สรุป สดุดี 102

ภาพรวม

  • ผู้แต่งบทนี้กำลังถูก​ข่ม​เหง ​เขารู้สึก​อ่อน​ระอา​ใจ​และ​ทุกข์ใจอย่างยิ่ง จึงอธิษฐานระบายความทุกข์ใจนั้นต่อพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 102 เมื่อผู้ทุกข์ใจร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงโปรดช่วยเขา

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ซ่อน​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​ ใน​ยาม​ที่​ข้า​พระ​องค์​ทุกข์​ยาก
ขอ​ทรง​ตอบ​โดย​เร็ว
เพราะ​วัน​เวลา​ของ​ข้า​พระ​องค์​​แสน​สั้น​และ​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ทุกข์​

ข้า​พระ​องค์​ทุกข์ใจจนกินไม่ได้ นอนไม่หลับ
ได้แต่​ร้องไห้คร่ำครวญ

ศัตรู​เยาะ​หยัน​ข้า​พระ​องค์​วัน​แล้ว​วัน​เล่า
ข้า​พระ​องค์ได้แต่ไว้ทุกข์และร้องไห้

เพราะพระองค์โกรธข้า​พระ​องค์ จึงทอดทิ้งข้าพระองค์
ข้าพระองค์จึงห่อเหี่ยวจวนจะตาย

พระเจ้าทรง​ประ​ทับ​บน​บัล​ลังก์​เป็น​นิตย์
พระ​องค์​จะ​ทรง​ลุก​ขึ้น ทรง​สง​สาร​ประชากรของพระองค์
เพราะ​ถึง​เวลากำหนด ​ที่​จะ​ทรง​พระ​กรุ​ณาพวกเขา แล้ว

บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​และ​บรร​ดา​พระ​ราชา​ของ​แผ่น​ดิน​โลก​ จะเกรงกลัว​พระเจ้า
เพราะพระเจ้าจะ​ทรง​ปรา​กฏ​ด้วย​ พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​จะ​สน​พระ​ทัย​ใน​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​คน​สิ้น​เนื้อ​ประ​ดา​ตัว
และ​จะ​ไม่​ทรง​ดู​หมิ่น​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​พวก​เขา

เรื่อง​นี้​จะ​ถูก​บัน​ทึก​ไว้​ให้​คน​รุ่น​หลัง รับรู้​ว่า
พระเจ้าทอด​พระ​เนตร​จาก​ฟ้า​สวรรค์
เพื่อ​ทรง​ฟัง​เสียง​คร่ำ​ครวญ​ของ​เชลย
เพื่อ​ทรง​ปล่อย​คน​ที่​ต้อง​ถึง​ตาย​ให้​เป็น​อิสระ
เพื่อ​มนุษย์​จะ​สรร​เสริญ​พระเจ้า

ขณะ​เมื่อ​การฟื้นฟูมาถึง เมื่อชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​มา​ชุม​นุม​กัน เพื่อ​นมัส​การ​พระเจ้า
ขอ​อย่า​ทรง​นำ​ชีวิตไปจากข้า​พระ​องค์ก่อนที่จะได้เห็นวันเวลาเหล่านั้น

พระเจ้าทรง​สร้างแผ่น​ดิน​โลก และ​ฟ้า​สวรรค์
สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​พินาศ แต่​พระ​องค์​จะ​ทรง​ดำ​รง​อยู่
สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เก่า​ไป​ และจะทรง​เปลี่ยน​สิ่ง​เหล่า​นี้​เแล้ว​มัน​ก็​สิ้น​ไป
​​​​แต่​พระ​องค์​ทรง​เหมือน​เดิมตลอดไป
ลูก​หลาน​ของ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​จะ​อยู่​อย่าง​มั่น​คงเฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์

1. เมื่อคนทุกข์ใจร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริงใจ
พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ดู​หมิ่น​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​พวก​เขา
แต่จะทรงฟังและทรงตอบคำร้องทูลของเขา

ยามที่เรากำลังทุกข์ใจ
จงรู้และตระหนักถึงสิทธิพิเศษนี้
สิทธิในการร้องทูล แล้วพระเจ้าจะทรงตอบอย่างแน่นอน

2. พระเจ้าทรงมีเวลาและวิธีการของพระองค์เองในการช่วยกู้ผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์
ซึ่งจะเป็นเวลาและวิธีการที่ดีที่สุด
และผลที่ออกมาจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ

นั่นคือ ความทุกข์ที่เรากำลังประสบอยู่นี้ จะทำให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วไว้วางใจในพระองค์

3. อีกไม่นานการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
ขออธิษฐานเหมือนอย่างผู้เขียนสดุดีบทนี้ว่า
“ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ จนตาของข้าพระองค์ ได้เห็นวันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของผู้คนในประเทศไทยด้วยเถิด”

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงช่วย ผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างจริงใจ ”