สรุป สดุดี 135

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงพระกรุณาต่ออิสราเอล จนพวกเขาได้รับแผ่นดินคานาอันเป็นกรรมสิทธิ์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 135 สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพระคุณแก่ประชากรของพระองค์

บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้​ของพระเจ้า ผู้อยู่ในบริเวณพระนิเวศน์
จง​สรร​เสริญ​พระองค์และร้อง​เพลง​สดุดี​​พระ​องค์​เถิด
เพราะ​พระเจ้า​ประ​เสริฐและทรง​พระ​เมตตา
พระเจ้าทรง​เลือกประชากรของพระองค์ไว้​เป็น​สิ่ง​ล้ำ​ค่า​ของ​พระ​องค์

เพราะ​ข้าพ​เจ้า​เอง​ทราบ​ว่า​
พระเจ้า​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​พระ​ทั้ง​สิ้น
พระเจ้า​พอ​พระ​ทัย​สิ่ง​ใด พระ​องค์​ก็​ทรง​ทำ​สิ่ง​นั้น
ใน​ฟ้า​สวรรค์​และ​บน​แผ่น​ดิน​โลก

พระเจ้า​ทรง​กำหนด​เมฆ ​ฟ้า​แลบ​ ​ฝน ลม​ และทุกสิ่ง
พระ​องค์​ทรง​ส่งการอัศ​จรรย์​ต่างๆมายังอียิปต์​
ให้​ต่อ​สู้​กับ​ฟา​โรห์​และ​ข้า​ราช​การ​ทั้ง​สิ้น​ของ​เขา

พระ​องค์​​ทรง​สัง​หาร​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​
ทรง​สัง​หารบรรดาพระ​ราชา​และกองทัพของพวกเขา
แล้ว​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​ของ​พวกเขา​ ​ให้​เป็น​มร​ดกแก่​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

ประชาชน​ทุก​ยุค​ทุก​สมัย​ ​ระลึก​ถึง​พระ​องค์​อยู่เป็นนิตย์
เพราะพระเจ้า​จะ​ประ​ทาน​ความ​เป็น​ธรรม และ​พระ​กรุณา​แก่​ประชากรของ​พระ​องค์

รูป​เคา​รพ​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ เป็น​ผล​งาน​ของ​มือ​มนุษย์
รูป​เหล่า​นั้น​ทำอะไรไม่ได้เลย
ผู้​ที่​ทำ​หรือวางใจ รูป​เหล่า​นั้น​ จะ​เป็น​เหมือน​รูป​เหล่า​นั้น

​ผู้​ยำ​เกรง​พระเจ้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้าเถิด

1. พระเจ้าทรงเลือกเรา ให้เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับพระองค์
ทั้งที่ความจริงแล้วเราไม่มีค่าอะไรเลยที่คู่ควรกับพระองค์

วันนี้การที่เราได้เป็นประชากรของพระเจ้านั้น เป็นพระคุณของพระเจ้า
ให้เราระลึกถึงพระคุณและขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอ
และอย่าให้เราดูหมิ่นพระคุณของพระเจ้า ด้วยการไม่เห็นคุณค่าพระคุณล้ำเลิศนี้

2 พระเจ้า​พอ​พระ​ทัย​สิ่ง​ใด พระ​องค์​ก็​ทรง​ทำ​สิ่ง​นั้น
ไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางพระองค์ได้
ดังนั้นเมื่อเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า ผู้กระทำตามชอบพระทัยของพระองค์
ก็ไม่มีผู้ใดสามารถขัดขวางพระพรที่พระเจ้าจะทำให้เกิดขึ้นกับเราได้

3. ผู้ที่วางใจในพระเจ้าผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้ ผู้นั้นก็จะฝ่าฟันทุกปัญหาในชีวิตได้
ผู้ที่วางใจในรูปเคารพซึ่งทำอะไรไม่ได้เลย ผู้นั้นก็จะเป็นเหมือนรูปเคารพนั้น
คือไม่สามารถแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงได้เลย ท่ามกลางปัญหาที่เผชิญอยู่นั้น

คำคม

“ ผลลัพท์แห่งชีวิตของเรา จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่เราวางใจ ”

สรุป สดุดี 131

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าจะหวังใจและวางใจในพระองค์ตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 131 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ขอวางใจในพระเจ้าตลอดไป

ข้า​แต่​พระเจ้า ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์มิ​ได้​ยโส
ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้​ไป​ยุ่ง​กับ​เรื่อง​เกิน​ตัว​ของ​ข้า​พระ​องค์

แต่​ข้า​พระ​องค์​ได้​สงบ​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
อย่าง​เด็ก​ที่​หย่า​นม​แล้ว​สงบ​อยู่​ที่​อก​มาร​ดา​ของ​ตน

อิส​รา​เอล​เอ๋ย จง​หวัง​ใน​พระเจ้า ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. คนที่ถ่อมตัวลง จนรู้ความจริงว่า ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้เลย
จะวางใจในพระเจ้าได้อย่างจริงใจ
เพราะเขารู้ตัวดีว่า ในเมื่อทำอะไรไม่ได้ จึงไม่ต้องทำอะไร
เหลือทางเดียว คือ อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แล้วไว้วางใจในพระองค์

คนที่ยโส คิดว่าตนเองมีปัญญาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนนเอง
จึงไม่สามารถเกิดท่าที ถ่อมใจจนวางใจเช่นนี้ได้

วันนี้ เรากำลังยโสเกินไปหรือเปล่า?

2. เด็กที่หย่านมแล้ว เมื่อนอนที่อกแม่ เขาจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะหานมจากอกแม่
เพราะเขารู้ว่า ที่นั่นเขาไม่ต้องทำอะไร หรือดิ้นรนอะไร เพียงแค่นอนพักอย่างสงบเท่านั้นเอง
คนที่อธิษฐานมอบเรื่องราวของเขาไว้กับพระเจ้า
แล้ววางใจในพระองค์ ก็จะเป็นเช่นนั้น

เขารู้ว่า เขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้ว
เขาขอพักอย่างสงบในพระทรวงของพระบิดา แล้วทุกอย่างจะดีเอง

คำคม

“ ผู้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง จะพบการพักสงบที่แท้จริง ”