สรุป สดุดี 1

ภาพรวม

  • สดุดี เป็นพระธรรมที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงท่าทีของมนุษย์ต่อพระเจ้า เป็นคำอธิษฐานหรือคำสรรเสริญของมนุษย์ต่อพระเจ้า
  • สดุดี บทที่ 1 ผู้ที่รักและทำตามพระคำของพระเจ้า จะได้รับพระพร

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 1 บุค​คล​ผู้ได้รับพระพรจากพระเจ้า ​

เขาจะไม่ทำ 3 สิ่งนี้
1. ไม่​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ ​ของ​คน​อธรรม
2. ไม่ทำตามอย่าง​ ที่คน​บาปทำกัน
3. ไม่ร่วมกับ คนชอบ​เยาะ​เย้ย ทำร้ายคนอื่น

เขาจะทำ 2 อย่าง นี้
1. ​ปีติ​ยินดี​ ใน​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า
2. ​ใคร่​ครวญ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า อยู่เสมอ

ซึ่งชีวิตของเขา จะได้รับพระพรเสมอ
ทุก​อย่าง​ที่​เขา​ทำ​ก็​จำ​เริญ​ขึ้น
เกิดผลอันดีในเวลาที่เหมาะสม

แต่คน​อธรรมจะไม่รับพระพรจากพระเจ้า
สิ่งที่เขาทำจะสูญสิ้นไป
และตัวเขาเองจะพบกับความ​พิ​นาศ​

1. สิ่งที่จะชี้ว่าเราเป็นผู้รับพระพรหรือไม่ คือ การรักพระคำ จนอ่านและนำพระคำมาใช้ในชีวิต

ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาช่วยเรา ให้เรารักพระคำของพระเจ้า และนำพระคำของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพื่อเราจะเป็นผู้รับพระพร

ทุกคนที่ทำตามพระคำของพระเจ้า โดยพึ่งพากำลังจากพระองค์ จะเป็นผู้รับพระพร
แต่ใครก็ตาม แม้ได้ชื่อว่าเป็นประชากรของพระเจ้า แต่ไม่ทำตามพระคำของพระองค์
เขาคงเป็นได้แค่ประชากรของพระเจ้าแต่ในนาม
ไม่สามารถเป็นประชากรของพระเจ้า ผู้ได้รับพระพรได้

2. เมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ เราเห็นด้วยและทำตามคำแนะนำของใคร?

ของโลกนี้ แบบที่คนส่วนใหญ่ทำกัน
หรือ
ของพระคำของพระเจ้า ซึ่งสวนทางกับทางของโลกนี้

คำคม

“ เราเชื่อถือผู้ใด เราก็ทำตามคำของผู้นั้น ”