สรุป สดุดี 128

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ กล่าวถึงพระพรที่มาถึงผู้ยำเกรงพระเจ้าทั้งตัวผู้นั้นเองและครอบครัวของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 128 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพร

ทุก​คน​ที่​ยำ​เกรงพระเจ้า คือ​ผู้​ที่​เดิน​ใน​ทาง​ของ​พระ​องค์ เขาจะได้รับพระพร
สิ่งที่เขา​ทำนั้นจะเกิดผลดีมากมาย และเขา​จะ​เจริญ
ครอบครัวของเขาจะมีความสุข เต็มด้วยลูกหลาน

ขอ​พระเจ้า​ทรง​อวย​พร​เขา ให้เขาได้เห็น​ความ​เจริญ​ของ​เย​รู​ซา​เล็ม ตลอด​วัน​คืน​แห่ง​ชีวิต​ของเขา
และขอ​ให้​เขามีอายุยืนยาวนาน

1. มีคนจำนวนมากรู้ถึงพระพรของผู้ยำเกรงพระเจ้า ว่ามีพระพรมากมายทั้งต่อตนเองและต่อครอบครัว
แต่มีคนไม่มากนักที่ได้รับพระพรนั้น
เพราะว่าพระพรนี้ ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่รู้ แต่สำหรับคนที่การกระทำในชีวิตของเขายำเกรงพระเจ้า

วันนี้ ชีวิตของเรา ยำเกรงพระเจ้า ให้เกียรติพระเจ้า มากเพียงใด?

2. พระพรอย่างหนึ่งของคนของพระเจ้า คือ
การได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระราชกิจของพระเจ้า

ดังนั้นการได้เห็นคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทย เจริญเติบโต เข้มแข็งขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
จึงเรียกได้ว่าเป็นพระพรที่น่าชื่นใจ อีกประการหนึ่ง

คำคม

“ ยิ่งยำเกรงพระเจ้า ยิ่งได้รับพระพร ”

สรุป สดุดี 120

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจาก ​คำพูด​ใส่​ร้าย คำโกหก และคำหลอกลวง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 120 สดุดีบทนี้เป็นบทเพลงแห่ขึ้น ที่คนอิสราเอลใช้ร้องเมื่อพวกเขา​ไป​ยัง​กรุง​เยรูซาเล็ม​​ทุก​ปี​

เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ทุกข์​ใจ ข้าพ​เจ้า​ได้​ร้อง​ทูล​ต่อพระเจ้า
และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพ​เจ้า

“ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​คำพูด​ใส่​ร้าย คำโกหก และการหลอกลวง​”

คำพูดใส่ร้ายหรือ​ล่อ​ลวงคนอื่น ก็เหมือนกับ ลูก​ธนู​คม​ของ​นัก​รบ
(สภษ. 25:18 ผู้​ใด​เป็น​พยาน​เท็จ​กล่าว​หา​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน ก็​เหมือน​กระ​บอง​ศึก หรือ​ดาบ หรือ​ลูก​ธนู​คม​กริบ)
ซึ่งพระเจ้าจะให้ลูกธนูนั้น ตกใส่ตัวเขาเอง

วิบัติ​แก่​ข้าพ​เจ้า เพราะข้าพเจ้า​อยู่​ห่างไกล​จาก​บ้าน​เกิด​เมือง​นอน​
และ​ถูก​ห้อม​ล้อม​ด้วย​คน​​ป่า​เถื่อน ที่​ประสงค์​ร้าย​
จึงไม่อาจพบความสงบสุขได้

1. ในยามทุกข์​ใจ ทางออกที่ดีที่สุดของเรา คือ ​ร้อง​ทูล​ต่อพระเจ้า
​พระ​องค์​ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด จะไม่ทรงอยู่เฉยแน่นอน
พระองค์จะทรง​ตอบ​คำวิงวอนของเรา

2. คนที่ใส่ร้ายคนอื่น จะถูกใส่ร้าย
คนที่หลอกลวงคนอื่น จะถูกหลอกลวง

เมื่อเราทราบความจริงนี้แล้ว
จงยำเกรงพระเจ้า และระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นอีก

3. ตราบเท่าที่อยู่ท่ามกลางคนชั่วร้าย จะไม่มีวันสงบสุข
แต่วันหนึ่งจะมาถึง เมื่อเราเข้าไปอยู่ในเมืองสวรรค์
ที่ซึ่ง​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​มล​ทิน หรือ​คน​ใด​ที่​ประ​พฤติ​อย่าง​น่า​สะอิด​สะเอียน หรือ​ประ​พฤติ​การ​หลอก​ลวง​จะ​เข้า​ไป​ใน​นคร​นั้น​ได้ (วว. 21:27)
และที่นั่นเราจะพบกับความสงบสุขชั่วนิรันดร์

คำคม

“ ผู้ที่ยิงธนูใส่ผู้อื่น จะถูกธนูยิงเสียเอง ”