน

วันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจว่า ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้ ต้องเกิดขึ้นกับเราด้วย
แต่ขอให้เรายังคงเลือกไว้วางใจในพระเจ้าต่อไป
เลิกทุกข์ใจ หันมาชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อว่า
อีกไม่นานพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นสิ่งดี และเป็นพระพร

2. ดาวิดร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ท่ามกลางปัญหาและอันตรายที่รายล้อมเขาไว้
เพราะเขารู้แน่ว่า พระเจ้าจะทรงดีต่อเขา กระทำสิ่งดีให้แก่เขา

วันนี้เราเชื่อไหมว่า พระเจ้าจะทรงดีต่อเรา?
จงให้ความเชื่อนั้นเต็มและล้นออกมาเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากในวันนี้

คำคม

“ ความเชื่อแท้จะนำความชื่นชมยินดีมาสู่จิตใจ ก่อนที่สถานการณ์จะได้รับเปลี่ยนแปลง ”

สรุป สดุดี 12

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้พ้นจากคนชั่วร้าย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 12 พระเจ้าจะทรงรีบเสด็จมาช่วย ผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ช่วย​ด้วย​เถิด
เพราะ​ชั่วร้ายเต็มไปหมด
พวก​เขา​กล่าว​คำ​มุสา​แก่​กัน​และ​กัน
ขอ​พระเจ้า​ทรงจัดการพวกเขาด้วยเถิด

พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
พระองค์จะ​ทรงลุก​ขึ้น​เอย่างรวดเร็ว
เมื่อ​คน​ยาก​จน​ถูก​ข่ม​เหง ​และ​กำลัง​คร่ำ​ครวญ
พระองค์​จะ​จัด​ให้​เขา​อยู่​ใน​ที่​ปลอด​ภัย​

พระดำ​รัส​ของพระเจ้าเป็น​ประ​ดุจ​เงิน​ที่​หลอม​ให้​บริ​สุทธิ์​

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ป้อง​กัน​เขา​ทั้ง​หลาย ให้​พ้น​จาก​คนชั่วร้ายซึ่งมีอยู่เต็มไปหมด

1. ดาวิดเคยได้ยินพระสัญญาของพระเจ้า (อาจจะเคยอ่านใน อพย. 3:7 หรือข้ออื่นๆ)
แล้วดาวิดก็เชื่อและยึดมั่นไว้
เขาจึงอธิษฐานด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งว่า
พระเจ้าจะทรงรีบมาช่วยเขา และคนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน

การที่เราได้อ่าน ได้รู้ ได้จดจำพระคำของพระเจ้า
จะทำให้เราสามารถอธิษฐานด้วยความเชื่อมากยิ่งขึ้น

2. ในขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกเดินในทางชั่วร้าย
เราเองก็ไม่จำเป็นต้องเดินไปในทางเขา
เมื่อเราเดินในทางที่ถูกต้อง
พระเจ้าเองจะเป็นผู้ช่วยและผู้ปกป้องเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงรักษาสัญญาเสมอ ”

สรุป สดุดี 11

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงเพื่อแสดงความไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและเปี่ยมด้วยพระกรุณา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 11 ผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า จะได้รับพระกรุณาจากพระองค์

ดาวิดแต่งบทเพลงแด่พระเจ้า ว่า

ดาวิดลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระเจ้า
แล้ว​ทำไมพวกเพื่อนๆของดาวิด ยังบอกดาวิด ว่า
“ให้หนีไปซ่อนตัว​ที่​ภูเขา​ เพื่อจะปลอดภัยจากคนอธรรมอีก
เพราะเป็นคน​ชอบ​ธรรมก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว
เนื่องจากคนอธรรมไม่สนใจกฏเกณฑ์อะไรแล้ว”

พระเจ้า​อยู่​บน​ฟ้า​สวรรค์ ทรง​มอง​และ​ทด​สอบ​มนุษย์​ทั้ง​หลาย
​ทั้ง​คน​ชอบ​ธรรม​และ​คน​อธรรม
และ​พระ​องค์​ทรง​เกลียด​ชัง​ผู้​ที่​รัก​ความ​รุน​แรง
พระ​องค์​จะ​ทรง​เท​พระพิโรธ​ใส่​คน​อธรรม
เพราะ​พระเจ้า​ทรง​ชอบ​ธรรม จึง​ทรง​รัก​กิจ​การ​ที่​ชอบ​ธรรม

ดังนั้นคน​เที่ยง​ตรง​จะ​ได้รับพระกรุณาจาก​พระ​องค์

1. การลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า เป็นการอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดแล้ว เท่าที่เราจะทำได้
ซึ่งสิ่งนี้อาจจะขัดแย้งกับความคิดและความเข้าใจของคนที่ไม่มีความเชื่อ

เราไม่ควรยอมให้ความคิดแห่งความไม่เชื่อ เข้ามาทำให้เราเลิกลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า
ให้เรายังคงทำส่วนของเราเท่าที่จะทำได้ แล้วที่เหลือฝากไว้กับพระองค์อย่างวางใจ
อย่ากลัว อย่าหวั่นไหว ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างเรา

2. พระเจ้าเห็นการกระทำของทุกคน
พระเจ้าทรง​เกลียด​ชังการอธรรม และ​ทรง​รัก​กิจ​การ​ที่​ชอบ​ธรรม

ดังนั้นคนชั่วร้ายจะต้องรับโทษแน่นอน
และคน​ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า​จะ​ได้รับพระกรุณาแน่นอน

วันนี้ ถ้าเราทำชั่ว จงรีบกลับใจ
วันนี้ ถ้าเราทำดี จงรอคอยพระพรจากพระเจ้า

คำคม

“ ผู้ที่ปลอดภัยที่สุด คือ ผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 10

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้พ้นจากศัตรูและขอทรงจัดการกับคนอธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 10 พระเจ้าจะทรงช่วยคนอ่อนแอให้พ้นจากเงื้อมมือของคนอธรรม

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่พระเจ้า ​ทำไมพระองค์จึง​ยังไม่ได้ทำอะไร ในยามยากลำบากเช่นนี้?

ขอ​ให้คนอธรรม​ติด​กับ​ที่​เขา​คิด​ขึ้น​นั้น
เขา​ข่ม​เหง​คน​ยาก​จน เย่อหยิ่งยโส และ โอ้อวด
ไม่แสวงหาพระเจ้า แต่กลับดูหมิ่นพระเจ้า และคิดว่า “ไม่​มี​พระ​เจ้า”

บัดนี้ทาง​ของ​คน​อธรรม​เจริญ​ขึ้น เขารอดพ้นการ​พิพาก​ษา​ของ​พระองค์
​เขา​เต็ม​ไป​ด้วย​การ​แช่ง​ด่า การ​ล่อ​ลวง ​การ​ขู่​เข็ญ ​ความ​ชั่ว​ช้า​และ​ความ​เลว​ทราม
เขา​ทำ​ร้าย​คน​บริ​สุทธิ์ ข่มเหง​คน​อนาถาและคน​ยาก​จน
เขา​พูด​กับ​ตัวเอง​ว่า “พระ​เจ้า​​จะ​ไม่​ทรง​เห็น​เลย”

ขอ​พระองค์ทรง​ลุก​ขึ้น ช่วย​ผู้​ถูก​ข่ม​เหง
พระ​องค์​ทรง​เห็น​ความ​ลำ​บาก​และ​ความ​เดือด​ร้อน​ ที่คนอธรรมทำแล้ว
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​ลูก​กำ​พร้าและคน​อนาถา​
ขอ​พระ​องค์​ทรง​จัดการกับ​คน​ชั่ว
บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​จะ​พินาศ​ไป
แต่พระองค์​ทรง​เป็น​พระ​มหา​กษัตริย์​อยู่​เป็น​นิตย์​นิ​รันดร์

พระ​องค์​จะ​ทรง​ฟัง​ความ​ปรารถ​นา​ของ​ผู้​ถูก​ข่ม​เหง
พระ​องค์​จะ​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ใจ​เขา
เพื่อ​ประ​ทาน​ความ​ยุติ​ธรรม​แก่อ่อนแอและ​​คน​ที่​ถูก​บีบ​บัง​คับ
เพื่อ​​จะไม่มีใคร​ทำ​ให้​เขา​หวาด​กลัว​อีก​ต่อ​ไป

1. เมื่อดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า เขาระบายความรู้สึกต่อพระเจ้าอย่างเปิดเผย
เขาบอกพระเจ้า เขาไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าไม่จัดการคนชั่วสักที?
ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ตำหนิต่อว่าพระเจ้า
เขาเพียงแต่ฟ้องพระเจ้า ในสิ่งที่คนชั่วได้กระทำ
อธิษฐานต่อไปด้วยความเชื่อ ว่า
พระเจ้าจะจัดการคนชั่ว และเมตตาผู้อ่อนแออย่างแน่นอน

เมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ เราสามารถระบายความในใจของเราต่อพระเจ้า อย่างเปิดเผย อย่างจริงใจ
สามารถฟ้องพระเจ้าในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน ต้องระวังที่ยังคงยำเกรงพระเจ้า ไม่บังอาจตำหนิ ต่อว่าพระเจ้า
แต่อธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความมั่นใจ ในความยุติธรรมและพระเมตตาของพระองค์

2. ลักษณะของคนอธรรม ได้แก่
– ​ข่ม​เหง​คน​ที่อ่อนแอกว่า
– เย่อหยิ่งยโส
– โอ้อวด
– ไม่แสวงหาพระเจ้า
– ดูหมิ่นพระเจ้า
– คิดว่า “ไม่​มี​พระ​เจ้า”
– แช่ง​ด่า ล่อ​ลวง และ​ขู่​เข็ญ ผู้อื่น
– ทำ​ร้าย​คน​บริ​สุทธิ์
– ทำอะไรก็คิดว่า พระ​เจ้า​​จะ​ไม่​ทรง​เห็น​

เราควรพิจารณาตนเองอยู่เสมอ ที่จะไม่ดำเนินตามทางของคนอธรรม

3. คนที่อ่อนแอ ไม่ว่าเขาจะอ่อนแอสักเพียงใดก็ตาม
ถ้าเขาร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงฟังเขา
และจะทรงช่วยเขาให้ไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไป

หากวันนี้เรากำลังหวาดกลัว
เชิญรีบเข้ามาทูลต่อพระองค์เถิด

คำคม

“ พระเจ้าทรงเมตตาต่อทุกคนที่ร้องทูลต่อพระองค์อย่างจริงใจ ”

สรุป สดุดี 9

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานยกย่องพระเจ้าในการพิพากษาอันยุติธรรมของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 9 พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาผู้ทรงยุติธรรมและเปี่ยมด้วยพระเมตตา

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​พระ​องค์​
– จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้า
– ​จะ​เล่า​ถึง​การ​อัศ​จรรย์​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์
– จะ​ยินดี​​ใน​พระ​องค์
– ​จะ​ร้อง​เพลง​สดุดี​แด่​พระ​องค์

พระเจ้าทรง​ให้​ความ​ยุติ​ธรรม​​แก่​ข้า​พระ​องค์
ดังนั้น​พวก​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์ จะ​สะดุด​และ​พินาศ​ไป

