สรุป สดุดี 117

ภาพรวม

  • สดุดี​บท​นี้​เป็น​บท​ที่​สั้น​ที่สุด ผู้แต่งเชิญชวน​ให้​ทุก​คนในโลก ​สรรเสริญ​พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 117 จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​สิ้น​เอ๋ย
จง​สรร​เสริญ​และยก​ย่อง​พระ​องค์​เถิด
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ที่​มี​ต่อ​พวก​เรา​นั้น​ใหญ่​ยิ่ง​นัก
และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระองค์​ดำ​รงตลอดไป

1. พระเจ้าท​รงมีความ​รัก​มั่น​คง​​ต่อ​มนุษย์ทุกคน
และ​ทรง​ซื่อ​สัตย์​ในคำสัญญาของ​พระองค์ตลอดไป

ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรกระทำต่อพระองค์ คือ
สรรเสริญพระองค์อยู่เสมอไป

วันนี้เราใช้ปากและชีวิตของเรา สรรเสริญพระเจ้า มากเพียงใด?

คำคม

“ สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงรักเราและทรงรักษาสัญญาเสมอ ”