สรุป สดุดี 104

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า​ที่ทรง​ดูแล​สรรพสิ่ง​ที่พระองค์​ทรง​สร้างไว้อย่างดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 104 พระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญ

จิตใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​​พระ​เจ้า​
พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง​นัก ​​ทรง​เกียรติ​และ​ความ​สูงส่ง
พระองค์​ทรง​ขึง​ฟ้า​สวรรค์​ออก​ดัง​ขึง​ม่าน
พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​แผ่นดิน​โลก​ไว้​ ไม่​ให้​มัน​หวั่นไหว
​พระ​องค์​ทรง​วาง​ขอบเขต​ของทะเล
พระ​องค์​ทรง​ให้​น้ำแก่​สัตว์และพืช​ทั้งหลาย
แผ่นดิน​โลก​ก็​อิ่ม​ด้วย​ผล​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์

พระ​องค์​ทรง​ให้​อาหาร แก่ พืช ​สัตว์​ และมนุษย์
ให้น้ำ​มัน เพื่อ​ทำ​ให้​หน้า​ของ​มนุษย์ทอ​แสง
พระ​องค์​ทรง​กำหนดวิถึของ​ดวง​จันทร์ และดวง​อาทิตย์ เอาไว้

​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์​มาก​มาย​จริงๆ ​
พระ​องค์​ทรง​สร้าง​การ​งาน​นั้น​ทั้งสิ้น​ด้วย​พระ​ปัญญา
แผ่นดิน​โลก​มี​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​เต็ม​หมด

พระ​องค์​ประทาน​อาหาร​แก่​สิ่งมีชีวิต​ตาม​เวลา
เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ซ่อน​พระ​พักตร์​เสีย มัน​ทั้ง​หลาย​ก็​ลำบาก​ใจ
เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​เอา​ลม​หายใจ​มัน​ไป​เสีย มัน​ก็​ตาย และ​กลับ​เป็น​ผง​คลี

ขอ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์
ขอ​พระ​เจ้า​ทรง​เปรม​ปรีดิ์​ใน​บรรดา​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์

ข้า​มี​ชีวิต​อยู่​ตราบ​ใด ข้า​จะ​ร้อง​เพลง​ถวาย​พระ​เจ้า
ขอ​การ​ภาวนา​ของ​ข้า​เป็น​สิ่ง​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า

จิตใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​เจ้า​เถิด​

1. พระเจ้าทรงสร้างและครอบครองทุกสิ่ง และพระองค์ทรงดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอย่างดี
เราเป็นสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างอย่างปราณีตที่สุด
พระองค์จะดูแลเราอย่างดีที่สุดอย่างแน่นอน

แม้ว่าโดยความบาป ทำให้สรรพสิ่งที่ทรงสร้างต้องถูกทำลาย
แต่พระองค์ก็ยังทรงหาทางช่วยเราที่พระองค์ทรงรัก ให้รอดพ้นจากการถูกทำลายนั้น
โดยทางพระเยซูคริสต์

2. พระเจ้าประทานให้น้ำ​มัน เพื่อ​ทำ​ให้​หน้า​ของ​มนุษย์มีราศี
นำน้ำมันทาบำรุงผิวหน้า จึงช่วยให้ใบหน้าอ่อนเยาว์และมีราศีได้

3. พระเจ้าทรงเป็นผู้​ประทาน​อาหาร​แก่​สิ่งมีชีวิต​
หาก​พระ​องค์​งดการประทานนั้น มัน​ทั้ง​หลาย​ก็ตกที่นั่งลำบาก
หากพระ​องค์​ให้พวกมัน​ตาย พวกมันก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้

ทุกอย่างที่เรามี เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้
เราควรสำนึกพระคุณของพระองค์
และตระหนักถึงความจำเป็นของการมีพระองค์อวยพระพรเหนือชีวิตของเรา
ซึ่งถ้าเราตระหนักจริงๆ เราคงไม่ยอมปล่อยให้พระองค์คลาดสายตาของเราเลย แม้สักเสี้ยววินาที

“ พระเจ้าทรงรักและดูแลเอาใจใส่เรา ผู้เป็นของพระองค์ ”