สรุป สดุดี 111

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสตูดีบทนี้ สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 111 พระเจ้าสมควรได้รับเกียรติและความยำเกรงอย่างยิ่ง

ข้าพ​เจ้า​จะ​ยก​ย่องพระเจ้า​ด้วย​สุด​ใจ
พระ​ราช​กิจ​ของพระเจ้า​นั้น​ใหญ่​ยิ่ง และสูง​ส่ง​
​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​อยู่​ตลอดไป

พระ​องค์​ทรง​ให้​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ ของ​พระ​องค์​เป็น​ที่​ระลึก​ถึง
พระองค์​ทรง​มี​พระ​คุณ​และ​ทรง​พระ​กรุ​ณา
พระ​องค์​ทรงดูแลเอาใจใส่ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ระลึก​ถึง​พันธ​สัญ​ญาเสมอไป
พระ​องค์​​ทรง​สำ​แดง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​แก่​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

สิ่งที่​พระ​องค์​ทรงทำนั้น ​เต็มด้วยความ​ซื่อ​สัตย์​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
ข้อ​บัง​คับ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์​ก็​ไว้​ใจ​ได้ และดำรงอยู่​เป็น​นิตย์​

พระ​องค์​ทรงช่วยกู้​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ ​ศักดิ์​สิทธิ์​และ​น่าคร้าม​กลัว

ความ​ยำ​เกรง​พระเจ้า​เป็น​ที่​เริ่ม​ต้น​ของ​สติ​ปัญ​ญา
ผู้​ที่​ปฏิ​บัติ​ตาม​พระคำของพระเจ้า ก็​ได้​ความ​เข้า​ใจ​เป็นอย่างดี

1. พระเจ้า​ทรงทำ​ให้​การ​อัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์​เป็น​ที่​ระลึก​ถึง
การอัศจรรย์ของพระเจ้าสังเกตเห็นได้เสมอ
ขึ้นอยู่กับว่า เราจะสังเกต หรือไม่สนใจที่จะสังเกต

วันนี้เราใส่ใจสังเกต การอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำรอบตัวเรามากเพียงใด?

2. สิ่งที่​พระเจ้าทรงทำ ​เต็มด้วยความ​ซื่อ​สัตย์​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
เมื่อเรามองดูรอบรอบตัวเรา เราจะเห็นความจริงนี้
มีความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและความยุติธรรมของพระองค์เต็มไปหมด

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ต้องห่วง
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและทรงยุติธรรม

3. พระเจ้าทรงน่าเกรงขาม
คนที่ยำเกรงพระองค์จะพบกับสติปัญญาในการดำเนินชีวิต
คนที่ทำตามคำแนะนำของพระองค์จะเข้าใจชีวิตอย่างดี

วันนี้ผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
ยำเกรงและทำตามพระคำของพระองค์มากเพียงไร?

คำคม

“ เราพบความสัตย์ซื่อและความยุติธรรมของพระเจ้าได้เสมอ รอบตัวเรา ”