สรุป สดุดี 118

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าที่ประทานชัยชนะแก่พวกเขา เพราะความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 118 ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ประ​เสริฐ
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์

บรร​ดา​ผู้​ที่พระเจ้า​กล่าว​เถิด​ว่า
“ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์”

ข้าพ​เจ้า​ได้​ร้อง​ทูลพระเจ้า​จาก​ความ​คับ​แค้น​ใจ
พระเจ้า​ทรง​ตอบ​ข้าพ​เจ้า​ ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นภัย

เมื่อ​พระเจ้า​ทรง​อยู่​ฝ่าย​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​กลัว มนุษย์​จะ​ทำ​อะไร​แก่​ข้าพ​เจ้า​ได้​เล่า?
พระองค์จะทรง​ช่วย​ข้าพ​เจ้า

เข้า​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระเจ้า ก็​ดี​กว่า วาง​ใจ​ใน​มนุษย์

ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​สิ้น​ได้​ล้อม​ข้าพ​เจ้า
แต่​โดย​พระเจ้า ข้าพเจ้าทำ​ให้​พวกเขา​พ่าย​แพ้​ไป​
พวกเขาจะสูญไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้พงหนาม

ข้าพ​เจ้า​ถูก​ผลัก​อย่าง​แรง จน​กำ​ลัง​จะ​ล้ม
แต่​พระเจ้าทรง​ช่วย​ข้าพ​เจ้าไว้
พระองค์​ทรง​เป็น​กำ​ลัง​ ทรงเป็น​บท​เพลง​ และ​ทรง​เป็น​ความ​รอด​ของ​ข้าพ​เจ้า
พระ​หัตถ์​ของพระเจ้าทรงเข้มแข็งยิ่งนัก

ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​ตาย แต่​จะ​ประ​กาศ​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระเจ้า
แม้พระเจ้า​ทรง​ตี​สอน​ข้าพ​เจ้า​อย่าง​หนัก
แต่​พระ​องค์​ไม่​ทรง​มอบ​ข้าพ​เจ้า​ไว้​กับ​ความ​ตาย

ประ​ตู​ของ​พระเจ้า คน​ชอบ​ธรรม​จะ​เข้า​ไป​ทาง​นี้
คือประตูที่จะเข้าไปเพื่อ​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า

ศิลา​ซึ่ง​ช่าง​ก่อ​ได้​ทอด​ทิ้ง​เสีย ได้​เป็น​ศิลา​มุม​เอก​แล้ว
การ​นี้​เป็น​มา​จาก​พระเจ้า เป็น​สิ่ง​อัศ​จรรย์​ใน​สาย​ตา​เรา

วันนี้​เป็น​วัน​ที่​พระเจ้าได้​ทรง​สร้าง
ให้​เรา​เปรม​ปรีดิ์​และ​ยินดี​ใน​วัน​นั้น

ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ให้​รอด​เถิด
ขอ​ประ​ทาน​ความ​สำ​เร็จ​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​เถิด
พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์
และ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอบ​พระ​คุณและ​ยก​ย่อง​พระ​องค์

1. เมื่อ​พระเจ้า​ทรง​อยู่​กับเรา เราไม่จำเป็นต้อง​กลัวใครหรือสิ่งใด
เพราะพระองค์จะทรง​ช่วย​เราแน่นอน

2. วางใจในมนุษย์จะผิดหวัง
แต่วางใจในพระเจ้า จะไม่วันผิดหวัง
ไม่มีคำว่า “มากเกินไป สำหรับการวางใจในพระเจ้า”

3. แม้เราจะถูกตีสอนอย่าง​หนักเพราะบาปของเรา
แต่​ในที่สุดพระ​องค์​ก็จะทรงช่วยเราออกจากความทุกข์ยากนั้น
ดังนั้นเมื่อถูกตีสอน ให้ถ่อมใจแล้วกลับใจ และจะได้รับการช่วยกู้

4. ทุกวันเป็น​วัน​ที่​พระเจ้าได้​ทรง​สร้าง
ให้​เรา​เปรม​ปรีดิ์​และ​ยินดี​ในทุกๆวันของชีวิต
เพราะเรารู้ว่า พระเจ้าผู้ทรงรักเราสุดหัวใจ ทรงสร้างวันนี้ให้แก่เรา ผู้ที่พระองค์ทรงรัก

คำคม

“ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เพราะ​พระองค์ทรง​รัก​เราตลอดไป ”