สรุป สดุดี 119

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ชี้ให้เห็นถึงความดีเลิศของพระคำของพระเจ้า และผู้ที่ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าจะพบกับพระพรมากมายเหลือคณานับ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 119 เป็นสดุดีบทที่ยาวที่สุด มี 22 ตอน​ ตาม​จำนวน​พยัญชนะ​ภาษาฮีบรู แต่​ละ​ตอน​มี 8 ข้อ รวม​​​เป็น 176 ข้อ

สดด. 119:1-8  ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า คือผู้ที่แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ แล้วทำตามพระคำของพระองค์อย่างเคร่งครัด ซึ่งเขาจะไม่พบความอับอายเลย แต่จะพบพระพรมากมาย

สดด. 119:9-16 คนที่ตั้งใจจะแสวงหาพระเจ้า ด้วยการทำตามพระคำของพระองค์ ยินดีเต็มใจที่จะจดจำและกล่าวพระคำของพระองค์อยู่เสมอ เขาจะรอดพ้นจากทางบาป และจะไม่หลงไปจากพระเจ้า

สดด. 119:17-24 ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยคนชั่วร้าย หากเรายังคง​ปฏิ​บัติ​ตาม​พระคำของ​พระ​องค์อย่างกระตือรือร้น เราจะ​เห็นการ​อัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์ และรอดพ้นจากความอับอายที่ศัตรูพยายามกระทำแก่เรา

สดด. 119:25-32 ในยามทุกข์โศกเศร้า หากเรายังคง ทำตาม​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า ยึดมั่นในพระคำของพระองค์ เราจะพบการช่วยกู้ และพบทางออกของชีวิต

สดด. 119:33-40 ตอนนี้เป็นคำอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงให้เขา เข้าใจและรักษาการดำเนินตามพระคำของพระเจ้าไปตลอดชั่วชีวิต เพื่อเขาจะพบว่า ทุกคำสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นเป็นจริงสำหรับเขา

สดด. 119:41-48 คนที่​วาง​ใจ​ใน​พระสัญญาของพระเจ้า ที่บอกไว้ในพระคำ​ของ​พระ​องค์ จะพบเสรีภาพ ความชื่นชมยินดี และจะไม่มีวันพบความอับอาย

สดด. 119:49-56 ความทุกข์ถูกเปลี่ยนเป็นบทเพลงสรรเสริญด้วยความยินดีได้ เมื่อเรายึดมั่นในความหวังที่มีอยู่ในพระคำของพระเจ้า ไม่ละทิ้งกฏเกณฑ์ในพระคำของพระองค์

สดด. 119:57-64 คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะปฏิบัติตามพระคำของพระองค์โดยไม่รีรอ และจะไม่ลืมพระคำของพระองค์ แล้วเขาจะพบกับความ​โปรด​ปราน​และความรักมั่นคงของพระเจ้า

สดด. 119:65-73 คนของพระเจ้าให้เห็นคุณค่าพระคำของพระองค์ จะเชื่อในพระคำของพระองค์ จะปิติยินดีที่ได้เรียนรู้พระคำของพระองค์ และจะปฏิบัติตามพระคำของพระองค์

สดด. 119:74-80 หนทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ คือ ​ตั้งความหวังและความปิติยินดีของเราไว้​ใน​พระคำของพระเจ้า แล้วตรึกตรองพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ เพราะสิ่งนี้จะทำให้เราได้รับพระพรและพ้นจากความยุ่งยากทั้งสิ้น

สดด. 119:81-88 ยามเหน็ด​เหนื่อย​อ่อน​ล้า ท้อแท้ หมดกำลังใจ ให้เรายังคง​ไม่หยุดที่จะปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า และหวัง​ใจในคำสัญญาตามพระคำ​ของ​พระ​องค์

สดด. 119:89-96 พระคำของพระเจ้า​ตั้ง​มั่น​คง​ ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นความจริงเสมอ ใครก็ตามที่ยึดมั่นและทำตามพระคำของพระองค์ เขาจะมั่นคงและปลอดภัยในทุกสถานการณ์

