สรุป สดุดี 12

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้พ้นจากคนชั่วร้าย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 12 พระเจ้าจะทรงรีบเสด็จมาช่วย ผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ช่วย​ด้วย​เถิด
เพราะ​ชั่วร้ายเต็มไปหมด
พวก​เขา​กล่าว​คำ​มุสา​แก่​กัน​และ​กัน
ขอ​พระเจ้า​ทรงจัดการพวกเขาด้วยเถิด

พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
พระองค์จะ​ทรงลุก​ขึ้น​เอย่างรวดเร็ว
เมื่อ​คน​ยาก​จน​ถูก​ข่ม​เหง ​และ​กำลัง​คร่ำ​ครวญ
พระองค์​จะ​จัด​ให้​เขา​อยู่​ใน​ที่​ปลอด​ภัย​

พระดำ​รัส​ของพระเจ้าเป็น​ประ​ดุจ​เงิน​ที่​หลอม​ให้​บริ​สุทธิ์​

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ป้อง​กัน​เขา​ทั้ง​หลาย ให้​พ้น​จาก​คนชั่วร้ายซึ่งมีอยู่เต็มไปหมด

1. ดาวิดเคยได้ยินพระสัญญาของพระเจ้า (อาจจะเคยอ่านใน อพย. 3:7 หรือข้ออื่นๆ)
แล้วดาวิดก็เชื่อและยึดมั่นไว้
เขาจึงอธิษฐานด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งว่า
พระเจ้าจะทรงรีบมาช่วยเขา และคนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน

การที่เราได้อ่าน ได้รู้ ได้จดจำพระคำของพระเจ้า
จะทำให้เราสามารถอธิษฐานด้วยความเชื่อมากยิ่งขึ้น

2. ในขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกเดินในทางชั่วร้าย
เราเองก็ไม่จำเป็นต้องเดินไปในทางเขา
เมื่อเราเดินในทางที่ถูกต้อง
พระเจ้าเองจะเป็นผู้ช่วยและผู้ปกป้องเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงรักษาสัญญาเสมอ ”