สรุป สดุดี 103

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งเพลงสดุดีสรรเสริญพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่ อุดมด้วยความรักและเมตตา ทุกสิ่งจึงสมควรสรรเสริญ สาธุการแด่พระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 103 จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า

จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า
และ​ทั้ง​สิ้น​ที่​อยู่​ภาย​ใน​ข้า จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระ​นาม​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์
และ​อย่า​ลืม​พระ​ราช​กิจ​อัน​มี​พระ​คุณ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์

พระเจ้า
– ทรง​อภัยบาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
– ทรง​รัก​ษา​โรค​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
– ทรง​ไถ่​ชีวิต​ของ​เราออก​จาก​ความตาย
– ทรง​​มีความรักมั่นคง​​และ​พระ​กรุ​ณา​ ต่อ​เรา
– ทรง​เลี้ยงดูเรา​ด้วย​สิ่ง​ดี ตลอด​ชีวิต

– ทรงทำสิ่งที่​ชอบ​ธรรม
– ทรง​ยุติ​ธรรม​
– ทรง​สำ​แดง​พระองค์เอง แก่ประชากรของพระองค์
– ​ทรงเปี่ยมด้วยเมตตา​และ​พระ​คุณ
– ทรงกริ้ว​ช้า
– ทรง​อุดม​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง
– ​ทรงไม่ได้เก็บ​​กริ้ว​ไว้ตลอดไป
– ​ทรงไม่​ทำ​แก่​เรา​ตาม​บาป​ของ​เรา
– ทรงมีความรัก​มั่นคง​​ต่อ​​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ มากล้นสูงดั่งฟ้าสวรรค์​ฟ้า​
– ทรงยกโทษความบาปของเราออกไปไกล ดั่งตะวัน​ออก​ไกล​จาก​ตะวัน​ตก​
– ทรง​สง​สาร​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ ดังบิดา​สง​สาร​บุตร​
– ทรง​รู้จัก​เรา เป็นอย่างดี ว่า อ่อนแอ และชีวิตแสนสั้นเหมือน​​ดอก​ไม้​ใน​ทุ่ง​นา
– ทรงมี​ความ​รัก​มั่น​คง​ ตั้ง​แต่​นิรันดร์​กาล​ถึง​นิรันดร์​กาล​ ต่อ​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ และ​ลูกหลานของเขา
– ​ทรง​ครอบ​ครอง​ทุก​สิ่ง​ ทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลก

​ทูต​สวรรค์​ของ​พระ​องค์ บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้ของพระองค์ และพระ​ราช​กิจ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์​เอ๋ย
จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า
จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า

1. ยิ่งเรารู้จักพระเจ้า เราจะยิ่งสรรเสริญพระเจ้า
คนที่ไม่มีเสียงสรรเสริญพระเจ้า ออกมาจากจิตใจของเขา
เพราะเขายังไม่รู้จักพระเจ้ามากพอ
วันนี้ คำสรรเสริญพระเจ้าได้ไหลล้นจากจิตใจของเรา ออกมาทางริมฝีปากของเรามากเพียงใด?

2. คนที่ยำเกรงพระเจ้า จะได้พบกับพระลักษณะของพระองค์ ในด้านความรัก ความเมตตา การให้อภัย
คนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า จะได้พบกับพระลักษณะของพระเจ้า ในด้านการตัดสินอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด เที่ยงธรรม

พระเจ้าทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างถ่อมใจ
จงถ่อมใจลงต่อพระเจ้า ด้วยความยำเกรงพระองค์
แล้วจะพบทางออกของทุกสถานการณ์ในชีวิต

3. พระเจ้าทรงรูจักเราอย่างดี มากกว่าที่เรารู้จักตนเองด้วยซ้ำ
การฟังคำแนะนำของพระองค์ในการดำเนินชีวิต
ย่อมเป็นทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิต

คำคม

“ ทั้งสิ้นที่อยู่ในข้า จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าเถิด ”