สรุป สดุดี 115

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าผู้​ยิ่ง​ใหญ่ และได้กล่าวถึงความ​อ่อน​แอ​ของ​รูป​เคา​รพ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 115 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ เป็นผู้ประทานพระพรแก่มนุษย์

ข้าแต่พระเจ้า พระ​เกียรติสมควรมีแด่​​พระ​องค์ เพียงผู้เดียว
เนื่อง​จาก​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

พระ​เจ้าทรงอยู่​ใน​ฟ้า​สวรรค์
สิ่ง​ใด​ที่​พอ​พระทัย พระ​องค์​ก็​ทรง​กระ​ทำ

รูป​เคา​รพ​นั้น​เป็น​เงิน​และ​ทอง​คำ เป็น​ผล​งาน​ของ​มือ​มนุษย์
รูป​เหล่า​นั้น
– ​มี​ปาก แต่​พูด​ไม่​ได้
– มี​ตา แต่​ดู​ไม่​ได้
– มี​หู แต่​ฟัง​ไม่​ได้
– มี​จมูก แต่​ดม​ไม่​ได้
– มี​มือ แต่​คลำ​ไม่​ได้
– มี​เท้า แต่​เดิน​ไม่​ได้
– มีคอ แต่​ทำ​เสียง​ไม่​ได้

ผู้​ที่​ทำหรือวางใจใน​รูป​เหล่า​นั้น​จะ​เป็น​เหมือน​รูป​เหล่า​นั้น

ท่าน​ผู้​ยำ​เกรงพระเจ้า​เอ๋ย
จง​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า​เถิด
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​และ​เป็น​โล่​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย
พระองค์​ทรง​ระลึก​ถึง​และจะ​ทรง​อวย​พร ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ ทั้ง​ผู้​น้อย​และ​ผู้ใหญ่

ขอ​พระเจ้า​ทรง​ให้​พวก​ท่าน​เพิ่ม​พูน​ขึ้น และ​รับ​พระ​พร​จาก​พระเจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก

ฟ้า​สวรรค์​สูง​สุด​เป็น​ของ​พระเจ้า
แต่​พระ​องค์​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​โลก​แก่​มนุษย์​ทั้ง​หลาย

​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. คนที่วางใจรูปเคารพ จะเป็นเหมือนรูปเคารพ คือ แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย
คนที่วางใจในพระเจ้า จะเป็นเหมือนกับพระเจ้า คือ แก้ปัญหาทุกอย่างได้โดยฤทธานุภาพของพระเจ้า

วันนี้ เราจะแก้ปัญหาโดยพึ่งพาความสามารถของตนเอง
หรือพึ่งพาพระเจ้า ด้วยการร้องทูลต่อพระเจ้าแล้ววางใจในพระองค์

2. ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า จะวางใจในพระองค์
และพระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ ไม่ว่าเขาจะเป็นคนใหญ่โต หรือคนเล็กน้อย

วันนี้ ให้เราสำแดงความยำเกรงพระเจ้า ออกมาเป็นความไว้วางใจในพระองค์เถิด

คำคม

“ ลักษณะของผู้ที่เราวางใจ จะกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของเรา ”