สรุป สดุดี 5

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 5 ผู้ลี้ภัยในพระเจ้าจะปลอดภัย

บทนี้เป็นคำอธิษฐานของดาวิด ที่แต่งออกมาเป็นบทเพลง

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอสดับฟัง​เสียง​คร่ำ​ครวญ​ของข้าพระองค์
ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระ​มหา​กษัตริย์​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​เตรียม​คำ​อธิษ​ฐาน​แด่​พระ​องค์ และ​เฝ้า​คอย​รับฟังคำอธิษฐานนั้นอยู่เสมอ

พระ​องค์​ทรงไม่พอพระทัยในความ​ชั่ว​ร้าย
​พระองค์ทรงไม่พอพระทัยคน​โอ้​อวด​และคนที่​ทำ​ความ​ชั่ว​
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ลาย​ผู้​ที่​พูด​มุสา ผู้​กระ​หาย​เลือด​และ​คน​หลอก​ลวง

แต่​โดย​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​เข้า​มาหา​พระ​องค์ ด้วย​ความ​ยำ​เกรง

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ไป​โดย​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์
ให้รอดพ้นจากพวกศัตรู
​พวก​เขา​จ้องที่​จะทำ​ลายข้าพระองค์ ด้วยความเท็จและด้วยคำพูดประ​จบ​สอ​พลอ​

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ให้​พวก​เขา​ล้ม​ลง​ด้วย​แผนชั่ว​ของ​ตน​เอง
เพราะ​พวก​เขา​ได้​กบฏ​ต่อ​พระ​องค์

แต่ขอทรง​ให้​ทุก​คน​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์​ยินดี
ให้​พวก​เขา​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​เป็น​นิตย์
และ​ขอ​ทรง​ป้อง​กัน​พวก​เขา​ไว้
ขอทรง​อวย​พร​คน​ชอบ​ธรรม ​คุ้ม​ครอง​พวก​เขา​ไว้​ด้วย​ความ​โปรด​ปราน

1. บทนี้ดาวิดอธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้า
– ขอพระเจ้าฟัง
– ขอพระเจ้านำ
– ขอพระเจ้าช่วย
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ให้มนุษย์ขอเช่นนั้น
และเขาอธิษฐานด้วยท่าทีที่ ยำเกรงพระเจ้า และไว้วางใจในพระองค์
ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ เรารู้เลยว่า เขาจะได้รับสิ่งที่ทูลเป็นแน่

เมื่อเราประสบกับปัญหา ให้รีบเข้ามาหาพระเจ้า
ขอความช่วยเหลือและขอการนำ จากพระองค์
ด้วยความยำเกรงและไว้วางใจพระเจ้า
แล้วเราจะได้รับการช่วยกู้เป็นแน่

2. เมื่อเราเตรียม​ที่จะอธิษ​ฐาน​ ยังไม่ทันลงมืออธิษฐานเลย
พระเจ้าก็ทรง​เฝ้า​คอย​รับฟังคำอธิษฐานของเราแล้ว

ความจริงนี้ทำให้เรารู้ว่า
พระเจ้าปรารถนาที่จะตอบคำอธิษฐานของลูกของพระองค์
ที่อธิษฐานต่อพระองค์อย่างจริงใจ
มากเพียงไร

3. ทุก​คน​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระเจ้า แสดงว่าเขากำลังเผชิญภัย
แต่พวกเขาจะ​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​เสมอไป
เพราะพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาจากภัยนั้น

เมื่อมีปัญหา จงรีบเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า

คำคม

“ พระเจ้าทรงพร้อมและเต็มใจที่จะตอบคำอธิษฐาน ของผู้ร้องทูลต่อพระองค์ด้วยจริงใจ ”