สรุป สดุดี 112

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้กล่าวถึงพระพรของคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 112 ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า ย่อมได้รับพระพร

คน​ที่​ยำ​เกรง​พระเจ้า​ก็​เป็น​สุข
– เขา​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ใน​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์
>> พงศ์​พันธุ์​ของ​เขา​จะ​มี​อำ​นาจ​ใน​แผ่น​ดิน
>> ​บ้าน​ของ​เขา เต็มด้วย​ความ​มั่ง​คั่ง​
>> ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​เขา​ดำ​รง​​เป็นนิตย์
>> พระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้พ้นความทุกข์ยาก
– เขา​เป็น​ผู้​มี​​ความ​กรุ​ณา​และ​ความ​ชอบ​ธรรม
>> เขา​จะ​ไม่​คลอน​แคลน​เลย
>> เขาจะ​มี​คน​ระลึก​ถึง​อยู่เสมอ
>> เขา​จะ​ไม่​กลัว​ข่าว​ร้าย
– ใจ​ของ​เขา​มั่นคง วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า
>> ใจ​ของ​เขา​มี​ที่​พึ่ง​พิง เขา​จึง​ไม่​กลัว
>>​คู่​อริ​ของ​เขา​จะพ่าย​แพ้
– เขา​ช่วยเหลือ​คน​ยาก​จน
>> เขา​จะ​มี​อำ​นาจ​และ​เกียรติ

หมายเหตุ
– สิ่งที่เขาทำ >> สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา

1. คนที่ยำเกรงพระเจ้า จะมีลักษณะคือ รักพระคำของพระเจ้า และรักผู้อื่น

วันนี้ สิ่งที่วัดควาามยำเกรงพระเจ้าของเรา คือ
เรารักที่จะอ่านและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด
เราสำแดงความรักต่อผู้อื่น เป็นการกระทำมากเพียงใด

2. ความยำเกรงพระเจ้า จะนำพระพรมาสู่ตนเอง มาสู่ครอบครัว และมาสู่คนที่เกี่ยวข้องกับเรา

คุ้มยิ่งกว่าคุ้มที่จะยำเกรงพระเจ้า
จงยำเกรงพระเจ้าเถิด

คำคม

“ ผู้ยำเกรงพระเจ้า ย่อมไว้วางใจในพระเจ้า ”