สรุป สดุดี 105

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ที่พระองค์ทรง​ซื่อ​สัตย์​ในบรรดาพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 105 พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์ ที่มีต่อประชากรของพระองค์

จง​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า
จง​ร้อง​ออก​พระ​นาม​พระ​องค์
จง​ร้อง​เพลง​​สดุดี​ถวายสรรเสริญแด่​พระ​องค์
จง​แสวง​หาพระเจ้า และ​พระ​กำ​ลัง​ของ​พระ​องค์ ​เสมอไป
จง​ระลึก​และเล่าถึง​การ​อัศ​จรรย์​​และ​คำ​พิพาก​ษา​​ของ​พระ​องค์

คำ​พิพาก​ษา​ของ​พระ​องค์​อยู่​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก
พระเจ้า​ทรง​ระลึก​ถึง​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์ตลอดไป
คือ​ ​พันธ​สัญ​ญา​ซึ่ง​ทรง​ทำ​ไว้​กับ​อับ​รา​ฮัม ​อิส​อัค และยา​โคบ ว่า
พระเจ้า​จะ​ให้​แผ่น​ดิน​คา​นา​อัน เป็น​ส่วน​มร​ดก​ของ​พวกเขา

เมื่อ​พวก​เขา​ยัง​เป็น​แต่​คน​จำ​นวน​น้อย เป็น​แต่​คน​ต่าง​ด้าว​ใน​ที่​นั้น
พระ​องค์​มิ​ทรง​ยอม​ให้​ผู้​ใด​บีบ​บัง​คับ​พวกเขาได้

เมื่อ​พระ​องค์จะ​ทรง​เรียก​การ​กัน​ดาร​อา​หาร​ให้​เกิด​ขึ้น​ใน​แผ่น​ดิน
พระ​องค์​ทรง​ให้โย​เซฟ​ผู้​ถูก​ขาย​ไป​เป็น​ทาส กลาย​เป็น​เจ้า​นาย​เหนือ​วัง​ของ​ฟาโรห์
แล้ว​ให้อิส​รา​เอล​ได้​ย้ายมา​ที่​อียิปต์
และ​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​มี​ลูก​ดกมากมาย

พระ​องค์​ทรง​หัน​ใจคนอียิปต์​ให้​เกลียดพวกเขา
พระ​องค์​ทรง​ใช้​โม​เสส​ และ​อา​โรน​ ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​นำ​พวกเขา​ออก​ไป พร้อม​กับ​เงิน​และ​ทอง​คำ
​อียิปต์ก็​หวาด​กลัว​พวกเขา

พระ​องค์​ทรง​ให้เสา​เมฆ และ​เสาไฟ ปกป้องและนำทางพวกเขา
เมื่อพวกเขาร้อง​ขอ พระ​องค์​ทรงประทาน​นกคุ่ม และมานาจากฟ้าแก่พวกเขา
พระ​องค์​ทรงให้​น้ำ​ไหล​ออก​มาจากหิน เพื่อพวกเขา
พระ​องค์​ทรง​นำ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ออก​มา​ด้วย​ความ​ชื่น​บานและการ​ร้อง​เพลง

​พระ​องค์​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​แก่​พวกเขา
​พระองค์ทรงให้ผล​แห่ง​แรง​งาน​ของ​ชนชาติอื่นแก่พวกเขา
เพื่อ​พวก​เขา​จะ​รัก​ษา​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์

สรร​เสริญ​พระเจ้า

1. เราสมควรที่จะ​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า อธิษฐานต่อพระองค์ ร้องเพลงนมัสการพระองค์ แสวงหาพระองค์ และเล่าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา เสมอไป

วันนี้ เราทำสิ่งเหล่าบ้างแล้วหรือยัง?

2. คำ​พิพาก​ษา​ของพระเจ้า​อยู่​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก
การตัดสินอย่างยุติธรรมของพระเจ้า เกิดขึ้นทั่วโลก ทุกวันเพียงแต่เราไม่สังเกต หรือไม่ได้เห็นเท่านั้นเอง

คนที่ข่มเหงเรา พระเจ้าจะจัดการเขาอย่างยุติธรรม
ขณะเดียวกัน เราก็ควรระวังตัว ไม่ควรไปข่มเหงหรือเอาเปรียบใคร

3. พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้สำหรับประชากรของพระองค์อย่างดีเลิศ
แม้จะเกิดกันดารอาหาร ก็ส่งอิสราเอลจากคานาอันไปหลบในอียิปต์ก่อน
แล้วปล่อยให้ชาวคานาอันสร้างบ้านเมือง 400 ปี
พอใกล้ครบกำหนด ก็ใช้อียิปต์ ข่มเหงอิสราเอล จนพวกเขาไม่อยากอยู่ในอียิปต์แล้ว
จากนั้นก็ให้โมเสสนำพวกเขาออกมาอย่างอัศรรย์
แล้วทรงนำพวกเขาเข้าไปยึดครองบ้านเมืองของคนคานาอันผู้โหดร้าย

– สำหรับ คนอิสราเอล : สิ่งที่ทรงสัญญาเป็นจริง และได้รับอย่างดีเลิศ
– สำหรับ คนอียิปต์และชนชาติทั้งหลาย : เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
– สำหรับ คนคานาอัน : มีโอกาสกลับตัวกลับใจ ละทิ้งความชั่ว 400 ปี เมื่อไม่กลับใจก็พบการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้า

พระสติปัญญาและฤทธานุภาพของพระองค์ สูงส่งและใหญ่ยิ่งนัก

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า ตามพระสติปัญญาอันล้ำเลิศของพระองค์
พระองค์จะทรงรักษาสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเราให้สำเร็จเป็นจริงอย่างแน่นอน

คำคม

“ แม้แผนการของพระเจ้าเกินความเข้าใจ แต่เชื่อใจได้เลยว่าจะเป็นพรสำหรับเรา ”