สรุป สดุดี 136

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ถึงพระราชกิจของพระองค์ใน​การ​ทรง​สร้าง​และ​ใน​ประ​วัติ​ศาสตร์ของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 136 ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์์

จง​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ประ​เสริฐ
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์์

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
​ผู้​ทรง​อยู่​เหนือ​พระ​ทั้ง​หลายและ​เหนือ​เจ้า​นาย​ทั้ง​หลาย
ผู้​ทรง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ยิ่ง​ใหญ่​ทั้ง​หลาย​แต่​ผู้​เดียว
ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก​
ผู้​ทรง​สร้าง​บรร​ดา​ดวง​ดาว​ทั้ง​หลาย​

ผู้​ทรง​นำ​อิส​รา​เอล​ออก​มา​จาก​​อียิปต์ ด้วย​พระ​หัตถ์​เข้ม​แข็ง​
ผู้​ทรงให้​อิส​รา​เอลเดิน​ผ่านทะเล​แดง​​ไป​ แต่ทรง​คว่ำ​ฟา​โรห์​และ​กอง​ทัพ​ของ​เขา​ใน​ทะเล​แดง
ผู้​ทรง​นำ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
ผู้​ทรง​สัง​หารบรร​ดา​พระ​ราชา​ผู้​เกรียง​ไกร ทั้งสิโหน พระรา​ชา​ของ​คน​อา​โม​ไรต์ และ​โอก พระรา​ชา​แห่ง​บา​ชาน แล้ว​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​ของ​พวก​เขา​ให้​เป็น​มร​ดกแก่ประชากรของพระองค์

พระองค์ทรง​ระลึก​ถึง​เรา ​ผู้​อยู่​ใน​ฐานะ​ต่ำ​ต้อย และ​ทรง​ช่วย​เรา​ให้พ้น​จาก​คู่​อริ
พระ​องค์​ประ​ทาน​อา​หาร​แก่​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​ปวง

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์ เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์

1. ยิ่งระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า ก็ยิ่งสรรเสริญพระองค์
ความรักมั่นคงนี้ ได้สำแดงออกแก่ประชากรของพระองค์ มากกว่าที่คนทั่วไปได้รับ
เรา ผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
เราควรระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ประทานแก่เรามากเป็นพิเศษ
แล้วล้นออกมาเป็นคำสรรเสริญพระองค์อยู่เสมอ ในทุกวันคืนของเรา

2. สดุดีบทนี้ สรรเสริญพระเจ้า ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตั้งแต่ทั่วไป
และเจาะจงลงมาเรื่อยๆ ยังประชากรของพระเจ้า
จนถึงการที่พระเจ้าดูแลสัตว์แต่ละตัว
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระราชกิจของพระองคืสมควรสรรเสริญอย่างยิ่ง
ทั้งในภาพรวม หรือ เรื่องของแต่ละบุคคล
คนที่เป็นตาบอดและหูหนวกในฝ่ายวิญญาณเท่านั้น จึงพูดได้ว่า
“ไม่มีอะไรจะสรรเสริญพระเจ้า”

คำคม

“ พระเจ้าประเสริฐและเต็มด้วยความรักมั่นคง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ”

สรุป สดุดี 131

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าจะหวังใจและวางใจในพระองค์ตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 131 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ขอวางใจในพระเจ้าตลอดไป

ข้า​แต่​พระเจ้า ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์มิ​ได้​ยโส
ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้​ไป​ยุ่ง​กับ​เรื่อง​เกิน​ตัว​ของ​ข้า​พระ​องค์

แต่​ข้า​พระ​องค์​ได้​สงบ​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
อย่าง​เด็ก​ที่​หย่า​นม​แล้ว​สงบ​อยู่​ที่​อก​มาร​ดา​ของ​ตน

อิส​รา​เอล​เอ๋ย จง​หวัง​ใน​พระเจ้า ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. คนที่ถ่อมตัวลง จนรู้ความจริงว่า ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้เลย
จะวางใจในพระเจ้าได้อย่างจริงใจ
เพราะเขารู้ตัวดีว่า ในเมื่อทำอะไรไม่ได้ จึงไม่ต้องทำอะไร
เหลือทางเดียว คือ อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แล้วไว้วางใจในพระองค์

คนที่ยโส คิดว่าตนเองมีปัญญาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนนเอง
จึงไม่สามารถเกิดท่าที ถ่อมใจจนวางใจเช่นนี้ได้

วันนี้ เรากำลังยโสเกินไปหรือเปล่า?

2. เด็กที่หย่านมแล้ว เมื่อนอนที่อกแม่ เขาจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะหานมจากอกแม่
เพราะเขารู้ว่า ที่นั่นเขาไม่ต้องทำอะไร หรือดิ้นรนอะไร เพียงแค่นอนพักอย่างสงบเท่านั้นเอง
คนที่อธิษฐานมอบเรื่องราวของเขาไว้กับพระเจ้า
แล้ววางใจในพระองค์ ก็จะเป็นเช่นนั้น

เขารู้ว่า เขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้ว
เขาขอพักอย่างสงบในพระทรวงของพระบิดา แล้วทุกอย่างจะดีเอง

คำคม

“ ผู้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง จะพบการพักสงบที่แท้จริง ”