สรุป สดุดี 101

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งบทเพลงสดุดีนี้ เพื่อบอกความตั้งใจของเขาต่อพระเจ้า ว่า โดยเห็นแก่พระเจ้า เขาจะขจัดความชั่วจากแผ่นดิน และส่งเสริมความดีงาม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 101 คนที่รักพระเจ้า จะรักความชอบธรรม และเกลียดชังความชั่วร้าย

ดาวิดได้ปฏิญาณต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​พระ​องค์​จะ​ ร้อง​เพลง​ถวายพระเจ้า เรื่องความรักเมตตาและความยุติธรรมของพระองค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ เอา​ใจ​ใส่​ในการดำเนินชีวิต​ที่​ดี​รอบคอบ และมี​ใจ​ซื่อสัตย์ อยู่เสมอ
ข้า​พระ​องค์​จะ ​ไม่ปล่อยจิตใจไปในทาง​ชั่ว​ช้า
ข้า​พระ​องค์จะ ​เกลียด​การกระทำที่ออกนอกทางของพระเจ้า
ข้า​พระ​องค์​จะ ​อยู่​ห่างไกล​จาก​เรื่องคตโกง หรือเรื่องความ​ชั่ว​ร้าย​
ข้าพระองค์จะ เป็นศัตรูกับคน​ที่​ใส่​ร้าย​เพื่อน​บ้าน​ และคน​ที่เย่อหยิ่งจองหอง
ข้า​พระ​องค์​จะ สนับสนุน​คน​ที่​ซื่อตรง และผู้ดำเนินชีวิต​ใน​ทาง​ที่​ดี​รอบคอบ
ข้าพระองค์จะ ขับไล่ผู้​ที่​ประพฤติ​หลอก​ลวง และผู้ที่​พูด​เท็จ ออกไปเสีย
ข้า​พระ​องค์​จะ ​ทำลาย​คน​อธรรม​ทั้งสิ้น​ใน​แผ่นดิน ​ให้​หมด​ไปจาก​นคร​ของ​พระ​เจ้า ​

1. ความตั้งใจที่จะเดินในทางแห่งความชอบธรรม และหันเสียจากความอธรรม
นั่นเป็นการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัย
แต่ต้องเป็นความตั้งใจจริงที่สะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความตั้งใจ
ไม่ใช่เป็นเพลงบทเพลงหรือคำพูดเลื่อนลอย

เมื่อเราตั้งใจอย่างจริงใจ
พระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจ จะช่วยเราให้เราสามารถทำสิ่งดีเหล่านั้นได้สำเร็จ โดยการพึ่งพาพระองค์

2. การปล่อยจิตใจไปในทาง​ชั่ว​ช้า ในที่สุดแล้วจะนำทั้งตัวไปสู่ความชั่วร้าย
เราสามารถสกัดการกระทำชั่วได้ เมื่อมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของเรา
อย่าปล่อยไว้เนิ่นนาน
นำมันมาต่อพระเยซู สารภาพต่อพระองค์ แล้วรับการชำระและเปลี่ยนแปลงจิตใจ

คำคม

“ การทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย เป็นการนมัสการพระองค์ ”