พระเจ้า​ทรง​ทำ​ลาย​คน​อธรรม
แล้ว​ทรง​ลบ​ชื่อ​พวก​เขา​ออก​ไป​เป็น​นิตย์​

พระเจ้าทรง​ครอบ​ครอง​อยู่​เป็น​นิตย์
พระ​องค์​จะ​ทรง​พิ​พาก​ษา​โลก​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม

พระเจ้า​ทรง​เป็น​ที่​กำ​บัง​​แก่​คน​ที่​ถูก​กด​ขี่ ​ใน​ยาม​ลำ​บาก
ผู้​ที่​รู้​จัก​​พระ​องค์​ก็​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์ เพราะ​พระ​องค์​จะไม่​ทรง​ทอด​ทิ้ง​พวกเขา

พระเจ้า​​ไม่​ทรง​ลืม​คำ​ร้อง​ทุกข์​ของ​ผู้​ถูก​ข่ม​เหง และ ทรง​แก้​แค้น​แทน​พวกเขา
ดังนั้น จง​ร้อง​เพลง​สดุดี​แด่พระเจ้า และ​ประ​กาศ​กิจ​การ​ของ​พระ​องค์ แก่​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย

ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา ใน​ความ​ทุกข์​ซึ่ง​ข้า​พระ​องค์​ได้​รับ​
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​​สรร​เสริญ​แด่​พระ​องค์​และ​จะ​เปรม​ปรีดิ์​ใน​พระ​องค์

พระเจ้าทรง​สำแดง​พระ​องค์​ให้​เป็น​ที่​รู้จัก
โดยการ​พิ​พาก​ษาคน​อธรรม​ ด้วย​กับ​ดัก​ของ​เขา​เอง

คน​อธรรม​ลืม​พระ​เจ้า แล้วจะ​หัน​ไป​สู่​แดน​คน​ตาย
พระเจ้า​จะ​ไม่​ทรง​ละลืม​คน​ขัด​สน​เสมอ​ไป และ​ทรงให้พวกเขามีความหวัง

ขอ​ทรง​ลุก​ขึ้น พิพากษา​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​
ขอ​ทรง​ทำ​ให้​พวก​เขา​เกรง​กลัว และ​ทราบ​ว่า พวก​เขา​เป็น​เพียง​มนุษย์

1. พระเจ้าทรงยุติธรรมและเมตตา
ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเมตตาคนยากจนเป็นพิเศษ แล้วคนที่ไปข่มเหงคนที่พระเจ้าเมตตา
พระเจ้าผู้พิพากษาผู้ยุติธรรม จะจัดการกับคนนั้นอย่างสาสมแน่นอน

หากวันนี้ เราถูกเอาเปรียบ ถูกข่มเหง ให้รู้เถิดว่า
พระเจ้าจะทรงเมตตาเราเป็นแน่ และพระองค์จะจัดการคนเหล่านั้นที่ข่มเหงเราอย่างแน่นอน

2. คนที่รู้จักพระเจ้า เขาจะวางใจในพระเจ้า
เพราะเขารู้และมั่นใจว่า พระเจ้าไม่มีวันทอดทิ้งเขา

3. วิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระองค์
คือ พระองค์ทรงให้สิ่งที่คนอธรรมทำนั้น ตกกลับมาเป็นผลร้ายต่อตัวเขาเอง

ไม่ว่าเราคิดจะทำอะไรกับคนอื่น จงระลึกถึงความจริงในเรื่องนี้ ว่า
พระเจ้าผู้ยุติธรรม จะให้สิ่งนั้น กลับมาตกใส่เราเอง ทั้งสิ่งดี และสิ่งร้าย

4. คนที่ลืมพระเจ้า จะเดินไปสู่ทางอธรรม และพบกับจุดจบอย่างสิ้นหวัง
แต่คนที่ระลึกถึงพระเจ้า กลับมาร้องทูลต่อพระองค์ ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้น เขาจะพบกับความหวัง

เมื่อพบกับความทุกข์ อย่าลืมพระเจ้า จงระลึกถึงพระองค์
เพราะนั่นจะทำให้เราพบทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเรา

คำคม

“ ยิ่งรู้จักพระเจ้า ยิ่งวางใจในพระองค์ ”

สรุป สดุดี 8

ภาพรวม

 • คำอธิษฐานของดาวิดยกย่องสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ที่ทรงเมตตามนุษย์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 8 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ แต่ก็ยังคงเมตตามนูษย์ผู้ต่ำต้อย

ดาวิดอธิษฐานยกย่องพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า องค์​เจ้า​นาย​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
พระ​องค์​สูง​ส่ง​ยิ่ง​นัก​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก และในฟ้า​สวรรค์
ทรงเป็นที่สรรเสริญโดย​ปาก​ของ​เด็ก​อ่อน​และ​ทารก

พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​ป้อม​ปรา​การ​ เพื่อ​ยับ​ยั้ง​ศัตรู​และ​ผู้​แก้​แค้น

เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​มอง​ดู​ท้องฟ้า​ อัน​เป็น​ฝี​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์
มนุษย์​เป็น​ผู้​ใด​เล่า ที่​พระ​องค์​ทรง​ระลึก​ถึง​เขา?
และ​บุตร​ของ​มนุษย์​เป็น​ใคร​เล่า ที่​พระ​องค์​ทรง​ห่วง​ใย​เขา และ​ทรง​สวม​ศักดิ์​ศรี​​ให้​เขา ?
พระ​องค์​ทรง​ให้​เขา​ปก​ครอง​ผล​งาน​แห่ง​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์

ข้า​แต่​พระเจ้า​องค์​เจ้า​นาย​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​สูง​ส่ง​ยิ่ง​นัก​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก

