สรุป สดุดี 108

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ได้นำ สดด. 57:7-11 และ สดด.60:5-12 มารวมกัน เพื่อสรรเสริญความรักของพระเจ้าและอธิษฐานขอชัยชนะเหนือศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 108 พระเจ้าจะประทานชัยชนะแก่ประชากรของพระองค์ ผู้พึ่งพาพระองค์

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้องเพลงและ​เล่น​ดนตรี​สดุดีแด่​พระ​องค์ ด้วยจริงใจ
ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง​เหนือ​ฟ้า​สวรรค์
ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์​สูง​ถึง​เมฆ

ขอพระองค์​ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​เหนือ​ฟ้า​สวรรค์ และ​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก
​ขอ​ทรง​ตอบ​ และทรงประ​ทาน​ชัย​ชนะ​แก่ข้า​พระ​องค์
ข้าพระองค์เป็นผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​

พระเจ้าจะทรงประทานดินแดนแก่อิสราเอล
และจะทรงทำให้ศัตรูของอิสราเอล ทั้งโม​อับ ​เอ​โดม และฟีลิส​เตีย พ่ายแพ้ไป

ขอ​ประ​ทาน​ความ​ช่วย​เหลือ​แก่พวก​ข้า​พระ​องค์​​เพื่อ​ต่อ​ต้าน​ศัตรู
เพราะ​ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​มนุษย์​ก็​ไร้​ผล
โดย​พึ่ง​พระ​เจ้า เรา​จะ​สู้​อย่าง​เข้ม​แข็ง
พระ​องค์​เอง​ทรง​เป็น​ผู้​เหยียบ​ศัตรู​ของ​เรา​ลง

1. พระเจ้าทรงตอบและประทานชัยชนะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรัก
วันนี้ ความเชื่อที่เป็นรากฐานสำคัญ ของคำอธิษฐาน คือ
ความเชื่อตามพระคำของพระเจ้าว่า “เราเป็นที่รักของพระเจ้า”

ใครก็ตามที่เชื่อเช่นนั้น
เมื่อเขาอธิษฐาน เขาจะมั่นใจ เต็มไปด้วยความเชื่อ ว่า
พระเจ้าจะทรงตอบและจะทรงช่วยเขาแน่นอน เพราะเขาเป็นที่รักของพระองค์

2. ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​มนุษย์​ไร้​ผล ไม่อาจช่วยเราได้อย่างแท้จริง
ต่อให้ดูเหมือนช่วยได้ แต่ปัญหามันก็ลับมาอีก บางครั้งยิ่งหนักกว่าเดิมเสียอีก
แต่โดยการ​พึ่ง​พระ​เจ้า พระองค์จะทำให้เราเข้ม​แข็ง และมีชัยเหนือปัญหาอุปสรรคอย่างแท้จริง

วันนี้ เราพึ่งพาสิ่งใดในการแก้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่?

คำคม

“ พระคุณพระเจ้ามีมากเพียงพอ สำหรับเราผู้ที่พระองค์ทรงรัก ”