สรุป สดุดี 114

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ยกย่องพระเจ้า ที่พระองค์ทรงนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ เข้าครอบครองดินแดนคานาอัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 114 พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลอย่างอัศจรรย์

เมื่อ​อิส​รา​เอล​ออก​จาก​อียิปต์
พระเจ้าทรงให้ อิส​รา​เอล​กลาย​เป็น​ราช​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​องค์
พระเจ้าทรงให้ เผ่ายู​ดาห์ ​เป็น​ที่ตั้งสถาน​นมัส​การ​ของ​พระ​องค์
พระเจ้าทรงให้ ทะเล​แดง​ที่​แยก​ออกเป็น​ช่อง
พระเจ้าทรงให้ แม่น้ำ​จอร์​แดนขาด​ออกเป็น​ช่อง
พระเจ้าทรงให้ กฎเกณฑ์​ธรรม​ชาติเปลี่ยนแปลง​เพื่อ​ช่วย​คน​อิสราเอล​
พระเจ้าทรง​ให้ น้ำออกมาจาก​หิน
พระเจ้าทรงให้ ​หิน​แข็งกลายเป็น​น้ำ​พุ

1. การเปลี่ยนอิสราเอล จากการเป็นทาสในอียิปต์ ให้กลายเป็นอาณาจักรใหญ่ในแผ่นดินคะนาอัน ที่ห่างไกลจากอีบิปต์
เป็นเรื่องที่ต้องใช้การอัศจรรย์มากมาย
แล้วพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์เหล่านั้นทั้งหมด
เพื่อให้พระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จ

สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเรา ในพระคำของพระเจ้า
จะสำเร็จเป็นจริงแน่นอน เพราะพระเจ้าเต็มใจที่จะทำอัศจรรย์ เปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ของธรรมชาติอะไรก็ได้
เพื่อให้สิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เกิดขึ้นเป็นจริง

2. พระเจ้าทรงสามารถให้หินแข็งกลายเป็นแหล่งน้ำพุได้
สถานการณ์ของเราตอนนี้ แม้จะยากเย็นแสนเข็น
แต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนมันให้เป็นพระพรยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงทำทุกสิ่ง เพื่อรักษาพระสัญญาของพระองค์ ”