สรุป สดุดี 13

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า ขอให้พระเจ้าช่วยเขาให้พ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 13 แม้จะถูกเยาะเย้ย ก็ยังจะไว้วางใจในพระองค์

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า พระ​องค์​จะ​ทรง​ลืม​ข้า​พระ​องค์นานเหลือเกินแล้ว

ข้า​พระ​องค์​มี​ความ​ทุกข์​โศก​อยู่​ใน​ใจ​ตลอด​วัน​

ศัตรู​ข้า​พระ​องค์​ได้ข่มเหง​ข้า​พระ​องค์​นาน​เหลือเกินแล้ว

ข้า​แต่พระเจ้า ขอ​ทรง​พิ​จาร​ณา และ​ตอบ​ข้า​พระ​องค์​เถิด
ขอทรง​ช่วยข้าพระองค์​ให้​พ้น​จาก​ปัญหา
เพราะข้าพระองค์กำลังตก​อยู่​ใน​อันตราย​ถึง​ชีวิต​

แม้ศัตรูจะเยาะเย้ยข้าพระองค์
แต่ข้า​พระ​องค์​​วาง​ใจ​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​จะ​เปรม​ปรีดิ์​ใน​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์

ข้าพ​เจ้า​จะ​ร้อง​เพลง​ถวายพระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ดี​ต่อ​ข้าพ​เจ้า

1. ดาวิดอธิษฐานด้วยความไม่เข้าใจว่า
ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาสักที?
ทำไมพระเจ้าไม่จัดการกับคนชั่วสักที ปล่อยให้พวกเขามาเยาะเย้ยดาวิดอยู่ได้?

แต่ท่ามกลางความไม่เข้าใจในสถานการณ์นั้น
ดาวิดยังคงเลือกที่จะไว้วางใจในพระเจ้า และเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นว่า
ในที่สุดพระเจ้าจะทรงช่วยเขาอย่างแน่นอน

วันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจว่า ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้ ต้องเกิดขึ้นกับเราด้วย
แต่ขอให้เรายังคงเลือกไว้วางใจในพระเจ้าต่อไป
เลิกทุกข์ใจ หันมาชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อว่า
อีกไม่นานพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นสิ่งดี และเป็นพระพร

2. ดาวิดร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ท่ามกลางปัญหาและอันตรายที่รายล้อมเขาไว้
เพราะเขารู้แน่ว่า พระเจ้าจะทรงดีต่อเขา กระทำสิ่งดีให้แก่เขา

วันนี้เราเชื่อไหมว่า พระเจ้าจะทรงดีต่อเรา?
จงให้ความเชื่อนั้นเต็มและล้นออกมาเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากในวันนี้

คำคม

“ ความเชื่อแท้จะนำความชื่นชมยินดีมาสู่จิตใจ ก่อนที่สถานการณ์จะได้รับเปลี่ยนแปลง ”