1. ในบทนี้พระเยซูได้อ้างอิงถึง ใน มธ. 21:16 เรื่อง “​คำ​สรร​เสริญ ออก​มา​จาก​ปาก​เด็ก และ​ทา​รก” และใน ฮบ.2 ก็ได้อ้างถึงบทนี้ด้วย ในเรื่อง พระเจ้าเมตตามนุษย์

เป็นบทที่เปิดเผยให้เห็นพระลักษณะของพระเจ้า ว่า
พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด ทรงสร้างสรรพสิ่ง
แต่ก็ยังคงประทานพระเมตตาเหลือล้นแก่มนุษย์ผู้เป็นสิ่งทรงสร้าง
ให้มนุษย์มีสิทธิอำนาจเหนือบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้น

บทนี้จึงสะท้อนให้เห็นความรักและพระเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์อย่างเรา อย่างชัดเจน

เรารู้ตัวหรือไม่ว่า เราเป็นที่รักของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง?

2. ท่าทีของดาวิด ที่มีต่อพระเจ้า คือ เขาให้พระเจ้าเป็นองค์เจ้านายของเขา
และด้วยท่าทีที่ยำเกรงพระเจ้านี้ ทำให้เขามองเห็นพระเมตตาของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาได้
พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้แก่คนอื่นด้วย แต่คนเหล่านั้นจำนวนมาก มองไม่เห็นและไม่เข้าใจ

ยิ่งเรายำเกรงพระเจ้า ให้พระเจ้าเป็นองค์เจ้านายของเราอย่างจริงใจ มากขึ้นเท่าใด
เราก็จะยิ่ง เข้าใจพระลักษณะของพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำต่อเรามากขึ้นเท่านั้น

คำคม

“ พระเจ้าประทานพระคุณมากมายแก่เรา เราจะเห็นได้เมื่อมองดูรอบๆด้วยความยำเกรงพระองค์ ”

สรุป สดุดี 7

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้รอดพ้นศัตรูและขอประทานความยุติธรรมให้แก่ตัวเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 7 พระเจ้าผู้ชอบธรรมจะทรงประทานความยุติธรรม แก่ผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม

ดาวิดอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ลี้​ภัย​ใน​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์ ​ให้​พ้น​จาก​บรร​ดา​ผู้​ตาม​ล่า
เพราะ​ไม่​มี​ผู้​ใด​ช่วยกู้​ข้าพระองค์ได้

ถ้า​ข้า​พระ​องค์​ได้​ทำ​​ความ​ผิด หรือ​ทำ​ความ​ชั่ว​แก่​เพื่อน หรือ​ปล้น​คู่​อริ​โดย​ไม่​มี​เหตุ
ก็​ขอ​ให้​ศัตรู​เหยียบ​ย่ำ​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​ลง​ถึง​ดิน

ขอ​ทรง​ลุก​ขึ้น​ด้วย​ความ​กริ้ว ต่อ​สู้​ความ​เกรี้ยว​กราด​ของ​คู่​อริ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​​กำ​หนด​การ​พิพาก​ษา
ขอ​ประ​ทาน​ความ​เป็น​ธรรม​แก่​ข้า​พระ​องค์ ​ตาม​ความ​สัตย์​สุจริต​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ข้า​พระ​องค์

ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ผู้​ชอบ​ธรรม ผู้​ทรง​ทด​ลอง​ความ​คิด​และ​จิต​ใจ
ขอ​ให้​ความ​ชั่ว​ของ​คน​อธรรม​มา​ถึง​ที่​สิ้น​สุด
แต่​ขอ​ทรง​สถา​ปนา​คน​ชอบ​ธรรม​ขึ้น

พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​โล่​ของ​ข้าพ​เจ้า
พระ​เจ้า​ทรง​ลง​โทษ​คน​อธรรม​ทุก​วัน
ถ้า​คน​ไม่​กลับ​ใจ พระ​องค์​จะ​ทรง​ลับ​ดาบ​ของ​พระ​องค์​ให้​คม ​เตรียม​พร้อม
เขา​ก่อ​กรรม​ชั่ว​ขึ้น​แล้ว กำ​ลัง​ตั้ง​ครรภ์​ความ​ชั่ว​ช้า
เขา​ขุด​หลุม​ไว้ และ​ตก​ลง​ไป​ใน​หลุมนั้น
ความ​ชั่ว​ช้าและ​ความ​ทา​รุณ​​ของ​เขา​ จะ​​ลง​มา​บน​หัว​ของ​เขา​เอง

ข้าพ​เจ้า​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้า​ และ​​จะ​ร้อง​เพลง​สดุดี​พระ​นาม​ของพระเจ้า

1. ดาวิดอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยท่าทีว่า นอกจากพระเจ้าแล้ว ไม่มีใครช่วยเราได้
ดังนั้นถ้าพระเจ้าไม่ช่วย เขาต้องพินาศแน่ๆ

ท่าทีของการอธิษฐานเช่นนี้ จะทำให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจ
ซึ่งจะทำให้เราได้รับคำตอบจากพระเจ้าอย่างแน่นอน

2. ดาวิดฟ้องพระเจ้าว่า
ดาวิดไม่ได้ทำผิดต่อคู่อริ แต่พวกเขากลับหาทางมาทำร้ายดาวิด
พวกเขาเกรี้ยวกราดใส่ดาวิด ดังนั้นขอพระเจ้าทรงกริ้วใส่พวกเขา
ถ้าพวกเขา​ไม่​กลับ​ใจ ขอพระเจ้า​ทรงให้ความ​ชั่ว​ช้า​​ของพวก​เขา​ จะ​​ลง​มา​บน​หัว​ของ​พวกเขา​เอง

