สรุป สดุดี 130

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ทูลพระเจ้าว่า ในท่ามกลางความทุกข์ของเขา เขาจะรอคอยพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 130 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า จงรอ​คอย​การ​ไถ่​จาก​พระ​เจ้า

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​พระ​องค์​จาก​ความทุกข์ยาก
ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​วิง​วอน​ของ​ข้า​พระ​องค์

ถ้า​พระ​องค์​จะ​ทรง​บัน​ทึก​ความ​ชั่ว​ไว้ ผู้​ใด​จะ​ยืน​อยู่​ได้?
แต่​พระ​องค์​มี​การ​อภัย เพื่อ​คน​จะ​ยำ​เกรง​พระ​องค์
​ข้าพ​เจ้า​หวัง​ใน​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์
จิต​ใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​คอย​พระเจ้า ยิ่ง​กว่า​คน​ยาม​คอย​เวลา​รุ่ง​เช้า

จง​หวัง​ใน​พระเจ้า เพราะ​ใน​พระ​องค์มี​ความ​รัก​มั่น​คง และมี​การ​ไถ่​อย่าง​สม​บูรณ์
และ​พระ​องค์​เอง​จะ​ทรง​ไถ่ประชากรของพระองค์ จาก​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของพวก​เขา

1. เมื่อพบกับความทุกข์ยากลำบาก 2 สิ่งที่เราควรทำ คือ
ร้องทูลต่อพระเจ้า และ รอคอยพระเจ้า

2. เพราะพระเจ้าทรงอภัยความบาปความ​ชั่ว​ของเรา
เราจึงสมควรที่จะ​ยิ่งยำ​เกรง​พระ​องค์

3. เพราะ​พระเจ้าทรงมี​ความ​รัก​มั่น​คง และทรงสามารถ​ไถ่​เราอย่าง​สม​บูรณ์ จาก​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของเรา
ดังนั้นเมื่อเราผิดพลาดพลั้งบาป เราควรรีบเข้ามาหาพระองค์ ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า
จะได้พบกับความรักและการอภัยอย่างสมบูรณ์จากพระองค์

คำคม

“ ผู้รอคอยพระเจ้าด้วยความเชื่อ จะไม่ผิดหวัง ”

สรุป สดุดี 120

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจาก ​คำพูด​ใส่​ร้าย คำโกหก และคำหลอกลวง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 120 สดุดีบทนี้เป็นบทเพลงแห่ขึ้น ที่คนอิสราเอลใช้ร้องเมื่อพวกเขา​ไป​ยัง​กรุง​เยรูซาเล็ม​​ทุก​ปี​

เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ทุกข์​ใจ ข้าพ​เจ้า​ได้​ร้อง​ทูล​ต่อพระเจ้า
และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพ​เจ้า

“ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​คำพูด​ใส่​ร้าย คำโกหก และการหลอกลวง​”

คำพูดใส่ร้ายหรือ​ล่อ​ลวงคนอื่น ก็เหมือนกับ ลูก​ธนู​คม​ของ​นัก​รบ
(สภษ. 25:18 ผู้​ใด​เป็น​พยาน​เท็จ​กล่าว​หา​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน ก็​เหมือน​กระ​บอง​ศึก หรือ​ดาบ หรือ​ลูก​ธนู​คม​กริบ)
ซึ่งพระเจ้าจะให้ลูกธนูนั้น ตกใส่ตัวเขาเอง

วิบัติ​แก่​ข้าพ​เจ้า เพราะข้าพเจ้า​อยู่​ห่างไกล​จาก​บ้าน​เกิด​เมือง​นอน​
และ​ถูก​ห้อม​ล้อม​ด้วย​คน​​ป่า​เถื่อน ที่​ประสงค์​ร้าย​
จึงไม่อาจพบความสงบสุขได้

1. ในยามทุกข์​ใจ ทางออกที่ดีที่สุดของเรา คือ ​ร้อง​ทูล​ต่อพระเจ้า
​พระ​องค์​ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด จะไม่ทรงอยู่เฉยแน่นอน
พระองค์จะทรง​ตอบ​คำวิงวอนของเรา

2. คนที่ใส่ร้ายคนอื่น จะถูกใส่ร้าย
คนที่หลอกลวงคนอื่น จะถูกหลอกลวง

เมื่อเราทราบความจริงนี้แล้ว
จงยำเกรงพระเจ้า และระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นอีก

3. ตราบเท่าที่อยู่ท่ามกลางคนชั่วร้าย จะไม่มีวันสงบสุข
แต่วันหนึ่งจะมาถึง เมื่อเราเข้าไปอยู่ในเมืองสวรรค์
ที่ซึ่ง​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​มล​ทิน หรือ​คน​ใด​ที่​ประ​พฤติ​อย่าง​น่า​สะอิด​สะเอียน หรือ​ประ​พฤติ​การ​หลอก​ลวง​จะ​เข้า​ไป​ใน​นคร​นั้น​ได้ (วว. 21:27)
และที่นั่นเราจะพบกับความสงบสุขชั่วนิรันดร์

คำคม

“ ผู้ที่ยิงธนูใส่ผู้อื่น จะถูกธนูยิงเสียเอง ”