สรุป สดุดี 107

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้เชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้า เพราะความรักมั่นคงของพระเจ้ามีต่อคนทั้งหลายที่แสวงหาพระองค์เสมอไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 107 พระเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคง ซึ่งทุกคนที่ร้องทูลต่อพระองค์อย่างจริงใจจะได้พบ

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ประเสริฐ ​
ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์์
พระเจ้าทรง​ไถ่​ประชากรของพระองค์จาก​มือ​ของ​คู่​อริ
และ​ทรง​รวบ​รวมพวกเขา​เข้า​มา​จาก​แผ่น​ดิน​ทั้ง​หลาย

เมื่อพวกเขา​พเน​จร​อยู่​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร หิว​และ​กระ​หาย จนอ่อน​ระอาใจ
พวกเขา​​ได้​ร้อง​ทูล​พระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​เขา
และ​ทรง​นำพวก​เขา จน​มา​ถึง​นคร​​จะ​อา​ศัย​ได้
พระ​องค์​ทรง​ให้​ผู้​ที่​หิวและกระ​หาย​ได้​อิ่ม​เอม

เมื่อพวกเขานั่ง​อยู่​ใน​ความ​มืด​และ​เงา​มัจ​จุ​ราช
ถูก​ขัง​อยู่​ด้วย​ความ​ทุกข์​ยาก เพราะ​พวก​เขา​กบฏ​ต่อ​พระ​เจ้า
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​ใจ​ของพวก​เขา​ถ่อม​ลง​ด้วยความ​ทุกข์​ลำ​บากนั้น
พวกเขา​ร้อง​ทูลพระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​
และทรง​นำพวก​เขา​ทั้ง​หลาย​ออก​มา​จาก​ความ​มืด​และ​เงา​มัจ​จุ​ราช
และ​ทรง​หัก​โซ่​ตรวน​ที่​ล่าม​ตัว​เขา​ให้​ขาด​สะบั้น

เมื่อพวกเขาเดินใน​ทาง​แห่ง​​ความ​ชั่ว​
พวก​เขา​ต้อง​ทน​ทุกข์ และ​เข้า​ไป​ใกล้​ประ​ตู​ความ​ตาย
พวกเขา​ร้อง​ทูลพระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​
และ​ทรง​ใช้​พระ​วจนะ​ไป​รัก​ษา​ และ​ทรง​ช่วย​กู้พวก​เขา​จาก​ความตาย

เมื่อพวกเขาได้​พบกับ​ลมพายุ และ​คลื่น​ทะเล​กำ​เริบ
จิต​ใจ​ของพวก​เขา​ฝ่อ​ไป​ และ​หมด​ปัญ​ญาที่จะช่วยเหลือตนเอง
พวกเขา​ร้อง​ทูลพระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​
และทรง​ทำ​ให้​พายุ​สงบ​ลง และ​ทรง​นำ​เขา​มา​ถึง​เมือง​ท่า​ที่​เขา​ปรารถ​นา

เมื่อ​แม่​น้ำ กลาย​เป็น​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
น้ำ​พุ กลายเป็น​ดิน​แห้ง​ผาก
แผ่น​ดิน​ก็ไม่เกิดผล
เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​ชาว​แผ่น​ดิน​นั้น
พระ​องค์​ทรง​เปลี่ยน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ให้​เป็น​สระ​น้ำ
แผ่น​ดิน​แห้ง​ผาก​ให้​เป็น​น้ำ​พุ
และ​​ทรง​ให้ผู้คนมีอาหาร และเมืองนั้นก็ตั้งอยู่ต่อไปได้
พระ​องค์​ทรง​อวย​พร​พวกเขา จึง​ทวี​ผล​มาก​ยิ่ง

เมื่อ​พวกเขา​​ถูก​ลด​ทอน​จำ​นวน​ลง​และ​ถูก​เหยียด​ให้​ต่ำ
พระ​องค์​ทรง​เท​ความ​ดู​หมิ่น​ลง​บน​เจ้า​นาย ทรง​ทำ​ให้​พวก​เขา​พเน​จร​ไป
แต่​พระ​องค์​ทรง​ยก​คน​ขัด​สน​ขึ้น และ​ทรง​ทำ​ให้​ครัว​เรือน​ของ​พวก​เขามี​มากมาย

คน​เที่ยง​ธรรม​เห็น​และ​ยินดี
และ​คน​โหด​ร้าย​ทั้ง​ปวง​ก็​ปิด​ปากเสีย

นี่คือ ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระเจ้า

1. เมื่อประชากรของพระเจ้า ละทิ้งพระเจ้า หรือไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า
พวกเขาก็ขาดจากพระพรของพระเจ้า
จึงทำให้พบกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
แต่ถ้าพวกเขากลับใจใหม่ หันกลับมาพระเจ้า ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
พระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัย และทรงช่วยกู้พวกเขา

หากวันนี้เรากำลังประสบกับความทุกข์ ความยากหรือลำบาก
สิ่งที่เรารีบควรทำอย่างยิ่ง คือ
เข้ามาร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า อย่างจริงใจ

2 ในบางครั้งเพราะจิตใจที่แข็งกระด้าง ไม่ยอมกลับใจของเรา
พระ​องค์​ทรงต้อง​ทำ​ให้​เรา​ถ่อมใจ​ลง​ด้วยความ​ทุกข์​ลำ​บาก
เพื่อพระองค์จะได้ประทานพระพรแก่เรา

ดังนั้น วันนี้เรารีบถ่อมใจลงเอง ดีกว่าต้องให้พระเจ้าส่งความทุกข์ลำบากเพื่อมาทำให้เราถ่อมใจ

3. เพราะความบาปทำให้ ​แม่​น้ำกลาย​เป็น​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
แต่โดยการกลับใจมาหาพระเจ้า ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​กลาย​เป็น​สระ​น้ำ

วันนี้เราจะเดินในบาปต่อไป หรือจะกลับใจ

4. เมื่อคนชอบธรรมเห็นความรักมั่นคงของพระเจ้า จะยินดี
แต่เมื่อคนชั่วร้ายเห็นความรักมั่นคงของพระเจ้า จะอายจนพูดไม่ออก

คำคม

“ ทุกครั้งที่กลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจ จะไม่มีวันถูกปฏิเสธ ”