เมื่อมีคนมาคิดจะทำร้ายดาวิดด้วยความโกรธแค้น
ดาวิดไม่ได้ตอบโต้ แต่มาฟ้องพระเจ้า แล้วให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ตอบโต้เอง
การทำเช่นนี้ นอกจากคนเหล่านั้นจะถูกจัดการอย่างสาสมแล้ว
ตัวดาวิดเองก็จะยิ่ง ผูกพันกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก
แล้ว ดาวิดก็จบเรื่องนี้ลงด้วยการ​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้า​ และ​ร้อง​เพลง​สดุดี​พระ​นาม​ของพระองค์

วันนี้เมื่อคนทำไม่ดีแก่เรา
หากเราไปโกรธแค้นเคืองเขา ก็มีแต่จะทำให้เราอารมณ์เสีย จิตใจขุ่นมัว จิตวิญญาณเหี่ยวเฉา
แต่ถ้าเราเลือกวิธีของดาวิด
นำเรื่องนั้นมาทูลต่อพระเจ้า นอกจากเรื่องนั้นจะได้รับการจัดการแล้ว
เราเองก็ไม่ต้อง หงุดหงิดให้เสียอารมณ์ หนำซ้ำยังเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกด้วย

ดังนั้นเหตุการณ์นี้ แทนที่จะเป็นผลร้ายต่อเรา
กลับกลายเป็นช่องทางนำพระพรมาสู่ชีวิตของเราแทน
แล้ว เราก็จบเรื่องนี้ลงด้วยการ​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้า​ และ​ร้อง​เพลง​สดุดี​พระ​นาม​ของพระองค์

คำคม

“ ปัญหาเปลี่ยนเป็นพระพรได้ เมื่อนำมาร้องทูลต่อพระเจ้า ”

สรุป สดุดี 6

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานด้วยความเชื่อและไว้วางใจ ขอพระเจ้าทรงรักษาโรคของเขา และปกป้องเขาจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 6: คำอธิษฐานของดาวิดยามเจ็บปวดและเต็มไปด้วยศัตรู

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​อย่า​ทรง​ดุ​ว่า​ หรือ ตี​สอน​ข้า​พระ​องค์​ด้วย​พระ​พิ​โรธ
ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์ ​ เพราะ​ข้า​พระ​องค์​อ่อน​ระ​โหย​โรย​แรง
ขอ​ทรง​รัก​ษา​ข้า​พระ​องค์​ เพราะทั้ง​จิต​ใจและร่างกายของ​ข้า​พระ​องค์​​กำลังทุกข์​ยาก​
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด เพราะ​เห็น​แก่​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​อ่อน​เปลี้ย​ด้วย​การร้องไห้​ทุก​คืน เต็มไป​ด้วย​ความ​ระทม
เพราะ​คู่​อริ​ทั้ง​ปวง​ของ​ข้า​พระ​องค์

คนที่ทำ​ความ​ชั่ว จง​พราก​ไป​จาก​ข้า
เพราะพระเจ้า​ทรง​สดับ​เสียง​ร้อง​ไห้​ของ​ข้า​แล้ว
พระเจ้าทรง​รับ​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า
ดังนั้นศัตรู​ทั้ง​สิ้น​ของ​ข้า​จะ​หวาด​กลัวและ​หัน​กลับ ​และ​จะ​อับ​อาย​ใน​ชั่วพริบ​ตา​

1. ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างรู้จักและเชื่อในพระองค์
เขาขอทูล พระกรุณา เพราะ เขาแย่แล้ว
เขาขอทูล การรักษา เพราะ เขาป่วยหนัก

เขารู้แน่ว่า เมื่อเขาตกที่นั่งลำบาก พระเจ้าของเขาจะรีบมาช่วยเขาแน่ๆ
เขาจึงทูลพระเจ้าว่า ตอนนี้แหละพระองค?เจ้าข้า ตกที่นั่งลำบากแล้ว

เขามั่นใจพระเจ้าจะทรงช่วยเขาแน่ ไม่ใช่เพราะเขาอธิษฐานได้ดี
แต่เพราะเขารู้ว่า พระเจ้า​ทรงเต็มไปด้วยความ​รัก​มั่น​คง​

วันนี้ หากเรากำลังทุกข์ กำลังตกอยู่ที่นั่งลำบาก
ได้เวลาแล้วที่พระเจ้าจะทรงเสด็จมาช่วยเรา
จงร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความเชื่อเถิด

2. ดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เขาแน่
เขาจึงกล่าวอย่างมั่นใจว่า
ศัตรู​ของเขา​จะ​หวาด​กลัวและ​​จะ​อับ​อายแน่นอน

เมื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อ จะเปลี่ยนจากความหวาดกลัวศัตรู
เป็นเห็นด้วยความเชื่อ ว่า
คนที่ควรกลัวไม่ใช่เรา แต่เป็นศัตรูของเราต่างหาก

หากเรากำลังกลัว จงอธิษฐานจนกว่าจะไม่กลัวอีกต่อไป

คำคม

“ เมื่อเราเดือดร้อน เราอธิษฐาน พระเจ้าจะทรงตอบเราแน่ เพราะพระองค์รักเราอย่างที่สุด ”

สรุป สดุดี 5

ภาพรวม

 • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 5 ผู้ลี้ภัยในพระเจ้าจะปลอดภัย

บทนี้เป็นคำอธิษฐานของดาวิด ที่แต่งออกมาเป็นบทเพลง

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอสดับฟัง​เสียง​คร่ำ​ครวญ​ของข้าพระองค์
ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระ​มหา​กษัตริย์​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​เตรียม​คำ​อธิษ​ฐาน​แด่​พระ​องค์ และ​เฝ้า​คอย​รับฟังคำอธิษฐานนั้นอยู่เสมอ

