สรุป สดุดี 2

ภาพรวม

  • ผู้ที่ต่อต้านผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ ก็กำลังต่อสู้กับพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 2 กษัตริย์ผู้ได้รับการเจิม

เมื่อผู้นำในโลกนี้ ​คิด​กบฏ ต่อ​สู้​พระเจ้า​และผู้​รับ​การ​เจิม
โดยไม่ต้องทำตามกฏกติกาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้

พระเจ้าทรง​หัวเราะเยาะพวก​เขา​

แล้ว​ตรัส​กับพวก​เขา​ด้วย​ความ​กริ้ว ​ว่า
“พระเจ้า​ได้​ตั้ง​กษัตริย์​ของพระองค์​ไว้​แล้ว บน​ศิโยน”

พระ​องค์​ตรัส​กับ​กษัตริย์ที่ทรงเจิมไว้​ว่า
“เจ้า​เป็น​บุตร​ของ​เรา วัน​นี้​เรา​ให้​กำ​เนิด​เจ้า​แล้ว
จง​ขอ​จาก​เรา​เถิด และ​เรา​จะ​มอบ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ให้​เป็น​มร​ดก​ของ​เจ้า
เจ้า​จะ​ตี​พวก​เขา​ให้​แตก​ด้วย​คทา​เหล็ก และ​ฟาด​ให้​แหลก​เป็น​ชิ้นๆ”

ดังนั้น กษัตริย์​และผู้นำทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​ฉลาด​เถิด จง​รับ​คำ​เตือน​เถิด
จง​ปรน​นิบัติ​พระเจ้าด้วย​ความ​ยำ​เกรง และด้วยใจยินดี
จง​ยอมจำนนต่อพระ​องค์​ เพื่อจะ​ไม่ต้อง​พิ​นาศ
ทุก​คน​ที่​เข้า​มา​ลี้​ภัย​ใน​พระ​องค์​ก็​เป็น​สุข

1. บทนี้หมายถึงดาวิด กษัตริย์ที่พระเจ้าเจิมไว้ หากใครคิดจะต่อสู้กับดาวิด ก็กำลังต่อสู้กับพระเจ้า
และจะต้องพ่ายแพ้ไปอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกันในพระคัมภีร์ใหม่หลายตอนอ้างถึงบทนี้ ชี้ให้เห็นว่า
มีความหมายฝ่ายวิญญาณเล็งถึง พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด
(​กจ.​13:33​; รม. ​1:4 และ ฮบ. 1:5​; 5:5​ เป็นต้น)

พระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือบรรดาประชาชาติ
ใครที่พยายามต่อสู้ขัดขวางพระองค์ ในที่สุดจะพบกับความอับอาย
แต่เราทั้งหลายที่ยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์อย่างจริงใจ
เข้ามาลี้ภัยในพระองค์
สุดท้ายแล้วจะได้รับความรอด ปลอดภัย

2. ท่าทีที่เรา ผู้เป็นประชากรของพระเจ้า ควรมีต่อพระเจ้า คือ
– ​รับ​คำ​เตือน​จากพระองค์
– ปรน​นิบัติพระองค์ด้วย​ความ​ยำ​เกรง และด้วยใจยินดี
– ​ยอมจำนนต่อพระ​องค์​

วันนี้ เราฟังคำเตือนจากพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่?
วันนี้ สิ่งที่เราทำแด่พระเจ้า เราทำด้วยความยำเกรงพระองค์ และ ด้วยเต็มใจจริงๆ หรือไม่?
วันนี้ เรายอมจำนนต่อพระองค์ ผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเรา อย่างแท้จริงแล้วหรือยัง?

คำคม

“ ผู้ที่เข้ามาลี้ภัยในพระเยซู จะปลอดภัย ”