สรุป สดุดี 10

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้พ้นจากศัตรูและขอทรงจัดการกับคนอธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 10 พระเจ้าจะทรงช่วยคนอ่อนแอให้พ้นจากเงื้อมมือของคนอธรรม

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่พระเจ้า ​ทำไมพระองค์จึง​ยังไม่ได้ทำอะไร ในยามยากลำบากเช่นนี้?

ขอ​ให้คนอธรรม​ติด​กับ​ที่​เขา​คิด​ขึ้น​นั้น
เขา​ข่ม​เหง​คน​ยาก​จน เย่อหยิ่งยโส และ โอ้อวด
ไม่แสวงหาพระเจ้า แต่กลับดูหมิ่นพระเจ้า และคิดว่า “ไม่​มี​พระ​เจ้า”

บัดนี้ทาง​ของ​คน​อธรรม​เจริญ​ขึ้น เขารอดพ้นการ​พิพาก​ษา​ของ​พระองค์
​เขา​เต็ม​ไป​ด้วย​การ​แช่ง​ด่า การ​ล่อ​ลวง ​การ​ขู่​เข็ญ ​ความ​ชั่ว​ช้า​และ​ความ​เลว​ทราม
เขา​ทำ​ร้าย​คน​บริ​สุทธิ์ ข่มเหง​คน​อนาถาและคน​ยาก​จน
เขา​พูด​กับ​ตัวเอง​ว่า “พระ​เจ้า​​จะ​ไม่​ทรง​เห็น​เลย”

ขอ​พระองค์ทรง​ลุก​ขึ้น ช่วย​ผู้​ถูก​ข่ม​เหง
พระ​องค์​ทรง​เห็น​ความ​ลำ​บาก​และ​ความ​เดือด​ร้อน​ ที่คนอธรรมทำแล้ว
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​ลูก​กำ​พร้าและคน​อนาถา​
ขอ​พระ​องค์​ทรง​จัดการกับ​คน​ชั่ว
บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​จะ​พินาศ​ไป
แต่พระองค์​ทรง​เป็น​พระ​มหา​กษัตริย์​อยู่​เป็น​นิตย์​นิ​รันดร์

พระ​องค์​จะ​ทรง​ฟัง​ความ​ปรารถ​นา​ของ​ผู้​ถูก​ข่ม​เหง
พระ​องค์​จะ​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ใจ​เขา
เพื่อ​ประ​ทาน​ความ​ยุติ​ธรรม​แก่อ่อนแอและ​​คน​ที่​ถูก​บีบ​บัง​คับ
เพื่อ​​จะไม่มีใคร​ทำ​ให้​เขา​หวาด​กลัว​อีก​ต่อ​ไป

1. เมื่อดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า เขาระบายความรู้สึกต่อพระเจ้าอย่างเปิดเผย
เขาบอกพระเจ้า เขาไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าไม่จัดการคนชั่วสักที?
ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ตำหนิต่อว่าพระเจ้า
เขาเพียงแต่ฟ้องพระเจ้า ในสิ่งที่คนชั่วได้กระทำ
อธิษฐานต่อไปด้วยความเชื่อ ว่า
พระเจ้าจะจัดการคนชั่ว และเมตตาผู้อ่อนแออย่างแน่นอน

เมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ เราสามารถระบายความในใจของเราต่อพระเจ้า อย่างเปิดเผย อย่างจริงใจ
สามารถฟ้องพระเจ้าในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน ต้องระวังที่ยังคงยำเกรงพระเจ้า ไม่บังอาจตำหนิ ต่อว่าพระเจ้า
แต่อธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความมั่นใจ ในความยุติธรรมและพระเมตตาของพระองค์

2. ลักษณะของคนอธรรม ได้แก่
– ​ข่ม​เหง​คน​ที่อ่อนแอกว่า
– เย่อหยิ่งยโส
– โอ้อวด
– ไม่แสวงหาพระเจ้า
– ดูหมิ่นพระเจ้า
– คิดว่า “ไม่​มี​พระ​เจ้า”
– แช่ง​ด่า ล่อ​ลวง และ​ขู่​เข็ญ ผู้อื่น
– ทำ​ร้าย​คน​บริ​สุทธิ์
– ทำอะไรก็คิดว่า พระ​เจ้า​​จะ​ไม่​ทรง​เห็น​

เราควรพิจารณาตนเองอยู่เสมอ ที่จะไม่ดำเนินตามทางของคนอธรรม

3. คนที่อ่อนแอ ไม่ว่าเขาจะอ่อนแอสักเพียงใดก็ตาม
ถ้าเขาร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงฟังเขา
และจะทรงช่วยเขาให้ไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไป

หากวันนี้เรากำลังหวาดกลัว
เชิญรีบเข้ามาทูลต่อพระองค์เถิด

คำคม

“ พระเจ้าทรงเมตตาต่อทุกคนที่ร้องทูลต่อพระองค์อย่างจริงใจ ”