พระ​องค์​ทรงไม่พอพระทัยในความ​ชั่ว​ร้าย
​พระองค์ทรงไม่พอพระทัยคน​โอ้​อวด​และคนที่​ทำ​ความ​ชั่ว​
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ลาย​ผู้​ที่​พูด​มุสา ผู้​กระ​หาย​เลือด​และ​คน​หลอก​ลวง

แต่​โดย​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​เข้า​มาหา​พระ​องค์ ด้วย​ความ​ยำ​เกรง

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ไป​โดย​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์
ให้รอดพ้นจากพวกศัตรู
​พวก​เขา​จ้องที่​จะทำ​ลายข้าพระองค์ ด้วยความเท็จและด้วยคำพูดประ​จบ​สอ​พลอ​

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ให้​พวก​เขา​ล้ม​ลง​ด้วย​แผนชั่ว​ของ​ตน​เอง
เพราะ​พวก​เขา​ได้​กบฏ​ต่อ​พระ​องค์

แต่ขอทรง​ให้​ทุก​คน​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์​ยินดี
ให้​พวก​เขา​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​เป็น​นิตย์
และ​ขอ​ทรง​ป้อง​กัน​พวก​เขา​ไว้
ขอทรง​อวย​พร​คน​ชอบ​ธรรม ​คุ้ม​ครอง​พวก​เขา​ไว้​ด้วย​ความ​โปรด​ปราน

1. บทนี้ดาวิดอธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้า
– ขอพระเจ้าฟัง
– ขอพระเจ้านำ
– ขอพระเจ้าช่วย
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ให้มนุษย์ขอเช่นนั้น
และเขาอธิษฐานด้วยท่าทีที่ ยำเกรงพระเจ้า และไว้วางใจในพระองค์
ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ เรารู้เลยว่า เขาจะได้รับสิ่งที่ทูลเป็นแน่

เมื่อเราประสบกับปัญหา ให้รีบเข้ามาหาพระเจ้า
ขอความช่วยเหลือและขอการนำ จากพระองค์
ด้วยความยำเกรงและไว้วางใจพระเจ้า
แล้วเราจะได้รับการช่วยกู้เป็นแน่

2. เมื่อเราเตรียม​ที่จะอธิษ​ฐาน​ ยังไม่ทันลงมืออธิษฐานเลย
พระเจ้าก็ทรง​เฝ้า​คอย​รับฟังคำอธิษฐานของเราแล้ว

ความจริงนี้ทำให้เรารู้ว่า
พระเจ้าปรารถนาที่จะตอบคำอธิษฐานของลูกของพระองค์
ที่อธิษฐานต่อพระองค์อย่างจริงใจ
มากเพียงไร

3. ทุก​คน​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระเจ้า แสดงว่าเขากำลังเผชิญภัย
แต่พวกเขาจะ​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​เสมอไป
เพราะพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาจากภัยนั้น

เมื่อมีปัญหา จงรีบเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า

คำคม

“ พระเจ้าทรงพร้อมและเต็มใจที่จะตอบคำอธิษฐาน ของผู้ร้องทูลต่อพระองค์ด้วยจริงใจ ”

สรุป สดุดี 4

ภาพรวม

 • ดาวิดวางใจในพระเจ้าว่าท่ามกลางศัตรูที่อยู่รอบด้านนั้น เขายังคงจะปลอดภัยโดยการปกป้องของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 4 ผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะนอนหลับอย่างปลอดภัย

บทนี้ดาวิดนำคำอธิษฐานของเขามาแต่งเป็นบทเพลง

ดาวิดอธิษฐานว่า

“ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ พระองค์ทรง​ให้ดาวิดเป็น​ฝ่าย​ชอบ​ธรรม
ขอ​ทรง​ตอบ​คำร้อง​ทูลของดาวิด
ขอประทานทางออก เมื่อดาวิด​จน​ตรอก”

ดาวิดพูดกับคนที่คิดทำร้ายดาวิด ว่า

คนที่มีตำแหน่งสูง ที่ดูหมิ่น กล่าวร้ายดาวิด
จง​รู้​เถิด​ว่าพระเจ้าจะทรงปกป้อง​ผู้​จง​รัก​ภัก​ดี​ไว้​
และ​ทรง​สดับ​ฟังเสียงร้องทูลของเขา
ดังนั้นพวกเขา จง​ตรึก​ตรอง​ให้ดีๆ อย่า​ทำ​บาปต่อคนของพระองค์
จง​ถวาย​เครื่อง​สัตว​บู​ชา​ให้​ถูก​ต้อง และจง​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า
เพื่อพวกเขาจะพบ​สิ่ง​ดีๆ ในชีวิต

ดาวิดอธิษฐานอีก ว่า
พระเจ้า​ประ​ทาน​ความ​ยินดี​มากมายแก่​จิต​ใจ​ของดาวิด
เขาจึง​นอน​หลับ​อย่าง​เป็น​สุข
เพราะ​พระเจ้าเท่า​นั้น​ที่​ทรง​ทำ​ให้เขา​อา​ศัย​อยู่​อย่าง​ปลอด​ภัยได้

1. เมื่อดาวิดจนตรอก หาทางออกของชีวิตไม่พบ
เขาร้องทูลต่อพระเจ้า ด้วยความมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงสดับฟังและช่วยกู้เขา
และตลอดชีวิตของเขาพิสูจน์แล้วว่า
พระเจ้าไม่ทำให้คนที่ไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจต้องผิดหวัง

วันนี้ เมื่อเราหาทางออกของชีวิตไม่พบ เราวางใจในสิ่งใด?

