สรุป สดุดี 11

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งบทเพลงเพื่อแสดงความไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและเปี่ยมด้วยพระกรุณา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 11 ผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า จะได้รับพระกรุณาจากพระองค์

ดาวิดแต่งบทเพลงแด่พระเจ้า ว่า

ดาวิดลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระเจ้า
แล้ว​ทำไมพวกเพื่อนๆของดาวิด ยังบอกดาวิด ว่า
“ให้หนีไปซ่อนตัว​ที่​ภูเขา​ เพื่อจะปลอดภัยจากคนอธรรมอีก
เพราะเป็นคน​ชอบ​ธรรมก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว
เนื่องจากคนอธรรมไม่สนใจกฏเกณฑ์อะไรแล้ว”

พระเจ้า​อยู่​บน​ฟ้า​สวรรค์ ทรง​มอง​และ​ทด​สอบ​มนุษย์​ทั้ง​หลาย
​ทั้ง​คน​ชอบ​ธรรม​และ​คน​อธรรม
และ​พระ​องค์​ทรง​เกลียด​ชัง​ผู้​ที่​รัก​ความ​รุน​แรง
พระ​องค์​จะ​ทรง​เท​พระพิโรธ​ใส่​คน​อธรรม
เพราะ​พระเจ้า​ทรง​ชอบ​ธรรม จึง​ทรง​รัก​กิจ​การ​ที่​ชอบ​ธรรม

ดังนั้นคน​เที่ยง​ตรง​จะ​ได้รับพระกรุณาจาก​พระ​องค์

1. การลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า เป็นการอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดแล้ว เท่าที่เราจะทำได้
ซึ่งสิ่งนี้อาจจะขัดแย้งกับความคิดและความเข้าใจของคนที่ไม่มีความเชื่อ

เราไม่ควรยอมให้ความคิดแห่งความไม่เชื่อ เข้ามาทำให้เราเลิกลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า
ให้เรายังคงทำส่วนของเราเท่าที่จะทำได้ แล้วที่เหลือฝากไว้กับพระองค์อย่างวางใจ
อย่ากลัว อย่าหวั่นไหว ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างเรา

2. พระเจ้าเห็นการกระทำของทุกคน
พระเจ้าทรง​เกลียด​ชังการอธรรม และ​ทรง​รัก​กิจ​การ​ที่​ชอบ​ธรรม

ดังนั้นคนชั่วร้ายจะต้องรับโทษแน่นอน
และคน​ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า​จะ​ได้รับพระกรุณาแน่นอน

วันนี้ ถ้าเราทำชั่ว จงรีบกลับใจ
วันนี้ ถ้าเราทำดี จงรอคอยพระพรจากพระเจ้า

คำคม

“ ผู้ที่ปลอดภัยที่สุด คือ ผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า ”