สรุป สดุดี 100

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้เชิญชวนให้ทุกสิ่งในแผ่นดินโลก ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบาน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 100 ทุกสรรพสิ่งจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น​เอ๋ย
จง​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน ​ถวาย​แด่​พระเจ้า
จง​ปรน​นิบัติพระเจ้า ด้วย​ความ​ยินดี
จง​เข้า​มาเฝ้าพระเจ้า ด้วย​การ​ร้อง​เพลง
จง​รู้​เถิด​ว่า ​พระ​เจ้าเอง​ที่​ทรง​สร้าง​เรา​ทั้ง​หลาย

​เรา​​เป็น​ของ​พระ​องค์
เรา​เป็น​ประ​ชา​กรและเป็นแกะ​ของ​พระ​องค์

จง​เข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วย​การ​ขอบ​พระ​คุณ และ​​การ​สรร​เสริญ
เพราะ​พระเจ้า​ประ​เสริฐ
ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์ ​ดำ​รง​อยู่​ตลอดไปเป็นนิจ

1. ท่าทีที่เหมาะสมในการเข้ามาเฝ้าพระเจ้า คือ
เข้ามาด้วยการสรรเสริญ และขอบคุณพระเจ้า ด้วยความชื่นชมยินดี ในความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์

วันนี้ ไม่ว่าเรากำลังพบกับสถานการณ์ใด
จงเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ด้วยการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า
จงชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อมั่นใน ความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์

แล้วเราจะเต็มไปด้วยความชื่นบาน
และสถานการณ์ทุกอย่างจะสะท้อนให้เราเห็นความรักและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อเรา

2. ​เรา​​เป็น​ของ​พระเจ้า ​เป็น​ประ​ชา​กรและเป็นแกะ​ของ​พระ​องค์
พระเจ้าจะดูแล สิ่งที่เป็นของพระองค์อย่างดีที่สุดแน่นอน
เราจึงปลอดภัยและได้รับพระพรอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

คำคม

“ จงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเถิด เพราะพระองค์ทรงดีต่อเราเหลือเกิน ”