2. ดาวิดแนะนำวิธีที่จะพบสิ่ง​ดีๆ ในชีวิต คือ
– อย่า​ทำ​บาปต่อคนของพระองค์
– จงเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า
– จง​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า

เป็นการดีที่เราจะทบทวนชีวิตของตนอยู่เสมอว่า เรากำลังทำสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่

คำคม

คนที่วางใจในพระเจ้า จะปลอดภัย

สรุป สดุดี 3

ภาพรวม

 • ท่ามกลางวิกฤตของชีวิต ดาวิดยังคงอธิษฐานอย่างไว้วางใจต่อพระเจ้าของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 3 คำอธิษฐานอย่างวางใจ

บทนี้เป็นเพลง​สดุดี​ของ​ดา​วิด เมื่อ​หนี​จาก​อับ​ซา​โลม ​โอรส​ของ​พระ​องค์ที่กบฏต่อพระองค์ และมีคนสนิทของดาวิดหลายคนร่วมก่อการด้วย

ดาวิดอธิษฐาน ว่า
“ข้า​แต่พระเจ้า คู่​อริ​ของ​ข้า​พระ​องค์​​มาก​เหลือ​เกิน
พวกเขากล่าว​ถึง​ข้า​พระ​องค์​ว่า
‘ ไม่​มี​การ​ช่วย​กู้​จาก​พระ​เจ้า​สำ​หรับ​ดาวิด ‘

ข้า​แต่พระเจ้า พระ​องค์​ทรง​เป็น​โล่​และเป็น​ศักดิ์​ศรี​ของ​ข้า​พระ​องค์​
ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล และ​พระ​องค์ทรง​ตอบ​ข้า​พระ​องค์”

ดาวิดกล่าว ว่า
ข้าพ​เจ้ายังคง​นอน​หลับ​
เพราะ​พระเจ้าทรง​อุป​ถัมภ์​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​จึงไม่​กลัวศัตรูนับ​หมื่นๆ

ดาวิดอธิษฐานอีก ว่า
ข้า​แต่พระเจ้า ขอ​ทรง​ลุก​ขึ้น ​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
ขอ​ทรง​ตบ​หน้า​ศัตรู​ทั้ง​หลาย​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​พระพร​ของ​พระ​องค์​อยู่​เหนือ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

1. ดาวิดกำลังตกอยู่ในอันตราย มีศัตรูรายล้อมมากมายที่หมายจะเอาชีวิต
แต่ดาวิดยังคงนอนหลับได้ เพราะเขาไว้วางใจในพระเจ้า

การไว้วางใจในพระเจ้า ใครๆก็พูดได้
แต่จะถูกพิสูจน์ด้วยความยากลำบากต่างๆที่ผ่านเข้ามาจริงๆในชีวิตของเรา

2. ในช่วงเวลาที่หลายคนกำลังพูดว่า พระเจ้าไม่ช่วยดาวิดแล้ว
สำหรับดาวิด ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรก็ช่างพวกเขา
ดาวิดยังคงมั่นใจในพระเจ้า ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิาฐานของเขา
พระเจ้าจะทรงปกป้องเขาและประทานศักดิ์ศรีให้แก่เขา

ในสถานการณ์ของเราวันนี้ คนอื่นจะพูดเกี่ยวกับเราอย่างไร ไม่สำคัญเท่ากับ
เราเชื่ออย่างไรในพระเจ้าของเรา

เราเชื่อไหมว่า พระเจ้าจะทรงช่วยกู้และปกป้องเราให้ปลอดภัยในสถานการณ์นี้ได้?

3. ดาวิดไม่พอใจคนเหล่านั้นมาก ที่พวกเขาทรยศดาวิด ทั้งที่ดาวิดไว้ใจพวกเขา
สิ่งที่ดาวิดทำเมื่อไม่พอใจ ดาวิดไม่ได้ไปแก้แค้นคนเหล่านั้น
แม้แต่ภายหลังดาวิดกลับเป็นกษัตริย์อีกครั้ง ก็ไม่ได้ตามฆ่าคนเหล่านั้น
แต่สิ่งที่ดาวิดทำคือ ฟ้องพระเจ้า ระบายความคับแค้นในใจต่อพระเจ้าอย่างจริงใจ

วันนี้ หากเราถูกทรยศ ถูกทำให้เจ็บปวด
เราสามารถทำเหมือนดาวิด เข้ามาฟ้องพระเจ้า ระบายความในใจต่อพระองค์
และมอบการแก้แค้นให้เป็นของพระเจ้า
เมื่อมอบแล้วก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ ให้ขุ่นเคืองใจอีกต่อไป

4. หมายเหตุ :
ในพระคัมภีร์บทนี้มีคำว่า “เส-ลาห์” ซึ่ง เป็น​เครื่อง​หมาย​ทาง​ดนตรี อย่างหนึ่ง

คำคม

“ ความวางใจในพระเจ้า จะไล่ความกลัวออกไปจากชีวิตของเรา ”

สรุป สดุดี 2

ภาพรวม

 • ผู้ที่ต่อต้านผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ ก็กำลังต่อสู้กับพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 2 กษัตริย์ผู้ได้รับการเจิม

เมื่อผู้นำในโลกนี้ ​คิด​กบฏ ต่อ​สู้​พระเจ้า​และผู้​รับ​การ​เจิม
โดยไม่ต้องทำตามกฏกติกาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้

พระเจ้าทรง​หัวเราะเยาะพวก​เขา​

แล้ว​ตรัส​กับพวก​เขา​ด้วย​ความ​กริ้ว ​ว่า
“พระเจ้า​ได้​ตั้ง​กษัตริย์​ของพระองค์​ไว้​แล้ว บน​ศิโยน”

