สรุป สดุดี 134

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ เชิญชวนคนเลวีที่รับใช้อยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ให้สรรเสริญพระองค์ร่วมกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 134 บทเพลงแห่ขึ้น

มา​เถิด บรรดาผู้​รับ​ใช้​​ของ​พระเจ้า​ ผู้​ยืน​อยู่​ใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระเจ้าในยามค่ำคืน เอ๋ย
มา​ถวาย​สาธุ​การ​แด่พระเจ้า
​ชู​มือ​ขึ้น ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า
ขอ​พระเจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก ​ทรง​อวย​พร​ท่าน​จาก​ศิโยน

1. วันนี้ เราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 คร.3:16)
เราอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดเวลา ดังนั้นเรายิ่งสมควรสรรเสริญ สาธุการแด่พระเจ้า ตลอดเวลาในชีวิตของเรา เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ ดึก
อย่าสรรเสริญพระเจ้า เฉพาะที่โบสถ์ในวันอาทิตย์เท่านั้น

2. เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น
แน่นอนพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด
ย่อมดีใจ และประทานพระพรอย่างเหลือล้นมาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอน

3. มีผู้แต่งบทเพลงจาก สดุดี 134 นี้ด้วย ตามลิ้งนี้ครับ
https://youtu.be/rVjT4GjEKnE

คำคม

“ ผู้ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเอ๋ย จงสาธุการแด่พระเจ้าตราบเท่าที่พระองค์สถิตกับท่านเถิด ”

สรุป สดุดี 131

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าจะหวังใจและวางใจในพระองค์ตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 131 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ขอวางใจในพระเจ้าตลอดไป

ข้า​แต่​พระเจ้า ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์มิ​ได้​ยโส
ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้​ไป​ยุ่ง​กับ​เรื่อง​เกิน​ตัว​ของ​ข้า​พระ​องค์

แต่​ข้า​พระ​องค์​ได้​สงบ​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
อย่าง​เด็ก​ที่​หย่า​นม​แล้ว​สงบ​อยู่​ที่​อก​มาร​ดา​ของ​ตน

อิส​รา​เอล​เอ๋ย จง​หวัง​ใน​พระเจ้า ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. คนที่ถ่อมตัวลง จนรู้ความจริงว่า ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้เลย
จะวางใจในพระเจ้าได้อย่างจริงใจ
เพราะเขารู้ตัวดีว่า ในเมื่อทำอะไรไม่ได้ จึงไม่ต้องทำอะไร
เหลือทางเดียว คือ อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แล้วไว้วางใจในพระองค์

คนที่ยโส คิดว่าตนเองมีปัญญาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนนเอง
จึงไม่สามารถเกิดท่าที ถ่อมใจจนวางใจเช่นนี้ได้

วันนี้ เรากำลังยโสเกินไปหรือเปล่า?

2. เด็กที่หย่านมแล้ว เมื่อนอนที่อกแม่ เขาจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะหานมจากอกแม่
เพราะเขารู้ว่า ที่นั่นเขาไม่ต้องทำอะไร หรือดิ้นรนอะไร เพียงแค่นอนพักอย่างสงบเท่านั้นเอง
คนที่อธิษฐานมอบเรื่องราวของเขาไว้กับพระเจ้า
แล้ววางใจในพระองค์ ก็จะเป็นเช่นนั้น

เขารู้ว่า เขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้ว
เขาขอพักอย่างสงบในพระทรวงของพระบิดา แล้วทุกอย่างจะดีเอง

คำคม

“ ผู้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง จะพบการพักสงบที่แท้จริง ”