สรุป สดุดี 4

ภาพรวม

  • ดาวิดวางใจในพระเจ้าว่าท่ามกลางศัตรูที่อยู่รอบด้านนั้น เขายังคงจะปลอดภัยโดยการปกป้องของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 4 ผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะนอนหลับอย่างปลอดภัย

บทนี้ดาวิดนำคำอธิษฐานของเขามาแต่งเป็นบทเพลง

ดาวิดอธิษฐานว่า

“ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ พระองค์ทรง​ให้ดาวิดเป็น​ฝ่าย​ชอบ​ธรรม
ขอ​ทรง​ตอบ​คำร้อง​ทูลของดาวิด
ขอประทานทางออก เมื่อดาวิด​จน​ตรอก”

ดาวิดพูดกับคนที่คิดทำร้ายดาวิด ว่า

คนที่มีตำแหน่งสูง ที่ดูหมิ่น กล่าวร้ายดาวิด
จง​รู้​เถิด​ว่าพระเจ้าจะทรงปกป้อง​ผู้​จง​รัก​ภัก​ดี​ไว้​
และ​ทรง​สดับ​ฟังเสียงร้องทูลของเขา
ดังนั้นพวกเขา จง​ตรึก​ตรอง​ให้ดีๆ อย่า​ทำ​บาปต่อคนของพระองค์
จง​ถวาย​เครื่อง​สัตว​บู​ชา​ให้​ถูก​ต้อง และจง​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า
เพื่อพวกเขาจะพบ​สิ่ง​ดีๆ ในชีวิต

ดาวิดอธิษฐานอีก ว่า
พระเจ้า​ประ​ทาน​ความ​ยินดี​มากมายแก่​จิต​ใจ​ของดาวิด
เขาจึง​นอน​หลับ​อย่าง​เป็น​สุข
เพราะ​พระเจ้าเท่า​นั้น​ที่​ทรง​ทำ​ให้เขา​อา​ศัย​อยู่​อย่าง​ปลอด​ภัยได้

1. เมื่อดาวิดจนตรอก หาทางออกของชีวิตไม่พบ
เขาร้องทูลต่อพระเจ้า ด้วยความมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงสดับฟังและช่วยกู้เขา
และตลอดชีวิตของเขาพิสูจน์แล้วว่า
พระเจ้าไม่ทำให้คนที่ไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจต้องผิดหวัง

วันนี้ เมื่อเราหาทางออกของชีวิตไม่พบ เราวางใจในสิ่งใด?

2. ดาวิดแนะนำวิธีที่จะพบสิ่ง​ดีๆ ในชีวิต คือ
– อย่า​ทำ​บาปต่อคนของพระองค์
– จงเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า
– จง​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า

เป็นการดีที่เราจะทบทวนชีวิตของตนอยู่เสมอว่า เรากำลังทำสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่

คำคม

คนที่วางใจในพระเจ้า จะปลอดภัย