พระ​องค์​ตรัส​กับ​กษัตริย์ที่ทรงเจิมไว้​ว่า
“เจ้า​เป็น​บุตร​ของ​เรา วัน​นี้​เรา​ให้​กำ​เนิด​เจ้า​แล้ว
จง​ขอ​จาก​เรา​เถิด และ​เรา​จะ​มอบ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ให้​เป็น​มร​ดก​ของ​เจ้า
เจ้า​จะ​ตี​พวก​เขา​ให้​แตก​ด้วย​คทา​เหล็ก และ​ฟาด​ให้​แหลก​เป็น​ชิ้นๆ”

ดังนั้น กษัตริย์​และผู้นำทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​ฉลาด​เถิด จง​รับ​คำ​เตือน​เถิด
จง​ปรน​นิบัติ​พระเจ้าด้วย​ความ​ยำ​เกรง และด้วยใจยินดี
จง​ยอมจำนนต่อพระ​องค์​ เพื่อจะ​ไม่ต้อง​พิ​นาศ
ทุก​คน​ที่​เข้า​มา​ลี้​ภัย​ใน​พระ​องค์​ก็​เป็น​สุข

1. บทนี้หมายถึงดาวิด กษัตริย์ที่พระเจ้าเจิมไว้ หากใครคิดจะต่อสู้กับดาวิด ก็กำลังต่อสู้กับพระเจ้า
และจะต้องพ่ายแพ้ไปอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกันในพระคัมภีร์ใหม่หลายตอนอ้างถึงบทนี้ ชี้ให้เห็นว่า
มีความหมายฝ่ายวิญญาณเล็งถึง พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด
(​กจ.​13:33​; รม. ​1:4 และ ฮบ. 1:5​; 5:5​ เป็นต้น)

พระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือบรรดาประชาชาติ
ใครที่พยายามต่อสู้ขัดขวางพระองค์ ในที่สุดจะพบกับความอับอาย
แต่เราทั้งหลายที่ยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์อย่างจริงใจ
เข้ามาลี้ภัยในพระองค์
สุดท้ายแล้วจะได้รับความรอด ปลอดภัย

2. ท่าทีที่เรา ผู้เป็นประชากรของพระเจ้า ควรมีต่อพระเจ้า คือ
– ​รับ​คำ​เตือน​จากพระองค์
– ปรน​นิบัติพระองค์ด้วย​ความ​ยำ​เกรง และด้วยใจยินดี
– ​ยอมจำนนต่อพระ​องค์​

วันนี้ เราฟังคำเตือนจากพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่?
วันนี้ สิ่งที่เราทำแด่พระเจ้า เราทำด้วยความยำเกรงพระองค์ และ ด้วยเต็มใจจริงๆ หรือไม่?
วันนี้ เรายอมจำนนต่อพระองค์ ผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเรา อย่างแท้จริงแล้วหรือยัง?

คำคม

“ ผู้ที่เข้ามาลี้ภัยในพระเยซู จะปลอดภัย ”

สรุป สดุดี 1

ภาพรวม

 • สดุดี เป็นพระธรรมที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงท่าทีของมนุษย์ต่อพระเจ้า เป็นคำอธิษฐานหรือคำสรรเสริญของมนุษย์ต่อพระเจ้า
 • สดุดี บทที่ 1 ผู้ที่รักและทำตามพระคำของพระเจ้า จะได้รับพระพร

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 1 บุค​คล​ผู้ได้รับพระพรจากพระเจ้า ​

เขาจะไม่ทำ 3 สิ่งนี้
1. ไม่​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ ​ของ​คน​อธรรม
2. ไม่ทำตามอย่าง​ ที่คน​บาปทำกัน
3. ไม่ร่วมกับ คนชอบ​เยาะ​เย้ย ทำร้ายคนอื่น

เขาจะทำ 2 อย่าง นี้
1. ​ปีติ​ยินดี​ ใน​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า
2. ​ใคร่​ครวญ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า อยู่เสมอ

ซึ่งชีวิตของเขา จะได้รับพระพรเสมอ
ทุก​อย่าง​ที่​เขา​ทำ​ก็​จำ​เริญ​ขึ้น
เกิดผลอันดีในเวลาที่เหมาะสม

แต่คน​อธรรมจะไม่รับพระพรจากพระเจ้า
สิ่งที่เขาทำจะสูญสิ้นไป
และตัวเขาเองจะพบกับความ​พิ​นาศ​

1. สิ่งที่จะชี้ว่าเราเป็นผู้รับพระพรหรือไม่ คือ การรักพระคำ จนอ่านและนำพระคำมาใช้ในชีวิต

ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาช่วยเรา ให้เรารักพระคำของพระเจ้า และนำพระคำของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพื่อเราจะเป็นผู้รับพระพร

ทุกคนที่ทำตามพระคำของพระเจ้า โดยพึ่งพากำลังจากพระองค์ จะเป็นผู้รับพระพร
แต่ใครก็ตาม แม้ได้ชื่อว่าเป็นประชากรของพระเจ้า แต่ไม่ทำตามพระคำของพระองค์
เขาคงเป็นได้แค่ประชากรของพระเจ้าแต่ในนาม
ไม่สามารถเป็นประชากรของพระเจ้า ผู้ได้รับพระพรได้

2. เมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ เราเห็นด้วยและทำตามคำแนะนำของใคร?

ของโลกนี้ แบบที่คนส่วนใหญ่ทำกัน
หรือ
ของพระคำของพระเจ้า ซึ่งสวนทางกับทางของโลกนี้

คำคม

“ เราเชื่อถือผู้ใด เราก็ทำตามคำของผู้นั้น ”