สดด. 119:97-104 หากเราใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ จะพบว่าพระคำของพระเจ้าหวาน​กว่า​น้ำ​ผึ้ง และทำให้
– เรา​ฉลาด​กว่า​ศัตรู​
– เราฉลาด​กว่า​ครู​ทั้ง​หมด​ของ​เรา
– เราเข้า​ใจ​มาก​กว่า​ผู้​อา​วุ​โส
– เรา​ยับยั้งชั่งใจ​จาก​ทาง​ชั่ว​ทุก​อย่าง

สดด. 119:105-112 คนที่ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าจะปลอดภัยจากอันตรายทุกอย่าง จากความทุกข์ยากทั้งสิ้น แล้วพบกับ​ความ​ชื่น​บาน​ในชีวิต

สดด. 119:113-120 แม้ว่าคนอื่นจะไม่ทำตามพระคำของพระเจ้า เราก็ยังจะยึดมั่นและปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ ซึ่งเมื่อทำเช่นนั้นเราจะไม่มีวันพบกับความอับอาย แต่จะพบความปลอดภัยในการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้า

สดด. 119:121-128 คนที่รักพระเจ้าและรอคอยพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคำของพระองค์ เขาจะไม่มีวันถูกทอดทิ้ง แต่จะได้รับการ​ช่วย​กู้​ตามพระ​สัญญา​ของพระองค์ ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์

สดด. 119:129-136 คนที่หิวกระหายพระคำของพระเจ้า จะพบการอัศ​จรรย์ พบพระกรุณาของพระเจ้า และพบ​ความ​สว่างของชีวิต

สดด. 119:137-144 พระคำของพระเจ้านั้น ​เที่ยง​ธรรม ​ชอบ​ธรรม และ​สัตย์​จริง​ทั้งสิ้น ผู้ที่ปฏิบัติตามพระคำของพระองค์จะได้รับ​ความ​ปีติ​ยินดี​และเข้าใจวิถีแห่งชีวิต

สดด. 119:145-152 คนที่​ร้อง​ทูล​ต่อพระเจ้าด้วย​สุด​ใจ และ​รัก​ษา​กฎ​เกณฑ์​ในพระคำของ​พระ​องค์ จะได้รับการ​ช่วยกู้ ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ยุติ​ธรรม​ของ​พระ​องค์

สดด. 119:153-160 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราก็จะไม่ลืมพระคำของพระองค์ เพราะเรารู้ว่าตราบเท่าที่เรา​รักษา​ชีวิต​ตามพระคำของ​พระ​องค์ ชีวิตของเราจะปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากพระเจ้า

สดด. 119:161-168 ผู้ที่รักและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า จะรอดพ้นจากผู้ที่เกลียดชังเขา จะพบ​ปีติ​ยินดีในชีวิต และจะพบ​ความ​สม​บูรณ์​พูน​สุข​อย่าง​มากมาย

สดด. 119:169-176 ข้า​แต่​พระเจ้า แม้วันใดข้าพระองค์หลงไปจากพระคำของพระองค์ ขอทรงนำข้าพองค์กลับมา เพื่อจะพบกับความ​เข้า​ใจ​ พบการช่วย​กู้​ และพบกับความ​ปีติ​ยินดี​ตามพระสัญญาในพระคำของพระ​องค์อีกครั้ง

1. พระคำของพระเจ้าแสนวิเศษ เป็นขุมทรัพย์ล้ำค่ามหาศาล
แต่จะเกิดประโยชน์สำหรับชีวิตของเรา ก็ต่อเมื่อเรานำไปปฏิบัติในชีวิตเท่านั้น

อย่าให้เราเป็นเพียงผู้อ่านหรือฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้น
แต่ให้เป็นผู้ที่นำพระคำของพระเจ้า มาปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันของเราอยู่เสมอ

คำคม

“ พระคำของพระเจ้า คือ ของขวัญจากสวรรค์ที่ประทานแก่มนุษย์ทุกคน ”