สรุป สดุดี 8

ภาพรวม

  • คำอธิษฐานของดาวิดยกย่องสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ที่ทรงเมตตามนุษย์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 8 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ แต่ก็ยังคงเมตตามนูษย์ผู้ต่ำต้อย

ดาวิดอธิษฐานยกย่องพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า องค์​เจ้า​นาย​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
พระ​องค์​สูง​ส่ง​ยิ่ง​นัก​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก และในฟ้า​สวรรค์
ทรงเป็นที่สรรเสริญโดย​ปาก​ของ​เด็ก​อ่อน​และ​ทารก

พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​ป้อม​ปรา​การ​ เพื่อ​ยับ​ยั้ง​ศัตรู​และ​ผู้​แก้​แค้น

เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​มอง​ดู​ท้องฟ้า​ อัน​เป็น​ฝี​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์
มนุษย์​เป็น​ผู้​ใด​เล่า ที่​พระ​องค์​ทรง​ระลึก​ถึง​เขา?
และ​บุตร​ของ​มนุษย์​เป็น​ใคร​เล่า ที่​พระ​องค์​ทรง​ห่วง​ใย​เขา และ​ทรง​สวม​ศักดิ์​ศรี​​ให้​เขา ?
พระ​องค์​ทรง​ให้​เขา​ปก​ครอง​ผล​งาน​แห่ง​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์

ข้า​แต่​พระเจ้า​องค์​เจ้า​นาย​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​สูง​ส่ง​ยิ่ง​นัก​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก

1. ในบทนี้พระเยซูได้อ้างอิงถึง ใน มธ. 21:16 เรื่อง “​คำ​สรร​เสริญ ออก​มา​จาก​ปาก​เด็ก และ​ทา​รก” และใน ฮบ.2 ก็ได้อ้างถึงบทนี้ด้วย ในเรื่อง พระเจ้าเมตตามนุษย์

เป็นบทที่เปิดเผยให้เห็นพระลักษณะของพระเจ้า ว่า
พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด ทรงสร้างสรรพสิ่ง
แต่ก็ยังคงประทานพระเมตตาเหลือล้นแก่มนุษย์ผู้เป็นสิ่งทรงสร้าง
ให้มนุษย์มีสิทธิอำนาจเหนือบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้น

บทนี้จึงสะท้อนให้เห็นความรักและพระเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์อย่างเรา อย่างชัดเจน

เรารู้ตัวหรือไม่ว่า เราเป็นที่รักของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง?

2. ท่าทีของดาวิด ที่มีต่อพระเจ้า คือ เขาให้พระเจ้าเป็นองค์เจ้านายของเขา
และด้วยท่าทีที่ยำเกรงพระเจ้านี้ ทำให้เขามองเห็นพระเมตตาของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาได้
พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้แก่คนอื่นด้วย แต่คนเหล่านั้นจำนวนมาก มองไม่เห็นและไม่เข้าใจ

ยิ่งเรายำเกรงพระเจ้า ให้พระเจ้าเป็นองค์เจ้านายของเราอย่างจริงใจ มากขึ้นเท่าใด
เราก็จะยิ่ง เข้าใจพระลักษณะของพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำต่อเรามากขึ้นเท่านั้น

คำคม

“ พระเจ้าประทานพระคุณมากมายแก่เรา เราจะเห็นได้เมื่อมองดูรอบๆด้วยความยำเกรงพระองค์ ”